กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นางสาวสุกันยาณี ยะวิญชาญ รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยนายสุรพงษ์ สารปะ ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข และนางจอมขวัญ สักกามาตย์ นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ภูมิอากาศ ได้เข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้ง ปี62/63 โดยมี นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะองคมนตรี และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำเข้าร่วมประชุม เพื่อเป็นการติดตามสถานการณ์น้ำและร่วมเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง ปี62/63 ณ ห้องประชุมธารทิพย์ 01 ชั้น 4 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร

 

 

ภาพ : สุรพงษ์ สารปะ

ข่าว : จอมขวัญ สักกามาตย์

ลงข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์
29 พฤศจิกายน 2562