กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 ดร.ภูเวียง ประคำมินทร์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา มอบหมายให้ นายบุรินทร์ เวชบรรเทิง ที่ปรึกษากรมอุตุนิยมวิทยา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง "การใช้ประโยชน์ของข้อมูลจากระบบ เฝ้าตรวจ ระหว่างประเทศในการเตือนภัยสึนามิ" ในการศึกษาดูงาน ของ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน นำโดย นางสิรินทร์ พันธ์เกษม รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และข้าราชการ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เข้าศึกษาดูงาน ณ สถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสี rn 65 โดยมี นางรัชดา เหมปฐวี รองเลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ ให้การต้อนรับ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมงานสถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม โดยมี นายสมพล จันทร์งาม ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจอากาศผิวพื้น ณ สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม

 

ภาพ/ข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ตรวจทานข่าว ; พลากร เวียงดอนก่อ
11 กันยายน 2562