กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

ระหว่างวันที่ 9 - 10 กุมภาพันธ์ 2563 นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายบริหาร เดินทางเข้าตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง สถานีอุตุนิยมวิทยายโสธร และเดินทางพบปะเยี่ยมเยือนเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชน ตามโครงการสร้างเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชน เพื่อการวางแผนการทำการเกษตรในพื้นที่ ณ เครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชนอำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร พร้อมทั้งออกรายการสถานีวิทยุเสียงธรรมร่วมใจ FM91.50 MHz หลังจากนั้นได้เดินทางตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ สถานีอุตุนิยมวิทยาอำนาจเจริญ สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม ส่วนตรวจอากาศการบิน และสถานีอุตุนิยมวิทยาเกษตรนครพนม โดยมี นายปรเมศร์ อมาตยกุล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และนางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนพร้อมข้าราชการในสังกัด ให้การต้อนรับ

 

ภาพ/ข่าว : ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ลงข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์
13 กุมภาพันธ์ 2563