กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้าเยี่ยมชมกรมอุตุนิยมวิทยา พร้อมแถลงข่าว “อุตุฯ ยุคใหม่ ไม่ใช่ ธรรมดา” ณ ศูนย์ปฏิบัติการพยากรณ์อากาศ ชั้น 11 อาคาร 50 ปี อุตุนิยมวิทยา โดยมี ดร.ภูเวียง ประคำมินทร์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา และคณะผู้บริหารกรมอุตุนิยมวิทยาให้การต้อนรับ การแถลงข่าวครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแถลงการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญของกรมอุตุนิยมวิทยา ในประเด็น “อุตุฯ ยุคใหม่ ไม่ใช่ ธรรมดา” มุ่งสู่วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรสมรรถนะสูงด้านอุตุนิยมวิทยา เตือนภัยธรรมชาติ เพื่อคุณภาพและประโยชน์ของสังคม” เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น.ข่าว : พลากร เวียงดอนก่อ

ภาพ : ทีมช่างภาพกรมอุตุนิยมวิทยา
06 กันยายน 2562