จัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง(บาท) ประกาศ เปลี่ยนแปลง ยกเลิก ประกาศผล
1ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมระบบเครื่องยนต์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 07 ธ.ค. 61
 
   
2ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 07 ธ.ค. 61
 
   
3ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสถานที่และตัดหญ้าบริเวณกองอุตุนิยมวิทยาการบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 30 พ.ย. 61
 
   
4ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างรอบบริเวณกรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 29 พ.ย. 61
 
   
5ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ่งพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 29 พ.ย. 61
 
   
6ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ของทางราชการ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 28 พ.ย. 61
 
   
7ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องสอบเทียบอุณหภูมิประจำห้องสอบเทียบ กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา ฯ ๑ เครื่อง (ด้วยวิธี e-bidding)3,097,650.00 28 พ.ย. 61
 
   
8ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องเทอร์โมมิเตอร์ลอยน้ำ กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา ฯลฯ (e-bidding)1,200,000.00 28 พ.ย. 61
 
   
9ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 28 พ.ย. 61
 
   
10ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 28 พ.ย. 61
 
   
11ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (NWP) จำนวน ๒ เครื่อง- 27 พ.ย. 61
 
   
12ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 26 พ.ย. 61
 
   
13ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ของทางราชการ คันหมายเลขทะเบียน ฮจ-๑๙๔๕ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 26 พ.ย. 61
 
   
14ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อดำเนินการโครงการพัฒนาปรับปรุงการติดตั้งตู้สกรีนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 26 พ.ย. 61
 
   
15ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรีฯ814,000.00 21 พ.ย. 61
 
   
16ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 20 พ.ย. 61
 
   
17ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 20 พ.ย. 61
 
  20 พ.ย. 61
 
 
18ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์แปลงสัญญาณรับ-ส่งข้อมูลแบบอนุกรม (MODEM) พร้อม Adapter ๑๒ volt โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 20 พ.ย. 61
 
   
19ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อประกอบเป็นตู้สกรีนขนาดกลาง กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 20 พ.ย. 61
 
   
20ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศชั้นบน ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์อัตโนมัติ ความถี่ 1680 MHz ที่สถานีอุตุนิยมวิทยากรุงเทพ (กลุ่มงานตรวจอากาศชั้นบน) แขวง/เขตบางนา กรุงเทพฯ 25,000,000.00 19 พ.ย. 61
 
   
21ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประกอบการตรวจอากาศชั้นบน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 19 พ.ย. 61
 
   
22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศที่กลุ่มโรงพิมพ์และออกแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 16 พ.ย. 61
 
   
23ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 16 พ.ย. 61
 
   
24ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 13 พ.ย. 61
 
   
25ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ของทางราชการ คันหมายเลขทะเบียน ๕กฒ-๓๗๒๗ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 13 พ.ย. 61
 
   
26ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการบอลลูนตรวจอากาศ เพื่อการตรวจอากาศชั้นบน บอลลูน ขนาด 300 แกรม จำนวน 2,000 ลูก)- 12 พ.ย. 61
 
   
27ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการเครื่องวิทยุหยั่งอากาศระบบเรดิโอธีโอโดไลท์ แบบชนิดความถี่ 1680 MHz พร้อมแบตเตอรี่แห้ง จำนวน 1,250 ชุด)- 12 พ.ย. 61
 
   
28ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเย็บกระดาษขนาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 12 พ.ย. 61
 
   
29ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๘๐ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 09 พ.ย. 61
 
   
30ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบC BandชนิดDual Polarization พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงและหอเรดาร์ที่สถานีเรดาร์ตรวจอากาศหาดใหญ่ ฯ (e-bidding)151,277,000.00 08 พ.ย. 61
 
   
31ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 90012015 ครั้งที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22,024.00 08 พ.ย. 61
 
   
32ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการระบบจำลองการสั่นสะเทือนจากแรงแผ่นดินไหว กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding)4,500,000.00 07 พ.ย. 61
07 พ.ย. 61
07 พ.ย. 61
 
   
33ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 07 พ.ย. 61
 
   
34ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการระบบสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดแผ่นดินไหว กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร๑ระบบด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding)7,000,000.00 06 พ.ย. 61
06 พ.ย. 61
06 พ.ย. 61
 
   
35ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องโทรสารสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ งาน- 05 พ.ย. 61
 
   
36ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการปรับปรุงเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ Dual Polarization ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๑ ระบบ43,335,000.00 02 พ.ย. 61
02 พ.ย. 61
02 พ.ย. 61
 
   
37ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการปรับปรุงเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ Dual Polarization ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ๑ ระบบ43,335,000.00 02 พ.ย. 61
02 พ.ย. 61
02 พ.ย. 61
 
   
38ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน ออ-๖๐๐๕ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 01 พ.ย. 61
 
   
39ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกุญแจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 31 ต.ค. 61
 
   
40ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 31 ต.ค. 61
 
   
41ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 31 ต.ค. 61
 
   
42ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการปรับปรุงเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ Dual Polarization ที่สถานีเรดาร์ตรวจอากาศเขาเขียว ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ๑ ระบบ ด้วยวิธี (e-bidding)60,000,000.00 30 ต.ค. 61
30 ต.ค. 61
30 ต.ค. 61
 
   
43ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมท่อเมนประปาแตกบริเวณด้านหน้าอาคารหอเรดาร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 30 ต.ค. 61
 
   
44ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 30 ต.ค. 61
 
   
45ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจวัดการแพร่แปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา ระบบ เอฟ.เอ็ม.ทั้ง ๕ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 30 ต.ค. 61
 
   
46ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการปรับปรุงเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ Dual Polarization ที่สถานีเรดาร์ตรวจอากาศวิเชียรบุรี ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ๑ ระบบ43,335,000.00 29 ต.ค. 61
29 ต.ค. 61
29 ต.ค. 61
 
   
47ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถบัสสำหรับทัศนศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 29 ต.ค. 61
 
   
48ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 29 ต.ค. 61
 
   
49ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 29 ต.ค. 61
 
   
50ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ(AWOS) ที่ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 37,236,000.00 26 ต.ค. 61
26 ต.ค. 61
26 ต.ค. 61
 
   
51ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล (แบบที่ ๒) (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา ฯลฯ (e-bidding)1,089,000.00 26 ต.ค. 61
26 ต.ค. 61
26 ต.ค. 61
 
   21 พ.ย. 61
 
52ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาแอปพลิเคชัน Thai Weather Radio บนเครื่องอุปกรณ์สื่อสารพกพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 26 ต.ค. 61
 
   
53ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์บำรุงรักษาและทำความสะอาดรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 26 ต.ค. 61
 
   
54ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ของส่วนเครื่องส่งวิทยุกระจายข่าวอากาศ บางปลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒- 26 ต.ค. 61
 
   
55ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ(AWOS) ที่ท่าอากาศยานเบตง ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)37,236,000.00 25 ต.ค. 61
25 ต.ค. 61
25 ต.ค. 61
 
   
56ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ(AWOS) ที่ท่าอากาศยานแพร่ ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)37,236,000.00 25 ต.ค. 61
25 ต.ค. 61
25 ต.ค. 61
 
   
57ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำหรับการจัดประชุม Integrated Workshop of Typhoon Committee โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 25 ต.ค. 61
 
   
58ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ ระบบวินด์เชียร์(LLWAS)ที่ท่าอากาศยานกระบี่ ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์69,550,000.00 25 ต.ค. 61
25 ต.ค. 61
25 ต.ค. 61
 
   
59ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ของกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 25 ต.ค. 61
 
   
60ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศหน้าห้อง รอป. ชั้น ๖ อาคาร ๕๐ ปีอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 25 ต.ค. 61
 
   
61ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดส่งวัสดุและอุปกรณ์ตรวจอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,500,000.00 25 ต.ค. 61
25 ต.ค. 61
25 ต.ค. 61
 
   12 พ.ย. 61
 
62ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการปรับปรุงสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวระยะที่ ๑ และ ๒ เพื่อตรวจเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิ กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบฯ (e-bidding)300,000,000.00 22 ต.ค. 61
22 ต.ค. 61
 
   
63ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ C Band ชนิด Dual Polarization พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงและหอเรดาร์ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอนฯ (e-bidding)151,277,000.00 22 ต.ค. 61
22 ต.ค. 61
 
   
64ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ฯลฯ)(ชลบุรี)- 22 ต.ค. 61
 
   
65ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 18 ต.ค. 61
 
   
66ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 18 ต.ค. 61
 
   
67ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ คันหมายเลขทะเบียน รว-๘๘๖๔ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 18 ต.ค. 61
 
   
68ประกวดราคาจ้างเหมาบริการคนดูแลสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,001,520.00 12 ต.ค. 61
12 ต.ค. 61
12 ต.ค. 61
 
   26 ต.ค. 61
 
69ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการจ้างเหมาบริการคนดูแลสวน- 04 ต.ค. 61
 
   
70ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 28 ก.ย. 61
 
   
71ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อน้ำมันรถยนต์และน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา (ส่วนกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 28 ก.ย. 61
 
   
72ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น และน้ำกลั่น ของกรมอุตุนิยมวิทยา ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2561- 28 ก.ย. 61
 
   
73ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการคนดูแลสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)- 28 ก.ย. 61
 
   
74ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกลางกรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 28 ก.ย. 61
 
   
75ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 28 ก.ย. 61
 
   
76ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบายศรี การแสดงโปงลางและเวที สำหรับโครงการกิจกรรมกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 27 ก.ย. 61
 
   
77ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมห้องน้ำโรงอาหารสวัสดิการกรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 27 ก.ย. 61
 
   
78ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องถ่ายรูปพร้อมอุปกรณ์เสริมทดแทนของเดิม จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 26 ก.ย. 61
 
   
79ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดหญ้าและทำความสะอาดที่สถานีอุตุนิยมวิทยากรุงเทพฯ กลุ่มงานตรวจอากาศเฉลิมพระเกียรติ- 26 ก.ย. 61
 
   
80ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการสื่อสัญญาณโทรคมนาคมคู่สายเช่า (Leased Line Internet) เพื่อเช่าใช้งานกับเครื่องวัดลมเฉือนแนวขึ้น-ลงของเครื่องบิน (LIDAR) และเครื่องมือตรวจวัดลมชั้นบนระดับต่างๆ ฯลฯ- 26 ก.ย. 61
 
   
81ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 26 ก.ย. 61
 
   
82ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการเครื่องถ่ายเอกสารของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 26 ก.ย. 61
 
   
83ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำโล่สำหรับผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 25 ก.ย. 61
 
   
84ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 25 ก.ย. 61
 
   
85ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 25 ก.ย. 61
 
   
86ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการอุปกรณ์ระบบภาพและเสียง ห้องประชุมชั้น ๑ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 25 ก.ย. 61
 
   
87ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำปกใส่ใบประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 25 ก.ย. 61
 
   
88ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 25 ก.ย. 61
 
   
89ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในห้องประชุมกรมอุตุนิยมวิทยา จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 25 ก.ย. 61
 
   
90ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 25 ก.ย. 61
 
   
91ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 25 ก.ย. 61
 
   
92ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมท่อเมนประปาชำรุด ด้านข้างหอประชุมใหญ่ กรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 25 ก.ย. 61
 
   
93ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด จำนวน ๔ คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 24 ก.ย. 61
 
   
94ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 24 ก.ย. 61
 
   
95ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มการเงินและบัญชี สำนักงานเลขานุการกรม จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 24 ก.ย. 61
 
   
96ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 24 ก.ย. 61
 
   
97ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศห้อง รอป. จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 24 ก.ย. 61
 
   
98ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 24 ก.ย. 61
 
   
99ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าใช้บริการเครื่องถ่ายเอกสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)- 21 ก.ย. 61
 
   
100ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย จำนวน ๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 21 ก.ย. 61
 
   
101ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 21 ก.ย. 61
 
   
102ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศห้องทำงาน รอว. จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 21 ก.ย. 61
 
   
103ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยที่ชั้น ๓ อาคาร ๕๐ ปี จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 21 ก.ย. 61
 
   
104ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องทำงานของ ผอ.ทก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 21 ก.ย. 61
 
   
105ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลำโพงล้อลากพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 21 ก.ย. 61
 
   
106ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการ Public IP ระหว่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 20 ก.ย. 61
 
   
107ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งตู้ควบคุมระบบปั้มน้ำประปาพร้อมรายการประกอบที่บ้านพักกองอุตุนิยมวิทยาการบิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 20 ก.ย. 61
 
   
108ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการจิตอาสาทำความสะอาดวัดบางนานอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 20 ก.ย. 61
 
   
109ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปริ๊นเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 20 ก.ย. 61
 
   
110ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงานในหมวดอาคารสถานที่ กลุ่มบริหารพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม จำนวน ๒ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 20 ก.ย. 61
 
   
111ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 20 ก.ย. 61
 
   
112ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าวงจรสื่อสารระหว่างประเทศ (GTS) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 20 ก.ย. 61
 
   
113ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดหญ้าส่วนควบคุมระบบวิทยุกระจายข่าวอากาศ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒- 19 ก.ย. 61
 
   
114ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี แบบ smart TV ขนาด ๕๕ นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 19 ก.ย. 61
 
   
115ประกาศ ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาตัดหญ้าส่วนควบคุมระบบวิทยุกระจายข่าวอากาศ ตำบลบางปลาฯ- 19 ก.ย. 61
 
   
116ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮว-๓๒๒๖ จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 19 ก.ย. 61
 
   
117ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับงานซ่อมแซมห้องน้ำและท่อประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 19 ก.ย. 61
 
   
118ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง ห้องกลุ่มการเงินและบัญชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 19 ก.ย. 61
 
   
119ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์โปสเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 19 ก.ย. 61
 
   
120ประกาศยกเลิก ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อยางรถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮว-๓๒๒๖- 19 ก.ย. 61
 
   
121ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ระบบเสมือนจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒- 19 ก.ย. 61
 
   
122ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการสื่อสารสัญญาณโทรคมนาคม คู่สายเช่า Leased Line Internet และวงจร IP VPN สำหรับใช้งานที่ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สำนักอุตุนิยมวิทยาการบินฯ- 19 ก.ย. 61
 
   
123ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ตแบบองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)- 19 ก.ย. 61
 
   
124ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างปรับปรุงพื้นผิวถนนภายในกรมอุตุนิยมวิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)- 18 ก.ย. 61
 
   
125ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการเครื่องวิทยุหยั่งลม ระบบ ๔๐๓ MHz พร้อมแบตเตอรี่แห้ง จำนวน ๒,๕๐๐ ชุดฯลฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)- 18 ก.ย. 61
 
   
126ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)- 18 ก.ย. 61
 
   
127ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ จำนวน 2 คน กองอุตุนิยมวิทยาการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 18 ก.ย. 61
 
   
128ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (โครงการจ้างเหมาซ่อมเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ๑ เครื่อง- 18 ก.ย. 61
 
   
129ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องควบคุมเครือข่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคม (METNET) อุปกรณ์ Firewall โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 18 ก.ย. 61
 
   
130ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้ระบบสื่อสาร GPRS สำหรับโครงการโทรมาตรระยะ ๒,๓ โครงการเครือข่ายสถานีฝนภาคเหนือ ๑๑๐ สถานีและโครงการปรับปรุงเครือข่ายสถานีฝน ๘๒๐ สถานี จำนวน ๕๔๒ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 18 ก.ย. 61
 
   
131ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์ (WAF) และซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 17 ก.ย. 61
 
   
132ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 17 ก.ย. 61
 
   
133ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (จ้างเหมาพิมพ์ภาพคณะผู้บริหารกรมอุตุนิยมวิทยา )- 17 ก.ย. 61
 
   
134ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องลมเฉือนแนวขึ้น-ลงของเครื่องบินWind Profilerสุวรรณภูมิ)- 17 ก.ย. 61
 
   
135ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 17 ก.ย. 61
 
   
136ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 17 ก.ย. 61
 
   
137ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ออฟเซท ยี่ห้อ MULTI โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 17 ก.ย. 61
 
   
138ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 17 ก.ย. 61
 
   
139ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศที่ห้องปฏิบัติงานของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาทะเลท่าเรือกรุงเทพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 17 ก.ย. 61
 
   
140ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 17 ก.ย. 61
 
   
141ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโปรแกรมประยุกต์สำหรับสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 17 ก.ย. 61
 
   
142ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 17 ก.ย. 61
 
   
143ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ (SSL Certificates) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 17 ก.ย. 61
 
   
144ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) ประจำศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 17 ก.ย. 61
 
   
145ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบปรับอากาศแบบควบคุมความชื้นและอุณหภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 17 ก.ย. 61
 
   
146ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 17 ก.ย. 61
 
   
147ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานทำความสะอาดภายในอาคารที่ทำการส่วนเครื่องส่งวิทยุกระจายข่าวอากาศ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 17 ก.ย. 61
 
   
148ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 14 ก.ย. 61
 
   
149ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ คันหมายเลขทะเบียน รว-๘๘๖๓ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 14 ก.ย. 61
 
   
150ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 14 ก.ย. 61
 
   
151ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ของรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน ฮว-๓๒๒๗ จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 14 ก.ย. 61
 
   
152ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 14 ก.ย. 61
 
   
153ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบดอปเปอร์ ชนิด S-Band พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงฯ โดยวิธีคัดเลือก- 13 ก.ย. 61
 
   
154ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศการบินที่ทางวิ่งฝั่งตะวันตก (สุวรรณภูมิ) ๑ ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีคัดเลือก- 13 ก.ย. 61
 
   
155ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบหาพิกัดตำแหน่งฟ้าแลบ (Lightning Detection System) และระบบ EFM (Electric Field Mill) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีคัดเลือก- 13 ก.ย. 61
 
   
156ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติระบบตรวจวินด์เชียร์ ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีคัดเลือก- 13 ก.ย. 61
 
   
157ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ตที่ความเร็ว ๔ Mbps กองอุตุนิยมวิทยาการบิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 13 ก.ย. 61
 
   
158ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สไฮโดรเจน (เฉพาะเนื้อแก๊ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 13 ก.ย. 61
 
   
159ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Web Server) และระบบสำรองข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,871,686.80 12 ก.ย. 61
 
   26 ก.ย. 61
 
160ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 12 ก.ย. 61
 
   
161ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟฟ้าและปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 10 ก.ย. 61
 
   
162ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED สีแบบ Network โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 10 ก.ย. 61
 
   
163ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้เครื่องโทรสาร จำนวน ๒ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 10 ก.ย. 61
 
   
164ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าวงจรสื่อสารระหว่างประเทศ (GTS) กรุงเทพฯ - เวียงจันทน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 10 ก.ย. 61
 
   
165ประกาศประกวดราคาเช่าใช้บริการเครือข่ายระบบสื่อสารแบบองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8,045,351.40 07 ก.ย. 61
07 ก.ย. 61
07 ก.ย. 61
 
   28 ก.ย. 61
 
166ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย กองอุตุนิยมวิทยาการบิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 07 ก.ย. 61
 
   
167ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์เครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 07 ก.ย. 61
 
   
168ประกวดราคาจ้างเหมาบริการคนดูแลสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,071,070.00 07 ก.ย. 61
07 ก.ย. 61
07 ก.ย. 61
 
   
169ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 06 ก.ย. 61
 
   
170ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 06 ก.ย. 61
 
   
171ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 06 ก.ย. 61
 
   
172ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 06 ก.ย. 61
 
   
173ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องโทรสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 06 ก.ย. 61
 
   
174ประกวดราคาเช่าใช้บริการเครื่องถ่ายเอกสาร ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสื (e-bidding)1,029,900.00 06 ก.ย. 61
06 ก.ย. 61
06 ก.ย. 61
 
   
175ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 06 ก.ย. 61
 
   
176ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการสื่อสารอินเตอร์เนท สำหรับระบบตรวจแผ่นดินไหวระยะไกล เพื่อการเตือนภัยสึนามิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 06 ก.ย. 61
 
   
177ราคากลางเช่าใช้ระบบสื่อสาร GPRS สำหรับโครงการโทรมาตรระยะ ๒,๓ โครงการเครือข่ายสถานีฝนภาคเหนือ ๑๑๐ สถานีและโครงการปรับปรุงเครือข่ายสถานีฝน ๘๒๐ สถานี จำนวน ๕๔๒ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4,085,617.68 06 ก.ย. 61
 
   
178ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,650,000.00 06 ก.ย. 61
 
   
179ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องควบคุมเครือข่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคมข่าวอากาศ (METNET) อุปกรณ์ Firewall1,740,000.00 06 ก.ย. 61
 
   
180ประกาศประกวดราคาเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ตแบบองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2,900,000.00 05 ก.ย. 61
05 ก.ย. 61
 
   
181ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการกำจัดปลวกและหนู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 05 ก.ย. 61
 
   
182ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการเชื่อมโยงสัญญาณแผ่นดินไหว จากสถานีตรวจแผ่นดินไหวจังหวัดเชียงใหม่ ในเครือข่ายระบบ IRIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 05 ก.ย. 61
 
   
183ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 05 ก.ย. 61
 
   
184ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่กลุ่มการเงินและบัญชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 05 ก.ย. 61
 
   
185ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจัดทำโต๊ะวางทีวีสำหรับห้องประชุมมรกต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 05 ก.ย. 61
 
   
186ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ news clipping ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒- 05 ก.ย. 61
 
   
187ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 05 ก.ย. 61
 
   
188ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 05 ก.ย. 61
 
   
189ราคากลาง เช่าใช้บริการ Public IP ระหว่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง513,600.00 04 ก.ย. 61
 
   
190ราคากลาง จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติระบบตรวจวินด์เชียร์ ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีคัดเลือก21,900,000.00 04 ก.ย. 61
 
   
191ราคากลาง จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศการบินที่ทางวิ่งฝั่งตะวันตก (สุวรรณภูมิ) ๑ ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีคัดเลือก16,396,680.00 04 ก.ย. 61
 
   
192ราคากลาง จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบดอปเปอร์ ชนิด S-Band พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยง ณ กองอุตุนิยมวิทยาการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีคัดเลือก17,334,000.00 04 ก.ย. 61
 
   
193ราคากลาง จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบหาพิกัดตำแหน่งฟ้าแลบ (Lightning Detection System) และระบบ EFM (Electric Field Mill) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีคัดเลือก8,100,000.00 04 ก.ย. 61
 
   
194ราคากลาง เช่าวงจรสื่อสารระหว่างประเทศ (GTS) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2,144,280.00 04 ก.ย. 61
 
   
195ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ทาสี จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 04 ก.ย. 61
 
   
196ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ควบคุมการแสดงผลห้องประชุมมรกต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 04 ก.ย. 61
 
   
197ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 03 ก.ย. 61
 
   
198ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างปรับปรุงพื้นผิวถนนภายในกรมอุตุนิยมวิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)4,268,000.00 31 ส.ค. 61
31 ส.ค. 61
31 ส.ค. 61
31 ส.ค. 61
31 ส.ค. 61
31 ส.ค. 61
 
   
199ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 31 ส.ค. 61
 
   
200ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 31 ส.ค. 61
 
   
201ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพิมพ์ภาพคณะผู้บริหารกรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 31 ส.ค. 61
 
   
202ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ประจำกรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 31 ส.ค. 61
 
   
203ราคากลางจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2,967,744.00 30 ส.ค. 61
 
   
204ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)3,240,000.00 29 ส.ค. 61
29 ส.ค. 61
29 ส.ค. 61
 
   
205ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการเครื่องวิทยุหยั่งลม ระบบ 403 MHz พร้อมแบตเตอรี่แห้ง จำนวน 2,500 ชุดฯลฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์7,375,000.00 29 ส.ค. 61
29 ส.ค. 61
29 ส.ค. 61
 
   
206ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 28 ส.ค. 61
 
   
207ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 28 ส.ค. 61
 
   
208ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำสติ๊กเกอร์ติดยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 28 ส.ค. 61
 
   
209ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่่อมเครื่องพริ้นเตอร์ HP Laserjet P2035 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 27 ส.ค. 61
 
   
210ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประตูเลื่อนด้านข้างอาคารกลุ่มบริหารพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 27 ส.ค. 61
 
   
211ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ประดับตกแต่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 27 ส.ค. 61
 
   
212ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำโล่สำหรับผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 27 ส.ค. 61
 
   
213ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 27 ส.ค. 61
 
   
214ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 27 ส.ค. 61
 
   
215ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อประปาและย้ายมิเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 24 ส.ค. 61
 
   
216ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำรองไฟฟ้า UPS จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 23 ส.ค. 61
 
   
217ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 23 ส.ค. 61
 
   
218ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒- 23 ส.ค. 61
 
   
219ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 23 ส.ค. 61
 
   
220ประกวดราคาซื้อเครื่องวิทยุหยั่งลม ระบบ ๔๐๓ MHz พร้อมแบตเตอรี่แห้ง จำนวน ๒,๕๐๐ ชุดฯลฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)7,375,000.00 21 ส.ค. 61
21 ส.ค. 61
21 ส.ค. 61
 
  22 ส.ค. 61
 
 
221ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำ Roll up ประกอบการสัมมนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 21 ส.ค. 61
 
   
222ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษและหมึกพิมพ์ ของกองอุตุนิยมวิทยาการบิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 21 ส.ค. 61
 
   
223ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 21 ส.ค. 61
 
   
224ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ส่วนเครื่องส่งวิทยุกระจายข่าวอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 21 ส.ค. 61
 
   
225ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลำโพงฮอร์น ขนาด ๖๐ วัตต์ จำนวน ๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 21 ส.ค. 61
 
   
226ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมห้องน้ำหญิงชั้น ๙ อาคาร ๕๐ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 21 ส.ค. 61
 
   
227จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรและการวิเคราะห์ออกแบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป5,606,000.00 20 ส.ค. 61
 
  25 ก.ย. 61
 
 
228ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมห้องน้ำหญิง-ชาย ชั้น ๘ อาคาร ๕๐ ปี อต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 17 ส.ค. 61
 
   
229ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าประดับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 17 ส.ค. 61
 
   
230ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 17 ส.ค. 61
 
   
231ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ของทางราชการ หมายเลขทะเบียน ฮจ-1946 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 17 ส.ค. 61
 
   
232ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒- 17 ส.ค. 61
 
   
233ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562- 16 ส.ค. 61
 
   
234ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องเวรรักษาการณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 15 ส.ค. 61
 
   
235ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ จำนวน ๔ เส้น ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 15 ส.ค. 61
 
   
236ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 15 ส.ค. 61
 
   
237ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทำเคาน์เตอร์ลอยติดผนังด้านนอกหน้าห้อง บท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 15 ส.ค. 61
 
   
238ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมชุดแอร์รถยนต์ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 15 ส.ค. 61
 
   
239ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ของทางราชการ หมายเลขทะเบียน ฮจ-1947 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 14 ส.ค. 61
 
   
240ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสแกนเนอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 14 ส.ค. 61
 
   
241ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนปุ่มเปิด/ปิดควบคุมอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ กลุ่มตรวจสอบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 14 ส.ค. 61
 
   
242ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องประชุมมุกดา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 14 ส.ค. 61
 
   
243ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี กลุ่มตรวจสอบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 14 ส.ค. 61
 
   
244ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อธงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 10 ส.ค. 61
 
   
245ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมดาดฟ้า ทาสีภายนอกอาคารสำนักงาน ซ่อมแซมห้องน้ำชายหญิงและงานซ่อมประปา - 10 ส.ค. 61
 
   
246ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 10 ส.ค. 61
 
   
247ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต (รวมเคส) เพื่อใช้ในการประชุมผู้บริหาร จำนวน ๒๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 09 ส.ค. 61
 
   
248ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศที่กลุ่มโรงพิมพ์และออกแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 08 ส.ค. 61
 
   
249ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ Mac โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 08 ส.ค. 61
 
   
250ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต (รวมเคส) เพื่อใช้ในการประชุมผู้บริหาร จำนวน ๒๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง445,800.00 08 ส.ค. 61
 
   
251ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 08 ส.ค. 61
 
   
252ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 07 ส.ค. 61
 
   
253ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 07 ส.ค. 61
 
   
254ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ของทางราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 06 ส.ค. 61
 
   
255ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชุมพร- 03 ส.ค. 61
 
   
256ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดแต่งต้นไม้ในสถานีอุตุนิยมวิทยากรุงเทพฯ(กลุ่มงานตรวจอากาศเฉลิมพระเกียรติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 02 ส.ค. 61
 
   
257ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสภาพท่อแก๊สไฮโดรเจน (Hydrostatic Test) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 31 ก.ค. 61
 
   
258ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแท่นเหล็กสำหรับประดับธงชาติและธง วปร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 31 ก.ค. 61
 
   
259ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 31 ก.ค. 61
 
   
260ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 31 ก.ค. 61
 
   
261ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงแก้ไขห้องน้ำหญิง ชั้น ๑ อาคาร ๕๐ ปี อต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 26 ก.ค. 61
 
   
262ประกาศจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๒๐ ปี กรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป และประกาศราคากลาง3,987,440.00 24 ก.ค. 61
 
   10 ก.ย. 61
 
263ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงานในหมวดอาคารสถานที่ กลุ่มบริหารพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม จำนวน ๒ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 24 ก.ค. 61
 
   
264ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานรักษาความสะอาดอาคารสถานที่และตัดหญ้า ประจำกรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 24 ก.ค. 61
 
   
265ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กลุ่มช่วยอำนวยการนักบริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 24 ก.ค. 61
 
   
266ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 23 ก.ค. 61
 
   
267ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบหาพิกัดตำแหน่งฟ้าแลบและระบบ EFM โดยวิธีคัดเลือก- 23 ก.ค. 61
 
   
268ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮภ 7296 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 23 ก.ค. 61
 
   
269ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มการเงินและบัญชี สำนักงานเลขานุการกรม จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 23 ก.ค. 61
 
   
270ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน 2ท 1687 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 23 ก.ค. 61
 
   
271ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องประชุมชั้น ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 23 ก.ค. 61
 
  01 ส.ค. 61
 
 
272ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 20 ก.ค. 61
 
   
273ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 20 ก.ค. 61
 
   
274ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คพร้อมชุดโปรแกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 20 ก.ค. 61
 
   
275ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครดิตบริการ SMS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 20 ก.ค. 61
 
   
276ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 20 ก.ค. 61
 
   
277ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 20 ก.ค. 61
 
   
278ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 20 ก.ค. 61
 
   
279ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 20 ก.ค. 61
 
   
280ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมพร้อมบำรุงรักษาสถานีฝนอัตโนมัติ จำนวน 930 สถานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)15,930,000.00 19 ก.ค. 61
19 ก.ค. 61
19 ก.ค. 61
 
   17 ส.ค. 61
 
281ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบตรวจแผ่นดินไหวอัตโนมัติระยะไกล เพื่อการเตือนภัยสึนามิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 19 ก.ค. 61
 
   
282ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เหล็กสำหรับเก็บเอกสาร จำนวน 3 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 18 ก.ค. 61
 
   
283ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบานประตูห้องทำงานของ วร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 18 ก.ค. 61
 
   
284ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องวัดโอโซนบรูเวอร์สเปคโตรโฟโตมิเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,480,880.00 17 ก.ค. 61
17 ก.ค. 61
17 ก.ค. 61
 
  17 ส.ค. 61
 
 
285ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 17 ก.ค. 61
 
   
286ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต พร้อมเคส จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 17 ก.ค. 61
 
   
287ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมระบบกันซึมดาดฟ้าอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 16 ก.ค. 61
 
   
288ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ กองพยากรณ์อากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 16 ก.ค. 61
 
   
289ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องโทรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 16 ก.ค. 61
 
   
290ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรและการวิเคราะห์ออกแบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร- 16 ก.ค. 61
 
   
291ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจัดทำป้ายแสดงชื่อกองและป้ายชื่อหน้าห้อง ผอ.ตอ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 12 ก.ค. 61
 
   
292ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพริ้นเตอร์ HP CP๒๐๒๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 12 ก.ค. 61
 
   
293ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดพิมพ์สติ๊กเกอร์ติดรถยนต์ราชการตราสัญลักษณ์กรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 12 ก.ค. 61
 
   
294ประกาศราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบหาพิกัดตำแหน่งฟ้าแลบและระบบ EFM 2,700,000.00 12 ก.ค. 61
 
   
295ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาทางทะเลชั้น ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 12 ก.ค. 61
 
   
296ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น และน้ำกลั่น ของกรมอุตุนิยมวิทยา ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 12 ก.ค. 61
 
   
297ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 12 ก.ค. 61
 
   
298ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมแซมโต๊ะและอุปกรณ์ที่ชำรุดปฏิบัติงานในราชการ บท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 12 ก.ค. 61
 
   
299ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องประชุมมุกดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 11 ก.ค. 61
 
   
300ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศห้องทำงานและห้องอบรม(นักเรียน) ของ สอ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 10 ก.ค. 61
 
   
301สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ขนาด 4000 ANSI Lumens 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 10 ก.ค. 61
 
   
302ประกาศราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบตรวจแผ่นดินไหวอัตโนมัติระยะไกล เพื่อการเตือนภัยสึนามิ ฯ1,636,000.00 10 ก.ค. 61
 
   
303ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการ เครื่องวิทยุหยั่งลม ระบบ 403 MHz พร้อมแบตเตอรี่แห้ง จำนวน 2,500 ชุดฯลฯ- 06 ก.ค. 61
 
   
304ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แผนที่อุตุนิยมวิทยา (แบบ อต.๑๐๐๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 05 ก.ค. 61
 
   
305ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 04 ก.ค. 61
 
   
306ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำชายหญิง ชั้น ๑ อาคาร ๕๐ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 04 ก.ค. 61
 
   
307ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหลังคาหอประชุมใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 03 ก.ค. 61
 
   
308ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๒๐ ปี กรมอุตุนิยมวิทยา- 03 ก.ค. 61
 
   
309ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศส่วนวิชาการและวิศวกรรมเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 03 ก.ค. 61
 
   
310ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมน้ำรั่วซึม และบานเลื่อนหน้าต่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 03 ก.ค. 61
 
   
311ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง ที่หอเรดาร์ ชั้น ๒ ส่วนเครื่องมือตรวจอากาศด้วยเรดาร์ กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 29 มิ.ย. 61
 
   
312ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพริ้นเตอร์ ที่กองอุตุนิยมวิทยาการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 29 มิ.ย. 61
 
   
313ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 29 มิ.ย. 61
 
   
314ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ จำนวน 3 เรื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 28 มิ.ย. 61
 
   
315ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ร.๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 28 มิ.ย. 61
 
   
316ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะหมู่บูชา ชุด ๔ พร้อมที่รองกราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 28 มิ.ย. 61
 
   
317ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฎก 5467 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 28 มิ.ย. 61
 
   
318ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์หมายเลขะเบียน ฮจ 1945 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 28 มิ.ย. 61
 
   
319ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรอยรั่วท่อน้ำฝนชั้น 16 อาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 25 มิ.ย. 61
 
   
320ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง สำหรับใช้ในห้องประชุมบุษราคัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 25 มิ.ย. 61
 
   
321ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 20 มิ.ย. 61
 
   
322ประกาศผลผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมระบบคอมพิวเตอร์ประมวลผล (Server) ของเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 19 มิ.ย. 61
 
   
323ประกาศผลผู้ชนะจ้างเหมาย้ายระบบคอมพิวเตอร์ Server และจอมอนิเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่องตรวจอากาศอัตโนมัติ ระบบวิเชียร์ (LLWAS) ที่ สอต.เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 19 มิ.ย. 61
 
   
324ประกาศจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรและการวิเคราะห์ออกแบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป5,605,600.00 19 มิ.ย. 61
 
  04 ก.ค. 61
 
 
325ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมอุตุนิยมวิทยา ครบรอบ ๗๖ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 19 มิ.ย. 61
 
   
326ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบหาพิกัดตำแหน่งฟ้าแลบและระบบ EFM- 18 มิ.ย. 61
 
   
327ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาซ่อมเครื่องวัดโอโซนบรูเวอร์สเปคโตรโฟโตมิเตอร์- 18 มิ.ย. 61
 
   
328ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าแผ่นพื้นยกระดับปูพรมสำหรับในงานสถาปนากรมอุตุนิยมวิทยาครบรอบ76ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 18 มิ.ย. 61
 
   
329ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศกองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 18 มิ.ย. 61
 
   
330ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 15 มิ.ย. 61
 
   
331ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งเต็นท์พิธีสงฆ์ พร้อมเครื่องสังฆภัณฑ์ และประดับตกแต่งดอกไม้ พานพุ่มในงานสถาปนากรมอุตุนิยมวิทยา ครบรอบ ๗๖ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 15 มิ.ย. 61
 
   
332ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดพิธีทางศาสนาพราหมณ์ ในงานสถาปนากรมอุตุนิยมวิทยา ครบรอบ ๗๖ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 15 มิ.ย. 61
 
   
333ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โครงการจ้างเหมาซ่อมพร้อมบำรุงรักษาสถานีฝนอัตโนมัติ จำนวน ๙๓๐ สถานี- 14 มิ.ย. 61
 
   
334ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบตรวจแผ่นดินไหวอัตโนมัติระยะไกล เพื่อการเตือนภัยสึนามิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑- 14 มิ.ย. 61
 
   
335ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าคลุมโต๊ะ และเก้าอี้ แบบสำเร็จคลุมเต็มตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 14 มิ.ย. 61
 
   
336ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮจ 1946 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 14 มิ.ย. 61
 
   
337ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ สำหรับรถยนต์ราชการหมายเลข ฮจ 1945 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 13 มิ.ย. 61
 
   
338ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮม 7644 กทม.- 13 มิ.ย. 61
 
   
339ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนชุดโคมไฟหน้าใหญ่ด้านขวาและไฟถอยด้านซ้าย รถยนต์กระบะ ๔ ประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 11 มิ.ย. 61
 
   
340ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปั้มน้ำสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 11 มิ.ย. 61
 
   
341ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดแต่งกิ่งต้นไม้ภายในกรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 08 มิ.ย. 61
 
   
342ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮจ 1945 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 08 มิ.ย. 61
 
   
343ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮภ 7296 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 08 มิ.ย. 61
 
   
344ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างเครื่องปรับอากาศห้องเย็บเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 06 มิ.ย. 61
 
   
345ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจัดทำเสาธงและวัสดุปรับปรุงทาสีวิมานพระอินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 06 มิ.ย. 61
 
   
346ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 05 มิ.ย. 61
 
   
347ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้่อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 05 มิ.ย. 61
 
   
348ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงชาติ และธงตราสัญลักษณ์ ว.ป.ร.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 04 มิ.ย. 61
 
   
349ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 01 มิ.ย. 61
 
   
350ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงประจำกรมอุุตุนิยมวิทยาพร้อมเสาตั้งและฐานรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 01 มิ.ย. 61
 
   
351ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมก็อกน้ำในห้องน้ำหญิงชั้น ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 31 พ.ค. 61
 
   
352ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 31 พ.ค. 61
 
   
353ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสถานีวิทยุกระจายเสียงจังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 31 พ.ค. 61
 
   
354ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดแต่งกิ่งต้นไม้ภายในกรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 31 พ.ค. 61
 
  06 มิ.ย. 61
 
 
355ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องทำงาน รอบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 31 พ.ค. 61
 
   
356ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมอ่างเพลทและเปลี่ยนกุญแจบานประตูเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 31 พ.ค. 61
 
   
357ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโคมไฟแสงสว่างฉุกเฉิน สำหรับติดตั้งภายในอาคาร ๕๐ ปี อุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 31 พ.ค. 61
 
   
358ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ส่วนช่างเทคนิคกระจายข่าวอากาศเพื่อการบินและเรือเดินทะเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 31 พ.ค. 61
 
   
359ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลมอุตสาหกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 25 พ.ค. 61
 
   
360ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 25 พ.ค. 61
 
   
361ประกาศจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๒๐ ปี กรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 3,987,440.00 25 พ.ค. 61
 
  27 มิ.ย. 61
 
 
362ประกาศผลผู้ชนะจ้างจัดทำบอร์ดชนิดฝังผนังและทาสีผนังส่วนที่เจาะติดตั้งบอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 24 พ.ค. 61
 
   
363ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรศัพท์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 24 พ.ค. 61
 
   
364ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาเครื่องเตือนภัยความเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากความร้อนเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง450,000.00 24 พ.ค. 61
 
   
365ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมอาคารสถานีตรวจอากาศเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 22 พ.ค. 61
 
   
366ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 21 พ.ค. 61
 
   
367ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อม่านปรับแสงพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 21 พ.ค. 61
 
   
368ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น 4 อาคาร 50 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 21 พ.ค. 61
 
   
369ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 21 พ.ค. 61
 
   
370ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 18 พ.ค. 61
 
   
371ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 18 พ.ค. 61
 
   
372ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 18 พ.ค. 61
 
   
373ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 18 พ.ค. 61
 
   
374ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรศัพท์แบบไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 18 พ.ค. 61
 
   
375ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องโทรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 18 พ.ค. 61
 
   
376ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ออ 6007 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 17 พ.ค. 61
 
   
377ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ ชั้น 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 17 พ.ค. 61
 
   
378ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องฉายโปรเจ็กเตอร์ ขนาด 4200 ANSI Lumens 1 เครื่อง- 17 พ.ค. 61
 
   
379ประกาศเผยแพร่แผนการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม- 17 พ.ค. 61
 
   
380ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 17 พ.ค. 61
 
   
381ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 16 พ.ค. 61
 
   
382ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮภ 7297 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 15 พ.ค. 61
 
   
383ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 11 พ.ค. 61
 
   
384ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบันไดสไลด์ และบันไดอลูมิเนียม ๓ ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 10 พ.ค. 61
 
   
385ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 10 พ.ค. 61
 
   
386ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมและล้างเครื่องปรับอากาศ กองอุตุนิยมวิทยาการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 10 พ.ค. 61
 
   
387ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมพร้อมบำรุงรักษาสถานีฝนอัตโนมัติ จำนวน ๙๓๐ สถานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)16,000,000.00 09 พ.ค. 61
09 พ.ค. 61
09 พ.ค. 61
09 พ.ค. 61
09 พ.ค. 61
 
  08 มิ.ย. 61
 
 
388ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 09 พ.ค. 61
 
   
389ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 09 พ.ค. 61
 
   
390ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 50 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 08 พ.ค. 61
 
   
391ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้ทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 07 พ.ค. 61
 
   
392ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมฐานเสาไฟหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 07 พ.ค. 61
 
   
393ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย ชั้น ๖ อาคาร ๕๐ ปีอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 07 พ.ค. 61
 
   
394ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อเมนประปาแตกชำรุด ด้านข้างบ้านพักเรือนแฝด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 04 พ.ค. 61
 
   
395ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศภายในพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้อุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 04 พ.ค. 61
 
   
396ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮว 3226 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 04 พ.ค. 61
 
   
397ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง หมายเลขทะเบียน ฮจ 1945 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 04 พ.ค. 61
 
   
398ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 04 พ.ค. 61
 
   
399ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรแกรมระบบทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 04 พ.ค. 61
 
   
400ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 04 พ.ค. 61
 
   
401ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮภ 7297 กทม.- 03 พ.ค. 61
 
   
402ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรและการวิเคราะห์ออกแบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร- 02 พ.ค. 61
 
   
403ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อDRUM เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 30 เม.ย. 61
 
   
404ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างปรับปรุงพื้นผิวถนนภายในกรมอุตุนิยมวิทยา- 30 เม.ย. 61
 
   
405ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๒๐ ปี กรมอุตุนิยมวิทยา- 27 เม.ย. 61
 
   
406ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 26 เม.ย. 61
 
   
407ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 26 เม.ย. 61
 
   
408ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมและล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 11 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 24 เม.ย. 61
 
   
409ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน 5กฒ 3724 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 24 เม.ย. 61
 
   
410ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮจ 1946 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจ- 20 เม.ย. 61
 
   
411ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมห้องน้ำชายชั้น 7 อาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 20 เม.ย. 61
 
   
412ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและอุปกรณ์ส่วนควบรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 20 เม.ย. 61
 
   
413ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบตเตอรี่ สำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน ออ 6007 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 19 เม.ย. 61
 
   
414ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 2ท 1687 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 19 เม.ย. 61
 
   
415ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมเครื่องวัดโอโซนบรูเวอร์สเปคโตรโฟโตมิเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,480,880.00 18 เม.ย. 61
18 เม.ย. 61
18 เม.ย. 61
 
  15 พ.ค. 61
 
 
416ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 20 เม.ย. 61
 
   
417ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ากระโชกและป้องกันฟ้าผ่า แบบติดตั้งภายในตู้ DATA LOGGER และแบบปลั๊กพ่วงสำหรับป้องกัน UPS จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 17 เม.ย. 61
 
   
418ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ License โปรแกรมป้องกันไวรัส ESET (NOD32) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 11 เม.ย. 61
 
   
419ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 2015 ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 11 เม.ย. 61
 
   
420ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมก็อกน้ำภายในห้องน้ำหญิงชั้น 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 11 เม.ย. 61
 
   
421ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ สำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน อว 8823 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 11 เม.ย. 61
 
   
422ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่่อมท่อเมนประปาแตกชำรุด ด้านหน้าประตู สทร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 11 เม.ย. 61
 
   
423ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมโครงการ รดน้ำดำหัวผู้สูงวัย สุขใจไทยนิยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 20 เม.ย. 61
 
   
424ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 05 เม.ย. 61
 
   
425ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 04 เม.ย. 61
 
   
426ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งฟิล์มกันแสงอาคารสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 04 เม.ย. 61
 
   
427ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทำป้ายสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติและป้ายตรวจวัดสถานีเรดาร์ตรวจวัดคลื่นและกระแสน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 04 เม.ย. 61
 
   
428ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมท่อประปาและอุปกรณ์ชักโครกฝั่งห้องน้ำหญิงอาคารพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 04 เม.ย. 61
 
   
429ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและล้างเครื่องปรับอากาศ ชั้น 12 ห้องควบคุมระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 03 เม.ย. 61
 
   
430ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกบ่อสำหรับฝังกลบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 03 เม.ย. 61
 
   
431ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องวิทยุหยั่งลม ระบบ ๔๐๓ MHz จำนวน ๒,๕๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)516,275.00 03 เม.ย. 61
03 เม.ย. 61
03 เม.ย. 61
 
  26 เม.ย. 61
 
 
432ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องน้ำบ้านพักอาคาร 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 03 เม.ย. 61
 
   
433ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องโทรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 30 มี.ค. 61
 
   
434ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 29 มี.ค. 61
 
   
435ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 29 มี.ค. 61
 
   
436ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อภาชนะบรรจุขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 28 มี.ค. 61
 
   
437ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในห้องประกอบฟิล์ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 27 มี.ค. 61
 
   
438ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมท่อประปาและอุปกรณ์ชักโครกฝั่งห้องน้ำหญิงอาคารพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 27 มี.ค. 61
 
   
439ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน 2กฎ 9767 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 26 มี.ค. 61
 
   
440ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ดจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จ้างเหมาซ่อมพร้อมบำรุงรักษาสถานีฝนอัตโนมัติ จำนวน ๙๓๐ สถานี- 23 มี.ค. 61
 
   
441ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมแซมแก้ไขห้องทำงานของท่านผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 23 มี.ค. 61
 
   
442ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในกลุ่มโรงพิมพ์และออกแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 21 มี.ค. 61
 
   
443ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงผ้าสำหรับการสัมมนาวิชาการวันอุตุนิยมวิทยาโลก ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 21 มี.ค. 61
 
   
444ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับการสัมมนาวิชาการวันอุตุนิยมวิทยาโลก ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 21 มี.ค. 61
 
   
445ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 21 มี.ค. 61
 
   
446ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 21 มี.ค. 61
 
   
447ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 21 มี.ค. 61
 
   
448ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 16 มี.ค. 61
 
   
449ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องโทรศัพท์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 16 มี.ค. 61
 
   
450ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 16 มี.ค. 61
 
   
451ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 9 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 15 มี.ค. 61
 
   
452ประกวดราคาซื้อรถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๑,๖๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๖๕ กิโลวัตต์ กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ คัน 1,486,000.00 13 มี.ค. 61
13 มี.ค. 61
13 มี.ค. 61
 
   23 มี.ค. 61
 
453ประกาศประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่ของเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)650,000.00 13 มี.ค. 61
13 มี.ค. 61
13 มี.ค. 61
 
   05 เม.ย. 61
 
454ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมชุดไฟส่องสว่างถนนรอบบริเวณกรมฯ และเดินสายใหม่บางส่วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 12 มี.ค. 61
 
   
455ประกาศผูัชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศชั้น 14 (ตอ.) จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 12 มี.ค. 61
 
   
456ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศกลุ่มนิติการ ชั้น 2 อาคาร 50 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 12 มี.ค. 61
 
   
457ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องตรวจจับควันไฟและเครื่องตรวจจับความร้อน ชั้น ๑๑ และชั้น ๑๒ อาคาร ๕๐ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 12 มี.ค. 61
 
   
458ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องตรวจจับควันไฟภายในหอประชุมใหญ่- 12 มี.ค. 61
 
   
459ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์โปสเตอร์และไวนิลสำหรับการสัมมนาวิชาการวันอุตุนิยมวิทยาโลก 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 12 มี.ค. 61
 
   
460ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 12 มี.ค. 61
 
   
461ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการเครื่องวิทยุหยั่งอากาศระบบเรดิโอธีโอโดไลท์ แบบ ชนิดความถี่ ๑๖๘๐ MHz พร้อมแบตเตอรี่แห้ง ฯลฯ จำนวน 400 ชุด6,076,000.00 12 มี.ค. 61
12 มี.ค. 61
12 มี.ค. 61
 
   09 เม.ย. 61
 
462ประกาศราคากลางวัสดุงานไม้494,624.62 09 มี.ค. 61
 
   
463ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดสัมมนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 08 มี.ค. 61
 
   
464ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ สำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน 94-0444 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 07 มี.ค. 61
 
   
465ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมประตูกรมฯ ด้าน สทร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 07 มี.ค. 61
 
   
466ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ออ 6005 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 07 มี.ค. 61
 
   
467สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับอาวุโสและชำนาญการ ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี(กลุ่มงานตรวจอากาศเกาะสีชัง)ฯลฯ1,608,000.00 07 มี.ค. 61
07 มี.ค. 61
07 มี.ค. 61
07 มี.ค. 61
07 มี.ค. 61
07 มี.ค. 61
07 มี.ค. 61
 
   
468ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำหนังสือรายงานประจำปีกรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ.2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 07 มี.ค. 61
 
   
469ประกาศประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่ของเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)650,000.00 06 มี.ค. 61
06 มี.ค. 61
06 มี.ค. 61
 
  13 มี.ค. 61
 
 
470ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการเครื่องวิทยุหยั่งอากาศระบบเรดิโอธีโอโดไลท์ แบบ ชนิดความถี่ ๑๖๘๐ MHz พร้อมแบตเตอรี่แห้งฯ จำนวน ๖๕๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd9,165,000.00 06 มี.ค. 61
06 มี.ค. 61
06 มี.ค. 61
 
   05 เม.ย. 61
 
471ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศศูนย์โทรคมนาคมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และส่วนเครือข่ายสื่อสารและอินเทอร์เนต กองสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 06 มี.ค. 61
 
   
472ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 05 มี.ค. 61
 
   
473ประกาศราคากลางจ้างเหมาจัดทำหนังสือรายงานประจำปีกรมอุตุนิยมวิทยาปีกรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ.2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง195,542.50 05 มี.ค. 61
 
   
474ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 05 มี.ค. 61
 
   
475ประกาศผู่ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 05 มี.ค. 61
 
   
476ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำดาดฟ้าชั้น 16 และท่อระบายน้ำด้านบนชั้น 16 อาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 05 มี.ค. 61
 
   
477ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อเมนประปาด้านหลังอาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 05 มี.ค. 61
 
   
478ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) จำนวน ๑๕ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 02 มี.ค. 61
 
   
479ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 962,500.00 02 มี.ค. 61
02 มี.ค. 61
02 มี.ค. 61
 
   09 เม.ย. 61
 
480ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนแผงวงจรระบบควบคุมระยะฉากหลังเครื่องตัดกระดาษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 02 มี.ค. 61
 
   
481ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 02 มี.ค. 61
 
   
482ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมโปรเจคเตอร์ห้องประชุมมรกต อาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 02 มี.ค. 61
 
   
483สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับอาวุโสและชำนาญการ ตอกเสาเข็ม- 02 มี.ค. 61
 
   
484ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 28 ก.พ. 61
 
   
485ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์หมายเลขทะเบียน 5กฒ 37274กทม.- 28 ก.พ. 61
 
   
486ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์หมายเลขทะเบียน 5กฒ 3727 กทม.- 28 ก.พ. 61
 
   
487ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศจำนวน 2 เครื่อง- 28 ก.พ. 61
 
   
488ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ประจำสถานีวิทยุ ส.อต. ชุมพร- 28 ก.พ. 61
 
   
489ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบานประตูห้องทำงานสถานีวิทยุกระจายเสียง- 28 ก.พ. 61
 
   
490ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 27 ก.พ. 61
 
   
491ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮว 3227 กทม.- 26 ก.พ. 61
 
   
492ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับใช้งานทำสวนและจัดสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 26 ก.พ. 61
 
   
493ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบท่อน้ำประปาภายในอาคารบ้านพักข้าราชการ ที่กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)7,750,000.00 22 ก.พ. 61
22 ก.พ. 61
22 ก.พ. 61
 
   19 มี.ค. 61
 
494ราคากลาง จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) จำนวน ๑๕ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง419,386.50 21 ก.พ. 61
 
   
495ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบประปาอาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ8,645,921.00 20 ก.พ. 61
20 ก.พ. 61
20 ก.พ. 61
 
   16 มี.ค. 61
 
496แผนการจัดซื้อรถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๑,๖๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๖๕ กิโลวัตต์ กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 คัน1,568,000.00 20 ก.พ. 61
 
   
497ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานน่านนครฯ 1 ระบบ เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานร้อยเอ็ดฯ1 ระบบ78,320,000.00 20 ก.พ. 61
20 ก.พ. 61
20 ก.พ. 61
 
   27 มี.ค. 61
 
498ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบันทึกเทปโทรทัศน์การอ่านคำปราศรัยเนื่องในวันอุตุนิยมวิทยาโลก ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 16 ก.พ. 61
 
   
499ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 16 ก.พ. 61
 
   
500ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางถยนต์ สำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮม 7644 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 16 ก.พ. 61
 
   
501ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยฺวิธีเฉพาะเจาะจง- 15 ก.พ. 61
 
   
502ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยฺวิธีเฉพาะเจาะจง- 15 ก.พ. 61
 
   
503ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้าและปรับแรงดันกระแสไฟฟ้า (UPS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 14 ก.พ. 61
 
   
504ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 14 ก.พ. 61
 
   
505ประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา- 14 ก.พ. 61
 
   
506ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮต 8088 กทม.- 14 ก.พ. 61
 
   
507ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ฎก 5467 กทม.- 14 ก.พ. 61
 
   
508ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอะไหล่คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 13 ก.พ. 61
 
   
509ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมแซมแก้ไขห้องทำงานของท่านผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 12 ก.พ. 61
 
   
510ประกาศผู้ชนะกาศผู้ชนะการเเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศสถานีอุตุนิยมวิทยากรุงเทพฯ- 12 ก.พ. 61
 
   
511ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮจ 1946 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 12 ก.พ. 61
 
   
512ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมแซมโต๊ะและอุปกรณ์ที่ชำรุดปฏิบัติงานในราชการที่ บท.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 12 ก.พ. 61
 
   
513ราคากลางการจัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้าและปรับแรงดันกระแสไฟฟ้า (UPS)176,550.00 09 ก.พ. 61
 
   
514ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-
 
   
515ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการจัดซื้อแบตเตอรี่ของเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) จำนวน 5 รายการ- 08 ก.พ. 61
 
   
516ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 08 ก.พ. 61
 
   
517ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลข ฮจ 1947 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 08 ก.พ. 61
 
   
518ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ฮจ 1947 กทม.- 07 ก.พ. 61
 
   
519ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสสำหรับทัศนศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 02 ก.พ. 61
 
   
520ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้รับ-ส่งระหว่างการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 02 ก.พ. 61
 
   
521ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 02 ก.พ. 61
 
   
522ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 02 ก.พ. 61
 
   
523ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 02 ก.พ. 61
 
   
524ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 02 ก.พ. 61
 
   
525ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 02 ก.พ. 61
 
   
526ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ่านอัลคาไลน์ ๙ โวลต์พร้อมขั้วและสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 02 ก.พ. 61
 
   
527ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 02 ก.พ. 61
 
   
528ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 02 ก.พ. 61
 
   
529ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ออ 6005 กทม.- 01 ก.พ. 61
 
   
530ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ สำหรับรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ฆญ 5428 กทม- 01 ก.พ. 61
 
   
531ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ออ 6007 กทม.- 01 ก.พ. 61
 
   
532ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมห้องน้ำชั้น 3 อาคาร 50 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 31 ม.ค. 61
 
   
533ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 31 ม.ค. 61
 
   
534ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องโทรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 31 ม.ค. 61
 
   
535ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 31 ม.ค. 61
 
   
536ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 31 ม.ค. 61
 
   
537ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อถ่านอัลคาไลน์ 9 โวลต์พร้อมขั้วและสาย- 30 ม.ค. 61
 
   
538ประกาศประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่ของเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)650,000.00 29 ม.ค. 61
 
  01 ก.พ. 61
 
 
539ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ่งพิมพ์ จำนวน 5 รายการ- 29 ม.ค. 61
 
   
540ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมห้องน้ำชาย - หญิง อาคารกองสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 29 ม.ค. 61
 
   
541ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮจ 1946 กทม. จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 29 ม.ค. 61
 
   
542ประกาศราคากลางการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ170,132.14 29 ม.ค. 61
 
   
543ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงระบบน้ำประปาภายในอาคารบ้านพักข้าราชการที่กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ- 25 ม.ค. 61
 
   
544ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงระบบประปาอาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพ 1 ระบบ- 25 ม.ค. 61
 
   
545ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS) จำนวน 3 รายการ- 24 ม.ค. 61
 
   
546ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องปรับอากาศห้อง ออต. และหน้าห้อง ออต. - 24 ม.ค. 61
 
   
547ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮต 8088 กทม.- 24 ม.ค. 61
 
   
548ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 24 ม.ค. 61
 
   
549ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมผนังบริเวณประตูภายในห้องทำงานและพื้นห้องน้ำ ห้อง รอป. ชั้น 6 อาคาร 50 ปี- 24 ม.ค. 61
 
   
550ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ฮภ 7297 กทม.- 23 ม.ค. 61
 
   
551ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการบอลลูนตรวจอากาศ เพื่อการตรวจอากาศชั้นบน จำนวน ๒ รายการ ฯลฯ3,298,000.00 19 ม.ค. 61
19 ม.ค. 61
19 ม.ค. 61
 
   23 ก.พ. 61
 
552ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ฯลฯ 78,320,000.00 19 ม.ค. 61
19 ม.ค. 61
19 ม.ค. 61
 
  08 ก.พ. 61
 
 
553ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 19 ม.ค. 61
 
   
554ราคากลางจัดซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ(AWS) จำนวน 3 รายการ496,480.00 19 ม.ค. 61
 
   
555ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมกุญแจห้องปรับอากาศภายในโรงอาหารกรมอุตุิยมวิทยา- 18 ม.ค. 61
 
   
556ประกาศราคากลาง โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรและการวิเคราะห์ออกแบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร5,605,600.00 12 ก.พ. 61
12 ก.พ. 61
 
   
557ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 18 ม.ค. 61
 
   
558ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศในห้องผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 18 ม.ค. 61
 
   
559ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุการตรวจอากาศชั้นบน208,596.50 17 ม.ค. 61
 
   
560ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 17 ม.ค. 61
 
   
561ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 17 ม.ค. 61
 
   
562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและต่อท่อสนามสวนสุขภาพ อต.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 17 ม.ค. 61
 
   
563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 16 ม.ค. 61
 
   
564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุติดตั้งภาพฉายาลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 16 ม.ค. 61
 
   
565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 15 ม.ค. 61
 
   
566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 12 ม.ค. 61
 
   
567ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำผ้าม่านประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 12 ม.ค. 61
 
   
568ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหัวเอ็นและสายเอ็น สำหรับเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 12 ม.ค. 61
 
   
569ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อเมนประปา (ท่อเมนใหญ่) ด้านหน้า คม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 12 ม.ค. 61
 
   
570ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2,856,000.00 12 ม.ค. 61
12 ม.ค. 61
12 ม.ค. 61
 
  08 ก.พ. 61
 
08 ก.พ. 61
07 ก.พ. 61
 
571ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 10 ม.ค. 61
 
   
572ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษปอนด์ฟอกขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 09 ม.ค. 61
 
   
573ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 05 ม.ค. 61
 
   
574ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมซ่อมเครื่องปรับอากาศ ศูนย์โทรคมนาคมอุตุนิยมวิทยาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 24 ม.ค. 61
 
   
575ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ๊นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 05 ม.ค. 61
 
   
576ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับเครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,290,000.00 29 ธ.ค. 60
 
   17 ม.ค. 61
 
577ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมลิฟท์โดยสารและขนของ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 29 ธ.ค. 60
 
   
578ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ ของกลุ่มบริหารพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 29 ธ.ค. 60
 
   
579ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาย้ายเครื่องมือตรวจลมชั้นบนพร้อมปรับแต่งระบบ ๔๐๓ MHz ยี่ห้อ iMet-๑๗๙๐ ๑ ระบบ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)690,000.00 28 ธ.ค. 60
28 ธ.ค. 60
28 ธ.ค. 60
 
   18 ม.ค. 61
 
580ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อแบตเตอรี่ของเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) จำนวน ๕ รายการ- 28 ธ.ค. 60
 
   
581ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 28 ธ.ค. 60
 
   
582ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทำปากถังวัดฝนและฐานบ่อน้ำนิ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 28 ธ.ค. 60
 
   
583ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติการบิน(AWOS/LLWAS) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 28 ธ.ค. 60
 
   
584ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับอาวุโสและชำนาญการ(ระดับ 5-6) จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)1,608,000.00 27 ธ.ค. 60
27 ธ.ค. 60
27 ธ.ค. 60
27 ธ.ค. 60
27 ธ.ค. 60
27 ธ.ค. 60
27 ธ.ค. 60
 
   
585ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก้วตวงวัดปริมาณน้ำฝน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 27 ธ.ค. 60
 
   
586ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมเครื่องมือตรวจอากาศชั้นบนอัตโนมัติ iMet-1500 1680 MHz ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ต 1 เครื่อง 5,650,000.00 27 ธ.ค. 60
27 ธ.ค. 60
27 ธ.ค. 60
 
   23 ม.ค. 61
 
587ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 26 ธ.ค. 60
 
   
588ประกาศประกวดราคาซื้อ จัดซื้ออะไหล่เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS และ LLWAS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,500,000.00 26 ธ.ค. 60
 
   16 ม.ค. 61
07 ก.พ. 61
07 ก.พ. 61
 
589ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 26 ธ.ค. 60
 
   
590ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น และน้ำกลั่น ของกรมอุตุนิยมวิทยา ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 26 ธ.ค. 60
 
   
591ประกาศประกวดจ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมเครื่องตรวจลมชั้นบนอัตโนมัติ iMet-๑๗๙๐ ๔๐๓ MHz ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding6,890,000.00 25 ธ.ค. 60
25 ธ.ค. 60
25 ธ.ค. 60
 
   19 ม.ค. 61
 
592ราคากลาง ซื้อวัสดุทำปากถังวัดฝน และฐานบ่อน้ำนิ่ง112,885.00 22 ธ.ค. 60
 
   
593ราคากลาง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับบำรุงรักษา และซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติการบิน (AWOS/LLWAS) จำนวน ๒ รายการ299,974.50 22 ธ.ค. 60
 
   
594ราคากลาง ซื้อแก้วตวงวัดปริมาณน้ำฝน294,678.00 21 ธ.ค. 60
 
   
595ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องโทรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 20 ธ.ค. 60
 
   
596ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปั๊มน้ำบ้านพักข้าราชการกองอุตุนิยมวิทยาการบิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 20 ธ.ค. 60
 
   
597ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 18 ธ.ค. 60
 
   
598ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 18 ธ.ค. 60
 
   
599ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กลุ่มบริหารพัสดุ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 18 ธ.ค. 60
 
   
600ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบท่อน้ำประปาภายในอาคารบ้านพักข้าราชการที่กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)7,700,000.00 15 ธ.ค. 60
15 ธ.ค. 60
15 ธ.ค. 60
15 ธ.ค. 60
 
  16 ม.ค. 61
 
 
601ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโคมไฟส่องสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 15 ธ.ค. 60
 
   
602ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาจัดส่งวัสดุและอุปกรณ์ตรวจอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,500,000.00 14 ธ.ค. 60
14 ธ.ค. 60
14 ธ.ค. 60
 
  25 ม.ค. 61
 
25 ม.ค. 61
05 ม.ค. 61
 
603ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับอาวุโสและชำนาญการ(ระดับ5-6) จำนวน 1 หลัง1,608,000.00 14 ธ.ค. 60
14 ธ.ค. 60
14 ธ.ค. 60
14 ธ.ค. 60
14 ธ.ค. 60
14 ธ.ค. 60
14 ธ.ค. 60
14 ธ.ค. 60
 
   
604ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 14 ธ.ค. 60
 
   
605ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในงานหมวดอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 14 ธ.ค. 60
 
   
606ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ(ระดับ7-8) จำนวน 1 หลัง 1,736,000.00 13 ธ.ค. 60
13 ธ.ค. 60
13 ธ.ค. 60
13 ธ.ค. 60
13 ธ.ค. 60
13 ธ.ค. 60
 
   
607ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 13 ธ.ค. 60
 
   
608ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ (ระดับ 7-8) จำนวน 1 หลัง- 12 ธ.ค. 60
 
   
609ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับอาวุโสและชำนาญการ (ระดับ 5-6) จำนวน 1 หลัง- 12 ธ.ค. 60
 
   
610ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อน้ำทิ้ง อาคาร ๕๐ ปีอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 12 ธ.ค. 60
 
   
611ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมก็อกและท่อน้ำห้องน้ำชายชั้น 3 อาคารแผ่นดินไหว- 12 ธ.ค. 60
 
   
612ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 12 ธ.ค. 60
 
   
613ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 08 ธ.ค. 60
 
   
614ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า อาคาร ๕๐ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 07 ธ.ค. 60
 
   
615ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมกลอนบานประตู ชั้น 1 อาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา- 07 ธ.ค. 60
 
   
616ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ CC แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)787,000.00 07 ธ.ค. 60
07 ธ.ค. 60
07 ธ.ค. 60
07 ธ.ค. 60
 
   
617ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานห้องเก็บของภายในหอประชุมใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 07 ธ.ค. 60
 
   
618ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 07 ธ.ค. 60
 
   
619ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 07 ธ.ค. 60
 
   
620ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการเครื่องวิทยุหยั่งอากาศระบบเรดิโอธีโอโดไลท์ แบบ ชนิดความถี่ 1680 MHz พร้อมแบตเตอรี่แห้งฯ จำนวน 650 ชุด- 06 ธ.ค. 60
 
17 ม.ค. 61
 
  
621ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาอาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ11,649,800.00 06 ธ.ค. 60
06 ธ.ค. 60
06 ธ.ค. 60
 
  10 ม.ค. 61
 
 
622ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 06 ธ.ค. 60
 
   
623ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ จำนวน ๔ รายการ- 30 พ.ย. 60
 
  01 ก.พ. 61
 
 
624ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮจ-1945 กทม.- 30 พ.ย. 60
 
   
625ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮม 7644 กทม.- 30 พ.ย. 60
 
   
626ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง หมายเลขทะเบียน ฮจ 1946 กทม.- 30 พ.ย. 60
 
   
627ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง หมายเลขทะเบียน 2กฏ 9767 กทม.- 30 พ.ย. 60
 
   
628ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 30 พ.ย. 60
 
   
629ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 30 พ.ย. 60
 
   
630ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำกลั่น ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 30 พ.ย. 60
 
   
631การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 94 รายการ - 30 พ.ย. 60
 
   
632ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการเครื่องวิทยุหยั่งอากาศระบบเรดิโอธีโอโดไลท์ แบบ ชนิดความถี่ 1680 MHz พร้อมแบตเตอรี่แห้งฯ จำนวน 400 ชุด- 29 พ.ย. 60
 
17 ม.ค. 61
 
  
633ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน รว - 8864 กทม.- 29 พ.ย. 60
 
   
634ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ออะไหล่เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS และ LLWAS)- 28 พ.ย. 60
 
   
635ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ - 27 พ.ย. 60
 
   
636ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิง ชั้น ๑๐ อาคาร ๕๐ ปีอุตุนิยมวิทยา- 27 พ.ย. 60
 
   
637ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอุปกรณ์สำหรับแสดงผลอุณหภูมิอัตโนมัติ- 27 พ.ย. 60
 
   
638ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ออ - 6007 กทม.- 27 พ.ย. 60
 
   
639ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดนวิธีเฉพาะเจาะจง- 24 พ.ย. 60
 
   
640ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 23 พ.ย. 60
 
   
641ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่อง Printer โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 23 พ.ย. 60
 
   
642ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้สำหรับงานซ่อมแซมครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 23 พ.ย. 60
 
   
643ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานซักรีดชุดเครื่องนอนประจำห้องพักเวรรักษาการณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 23 พ.ย. 60
 
   
644ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 20 พ.ย. 60
 
   
645ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง หมายเลขทะเบียน ฎก 5467 กทม.- 16 พ.ย. 60
 
   
646ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องประชุมมรกต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 16 พ.ย. 60
 
   
647ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องน้ำชาย ชั้น ๑ อาคาร ๕๐ ปีอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 16 พ.ย. 60
 
   
648ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องจักรกล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 16 พ.ย. 60
 
   
649ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 16 พ.ย. 60
 
   
650ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้งานหมวดอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 16 พ.ย. 60
 
   
651ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมท่อดับเพลิง บริเวณชั้น 5-6 อาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 15 พ.ย. 60
 
   
652ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง หมายเลขทะเบียน ฮภ7296 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 15 พ.ย. 60
 
   
653ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงห้องส่ง สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 15 พ.ย. 60
 
   
654ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่คอมพิวเตอร์สำหรับซ่อมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 15 พ.ย. 60
 
   
655ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 15 พ.ย. 60
 
   
656ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 15 พ.ย. 60
 
   
657ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมห้องน้ำชาย-หญิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 14 พ.ย. 60
 
   
658ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมเครื่องตรวจลมชั้นบนอัตโนมัติ iMet-1790 403 MHz ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 เครื่อง- 13 พ.ย. 60
 
   
659ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมเครื่องมือตรวจอากาศชั้นบนอัตโนมัติ iMet-1500 1680 MHz ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก จังหวัดภูเก็ต 1 เครื่อง - 13 พ.ย. 60
 
   
660ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 13 พ.ย. 60
 
   
661ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 13 พ.ย. 60
 
   
662ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 13 พ.ย. 60
 
   
663ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อแบบดับเบิ้ลแคบด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 787,000.00 13 พ.ย. 60
13 พ.ย. 60
13 พ.ย. 60
 
   23 พ.ย. 60
 
664ราคากลาง ซื้ออะไหล่คอมพิวเตอร์สำหรับซ่อมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS) 172,056.00 13 พ.ย. 60
 
   
665ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับเครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้น- 09 พ.ย. 60
 
   
666ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาย้ายเครื่องมือตรวจลมชั้นบนพร้อมปรับแต่งระบบ ๔๐๓ MHz ยี่ห้อ iMet-1790 ๑ ระบบ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธ์- 09 พ.ย. 60
 
06 ธ.ค. 60
 
  
667ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานน่านนครฯ 1 ระบบ เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานร้อยเอ็ดฯ 1 ระบบ- 09 พ.ย. 60
 
   
668ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 09 พ.ย. 60
 
   
669 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 : 2015 ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 08 พ.ย. 60
 
   
670ประกวดราคาจ้างพนักงานรักษาความสะอาดอาคารสถานที่และตัดหญ้าประจำกรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพมหานครและกองอุตุนิยมวิทยาการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 1,134,000.00 03 พ.ย. 60
03 พ.ย. 60
03 พ.ย. 60
 
   29 พ.ย. 60
 
671ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น 7 อาคาร 50 ปี- 03 พ.ย. 60
 
   
672ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 03 พ.ย. 60
 
   
673ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อน้ำ อาคาร ๕๐ ปีอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 02 พ.ย. 60
 
   
674ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบประปาในอาคาร ๕๐ ปีอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 02 พ.ย. 60
 
   
675ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สไฮโดรเจน จำนวน 2,500 ท่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 01 พ.ย. 60
 
   
676ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 31 ต.ค. 60
 
   
677ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 27 ต.ค. 60
 
   
678ราคากลางซื้อแก๊สไฮโดรเจน (เฉพาะเนื้อแก๊ส) จำนวน ๒,๕๐๐ ท่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑288,900.00 27 ต.ค. 60
 
   
679ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์บำรุงรักษาและทำความสะอาดรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 27 ต.ค. 60
 
   
680ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท รายการเครื่องรักษาระดับแรงดันไฟฟ้า 15KVA 3 Phase รวม ๕ รายการ (๕ หน่วย)- 25 ต.ค. 60
 
  01 ก.พ. 61
 
 
681ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการบอลลูนตรวจอากาศ เพื่อการตรวจอากาศชั้นบน จำนวน 2 รายการ ขนาด 300 แกรม จำนวน 2,000 ลูก และ ขนาด 100 แกรม จำนวน 8,000 ลูก - 25 ต.ค. 60
 
06 ธ.ค. 60
 
  
682ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการเครื่องวิทยุหยั่งอากาศระบบเรดิโอธีโอโดไลท์ แบบ ชนิดความถี่ 1680 MHz พร้อมแบตเตอรี่แห้ง จำนวน 1,050 ชุด - 25 ต.ค. 60
 
   
683ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อเครื่องวิทยุหยั่งลม ระบบ 403 MHz จำนวน 2,500 ชุด- 25 ต.ค. 60
 
   
684ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมเครื่องวัดโอโซนบรูเวอร์สเปคโตรโฟโตมิเตอร์- 24 ต.ค. 60
 
06 ธ.ค. 60
 
  
685ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561- 24 ต.ค. 60
 
06 ธ.ค. 60
 
  
686ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 24 ต.ค. 60
 
   
687ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ- 24 ต.ค. 60
24 ต.ค. 60
 
   
688ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาจัดส่งวัสดุและอุปกรณ์ตรวจอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561- 19 ต.ค. 60
 
06 ธ.ค. 60
 
  
689ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 19 ต.ค. 60
 
   
690ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 19 ต.ค. 60
 
   
691ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมก็อกน้ำอ่างล้างหน้าและสายชำระในห้องน้ำ ชั้น 1 อาคาร 50 ปี- 18 ต.ค. 60
 
   
692ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปั้มน้ำ- 18 ต.ค. 60
 
   
693ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดภายในอาคารที่ทำการส่วนควบคุมระบบวิทยุกระจายเสียงบางปลาฯ- 18 ต.ค. 60
 
   
694ประกาศผู้เสนอการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮจ-1945 กทม.- 18 ต.ค. 60
 
   
695ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮจ-1947 กทม.- 18 ต.ค. 60
 
   
696ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมท่อน้ำชำรุดด้านข้างหอประชุมใหญ่- 18 ต.ค. 60
 
   
697ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรและการวิเคราะห์ออกแบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร - 16 ต.ค. 60
 
08 ม.ค. 61
 
  
698ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ- 09 ต.ค. 60
 
   
699ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงระบบท่อน้ำประปาภายในอาคารบ้านพักข้าราชการ ที่กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ- 05 ต.ค. 60
 
27 พ.ย. 60
 
  
700ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาแอปพลิเคชั่น Thai Weather Radio บนเครื่องอุปกรณ์สื่อสารพกพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 05 ต.ค. 60
 
   
701ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาอาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561- 03 ต.ค. 60
 
   
702ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างพนักงานรักษาความสะอาดอาคารสถานที่และตัดหญ้าประจำกรมอุตุนิยมวิทยา ฯ และสำนักอุตุนิยมวิทยาการบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561- 03 ต.ค. 60
 
   
703ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดหญ้าส่วนควบคุมระบบวิทยุกระจายข่าวอากาศ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 03 ต.ค. 60
 
   
704ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด จำนวน 4 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 29 ก.ย. 60
 
   
705ราคากลาง จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด จำนวน ๔ คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง432,000.00 29 ก.ย. 60
 
   
706ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขับรถยนต์ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 29 ก.ย. 60
 
   
707ราคากลางประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขับรถยนต์ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 408,000.00 29 ก.ย. 60
 
   
708ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดอาคารสำนักงานสถานีวิทยุฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 29 ก.ย. 60
 
   
709ราคากลางจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดอาคารสำนักงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง125,280.00 29 ก.ย. 60
 
   
710ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 29 ก.ย. 60
 
   
711ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดหญ้าและทำความสะอาดที่สถานีอุตุนิยมวิทยากรุงเทพฯ (เฉลิมพระเกียรติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 29 ก.ย. 60
 
   
712ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 28 ก.ย. 60
 
   
713ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 28 ก.ย. 60
 
   
714ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์และน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา (ส่วนกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 28 ก.ย. 60
 
   
715ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้เครื่องถ่ายเอกสารของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยิวธีเฉพาะเจาะจง- 27 ก.ย. 60
 
   
716ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น และน้ำกลั่น ของกรมอุตุนิยมวิทยา ประจำเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 26 ก.ย. 60
 
   
717ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนา Mobile Application โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 26 ก.ย. 60
 
   
718ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 26 ก.ย. 60
 
   
719ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 26 ก.ย. 60
 
   
720ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประตู หน้าต่าง ของกลุ่มบริหารงานพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 26 ก.ย. 60
 
   
721ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาห้องน้ำและห้องน้ำชาย หญิง ระหว่างสนามเปตองกับสนามเทนนิส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 26 ก.ย. 60
 
   
722ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ออฟเซท MULTI ๑๘๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 26 ก.ย. 60
 
   
723ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการอุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 25 ก.ย. 60
 
   
724ราคากลาง จ้างพัฒนา Mobile Application โดยวิธีเฉพาะเจาะจง495,000.00 25 ก.ย. 60
 
   
725ราคากลาง จ้างเหมาจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการอุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง179,618.00 25 ก.ย. 60
 
   
726ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้ในการซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 22 ก.ย. 60
 
   
727ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่อง plotter โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 22 ก.ย. 60
 
   
728ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมโครงอลูมิเนียมภายในห้องสมุดกรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 22 ก.ย. 60
 
   
729ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ กลุ่มบริหารงานบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 22 ก.ย. 60
 
   
730ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ ของสำนักอุตุนิยมวิทยาการบิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 21 ก.ย. 60
 
   
731ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง- 21 ก.ย. 60
 
   
732ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นกล้าดาวเรือง พร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการเพาะปลูกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 21 ก.ย. 60
 
   
733ราคากลางซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้ในการซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ LLWAS/AWOSและUPPEER Air โดยวิธีเฉพาะเจาะจง245,407.42 20 ก.ย. 60
 
   
734ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ของสำนักตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 20 ก.ย. 60
 
   
735ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อน้ำทิ้งระเบียง ท่อเมนบนดาดฟ้า และห้องน้ำชาย หญิง ชั้น ๑๓ และชั้น ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 20 ก.ย. 60
 
   
736ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการกั้นจอกแหน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 20 ก.ย. 60
 
   
737ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 19 ก.ย. 60
 
   
738ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศสำหรับการฝีกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 19 ก.ย. 60
 
   
739ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 19 ก.ย. 60
 
   
740การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 57 รายการ- 25 ส.ค. 60
 
   
741ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบปรับอากาศแบบควบคุมความชื้นและอุณหภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีตกลงราคา 120,000.00 22 ส.ค. 60
 
   
742ราคากลาง เช่าใช้บริการระบบสื่อสาร GPRS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีพิเศษ4,085,617.68 22 ส.ค. 60
 
   
743ราคากลาง จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) ประจำศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีตกลงราคา107,856.00 22 ส.ค. 60
 
   
744ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมห้องประชุมพัสดุ39,911.00 22 ส.ค. 60
 
   
745ราคากลาง จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องควบคุมเครือข่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคมข่าวอากาศฯ โดยวิธีพิเศษ2,101,090.00 22 ส.ค. 60
 
   
746ราคากลาง เช่าใช้บริการสื่อสารสัญญาณโทรคมนาคม คู่สายเช่า Leased Line Internet และวงจร IP VPN สำหรับใช้งานที่ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิฯ โดยวิธีตกลงราคา423,463.20 22 ส.ค. 60
 
   
747ราคากลาง จ้างซ่อมเปลี่ยนเสาไฟฟ้าภายในกรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีตกลงราคา217,210.00 22 ส.ค. 60
 
   
748ราคากลางปรับปรุงถนนลาดยางพร้อมทำเขื่อนกันน้ำเซาะ498,748.40 21 ส.ค. 60
 
   
749ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติงานของกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ โดยวิธีตกลงราคา 42,265.00 21 ส.ค. 60
 
   
750ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องตรวจอากาศอัตโนมัติแบบเคลื่อนที่ สำนักเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 2 ชุด 21,000,000.00 21 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
 
24 ส.ค. 60
 
  29 ก.ย. 60
 
751ประกาศสอบราคาเช่าใช้บริการเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25611,029,900.00 21 ส.ค. 60
 
   05 ก.ย. 60
27 ก.ย. 60
 
752ราคากลางซื้ออะไหล่ Remote Terminal Unit (R.T.U) Data logger พร้อม Software สำหรับระบบ AWS และหน่วยความจำภายนอก ขนาดความจุ 2 GB รุ่น JDL-740A จำนวน 1 ชุด350,000.00 21 ส.ค. 60
 
   
753ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)156,640,000.00 21 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
 
   05 ม.ค. 61
 
754ราคากลางจ้างเหมาบริการดูแลพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้อุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีตกลงราคา114,918.00 21 ส.ค. 60
 
   
755ราคากลางเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ตแบบองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีพิเศษ 1,078,547.16 18 ส.ค. 60
 
   
756ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบตรวจแผ่นดินไหวอัตโนมัติระยะไกล เพื่อการเตือนภัยสึนามิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีพิเศษ7,362,000.00 18 ส.ค. 60
 
   
757ราคากลางเช่าใช้บริการเครือข่ายระบบสื่อสารแบบองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีพิเศษ6,476,239.20 18 ส.ค. 60
 
   
758ราคากลาง จ้างซ่อมลานดาดฟ้า ชั้น 16 อาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีตกลงราคา234,025.69 18 ส.ค. 60
 
   
759ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ Doppler พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงและหอเรดาร์ (ชนิด S-Band) ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จังหวัดสมุทรปราการฯ(e-bidding)313,280,000.00 18 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
 
06 ก.ย. 60
 
  05 ม.ค. 61
 
760ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการระบบแจ้งเตือนฟ้าผ่า(Warning System)ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 ระบบฯ (e-bidding)342,650,000.00 18 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
 
   05 ม.ค. 61
 
761ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์ (WAF)และซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสฯโดยวิธีตกลงราคา310,586.76 18 ส.ค. 60
 
   
762ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติระบบวินด์เชียร์ (LLWAS) ที่ท่าอากาศยานขอนแก่น ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๑ ระบบ73,425,000.00 18 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
 
   05 ม.ค. 61
 
763ราคากลาง เช่าใช้บริการสื่อสารสัญญาณโทรคมนาคม คู่สายเช่า (Leased Line Internet) เพื่อเช่าใช้งานกับเครื่องวัดลมเฉือนฯลฯ โดยวิธีตกลงราคา296,604.00 18 ส.ค. 60
 
   
764ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโปรแกรมประยุกต์สำหรับสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561โดยวิธีตกลงราคา106,572.00 18 ส.ค. 60
 
   
765ราคากลางเช่าใช้บริการสื่อสารอินเตอร์เนท สำหรับระบบตรวจแผ่นดินไหวอัตโนมัติระยะไกลเพื่อการเตือนภัยสึนามิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 1,386,720.00 18 ส.ค. 60
 
   
766ราคากลางซื้ออะไหล่คอมพิวเตอร์โดยวิธีตกลงราคา330,416.00 18 ส.ค. 60
 
   
767ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการปรับปรุงเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ แบบ Dual Polarization ๒ เครื่อง ที่สถานีเรดาร์ตรวจอากาศภูเก็ตและสถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi90,000,000.00 17 ส.ค. 60
17 ส.ค. 60
17 ส.ค. 60
 
06 ก.ย. 60
 
  05 ม.ค. 61
 
768ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบหาพิกัดตำแหน่งฟ้าแลบ (Lightning Detection ) System) และระบบ EFM (Electric Field Mill) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีพิเศษ 8,100,000.00 17 ส.ค. 60
 
   
769ราคากลางเช่าใช้บริการ Public IP ระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีพิเศษ513,600.00 17 ส.ค. 60
 
   
770ราคากลางจัดซื้ออะไหล่วัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีตกลงราคา159,151.80 17 ส.ค. 60
 
   
771ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเว็บไซต์และระบบสำรองข้อมูล1,874,383.20 16 ส.ค. 60
 
   31 ส.ค. 60
11 ก.ย. 60
 
772ราคากลาง จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีตกลงราคา285,492.00 16 ส.ค. 60
 
   
773ราคากลาง จ้างเหมาบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ระบบเสมือนจริง โดยวิธีตกลงราคา182,045.52 15 ส.ค. 60
 
   
774ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติระบบตรวจวินด์เชียร์ ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีพิเศษ21,900,000.00 15 ส.ค. 60
 
   
775ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบตรวจวัดฝนอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)13,000,000.00 15 ส.ค. 60
15 ส.ค. 60
15 ส.ค. 60
15 ส.ค. 60
15 ส.ค. 60
15 ส.ค. 60
 
  08 ก.ย. 60
 
 
776ราคากลางจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีกรณีพิเศษ 2,747,568.00 15 ส.ค. 60
 
   
777ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศการบินที่ทางวิ่งฝั่งตะวันตก(สุวรรณภูมิ) 1 ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีพิเศษ 16,396,680.00 15 ส.ค. 60
 
   
778ราคากลาง จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซม ระบบตรวจแผ่นดินไหวอัตโนมัติ ระบบฐานข้อมูลและเชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีพิเศษ5,867,880.00 15 ส.ค. 60
 
   
779ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบดอปเปอร์ชนิด S-Band พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยง ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีพิเศษ17,334,000.00 11 ส.ค. 60
 
   
780ราคากลาง เช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ตที่ความเร็ว 4 Mbps สำนักอุตุนิยมวิทยาการบิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีตกลงราคา321,000.00 11 ส.ค. 60
 
   
781ราคากลาง จ้างเหมาทาสีภายนอกอาคารสำนักงานรวม walkway อาคารกำเนิดไฟฟ้า อาคารปั๊มน้ำ สำนักอุตุนิยมวิทยาการบิน โดยวิธีตกลงราคา230,127.00 11 ส.ค. 60
 
   
782ราคากลาง เช่าวงจรสื่อสารระหว่างประเทศ (GTS) จำนวน ๗ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีพิเศษ2,144,280.00 11 ส.ค. 60
 
   
783ราคากลางจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑499,992.00 11 ส.ค. 60
 
   
784ราคากลาง เช่าวงจรสื่อสารระหว่างประเทศ (GTS) กรุงเทพฯ–เวียงจันทน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีตกลงราคา327,420.00 11 ส.ค. 60
 
   
785ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ และเครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้น รวมทั้งเครื่องมือตรวจอากาศการบินติดตั้งที่ทางวิ่ง ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิฯ โดยวิธีพิเศษ34,013,160.00 11 ส.ค. 60
 
   
786ราคากลางจัดซื้ออะไหล่คอมพิวเตอร์สำหรับซ่อมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ(AWS) โดยวิธีตกลงราคา403,176.00 11 ส.ค. 60
 
   
787ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2,856,000.00 10 ส.ค. 60
10 ส.ค. 60
10 ส.ค. 60
 
24 ส.ค. 60
 
12 ก.ย. 60
 
 
788ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์รายการปรับปรุงระบบจัดเก็บข้อมูลดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา สำนักตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยาฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2,321,900.00 10 ส.ค. 60
 
   13 ก.ย. 60
 
789ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่ายสำหรับภายในอาคาร 50 ปี และบริเวณโดยรอบกรมอุตุนิยมวิทยา (41 กล้อง) ฯ 1 ระบบ4,100,076.00 11 ส.ค. 60
11 ส.ค. 60
11 ส.ค. 60
 
24 ส.ค. 60
 
  12 ก.ย. 60
 
790ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด ประจำกรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 30 คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)3,079,800.00 10 ส.ค. 60
 
   20 ก.ย. 60
 
791การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 3 รายการ- 08 ส.ค. 60
 
   
792จัดซื้อร่มชูชีพ เชือกผูกบอลลูน (ร่มชูชีพ จำนวน 2,000 ร่ม และเชือกผูกบอลลูน จำนวน 200 กิโลกรัม) 181,686.00 27 ก.ค. 60
 
   
793ราคากลางจัดซื้อวัสดุโรงงาน162,640.00 25 ก.ค. 60
 
   
794ราคากลาง ซื้ออุปกรณ์เก็บบันทึกและจัดการข้อมูล ระบบ AWS โดยวิธีตกลงราคา389,480.00 24 ก.ค. 60
 
   
795ประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้าเสนอราคาโครงการแบ่งเวลาให้ดำเนินรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา ทั้ง 6 สถานี - 21 ก.ค. 60
21 ก.ค. 60
21 ก.ค. 60
 
   11 ส.ค. 60
 
796การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ปี 2558 กรมอุตุนิยมวิทยา จำนวน 26 รายการ ครั้งที่ 1/2560- 21 ก.ค. 60
 
   
797ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศการบินที่ทางวิ่งฝั่งตะวันตก(สุวรรณภูมิ) 1 ระบบ โโยวิธีพิเศษ2,732,780.00 20 ก.ค. 60
 
   
798ราคากลางจ้างเหมาซ่อมพร้อมเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่ท่าอากาศยานกระบี่120,567.60 19 ก.ค. 60
 
   
799ราคากลางซ่อมพื้นห้องอาหาร อาคารสถานีวิทยุกระจายเสียง อต. ชั้น 1200,389.60 21 ก.ค. 60
 
   
800ราคากลางซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้ซ่อมแซมเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ จำนวน 1 รายการ 102,399.00 11 ก.ค. 60
 
   
801ราคากลางจัดซื้อวัสดุทำปากถังวัดฝนและฐานบ่อน้ำนิ่ง112,885.00 11 ก.ค. 60
 
   
802ราคากลาง จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศชั้นบนอัตโนมัติ แบบ Vaisara RT20 1680MHz. ที่ สอต.กรุงเทพ (บางนา) โดยวิธีพิเศษ4,280,000.00 05 ก.ค. 60
 
   
803ราคากลางจ้างเหมาทำหลังคาสำหรับจอดรถยนต์หน้าอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีตกลงราคา366,903.00 05 ก.ค. 60
 
   
804ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศโดยวิธีตกลงราคา125,190.00 05 ก.ค. 60
 
   
805ราคากลางซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์234,116.00 27 มิ.ย. 60
 
   
806ราคากลางซื้ออะไหล่เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ (อุปกรณ์เฉพาะ) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีพิเศษ4,936,700.00 26 มิ.ย. 60
 
   
807ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติระบบตรวจวินด์เชียร์ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยวิธีพิเศษ5,475,000.00 23 มิ.ย. 60
 
   
808ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมระบบเตือนภัยพิบัติอุตุนิยมวิทยาทะเล ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)5,895,700.00 20 มิ.ย. 60
20 มิ.ย. 60
20 มิ.ย. 60
 
   21 ก.ค. 60
 
809ราคากลางจัดซื้อเซนเซอร์วัดความกดอากาศ สำหรับเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีตกลงราคา 492,200.00 14 มิ.ย. 60
 
   
810ราคากลาง จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ โดยวิถีตกลงราคา225,000.00 06 มิ.ย. 60
 
   
811ราคากลางการจัดซื้อแบตเตอรี่เพื่อใช้สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ของเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีตกลงราคา216,182.80 30 พ.ค. 60
 
   
812สอบราคาซื้อกระดาษกราฟวัดความยาวนานของแสงแดดและปากกากราฟหมึกในตัว910,000.00 29 พ.ค. 60
29 พ.ค. 60
29 พ.ค. 60
 
01 มิ.ย. 60
 
  15 มิ.ย. 60
13 มิ.ย. 60
 
813ราคากลางเพื่อดำเนินการจ้างเหมาบริการจัดทำพิธีทางศาสนา บวงสรวง สักการะ และเต๊นท์พร้อมอุปกรณ์ภาคสนาม200,000.00 29 พ.ค. 60
 
   
814ราคากลางจัดซื้ออุปกรณ์ทำน้ำหมึกพร้อมขวดบรรจุน้ำหมึก104,320.00 29 พ.ค. 60
 
   
815ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบหาพิกัดฟ้าแลบ(Lighting Detection system) และระบบแจ้งเตือนฟ้าผ่า EFM (Electric Field Mill) โดยวิธีพิเศษ 5,400,000.00 22 พ.ค. 60
 
   
816ราคากลางเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ตแบบองค์กร 449,394.65 19 พ.ค. 60
 
   
817ประกวดราคาซื้อบอลลูนตรวจอากาศ เพื่อการตรวจอากาศชั้นบน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)3,568,000.00 15 พ.ค. 60
15 พ.ค. 60
15 พ.ค. 60
 
   15 มิ.ย. 60
 
818ประกวดราคาซื้อเครื่องส่งวิทยุหยั่งอากาศ ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์ แบบชนิดความถี่ 1680MHz (VAISALA) พร้อมแบตเตอรี่ จำนวน ๔๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)5,692,400.00 15 พ.ค. 60
15 พ.ค. 60
15 พ.ค. 60
 
   08 มิ.ย. 60
 
819การจ้างเหมาจัดทำวารสารอุตุนิยมวิทยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2560115,945.20 27 เม.ย. 60
 
   
820ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 15kVA ใช้งานกับเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศที่สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาทฯ313,510.00 26 เม.ย. 60
 
   
821ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อบอลลูนตรวจอากาศ เพื่อการตรวจอากาศชั้นบน3,880,500.00 12 เม.ย. 60
 
   
822ราคากลางจัดซื้ออะไหล่เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ AWOS และ LLWAS จำนวน 2 รายการ466,520.00 12 เม.ย. 60
 
   
823ราคากลาง จ้างเหมาจัดทำหนังสือรายงานประจำปีกรมอุตุนิยมวิทยา ปี 2559 โดยวิธีตกลงราคา195,542.50 30 มี.ค. 60
 
   
824ราคากลาง ซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ โดยวิธีตกลงราคา129,470.00 29 มี.ค. 60
 
   
825สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคา ต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท รายการวินซ์ไฟฟ้า ๒๒๐VAC พร้อมเครื่องปั่นไฟ สำนักเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาฯลฯ (ครั้งที่ ๒)1,284,000.00 22 มี.ค. 60
 
  26 เม.ย. 60
 
 
826ราคากลางจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์110,317.00 21 มี.ค. 60
 
   
827ราคากลางการจัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์พร้อมเก้าอี้และชุดรับแขก โดยวิธีตกลงราคา195,810.00 15 มี.ค. 60
 
   
828ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร ๕๐ ปี อุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ แห่ง (ครั้งที่๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)21,350,000.00 10 มี.ค. 60
10 มี.ค. 60
10 มี.ค. 60
 
   31 มี.ค. 60
 
829ราคากลางจ้างปรับปรุงระบบจ่ายไฟ 416/240 V อาคารสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีกรณีพิเศษ489,000.00 08 มี.ค. 60
 
   
830ราคากลางจัดซื้อวัสดุโรงงาน249,938.09 03 มี.ค. 60
 
   
831ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านข้างหอประชุมใหญ่ โดยวิธีตกลงราคา329,132.00 28 ก.พ. 60
 
   
832ประกาศสอบราคาซื้อและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอาคารโรงเก็บ ติดตั้งใช้งานสำหรับอาคาร สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา ระบบ เอ.เอ็ม.กรุงเทพมหานคร726,423.00 27 ก.พ. 60
27 ก.พ. 60
27 ก.พ. 60
 
   15 มี.ค. 60
23 มี.ค. 60
 
833ราคากลาง จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องจักรกล สำนักเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีตกลงราคา103,469.00 22 ก.พ. 60
 
   
834ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องส่งวิทยุระบบ เอฟ.เอ็ม. พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ และอุปกรณ์ห้องส่งกระจายเสียงเพื่อทดแทนของเดิมที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดชุมพร ฯลฯ10,893,000.00 22 ก.พ. 60
22 ก.พ. 60
22 ก.พ. 60
 
   22 มี.ค. 60
 
835ราคากลางซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องดับเพลิง โดยวิธีตกลงราคา127,972.00 08 ก.พ. 60
 
   
836ราคากลางจัดซื้อวัสดุงานไม้498,983.48 08 ก.พ. 60
 
   
837ประกาศสอบราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ AWOS/LLWAS จำนวน 6 รายการ 1,992,940.00 26 ม.ค. 60
 
   08 ก.พ. 60
03 มี.ค. 60
 
838ราคากลาง จัดซื้อเซนเซอร์วัดอุณหภูมิสำหรับเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS) โดยวิธีตกลงราคา491,772.00 25 ม.ค. 60
 
   
839ราคากลาง จ้างเหมาซ่อมแซมห้องจัดเก็บเอกสาร หลักฐานข้อมูลการตรวจวัดทางอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีตกลงราคา399,110.00 23 ม.ค. 60
 
   
840ราคากลาง จ้างเหมาซ่อมพร้อมเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยวิธีตกลงราคา155,021.60 18 ม.ค. 60
 
   
841การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐- 17 ม.ค. 60
 
   
842ราคากลางจัดซื้ออะไหล่วัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้บำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ274,085.85 17 ม.ค. 60
 
   
843ราคากลางจัดซื้อกระดาษพิมพ์กราฟ พร้อมอุปกรณ์การพิมพ์122,194.00 13 ม.ค. 60
 
   
844ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์(WAF) และซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส โดยวิธีตกลงราคา232,940.07 05 ม.ค. 60
 
   
845ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท รายการเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒ พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการและเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA ฯลฯ3,600,000.00 28 ธ.ค. 59
28 ธ.ค. 59
28 ธ.ค. 59
 
   23 ก.พ. 60
 
846ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี จำนวน 1 หลัง 2,812,000.00 27 ธ.ค. 59
27 ธ.ค. 59
27 ธ.ค. 59
27 ธ.ค. 59
 
   
847ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการระบบบูรณาการสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ(ICAO)และองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก(WMO)ที่กรมอุตุนิยมวิทยาฯ (e-bidding)274,283,000.00 23 ธ.ค. 59
 
   29 มี.ค. 60
 
848ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ(ระดับ 3-6)หรือเทียบเท่า ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 2 หลัง(ครั้งที่2) e-bidding2,494,000.00 23 ธ.ค. 59
23 ธ.ค. 59
23 ธ.ค. 59
23 ธ.ค. 59
23 ธ.ค. 59
23 ธ.ค. 59
23 ธ.ค. 59
 
   25 ม.ค. 60
 
849ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี จำนวน 1 หลัง2,812,000.00 23 ธ.ค. 59
23 ธ.ค. 59
23 ธ.ค. 59
23 ธ.ค. 59
 
   
850ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท รายการวินซ์ไฟฟ้า ๒๒๐VAC พร้อมเครื่องปั่นไฟ สำนักเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนาฯลฯ900,000.00 22 ธ.ค. 59
 
  13 ม.ค. 60
 
 
851ราคากลาง จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาส่วนมาตรฐานเครื่องมือ สำนักเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา โดยวิธีตกลงราคา181,290.10 22 ธ.ค. 59
 
   
852ประกวดราคาซื้อเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานน่านนคร ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ฯลฯ80,000,000.00 21 ธ.ค. 59
21 ธ.ค. 59
 
30 ม.ค. 60
 
19 มิ.ย. 60
 
 
853ราคากลาง จัดซื้อเครื่องส่งวิทยุหยั่งอากาศ ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์ แบบชนิดความถี่ ๑๖๘๐MHz (imet-2-BI) พร้อมแบตเตอรี่แห้ง โดยวิธีพิเศษ8,700,000.00 21 ธ.ค. 59
 
   
854ราคากลาง จัดซื้ออะไหล่วัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้บำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีตกลงราคา112,414.20 21 ธ.ค. 59
 
   
855ราคากลางจัดซื้ออะไหล่คอมพิวเตอร์สำหรับซ่อมบำรุงเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ AWS181,044.00 20 ธ.ค. 59
 
   
856ราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติงาน สำนักพยากรณ์อากาศ โดยวิธีตกลงราคา296,122.50 16 ธ.ค. 59
 
   
857จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องกลุ่มประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคาร 50 ปี กรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพมหานคร โดยวิธีตกลงราคา159,644.00 15 ธ.ค. 59
 
   
858ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (LLWAS) ที่ท่าอากาศยาน เชียงใหม่ฯ และเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (LLWAS) ที่ท่าอากาศยานภูเก็ตฯลฯ 149,900,000.00 14 ธ.ค. 59
14 ธ.ค. 59
 
16 ธ.ค. 59
 
  01 มี.ค. 60
 
859สอบราคาซื้อรายการปรับปรุงระบบเครื่องปรับอากาศที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ1,652,000.00 13 ธ.ค. 59
 
   28 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
 
860ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร ๕๐ ปี อุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)21,350,000.00 09 ธ.ค. 59
09 ธ.ค. 59
09 ธ.ค. 59
 
  19 ธ.ค. 59
 
 
861ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางภายใน ขนาด 4x200 เมตร ที่ส่วนควบคุมระบบวิทยุกระจายข่าวอากาศ(บางปลา) ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีตกลงราคา368,000.00 06 ธ.ค. 59
 
   
862ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ ๕-๖ เดิม) หรือเทียบเท่า ตอกเสาเข็ม ที่สภานีอุตุนิยมวิทยาระยอง ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ๑ หลัง1,100,000.00 01 ธ.ค. 59
 
   16 ธ.ค. 59
 
863ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ(ระดับ3-6)หรือเทียบเท่า ตอกเสาเข็มที่สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 2 หลัง (e-Bidding)2,494,000.00 28 พ.ย. 59
28 พ.ย. 59
28 พ.ย. 59
28 พ.ย. 59
28 พ.ย. 59
28 พ.ย. 59
28 พ.ย. 59
 
  22 ธ.ค. 59
 
 
864ราคากลาง เช่าใช้บริการสื่อสัญญาณโทรคมนาคมคู่สายเช่า Leased Line Internet และวงจร IP VPN สำหรับใช้งานท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สำนักอุตุนิยมวิทยาการบิน ฯ โดยวิธีตกลงราคา352,886.00 25 พ.ย. 59
 
   
865ราคากลางจ้างเหมาแก้ไขระบบไฟรั้วบ้านพักข้าราชการ โดยวิธีตกลงราคา313,938.00 25 พ.ย. 59
 
   
866ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาระบบการพยากรณ์อากาศด้วยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (ระยะที่ ๑) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)208,496,000.00 23 พ.ย. 59
23 พ.ย. 59
23 พ.ย. 59
23 พ.ย. 59
 
   29 มี.ค. 60
 
867ราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงห้องทำงานหมวดรถยนต์ โดยวิธีตกลงราคา203,492.60 23 พ.ย. 59
 
   
868ราคากลาง จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุง ฝ้า เพดาน อุปกรณ์ห้องประชุม และห้องปฏิบัติงาน ของกลุ่มบริหารงานพัสดุ โดยวิธีตกลงราคา499,791.65 23 พ.ย. 59
 
   
869ราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุม ชั้น 10 อาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีตกลงราคา245,233.30 21 พ.ย. 59
 
   
870ราคากลาง ซื้อเก้าอี้ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3 โดยวิธีตกลงราคา112,885.00 18 พ.ย. 59
 
   
871ราคากลาง ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา110,000.00 17 พ.ย. 59
 
   
872ราคากลาง จ้างทำสื่อสร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาให้กับประชาชน โดยวิธีตกลงราคา174,677.00 15 พ.ย. 59
 
   
873ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศการบิน ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)350,000,000.00 15 พ.ย. 59
 
   10 มี.ค. 60
 
874ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมกระจกและผนังอาคารสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีตกลงราคา118,556.00 15 พ.ย. 59
 
   
875ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ Doppler พร้อมอุปกรณ์และหอเรดาร์ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธ์(หัวหิน)ต.หัวหิน อ.หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วิธี e-bidding151,284,000.00 14 พ.ย. 59
 
   10 มี.ค. 60
 
876ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารของส่วนเครื่องมือทั่วไป โดยวิธีตกลงราคา417,835.00 15 พ.ย. 59
 
   
877ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาการกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยวิธีพิเศษ 962,500.00 09 พ.ย. 59
 
   
878ราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงห้องผู้เชี่ยวชาญ ชั้น 7 โดยวิธีตกลงราคา283,255.75 04 พ.ย. 59
 
   
879ราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงภายใน หอประชุมใหญ่ โดยวิธีตกลงราคา189,390.00 04 พ.ย. 59
 
   
880ราคากลาง จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ในโครงการนำร่องการติดตั้งสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีตกลงราคา237,910.00 02 พ.ย. 59
 
   
881ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รายการเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับประมวลผลพร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการฯ โดยวิธีตกลงราคา123,050.00 28 ต.ค. 59
 
   
882สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเว็บไซต์และระบบสำรองข้อมูล1,874,383.20 19 ต.ค. 59
 
   01 พ.ย. 59
15 พ.ย. 59
 
883ราคากลางเช่าวงจรสื่อสารระหว่างประเทศ (GTS) กรุงเทพฯ-เวียงจันทร์300,135.00 18 ต.ค. 59
 
   
884 สอบราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลภายนอกชนิด NAS ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๑๒ TB 1,204,700.00 17 ต.ค. 59
17 ต.ค. 59
 
  03 พ.ย. 59
 
 
885ราคากลางเช่าใช้บริการเครือข่ายระบบสื่อสารแบบองค์กร 6,476,239.20 29 ก.ย. 59
 
   
886ราคากลางเช่าใช้บริการระบบสื่อสาร GPRS สำหรับโครงการโทรมาตรระยะ 2,3 โครงการเครือข่ายสถานีฝนภาคเหนือ 110 สถานี และโครงการปรับปรุงเครือข่ายสถานีฝน 820 สถานี 979 จุด โดยวิธีพิเศษ 7,379,724.00 29 ก.ย. 59
 
   
887ราคากลางเช่าใช้บริการสื่อสัญญาณโทรคมนาคมคู่สายเช่า (Leased Line Internet) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยวิธีตกลงราคา296,604.00 29 ก.ย. 59
 
   
888ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ระบบเสมือนจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยวิธีตกลงราคา182,045.52 29 ก.ย. 59
 
   
889ราคากลาง จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบปรับอากาศแบบควบคุมความชื้นและอุณหภูมิ โดยวิธีตกลงราคา120,000.00 29 ก.ย. 59
 
   
890ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องควบคุมเครือข่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคมข่าวอากาศ (METNET) อุปกรณ์ Firewall ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยวิธีพิเศษ2,101,080.00 28 ก.ย. 59
 
   
891ราคากลางจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ประจำกรมอุตุนิยมวิทยาบางนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 คนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยวิธีตกลงราคา348,000.00 27 ก.ย. 59
 
   
892สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ หอประชุมใหญ่ กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร1,983,100.00 26 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
 
   11 ต.ค. 59
19 ต.ค. 59
 
893สอบราคาจ้างเหมาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือตรวจอากาศต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐1,500,000.00 26 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
 
   11 ต.ค. 59
01 พ.ย. 59
 
894ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) ประจำศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีตกลงราคา107,856.00 29 ก.ย. 59
 
   
895ราคากลางจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยวิธีตกลงราคา342,000.00 26 ก.ย. 59
 
   
896ราคากลางเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ตแบบองค์กร โดยวิธีพิเศษ1,078,547.16 26 ก.ย. 59
 
   
897ราคากลางจ้างบริการรักษาความปลอดภัย2,747,568.00 26 ก.ย. 59
 
   
898ราคากลางเช่าวงจรสื่อสารระหว่างประเทศ (GTS) จำนวน 7 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยวิธีพิเศษ2,184,251.04 23 ก.ย. 59
 
   
899ราคากลางเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ตที่ความเร็ว 4 Mbps ณ สำนักอุตุนิยมวิทยาการบิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยวิธีตกลงราคา321,000.00 23 ก.ย. 59
 
   
900ราคากลางจัดซื้อระบบไฟฟ้าแบบโซล่าเซลส์ใช้หลอดไฟ LED บริเวณสวนสุขภาพกรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีตกลงราคา180,804.86 23 ก.ย. 59
 
   
901ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมไฟชุดส่องสว่างโคมไฟแนวรั้วด้านหน้ากรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีตกลงราคา115,560.00 22 ก.ย. 59
 
   
902ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบตรวจแผ่นดินไหวอัตโนมัติระยะไกล เพื่อการเตือนภัยสึนามิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 7,362,000.00 20 ก.ย. 59
 
   
903ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบตรวจแผ่นดินไหวอัตโนมัติ ระบบฐานข้อมูลและเชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆ โดยวิธีพิเศษ5,867,880.00 20 ก.ย. 59
 
   
904ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศการบินที่ทางวิ่งฝั่งตะวันตก(สุวรรณภูมิ) 1 ระบบ โดยวิธีพิเศษ4,099,170.00 19 ก.ย. 59
 
   
905ราคากลางซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีตกลงราคา149,690.00 19 ก.ย. 59
 
   
906ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบดอปเปอร์ชนิด S-Band พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 17,334,000.00 19 ก.ย. 59
 
   
907สอบราคาเช่าใช้บริการเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐1,047,900.00 15 ก.ย. 59
 
   27 ก.ย. 59
28 ก.ย. 59
 
908ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีตกลงราคา130,900.00 19 ก.ย. 59
 
   
909สอบราคาจ้างเหมาตัดหญ้าและดูแลสนามกรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 8 คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25601,116,000.00 13 ก.ย. 59
13 ก.ย. 59
 
   27 ก.ย. 59
29 ก.ย. 59
 
910ราคากลางจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดสำนักงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกลางกรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพฯ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีตกลงราคา125,280.00 10 ก.ย. 59
 
   
911ราคากลางจัดซื้อเบตเตอรี่สำหรับ UPS จำนวน 2 ลูก โดยวิธีตกลงราคา116,416.00 10 ก.ย. 59
 
   
912ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมเเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา160,500.00 07 ก.ย. 59
 
   
913ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติและเครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้นรวมทั้งเครื่องมือตรวจอากาศการบินติดตั้งที่ทางวิ่ง ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีพิเศษ34,013,160.00 07 ก.ย. 59
 
   
914ราคากลางจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด จำนวน 4 คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยวิธีตกลงราคา499,992.00 07 ก.ย. 59
 
   
915ราคากลางจ้างเหมาตัดหญ้าและดูแลสนามอุตุนิยมวิทยา บริเวณสำนักอุตุนิยมวิทยาการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยวิธีตกลงราคา 384,000.00 06 ก.ย. 59
 
   
916ราคากลางจ้างเหมาบริการดูแลพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้อุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยวิธีตกลงราคา229,836.00 02 ก.ย. 59
 
   
917เช่าใช้บริการสื่อสารอินเตอร์เนท สำหรับระบบตรวจแผ่นดินไหวอัตโนมัติระยะไกลเพื่อการเตือนภัยสึนามิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยวิธีพิเศษ 1,386,720.00 02 ก.ย. 59
 
   
918ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและสถานที่ของกรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,191,200.00 01 ก.ย. 59
 
   22 ก.ย. 59
 
919สอบราคาจ้างถมดินสถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรสงคราม ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ๖๙๙๓ ลูกบาศก์เมตร 1,791,000.00 31 ส.ค. 59
 
   20 ก.ย. 59
 
920ราคากลางเช่าใช้บริการ Public IP ระหว่างประเทศ 513,600.00 31 ส.ค. 59
 
   
921ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้กับเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศที่ สอต.ระยอง และ สอต.ชัยนาท โดยวิธีตกลงราคา208,650.00 30 ส.ค. 59
 
   
922ราคากลางซื้อคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ ๑ โดยวิธีตกลงราคา130,000.00 30 ส.ค. 59
 
   
923ราคากลางจ้างเหมาซ่อมเครื่องมือตรวจลมชั้นบนอัตโนมัติ iMET-1790 ที่ สอต.จันทบุรี โดยวิธีพิเศษ6,219,000.00 29 ส.ค. 59
 
   
924ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศแบบทำความเย็นด้วยน้ำ โดยวิธีตกลงราคา148,580.20 19 ส.ค. 59
 
   
925ราคากลางจ้างซ่อมแซมแก้ไขปรับปรุงห้องประชุมไพลิน ชั้น 3 อาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา499,556.25 18 ส.ค. 59
 
   
926สอบราคาซื้ออะไหล่เครื่องส่งวิทยุกระจายข่าวอากาศ จำนวน ๒๒ รายการ1,999,400.00 16 ส.ค. 59
 
   13 ก.ย. 59
 
927จัดซื้อวัสดุการตรวจอากาศชั้นบน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีตกลงราคา264,621.70 10 ส.ค. 59
 
   
928จัดซื้อถ่านอัลคาไลน์ 9 โวลต์ พร้อมขั้วและสายโโยวิธีตกลงราคา326,350.00 10 ส.ค. 59
 
   
929จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาแบบจำลองการคาดการอุณหภูมิรายวันสำหรับประเทศไทยโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม โดยวิธีตกลงราคา147,339.00 03 ส.ค. 59
 
   
930จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับใช้ในการตรวจวัดฝนอัตโนมัติพร้อมโปรแกรมใช้งานของระบบที่แสดงผลข้อมูลฝนอัตโนมัติ โดยวิธีตกลงราคา349,997.00 01 ส.ค. 59
 
   
931ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเตือนภัยพิบัติอุตุนิยมวิทยาทะเล ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)5,874,300.00 26 ก.ค. 59
 
   24 ส.ค. 59
 
932ราคากลางจัดซื้อเครื่องส่งวิทยุหยั่งอากาศ ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์ แบบชนิดความถี่ ๑๖๘๐MHz (VAISALA) พร้อมแบตเตอรี่แห้ง โดยวิธีพิเศษ 5,840,000.00 26 ก.ค. 59
 
   
933ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์180,455.50 25 ก.ค. 59
 
   
934ราคากลางจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด ๑๕๐๐ KVA อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีกรณีพิเศษ380,000.00 22 ก.ค. 59
 
   
935จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบดอปเปอร์ชนิด S-Band พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยง ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีพิเศษ 2,889,000.00 15 ก.ค. 59
 
   
936จ้างเหมาซ่อมพร้อมเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ของ สอต.กระบี143,487.00 11 ก.ค. 59
 
   
937ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) จำนวน ๒๓ เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา455,894.90 07 ก.ค. 59
 
   
938ราคากลางซื้ออุปกรณ์แปลงสัญญาณอะไหล่สำหรับเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS)189,390.00 05 ก.ค. 59
 
   
939ราคากลางจ้างซ่อมระบบสำรองไฟฟ้า (UPS) ห้องควบคุมระบบรับ-ส่งข้อมูลอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีตกลงราคา 317,790.00 22 มิ.ย. 59
 
   
940ราคากลางจ้างเหมาดำเนินการจัดพิธีทางศาสนาและถวายสักการะ เนื่องในโอกาสครบรอบ 74 ปี กรมอุตุนิยมวิทยา 23 มิถุนายน 2559106,465.00 20 มิ.ย. 59
 
   
941ราคากลางการจัดซื้ออะไหล่หลอดแก้วบาโรมิเตอร์แบบปรอท จำนวน 1 รายการ380,000.00 15 มิ.ย. 59
 
   
942ราคากลางจัดซื้อวัสดุงานไม้471,662.63 13 มิ.ย. 59
 
   
943ราคากลางการจัดซื้ออะไหล่เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ (อุปกรณ์เฉพาะ) จำนวน 3 รายการ4,937,000.00 08 มิ.ย. 59
 
   
944ราคากลาง จัดซื้อเครื่องส่งวิทยุหยั่งอากาศ ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์ แบบชนิดความถี่ ๑๖๘๐MHz (VAISALA) พร้อมแบตเตอรี่แห้ง โดยวิธีพิเศษ5,624,000.00 07 มิ.ย. 59
 
   
945ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศการบินที่ทางวิ่งฝั่งตะวันตก (สุวรรณภูมิ) 1 ระบบ โดยวิธีพิเศษ4,099,170.00 07 มิ.ย. 59
 
   
946ราคากลาง จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบตรวจแผ่นดินไหวอัตโนมัติระยะไกล เพื่อการเตือนภัยสึนามิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ โดยวิธีพิเศษ2,454,000.00 07 มิ.ย. 59
 
   
947ราคากลาง จัดซื้อเครื่องส่งวิทยุหยั่งอากาศ ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์ แบบชนิดความถี่ ๑๖๘๐MHz(imet-2-Bl) พร้อมแบตเตอรี่แห้ง โดยวิธีพิเศษ 8,103,300.00 07 มิ.ย. 59
 
   
948ประกวดราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ AWS จำนวน 5 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2,570,500.00 02 มิ.ย. 59
02 มิ.ย. 59
 
09 มิ.ย. 59
 
  22 มิ.ย. 59
 
949จ้างเหมาจัดพิมพ์หนังสือรายงานประจำปีกรมอุตุนิยมวิทยา ปี พ.ศ.2558195,500.00 24 พ.ค. 59
 
   
950ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีตกลงราคา135,004.04 24 พ.ค. 59
 
   
951จ้างเหมาซ่อมแซมตู้แผงเมนสวิทซ์ไฟฟ้าอาคารโรงพิมพ์และออกแบบ298,000.00 19 พ.ค. 59
 
   
952ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีตกลงราคา107,593.85 19 พ.ค. 59
 
   
953ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องส่งวิทยุ ระบบ เอฟ.เอ็ม. พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ และอุปกรณ์ห้องส่งกระจายเสียงเพื่อทดแทนของเดิมที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดนครราชสีมา 5,500,000.00 11 พ.ค. 59
11 พ.ค. 59
 
   10 มิ.ย. 59
 
954เรื่องประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาระบบพยากรณ์อากาศด้วยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง(ระยะที่๑)(e-bidding)208,496,000.00 22 เม.ย. 59
22 เม.ย. 59
 
  08 ก.ค. 59
 
 
955ประกวดราคาซื้อเครื่องส่งวิทยุหยั่งอากาศ ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์ แบบชนิดความถี่ ๑๖๘๐MHz (VAISALA) พร้อมแบตเตอรี่แห้ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)5,529,200.00 19 เม.ย. 59
 
  13 พ.ค. 59
 
 
956ราคากลางจัดซื้ออะไหล่วัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับการซ่อมบำรุงเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ AWS 183,291.00 19 เม.ย. 59
 
   
957ราคากลางจ้างเหมาซ่อมอุปกรณ์ EFM Sensor ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยวิธีพิเศษ3,200,000.00 08 เม.ย. 59
 
   
958ราคากลางจัดซื้อแบตเตอรี่พร้อมติดตั้งสำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) โดยวิธีตกลงราคา398,040.00 28 มี.ค. 59
 
   
959ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีพิเศษ 4,413,192.70 25 มี.ค. 59
 
   
960แก้ไขราคากลางจัดซื้อวัสดุโรงงาน 360,337.48 25 มี.ค. 59
 
   
961จ้างเหมาซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องมือตรวจวัดของสถานีฝนอัตโนมัติโดยวิธีพิเศษ11,000,000.00 23 มี.ค. 59
 
   
962ราคากลางอะไหล่สำหรับเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS)460,100.00 23 มี.ค. 59
 
   
963จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทัยธานี ตำบลน้ำซึม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ๓ หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2,775,000.00 18 มี.ค. 59
18 มี.ค. 59
18 มี.ค. 59
18 มี.ค. 59
 
  08 เม.ย. 59
 
 
964ราคากลางซื้ออะไหล่วัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้ในการตรวจซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติระบบ LLWAS AWOS และ UPPER AIR โดยวิธีตกลงราคา156,006.00 18 มี.ค. 59
 
   
965ราคากลางจัดซื้อวัสดุโรงงาน360,337.48 17 มี.ค. 59
 
   
966ราคากลางจ้างถมดินสถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรสงคราม ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ๖๙๙๓ ลูกบาศก์เมตร และก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรสงครามฯลฯ4,869,000.00 03 มี.ค. 59
 
   
967สอบราคาซื้อรถนั่งส่วนกลาง จำนวน 2 คัน1,568,000.00 03 มี.ค. 59
03 มี.ค. 59
 
   18 มี.ค. 59
 
968ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รายการเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 100 ชุด3,680,000.00 03 มี.ค. 59
03 มี.ค. 59
03 มี.ค. 59
03 มี.ค. 59
 
   30 มี.ค. 59
 
969ราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่)840,000.00 01 มี.ค. 59
 
   
970ราคากลางการจ้างเหมาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือตรวจอากาศต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25591,500,000.00 29 ก.พ. 59
 
   
971ราคากลางจัดซื้อรถนั่งส่วนกลาง จำนวน 2 คันและรถโดยสารขนาดไม่ต่ำกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 2 คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด้วยวิธีพิเศษ4,156,000.00 17 ก.พ. 59
 
   
972ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องมือตรวจวัดของสถานีฝนอัตโนมัติ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)11,000,000.00 15 ก.พ. 59
15 ก.พ. 59
15 ก.พ. 59
15 ก.พ. 59
15 ก.พ. 59
 
  18 มี.ค. 59
 
 
973ราคากลางจ้างเหมาจัดทำวารสารอุตุนิยมวิทยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2559115,945.20 15 ก.พ. 59
 
   
974ราคากลางจัดซื้ออุปกรณ์ “โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาระบบวิทยุออนไลน์และสำหรับตัดต่อรายการเพื่อสนับสนุนการส่งกระจายเสียง” โดยวิธีตกลงราคา246,742.00 08 ก.พ. 59
 
   
975ราคากลางจัดซื้อเซนเซอร์วัดความชื้นสำหรับเครื่องมือตรวจอากาศ (AWS) โดยวิธีตกลงราคา496,480.00 03 ก.พ. 59
 
   
976ประกวดราคาซื้อเครื่องมือเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา (41.11.44.00) จัดซื้อบอลลูนตรวจอากาศ เพื่อการตรวจอากาศชั้นบน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,864,000.00 26 ม.ค. 59
26 ม.ค. 59
26 ม.ค. 59
 
   01 มี.ค. 59
 
977ราคากลางเช่าใช้บริการสื่อสัญญาณโทรคมนาคมคู่สายเช่า Leased Line Internet และวงจร IP VPN โดยวิธีตกลงราคา317,597.40 26 ม.ค. 59
 
   
978ราคากลางจัดซื้ออะไหล่ควบคุมมอเตอร์เครื่องอุโมงค์ลมมาตรฐานแห่งชาติ187,250.00 25 ม.ค. 59
 
   
979จ้างเหมาจัดพิมพ์วารสารรายงานประจำปีกรมอุตุนิยมวิทยา ปี พ.ศ.2557159,965.00 21 ม.ค. 59
 
   
980ราคากลางซื้อแบตเตอรี่ของเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) จำนวน 144 ก้อน ที่ใช้กับเครื่องเรดาร์ฯของสถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์สทิงพระ จ.สงขลา104,774.40 20 ม.ค. 59
 
   
981ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการรถเรดาร์ตรวจอากาศเคลื่อนที่ Doppler ชนิด Dual Polarization X-band Radar แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)75,000,000.00 08 ม.ค. 59
08 ม.ค. 59
08 ม.ค. 59
 
   10 มี.ค. 59
 
982ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)4,426,164.25 07 ม.ค. 59
 
  09 ก.พ. 59
 
 
983สอบราคาเช่าใช้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ของกรมอุตุนิยมวิทยา จำนวน 136 เลขหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25591,286,461.00 07 ม.ค. 59
07 ม.ค. 59
07 ม.ค. 59
 
   05 ก.พ. 59
 
984สอบราคาจ้างเหมาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือตรวจอากาศต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25591,500,000.00 07 ม.ค. 59
07 ม.ค. 59
07 ม.ค. 59
 
  03 ก.พ. 59
 
 
985จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ตรวจซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ111,857.80 07 ม.ค. 59
 
   
986ประกวดราคาจ้างโครงการศูนย์ปฏิบัติการพยากรณ์อากาศ (War Room) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)45,191,061.00 05 ม.ค. 59
05 ม.ค. 59
05 ม.ค. 59
05 ม.ค. 59
05 ม.ค. 59
05 ม.ค. 59
05 ม.ค. 59
05 ม.ค. 59
 
   04 มี.ค. 59
 
987ราคากลางการจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ประจำกรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559348,000.00 05 ม.ค. 59
 
   
988ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการกล้องธีโอโดไลท์ จำนวน 6 ชุดฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19,080,000.00 04 ม.ค. 59
 
   29 ม.ค. 59
 
989ราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ของกรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 30 คน โดยวิธีพิเศษ2,367,776.25 04 ม.ค. 59
 
   
990จัดซื้ออะไหล่ระบบสื่อสารข้อมูลเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ AWOS339,992.50 04 ม.ค. 59
 
   
991ราคากลาง จ้างซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟ้าฟ้าฉุกเฉินจำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา499,155.00 04 ม.ค. 59
 
   
992จัดซื้ออะไหล่แก้วตวงวัดปริมาณน้ำฝน โดยวิธีตกลงราคา327,420.00 30 ธ.ค. 58
 
   
993เช่าวงจรสื่อสารระหว่างประเทศ (GTS) จำนวน 9 เดือน โดยวิธีพิเศษ1,638,188.28 30 ธ.ค. 58
 
   
994ราคากลางการจ้างเหมาซ่อมอะไหล่เครื่องเรดาร์ EDRP-9 Board ของเครื่องเรดาร์ สอต.ลำพูน จ.ลำพูน4,850,000.00 29 ธ.ค. 58
 
   
995ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท จำนวน 3 รายการ442,000.00 28 ธ.ค. 58
 
   
996จ้างเหมาพนักงานเพื่อทำหน้าที่ผู้ช่วยนักวิจัยโครงการพัฒนาแบบจำลองคาดการณ์อุณหภูมิรายวันสำหรับประเทศไทย โดยการใช้โครงข่ายประสาทเทียม (โดยวิธีตกลงราคา)135,000.00 21 ธ.ค. 58
 
   
997การประมูลจัดหาผู้ดำเนินการกิจการร้านค้าสวัสดิการกรมอุตุนิยมวิทยา- 18 ธ.ค. 58
 
   
998จัดซื้ออะไหล่วัสดุไฟฟ้า 50 รายการ โดยวิธีึตกลงราคา124,858.30 16 ธ.ค. 58
 
23 ธ.ค. 58
 
  
999สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องควบคุมเครือข่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคมข่าวอากาศ (METNET) อุปกรณ์ Firewall1,750,909.00 15 ธ.ค. 58
 
   07 ม.ค. 59
 
1000จัดซื้อเครื่องส่งวิทยุหยั่งลมชั้นบน แบบ Metox 403 MHz จำนวน 2,000 ชุด โดยวิธีตกลงราคา413,020.00 15 ธ.ค. 58
 
   
1001ประกวดราคาซื้อเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS) 4 เครื่อง ฯลฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)10,400,000.00 09 ธ.ค. 58
 
   29 ม.ค. 59
 
1002สอบราคาซื้อถ่านอัลคาไลน์ 9 โวลต์ พร้อมขั้วและสาย569,240.00 09 ธ.ค. 58
 
   05 ม.ค. 59
 
1003สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา จำนวน 1 งาน1,791,501.00 08 ธ.ค. 58
 
   24 ธ.ค. 58
 
1004ประกวดราคาจ้างถมดินสถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรสงคราม ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ๖๙๙๓ ลูกบาศก์เมตร และก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรสงครามฯ4,706,000.00 08 ธ.ค. 58
 
  04 ม.ค. 59
 
 
1005ซื้อวัสดุประกอบการตรวจอากาศชั้นบน โดยวิธีตกลงราคา252,359.50 26 พ.ย. 58
 
   
1006ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการลิฟท์โดยสาร ขนาดบรรทุก 1,000 กิโลกรัม 2 ชุด และขนาดบรรทุก 800 กิโลกรัม 2 ชุด แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)6,920,000.00 20 พ.ย. 58
20 พ.ย. 58
 
   22 ธ.ค. 58
 
1007จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ของกรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพมหานคร เดือนธันวาคม 2558 โดยวิธีตกลงราคา263,086.25 20 พ.ย. 58
 
   
1008สอบราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับผลิตรายการวิทยุเพื่อสนับสนุนการส่งกระจายเสียง พร้อมติดตั้ง1,497,893.00 19 พ.ย. 58
 
   23 ธ.ค. 58
 
1009จ้างเหมาซ่อมแซมพื้นห้องสำนักงานชั้น 1 อาคาร 50 ปี อุตุนิยมวิทยา กลุ่มบริหารงานทั่วไปและกลุ่มประชาสัมพันธ์ โดยวิธีตกลงราคา181,044.00 18 พ.ย. 58
 
   
1010ราคากลางจ้างทำสื่อสร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาให้กับประชาชน โดยวิธีตกลงราคา214,000.00 17 พ.ย. 58
 
   
1011ราคากลางซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีตกลงราคา 117,165.00 13 พ.ย. 58
 
   
1012สอบราคาเช่าใช้บริการเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๒)1,000,000.00 13 พ.ย. 58
 
   23 ธ.ค. 58
 
1013สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเว็บไซต์และระบบสำรองข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25591,718,302.30 02 พ.ย. 58
02 พ.ย. 58
02 พ.ย. 58
 
   25 พ.ย. 58
 
1014ราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ของกรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพมหานคร เฉพาะเดือนพฤศจิกายน 2558 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559263,086.25 02 พ.ย. 58
 
   
1015ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบปรับอากาศแบบควบคุมความชื้นและอุณหภูมิ โดยวิธีตกลงราคา120,000.00 30 ต.ค. 58
 
   
1016ราคากลางซื้อแก๊สไฮโดรเจน (เฉพาะเนื้อแก๊ส) จำนวน 2,500 ท่อ261,875.00 27 ต.ค. 58
 
   
1017สอบราคาจ้างเหมาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือตรวจอากาศต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25591,500,000.00 26 ต.ค. 58
26 ต.ค. 58
26 ต.ค. 58
 
  02 ธ.ค. 58
 
 
1018ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท จำนวน 4 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)4,122,000.00 22 ต.ค. 58
 
  23 พ.ย. 58
 
 
1019ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโปรแกรมประยุกต์สำหรับสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ โดยวิธีตกลงราคา106,572.00 21 ต.ค. 58
 
   
1020ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาซอฟแวร์ระบบเสมือนจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ โดยวิธีตกลงราคา182,045.52 21 ต.ค. 58
 
   
1021ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) ประจำศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีตกลงราคา107,856.00 21 ต.ค. 58
 
   
1022ประกวดราคาซื้อยานพาหนะหรือรถยนต์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)4,156,000.00 20 ต.ค. 58
 
22 ต.ค. 58
 
11 พ.ย. 58
 
 
1023ประกวดราคาซื้อเครื่องมือเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา (๔๑.๑๑.๔๔.๐๐ )เครื่องส่งวิทยุกระจายข่าวอากาศ กำลังส่ง ๑๐ กิโลวัตต์ แบบ Solid state ที่ส่วนควบคุมระบบวิทยุกระจายข่าวอากาศ (บางปลา) ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี 60,000,000.00 15 ต.ค. 58
 
   30 มี.ค. 59
 
1024ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการระบบเครือข่ายสมรรถนะสูงเพื่อตรวจเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิ แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)555,000,000.00 14 ต.ค. 58
 
   14 มี.ค. 59
 
1025ราคากลางเช่าใช้บริการสื่อสัญญาณโทรคมนาคมแบบคู่สายเช่า (Leased Line Internet) โดยวิธีตกลงราคา296,604.00 14 ต.ค. 58
 
   
1026สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักข้าราชการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก จำนวน 19 หลัง ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต980,000.00
 
   
1027สอบราคาเช่าใช้บริการเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙1,100,000.00 13 ต.ค. 58
 
  06 พ.ย. 58
 
 
1028สอบราคาจ้างเหมาตัดหญ้าและดูแลสนามอุตุนิยมวิทยาในกรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 7 คน870,000.00 13 ต.ค. 58
13 ต.ค. 58
 
   13 พ.ย. 58
 
1029ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์รายการเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบDopplerพร้อมอุปกรณ์และหอเรดาร์2เครื่องที่จังหวัดเชียงราย ต.บ้านดู่ อ.เมือง และสุราษฎร์ธานี ต.หัวเตย อ.พุนพิน โดยวิธี e-bidding307,518,000.00 07 ต.ค. 58
07 ต.ค. 58
07 ต.ค. 58
07 ต.ค. 58
07 ต.ค. 58
07 ต.ค. 58
07 ต.ค. 58
 
   10 ก.พ. 59
 
1030ราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน ๔ คน โดยวิธีตกลงราคา499,992.00 02 ต.ค. 58
 
   
1031จ้างพนักงานทำความสะอาดที่ทำการอาคารสำนักงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกลางกรมอุตุนิยมวิทยา125,280.00 01 ต.ค. 58
 
   
1032จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยวิธีตกลงราคา342,000.00 30 ก.ย. 58
 
   
1033จ้างเหมาบริการดูแลพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้อุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยวิธีตกลงราคา229,836.00 30 ก.ย. 58
 
   
1034ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ของกรมอุตุนิยมวิทยาโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทืรอนิกส์ (e-bidding)3,157,035.00 30 ก.ย. 58
30 ก.ย. 58
 
  25 พ.ย. 58
25 พ.ย. 58
 
26 ต.ค. 58
 
1035ราคากลางการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบการกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25591,656,000.00 30 ก.ย. 58
 
   
1036ราคากลางเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ตแบบองค์กร โดยวิธีพิเศษ1,078,547.16 29 ก.ย. 58
 
   
1037ราคากลางเครื่องเชื่อมสายไฟเบอร์ออฟติกพร้อมอุปกรณ์350,000.00 29 ก.ย. 58
 
   
1038ราคากลางการเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมุลอินเตอร์เน็ตที่ความเร็ว 4 Mbps ณ สำนักอุตุนิยมวิทยาการบิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559321,000.00 29 ก.ย. 58
 
   
1039จ้างเหมาเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 500 KVA 24 KV และตู้ MDB พร้อมติดตั้งภายนอกอาคาร3,279,000.00 29 ก.ย. 58
 
   
1040ราคากลางการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ในโครงการนำร่องการติดตั้งสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559528,960.00 29 ก.ย. 58
 
   
1041จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาชำรุดบ้านพักข้าราชการ กรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีตกลงราคา497,550.00 28 ก.ย. 58
 
   
1042ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีตกลงราคา222,000.00 28 ก.ย. 58
 
   
1043จ้างเหมาซ่อมแซมห้องเขตอุดมศักดิ์ ชั้น 13 อาคาร 50 ปี อุตุนิยมวิทยา โดยวิธีตกลงราคา499,657.90 28 ก.ย. 58
 
   
1044ราคากลางจัดซื้อเครื่องเสียงแบบเคลื่อนย้าย พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบตู้เก็บเครื่องเสียงและอุปกรณ์เพื่อป้องกันความเสียหายขณะเคลื่อนย้าย พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีตกลงราคา402,469.80 28 ก.ย. 58
 
   
1045เช่าใช้ระบบสื่อสาร GPRS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยวิธีพิเศษ7,379,724.00 25 ก.ย. 58
 
   
1046ราคากลางการเช่าใช้บริการเครือข่ายระบบสื่อสารแบบองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25596,476,239.20 25 ก.ย. 58
 
   
1047ราคากลางการจ้างหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศการบินที่ทางวิ่งฝั่งตะวันตก (สุวรรณภูมิ) 1 ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ระยะเวลา 4 เดือน (เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนมกราคม 2559)5,465,560.00 23 ก.ย. 58
 
   
1048ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบดอปเปอร์ชนิด S-Band พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีพิเศษ14,445,000.00 22 ก.ย. 58
 
   
1049ราคากลางเช่าใช้บริการ Public IP ระหว่างประเทศ513,600.00 21 ก.ย. 58
 
   
1050จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบตรวจแผ่นดินไหวอัตโนมัติระยะไกลเพื่อการเตือนภัยสึนามิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25597,362,000.00 16 ก.ย. 58
 
   
1051ราคากลางจ้างบริการรักษาความปลอดภัย2,570,304.00 15 ก.ย. 58
 
   
1052ราคากลางการเช่าใช้บริการสื่อสารอินเตอร์เนทสำหรับระบบตรวจแผ่นดินไหวอัตโนมัติระยะไกลเพื่อการเตือนภัยสึนามิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25591,386,720.00 14 ก.ย. 58
 
   
1053จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบตรวจแผ่นดินไหวอัตโนมัติระบบฐานข้อมูลและเชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยวิธีพิเศษ5,867,880.00 11 ก.ย. 58
 
   
1054จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติและเครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้น รวมทั้งเครื่องมือตรวจอากาศการบินติดตั้งที่ทางวิ่ง ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255934,013,160.00 08 ก.ย. 58
 
   
1055ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ครั้งที่ 1/2558- 04 ก.ย. 58
 
   
1056ประกวดราคาจ้างการจ้างงาน (๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ ) จ้างเหมาบริการติดตั้งตาข่ายป้องกันนก โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 277,146.31 31 ส.ค. 58
 
   
1057ราคากลางการจ้างเหมาซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ของ สอต.ระยอง124,248.40 31 ส.ค. 58
 
   
1058ประกวดราคาซื้ออะไหล่ระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) และอะไหล่วัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ AWOS,LLWAS และ UPPERAIR (e-bidding)502,525.50 24 ส.ค. 58
 
  11 ก.ย. 58
 
 
1059จ้างเหมาซ่อมอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์เครื่องอูโมงค์ลมมาตรฐานแห่งชาติโดยวิธีพิเศษ192,600.00 24 ส.ค. 58
 
   
1060ประกวดราคาจ้างงานบริการซ่อมแซมทั่วไป (๗๒.๑๐.๑๕.๐๑) ซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟฟ้าฉุกเฉิน จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)508,250.00 19 ส.ค. 58
 
  09 พ.ย. 58
 
 
1061ประกวดราคาจ้างการพิมพ์รูปเล่ม(82.12.18.00)จัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2557ของกรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์์(e-bidding)262,150.00 18 ส.ค. 58
 
19 ส.ค. 58
 
29 ก.ย. 58
 
 
1062ซื้อกระดาษพิมพ์กราฟพร้อมอุปกรณ์การพิมพ์โดยวิธีพิเศษ117,871.20 13 ส.ค. 58
 
   
1063จ้างเหมาซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) จำนวน 13 เครื่อง โดยวิธีพิเศษ239,038.00 11 ส.ค. 58
 
   
1064ซื้อกระดาษกราฟวัดความยาวนานของแสงแดดโดยวิธีพิเศษ1,545,000.00 06 ส.ค. 58
 
   
1065ซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS) โดยวิธีพิเศษ303,773.00 06 ส.ค. 58
 
   
1066ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (๔๓.๒๐.๑๘.๐๐) จัดหาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก (External Storage) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,089,795.00 27 ก.ค. 58
 
   10 ส.ค. 58
 
1067ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์ (Web Application Firewall : WAF) และลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)716,515.87 27 ก.ค. 58
 
   10 ส.ค. 58
 
1068เช่าใช้ระบบสื่อสาร GPRS จำนวน 979 สถานี ประจำปีงบประมาณ 2558 ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2558 - เดือนกันยายน 2558 ด้วยวิธีพิเศษ1,229,954.12 23 ก.ค. 58
 
   
1069ประกวดราคาซื้อเครื่องเชื่อม (๒๓.๑๒.๑๕.๐๕) เครื่องเชื่อมสายไฟเบอร์ออฟติกพร้อมชุดอุปกรณ์เครื่องมือในการใช้งาน จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 350,000.00 15 ก.ค. 58
 
  29 ก.ค. 58
 
 
1070ประกวดราคาจ้างการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์และการสนับสนุน (๘๑.๑๑.๒๒.๐๐) จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET) ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ก.ค.58 - ก.ย.58) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 414,000.00 15 ก.ค. 58
 
  04 ส.ค. 58
 
 
1071ประกวดราคาซื้อไม้สัก (11.12.16.14) วัสดุงานไม้ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)757,125.00 14 ก.ค. 58
14 ก.ค. 58
 
   27 ก.ค. 58
 
1072ประกวดราคาซื้อเครื่องมือเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา (๔๑.๑๑.๔๔.๐๐)อะไหล่เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ (อุปกรณ์เฉพาะ) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)13,818,000.00 10 ก.ค. 58
 
   29 ก.ค. 58
 
1073ประกวดราคาซื้อก๊าซสารประกอบไฮโดรเจน (12.14.21.01)แก๊สไฮโดรเจน (เฉพาะเนื้อแก๊ส) จำนวน 2,500 ท่อ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)256,275.00 09 ก.ค. 58
 
  06 ส.ค. 58
 
 
1074ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (43.21.16.00)วัสดุและอุปกรณ์อะไหล่คอมพิวเตอร์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)191,897.00 09 ก.ค. 58
 
  20 ส.ค. 58
 
 
1075ประกวดราคาซื้อเครื่องมือเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา (41.11.44.00) วิทยุหยั่งอากาศแบบ 1680 MHz.(iMET-2BI) ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์ พร้อมแบตเตอรี่แห้ง จำนวน 600 ชุดโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)7,858,080.00 08 ก.ค. 58
 
   06 ส.ค. 58
 
1076จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบตรวจแผ่นดินไหวอัตโนมัติเพื่อการเตือนภัยสึนามิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยวิธีพิเศษ1,636,000.00 08 ก.ค. 58
 
   
1077จ้างเหมาบำรุงพร้อมซ่อมแซมระบบหาพิกัดตำแหน่งฟ้าแลบ (Lightning Detection System) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยวิธีพิเศษ2,100,000.00 07 ก.ค. 58
 
   
1078จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศการบินที่ทางวิ่งฝั่งตะวันตก (สุวรรณภูมิ) 1 ระบบโดยวิธีพิเศษ2,732,780.00 07 ก.ค. 58
07 ก.ค. 58
 
   
1079จ้างเหมาซ่อมอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์เครื่องอุโมงค์ลมมาตรฐานแห่งชาติ โดยวิธีพิเศษ192,600.00 30 มิ.ย. 58
 
   
1080ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมโปรแกรมการใช้งานระบบตรวจวัดฝนอัตโนมัติ จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2,648,250.00 26 มิ.ย. 58
 
   16 ก.ค. 58
 
1081ประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่อิเล็กทรอนิกส์ (๒๖.๑๑.๑๗.๐๖) แบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,009,544.00 26 มิ.ย. 58
 
08 ก.ค. 58
 
  15 ก.ค. 58
 
1082ประกวดราคาเช่าระบบการติดต่อสื่อสารภายใน(43.22.15.25)เช่าใช้ระบบสื่อสาร GPRS จำนวน 979 จุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,769,037.84 26 มิ.ย. 58
 
  16 ก.ค. 58
 
 
1083ประกวดราคาซื้อเครื่องมือเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา(41.11.44.00)วัสดุและอะไหล่สำหรับเครื่องมือตรวจวัดแผ่นดินไหว SPS-1 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)576,000.00 25 มิ.ย. 58
 
   15 ก.ค. 58
 
1084ประกวดราคาจ้างงานบริการซ่อมแซมทั่วไป(72.10.15.01)จ้างเหมาซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า(UPS)จำนวน 13 เครื่องโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์239,038.00 22 มิ.ย. 58
 
  15 ก.ค. 58
 
 
1085ประกวดราคาซื้อเครื่องมือเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา(41.11.44.00)อะไหล่สำหรับเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติAWSโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์์303,773.00 22 มิ.ย. 58
 
  14 ก.ค. 58
 
 
1086ประกวดราคาซื้อเครื่องมือเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา (๔๑.๑๑.๔๔.๐๐ ) จัดซื้อเซนเซอร์วัดอุณหภูมิสำหรับเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)744,720.00 15 มิ.ย. 58
 
   06 ก.ค. 58
 
1087จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงพร้อมจัดหาครุภัณฑ์ ห้องประชุมมรกต ชั้น 2 กรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีพิเศษ1,996,170.00 15 มิ.ย. 58
 
   
1088ประกวดราคาจ้างงานบริการซ่อมแซมทั่วไป (๗๒.๑๐.๑๕.๐๑) ซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟฟ้าฉุกเฉิน จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)294,036.00 03 มิ.ย. 58
 
  25 มิ.ย. 58
 
 
1089ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ใช้ในการพิมพ์(45.10.17.00) กระดาษพิมพ์กราฟพร้อมอุปกรณ์การพิมพ์โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)117,871.20 02 มิ.ย. 58
 
  13 ก.ค. 58
 
 
1090กระดาษสำหรับเขียนกราฟ (๑๔.๑๑.๑๕.๑๒) กระดาษกราฟวัดความยาวของแสงแดด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,545,000.00 27 พ.ค. 58
 
  13 ก.ค. 58
 
 
1091ประกวดราคาซื้อเครื่องมือเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา (๔๑.๑๑.๔๔.๐๐ ) บอลลูนตรวจอากาศ เพื่อการตรวจอากาศชั้นบน ขนาด ๓๐๐ แกรม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,833,000.00 22 พ.ค. 58
 
   09 ก.ค. 58
 
1092ราคากลางกระดาษกราฟวัดความยาวนานของแสงแดด1,545,000.00 20 พ.ค. 58
 
   
1093ราคากลางซื้อกระดาษพิมพ์กราฟพร้อมอุปกรณ์การพิมพ์ จำนวน 4 รายการ (e-bidding)117,871.20 20 พ.ค. 58
 
   
1094ประกวดราคาซื้อเครื่องมือเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา(41.11.44.00)วิทยุหยั่งอากาศ แบบ 1680 MHz.(iMET-2BI)ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์พร้อมแบตเตอรี่แห้ง จำนวน 600 ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)7,858,080.00 14 พ.ค. 58
14 พ.ค. 58
14 พ.ค. 58
 
15 พ.ค. 58
 
10 มิ.ย. 58
 
 
1095เชิญชวนผู้สนใจเข้าเสนอราคาโครงการแบ่งเวลาให้ดำเนินรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงกลางกรมอุตุนิยมวิทยา ทั้ง 6 สถานี11,524,872.00 06 พ.ค. 58
06 พ.ค. 58
06 พ.ค. 58
 
   03 มิ.ย. 58
 
1096ราคากลางโครงการจัดซื้อวิทยุหยั่งอากาศแบบ 1680 MHz.(iMET-2BI) ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์พร้อมแบตเตอรี่แห้ง จำนวน 600 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)7,858,080.00 27 เม.ย. 58
 
  14 พ.ค. 58
 
 
1097ราคากลางโครงการกาการแบ่งเวลาให้ดำเนินรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุุตุนิยมวิทยา ทั้ง 6 สถานี11,524,872.00 09 เม.ย. 58
 
   
1098ราคากลางการจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องเก็บและบันทึกข้อมูลการสื่อสารข่าวอากาศ4,815,000.00 03 เม.ย. 58
 
   
1099สอบราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ณ สำนักอุุตุนิยมวิทยาการบิน171,000.00 02 เม.ย. 58
02 เม.ย. 58
02 เม.ย. 58
 
   29 เม.ย. 58
 
1100สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงและโปรแกรมระบบการทำงานของศูนย์โทรคมนาคมอุุตุนิยมวิทยาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำนวน 1 รายการ1,029,875.00 23 มี.ค. 58
23 มี.ค. 58
23 มี.ค. 58
 
   16 เม.ย. 58
 
1101สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงพร้อมจัดหาครุภัณฑ์ห้องประชุมมรกต ชั้น 2 อาคาร 50 ปีกรมอุตุนิยมวิทยา1,996,170.00 23 มี.ค. 58
23 มี.ค. 58
23 มี.ค. 58
 
  08 เม.ย. 58
 
 
1102ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับเปลี่ยนทดแทนให้ที่สถานีฝนอัตโนมัติ 930 ลูก (930 สถานี)- 10 มี.ค. 58
 
   
1103ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยของข้าราชการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ลักษณะเป็นอาคาร ค.ส.ล. สูง 4 ชั้น จำนวน 1 หลังด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์19,999,000.00 05 มี.ค. 58
05 มี.ค. 58
05 มี.ค. 58
05 มี.ค. 58
05 มี.ค. 58
05 มี.ค. 58
05 มี.ค. 58
 
  26 มิ.ย. 58
 
31 มี.ค. 58
 
1104สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์242,274.75 26 ก.พ. 58
 
   26 มี.ค. 58
 
1105สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 4 คน355,600.00 18 ก.พ. 58
 
   13 มี.ค. 58
 
1106สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงห้องประชุมมรกต ชั้น 2 อาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา1,996,170.00 17 ก.พ. 58
17 ก.พ. 58
17 ก.พ. 58
 
  12 มี.ค. 58
 
 
1107สอบราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS)246,000.00 06 ก.พ. 58
06 ก.พ. 58
 
   02 มี.ค. 58
 
1108สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงและโปรแกรมระบบการทำงานของศูนย์โทรคมนาคมอุตุุนิยมวิทยาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใหต้ จำนวน 1 รายการ1,029,875.00 05 ก.พ. 58
05 ก.พ. 58
 
  24 ก.พ. 58
 
 
1109เช่าใช้ระบบสื่อสาร GPRS ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 โดยวิธีพิเศษ614,977.00 04 ก.พ. 58
 
   
1110ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA 100 ชุดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์3,300,000.00 08 ม.ค. 58
08 ม.ค. 58
08 ม.ค. 58
 
   04 ก.พ. 58
 
1111สอบราคาจัดซื้อบอลลูนตรวจอากาศ เพื่อการตรวจอากาศชั้นบน จำนวน 1 รายการ1,776,000.00 05 ม.ค. 58
05 ม.ค. 58
05 ม.ค. 58
 
   28 ม.ค. 58
 
1112สอบราคาจ้างซ่อมแซมเครื่อง Spectrum Analyser hp8563E 342,400.00 22 ธ.ค. 57
22 ธ.ค. 57
 
   26 ม.ค. 58
 
1113ราคากลางเช่าใช้ระบบสื่อสาร GPRS ประจำเดือนมกราคม 2558622,205.00 19 ธ.ค. 57
 
   
1114จ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 4 คน385,200.00 08 ธ.ค. 57
08 ธ.ค. 57
 
  05 ม.ค. 58
 
 
1115ราคากลางประกวดราคาการจัดกซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 2 พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA จำนวน 100 ชุด3,300,000.00 08 ธ.ค. 57
 
   
1116ประกวดราคาการจัดซื้อวิทยุหยั่งอากาศ แบบ 1680 MHz. ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์พร้อมแบตเตอรี่แห้ง จำนวน 400 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์5,560,000.00 04 ธ.ค. 57
04 ธ.ค. 57
04 ธ.ค. 57
04 ธ.ค. 57
 
   15 ม.ค. 58
 
1117สอบราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ณ สำนักอุตุนิยมวิทยาการบิน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2558)256,500.00 02 ธ.ค. 57
02 ธ.ค. 57
02 ธ.ค. 57
 
  12 มี.ค. 58
 
12 ม.ค. 58
 
1118จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบDoppler พร้อมอุปกรณ์และหอเรดาร์ 2 เครื่องที่จังหวัดน่านและศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์309,337,000.00 01 ธ.ค. 57
 
   16 มี.ค. 58
20 ก.พ. 58
 
1119เช่าใช้ระบบสื่อสาร GPRS ประจำเดือนธันวาคม 2557 โดยวิธีพิเศษ622,205.00 27 พ.ย. 57
 
   
1120จ้างเหมาจัดทำสื่อสร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาให้กับประชาชนโดยวิธีพิเศษ268,837.50 25 พ.ย. 57
 
   
1121สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบการกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET)966,000.00 20 พ.ย. 57
20 พ.ย. 57
20 พ.ย. 57
20 พ.ย. 57
 
   16 ธ.ค. 57
 
1122สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร จำนวน 1 คน104,420.00 17 พ.ย. 57
17 พ.ย. 57
17 พ.ย. 57
 
   17 ธ.ค. 57
 
1123ราคากลางการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ในโครงการนำร่องการติดตั้งสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์484,880.00 17 พ.ย. 57
 
   
1124สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล จำนวน 18 เครื่อง482,000.00 14 พ.ย. 57
14 พ.ย. 57
 
   16 ธ.ค. 57
 
1125สอบราคาจ้างเหมาซ่อมระบบเสียงหอประชุมใหญ่ กรมอุตุนิยมวิทยา- 07 พ.ย. 57
07 พ.ย. 57
07 พ.ย. 57
 
   08 ธ.ค. 57
 
1126สอบราคาจ้่างเหมาจัดทำสื่อสร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาให้กับประชาชน- 07 พ.ย. 57
07 พ.ย. 57
07 พ.ย. 57
07 พ.ย. 57
07 พ.ย. 57
07 พ.ย. 57
07 พ.ย. 57
 
  20 พ.ย. 57
 
 
1127สอบราคาเช่าใช้บริการเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 20 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2558- 07 พ.ย. 57
07 พ.ย. 57
07 พ.ย. 57
 
   08 ธ.ค. 57
 
1128ราคากลางโครงการจัดหาเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ Doppler พร้อมอุปกรณ์ และหอเรดาร์ 2 เครื่อง ที่จังหวัดน่าน และศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดอุบลราชธานี - 05 พ.ย. 57
 
   
1129เช่าใช้ระบบสื่อสาร GPRS ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 ด้วยวิธีพิเศษ- 31 ต.ค. 57
 
   
1130สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเว็บไซต์และระบบสำรองข้อมูล- 30 ต.ค. 57
30 ต.ค. 57
30 ต.ค. 57
 
   17 พ.ย. 57
 
1131จ้างเหมาบำรุงรักษาซอฟแวร์ระบบเสมือนจริง (ปีงบประมาณ 2558)- 30 ต.ค. 57
 
   14 พ.ย. 57
 
1132สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้อุตุนิยมวิทยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2558- 30 ต.ค. 57
30 ต.ค. 57
 
   19 พ.ย. 57
 
1133สอบราคาซื้อเครื่องส่งวิทยุหยั่งลมชั้นบน จำนวน 3,000 เครื่อง- 30 ต.ค. 57
 
   16 ธ.ค. 57
 
1134ประกวดราคาซื้อเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) 3 เครื่อง ที่ท่าอากาศยานนครพนม ท่าอากาศยานสกลนครและท่าอากาศยานชุมพรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์์- 29 ต.ค. 57
29 ต.ค. 57
29 ต.ค. 57
29 ต.ค. 57
29 ต.ค. 57
29 ต.ค. 57
 
   30 ม.ค. 58
 
1135สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบปรับอากาศแบบควบคุมความชื้นและอุณหภูมิ- 29 ต.ค. 57
29 ต.ค. 57
29 ต.ค. 57
 
   19 พ.ย. 57
 
1136สอบราคาจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่ต่ำกว่า 25 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง- 28 ต.ค. 57
28 ต.ค. 57
28 ต.ค. 57
 
   05 ม.ค. 58
 
1137สอบราคาจ้างเหมาตัดหญ้าและดูแลสนามอุตุนิยมวิทยาการบิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558- 17 ต.ค. 57
17 ต.ค. 57
17 ต.ค. 57
 
   02 ธ.ค. 57
 
1138สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) ประจำศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2558)- 13 ต.ค. 57
13 ต.ค. 57
13 ต.ค. 57
 
   04 พ.ย. 57
 
1139สอบราคาจ้างเหมาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือตรวจอากาศต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558- 08 ต.ค. 57
08 ต.ค. 57
08 ต.ค. 57
08 ต.ค. 57
 
   06 พ.ย. 57
 
1140สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 4 คน (ปี 2558)- 08 ต.ค. 57
08 ต.ค. 57
 
  30 ต.ค. 57
 
 
1141สอบราคาจัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) พร้อมติดตั้ง จำนวน 384 ลูก- 08 ต.ค. 57
08 ต.ค. 57
08 ต.ค. 57
 
   20 พ.ย. 57
 
1142จ้างบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยวิธีกรณีพิเศษ- 07 ต.ค. 57
 
   
1143สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล จำนวน 5 เครื่อง- 03 ต.ค. 57
03 ต.ค. 57
 
   21 ม.ค. 58
 
1144สอบราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (สำนักอุตุนิยมวิทยาการบิน)- 29 ก.ย. 57
29 ก.ย. 57
 
03 ต.ค. 57
 
10 พ.ย. 57
 
 
1145ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ของกรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์- 29 ก.ย. 57
29 ก.ย. 57
29 ก.ย. 57
 
24 ต.ค. 57
 
  29 ต.ค. 57
 
1146สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์- 26 ก.ย. 57
26 ก.ย. 57
 
   20 ต.ค. 57
 
1147สอบราคาจ้างเหมาตัดหญ้าและดูแลสนามอุตุนิยมวิทยาในบริเวณกรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 7 คน- 25 ก.ย. 57
25 ก.ย. 57
 
   20 ต.ค. 57
 
1148จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ของกรมอุตุนิยมวิทยา จำนวน 30 คน วิธีพิเศษ- 24 ก.ย. 57
 
   
1149สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง- 24 ก.ย. 57
24 ก.ย. 57
 
   20 ต.ค. 57
 
1150เช่าใช้ระบบสื่อสาร GPRS ประจำเดือนตุลาคม 2557- 19 ก.ย. 57
 
   
1151การจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบตรวจแผ่นดินไหวอัตโนมัติ ระบบฐานข้อมูลและเชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558- 19 ก.ย. 57
 
   
1152ราคากลางการจัดซื้ออะไหล่และอุปกรณ์เครื่องมือตรวจวัดแผ่นดินไหว จำนวน 5 รายการ- 19 ก.ย. 57
 
   
1153สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล จำนวน 18 เครื่อง- 18 ก.ย. 57
18 ก.ย. 57
 
  01 ต.ค. 57
 
 
1154สอบราคาจ้างเหมารื้อถอนทำลายซากสิ่งปลูกสร้างเดิม- 18 ก.ย. 57
18 ก.ย. 57
18 ก.ย. 57
 
   04 พ.ย. 57
 
1155ราคากลางการจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบดอปเปอร์ ชนิด S-Band พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255817,334,000.00 16 ก.ย. 57
 
   
1156สอบราคาจ้างเหมาซ่อมระบบเสียงหอประชุมใหญ่579,940.00 15 ก.ย. 57
15 ก.ย. 57
15 ก.ย. 57
 
  06 ต.ค. 57
 
 
1157สอบราคาเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ตที่ความเร็ว 4 Mbps.321,000.00 15 ก.ย. 57
15 ก.ย. 57
 
   07 ต.ค. 57
 
1158จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนทางเข้า-ออก คอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง 100 เมตร ที่ส่วนควบคุมระบบวิทยุกระจายข่าวอากาศ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ852,000.00 15 ก.ย. 57
15 ก.ย. 57
15 ก.ย. 57
15 ก.ย. 57
 
   03 ต.ค. 57
 
1159จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบตรวจแผ่นดินไหวอัตโนมัติระยะไกลเพื่อการเตือนภัยสึนามิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยวิธีพิเศษ9,816,000.00 12 ก.ย. 57
 
   
1160สอบราคาเช่าใช้บริการเครื่องถ่ายเอกสาร1,567,500.00 12 ก.ย. 57
12 ก.ย. 57
12 ก.ย. 57
 
  09 ต.ค. 57
 
 
1161จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบพิกัดตำแหน่งฟ้าแลบ (Lightning Detection System) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255812,600,000.00 11 ก.ย. 57
 
   
1162ราคากลางเช่าใช้บริการเครือข่ายระบบสื่อสารแบบองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25586,476,239.20 10 ก.ย. 57
 
   
1163เช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ตแบบองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยวิธีพิเศษ- 09 ก.ย. 57
 
   
1164สอบราคาซื่้อโปรแกรมป้องกันระบบเครือข่าย Firewall- 09 ก.ย. 57
 
   26 ก.ย. 57
 
1165สอบราคาโครงการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับผลิตรายการวิทยุเพื่อการสนับสนุนการส่งกระจายเสียง- 09 ก.ย. 57
09 ก.ย. 57
09 ก.ย. 57
 
  23 ก.ย. 57
 
 
1166สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 จำนวน 1 หลัง (สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูน)- 08 ก.ย. 57
08 ก.ย. 57
08 ก.ย. 57
 
   
1167สอบราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สถานีอุตุนิยมวิทยาพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 หลัง- 08 ก.ย. 57
08 ก.ย. 57
08 ก.ย. 57
 
   
1168สอบราคากาอสร้างบ้านพักข้าราชการสถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์ (ราคากลาง 650,000 บาท)- 08 ก.ย. 57
08 ก.ย. 57
08 ก.ย. 57
08 ก.ย. 57
08 ก.ย. 57
 
   19 ก.ย. 57
 
1169สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์ (ราคากลาง 267,000 บาท)- 08 ก.ย. 57
08 ก.ย. 57
08 ก.ย. 57
 
   19 ก.ย. 57
 
1170สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในที่กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกกบินทร์บุรี- 08 ก.ย. 57
08 ก.ย. 57
08 ก.ย. 57
08 ก.ย. 57
 
   
1171สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนทางเข้าสถานีอุตุนิยมวิทยาปทุมธานี- 08 ก.ย. 57
08 ก.ย. 57
08 ก.ย. 57
 
12 ก.ย. 57
 
  26 ก.ย. 57
 
1172สอบราคาจ้างก่อสร้างผนังกันคลื่นกัดเซาะชายฝั่ง (กลุ่มงานตรวจอากาศเกาะลันตา)- 08 ก.ย. 57
08 ก.ย. 57
08 ก.ย. 57
08 ก.ย. 57
 
   
1173จ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักราชการระดับ 3-4 สถานีอุตุนิยมวิทยาปัตตานี โดยวิธีพิเศษ- 08 ก.ย. 57
08 ก.ย. 57
08 ก.ย. 57
08 ก.ย. 57
 
   
1174สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์- 08 ก.ย. 57
08 ก.ย. 57
08 ก.ย. 57
08 ก.ย. 57
08 ก.ย. 57
 
   22 ก.ย. 57
 
1175สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมระบบปรับอากาศแบบทำความเย็นรวมด้วยน้ำ- 08 ก.ย. 57
08 ก.ย. 57
 
   
1176สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้อุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558- 08 ก.ย. 57
08 ก.ย. 57
08 ก.ย. 57
 
  01 ต.ค. 57
 
 
1177สอบราคาซื้อโปรแกรมป้องกันระบบเมล์- 05 ก.ย. 57
05 ก.ย. 57
 
   24 ก.ย. 57
 
1178สอบราคาจ้างเหมาซ่อมระบบตรวจวัดโอโซนบรูเวอร์สเปคโตรโฟโตมิเตอร์ (Brewer Spectrophotometer) จำนวน 2 เครื่อง- 04 ก.ย. 57
04 ก.ย. 57
04 ก.ย. 57
 
   26 ก.ย. 57
 
1179เช่าใช้บริการ Public IP ระหว่างประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558- 03 ก.ย. 57
 
   
1180 เช่าใช้บริการสื่อสารอินเตอร์เนทสำหรับระบบตรวจแผ่นดินไหวอัตโนมัติระยะไกลเพื่อการเตือนภัยสึนามิ โดยวิธีพิเศษ- 02 ก.ย. 57
 
   
1181ราคากลางการจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติและเครื่ืองมือตรวจอากาศผิวพื้น รวมทั้งเครื่องมือตรวจอากาศการบินติดตั้งที่ทางวิ่งที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558- 02 ก.ย. 57
 
   
1182ราคากลางการจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศการบินที่ทางวิ่งฝั่งตะวันตก (สุวรรณภูมิ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558- 02 ก.ย. 57
 
   
1183ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมระบบปรับอากาศแบบทำความเย็นรวมด้วยน้ำ399,966.00 28 ส.ค. 57
 
   
1184ประกวดราคาการจัดซื้ออุปกรณ์มาตรฐานสอบเทียบเครื่องมือตรวจอากาศแบบเคลื่อนที่ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์3,450,000.00 15 ส.ค. 57
15 ส.ค. 57
15 ส.ค. 57
15 ส.ค. 57
 
   17 ก.ย. 57
 
1185ราคากลางโครงการติดตั้งระบบตรวจวัดทิศทางและความเร็วลม รวม 2 ชุด ที่ท่าอากาศยานหัวหิน2,996,000.00 14 ส.ค. 57
 
   
1186สอบราคาจัดซื้อแบตเตอรี่ สำหรับเปลี่ยนทดแทนของเดิมให้ที่สถานีฝนอัตโนมัติ จำนวน 930 ลูก (930 สถานี)1,114,263.00 13 ส.ค. 57
13 ส.ค. 57
 
  26 ก.ย. 57
 
24 ก.ย. 57
 
1187สอบราคาจัดซื้ออะไหล่เครื่องมือตรวจลมชั้นบนแบบอัตโนมัติ iMet-1790 403 MHz. จำนวน 2 รายการ486,500.00 08 ส.ค. 57
08 ส.ค. 57
 
   28 ส.ค. 57
 
1188ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุทัยธานีด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์2,665,300.00 05 ส.ค. 57
05 ส.ค. 57
05 ส.ค. 57
05 ส.ค. 57
05 ส.ค. 57
05 ส.ค. 57
05 ส.ค. 57
05 ส.ค. 57
 
   22 ก.ย. 57
 
1189ประกวดราคาโครงการจัดซื้ออะไหล่เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS/LLWAS) จำนวน 11 รายการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์3,278,200.00 05 ส.ค. 57
05 ส.ค. 57
05 ส.ค. 57
05 ส.ค. 57
 
   29 ส.ค. 57
 
1190สอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 200 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง1,250,000.00 01 ส.ค. 57
01 ส.ค. 57
 
   02 ก.ย. 57
 
1191ประกวดราคาซื้อเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์3,519,000.00 31 ก.ค. 57
31 ก.ค. 57
31 ก.ค. 57
31 ก.ค. 57
 
   29 ส.ค. 57
 
1192สอบราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องอุโมงค์ลมมาตรฐานแห่งชาติ กรมอุตุนิยมวิทยา240,750.00 31 ก.ค. 57
31 ก.ค. 57
31 ก.ค. 57
31 ก.ค. 57
 
   27 ส.ค. 57
 
1193สอบราคาซื้ออะไหล่เครื่องส่งวิทยุกระจายข่าวอากาศ1,011,450.00 23 ก.ค. 57
23 ก.ค. 57
 
   14 ส.ค. 57
 
1194จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบดอปเปอร์ชนิด S-Band พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25571,444,500.00 18 ก.ค. 57
 
   
1195จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศการบินที่ทางวิ่งฝั่งตะวันตก(สุวรรณภูมิ) 1 ระบบ1,366,390.00 17 ก.ค. 57
 
   
1196สอบราคาซื้ออุปกรณ์ดาวเทียมพร้อมติดตั้งสำหรับโครงการพัฒนาระบบสื่อสารเพื่อถ่ายทอดสัญญาณวิทยุผ่านดาวเทียมไปยังสถานีวิทยุเครือข่ายภูมิภาค1,500,000.00 04 ก.ค. 57
 
   29 ก.ค. 57
 
1197สอบราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องวัดกระแสน้ำแบบ Acoustic ชนิด 500KHz พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด1,800,000.00 02 ก.ค. 57
02 ก.ค. 57
02 ก.ค. 57
 
   23 ก.ค. 57
 
1198สอบราคาซื้ออะไหล่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ AWS 617,604.00 24 มิ.ย. 57
24 มิ.ย. 57
 
   28 ส.ค. 57
 
1199สอบราคาซื้อเซนเซอร์วัดความชื้นสำหรับเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS)496,480.00 20 มิ.ย. 57
20 มิ.ย. 57
 
   16 ก.ค. 57
 
1200การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ครั้งที่ 2/2557- 17 มิ.ย. 57
17 มิ.ย. 57
 
   
1201สอบราคาจัดซื้ออะไหล่สำหรับตรวจซ่อมเครื่องมือตรวจลมชั้นบนแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 รายการ213,800.00 17 มิ.ย. 57
17 มิ.ย. 57
17 มิ.ย. 57
17 มิ.ย. 57
 
   06 ส.ค. 57
 
1202ราคากลางการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบหาพิกัดตำแหน่งฟ้าแลบ (Lightning Detection System)3,150,000.00 13 มิ.ย. 57
 
   
1203สอบราคาซื้ออะไหล่เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ1,698,550.00 13 มิ.ย. 57
13 มิ.ย. 57
 
   15 ก.ค. 57
 
1204สอบราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือตรวจลมชั้นบนแบบอัตโนมัติ iMet-1790 403 MHz. จำนวน 2 รายการ486,500.00 12 มิ.ย. 57
12 มิ.ย. 57
 
  08 ก.ค. 57
 
 
1205สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมซอฟต์แวร์ระบบเสมือนจริง149,996.88 11 มิ.ย. 57
11 มิ.ย. 57
11 มิ.ย. 57
11 มิ.ย. 57
 
   27 มิ.ย. 57
 
1206จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่ต่ำกว่า 25 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง385,000.00 06 มิ.ย. 57
06 มิ.ย. 57
06 มิ.ย. 57
 
  01 ก.ค. 57
 
 
1207สอบราคาจ้างเหมาบริการจัดเตรียมงานพิธีการรับรองและกิจกรรม เนื่องในวันสถาปนากรมอุตุนิยมวิทยา ครบรอบ 72 ปี 23 มิถุนายน 2557202,070.00 04 มิ.ย. 57
04 มิ.ย. 57
 
   18 มิ.ย. 57
 
1208ประกวดราคาโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบตรวจวัดปริมาณน้ำฝนอัตโนมัติ (39 สถานี) 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์19,653,000.00 19 พ.ค. 57
19 พ.ค. 57
19 พ.ค. 57
19 พ.ค. 57
19 พ.ค. 57
19 พ.ค. 57
19 พ.ค. 57
 
11 มิ.ย. 57
 
  25 มิ.ย. 57
 
1209สอบราคาจ้างเหมา “โครงการปรับปรุงระบบวิทยุออนไลน์ สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา จำนวน 6 สถานี”270,000.00 16 พ.ค. 57
16 พ.ค. 57
16 พ.ค. 57
 
   16 มิ.ย. 57
 
1210การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครั้งที่ 1/2557- 15 พ.ค. 57
 
   
1211ประกวดราคาโครงการจัดซื้อวิทยุหยั่งอากาศ แบบ 1680MHz.(iMet-2BI)ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์ พร้อมแบตเตอรี่แห้ง จำนวน 600 ชุดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์7,920,000.00 01 พ.ค. 57
01 พ.ค. 57
01 พ.ค. 57
01 พ.ค. 57
 
   29 พ.ค. 57
 
1212สอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์ดาวเทียมพร้อมติดตั้งสำหรับ “โครงการพัฒนาระบบสื่อสารเพื่อถ่ายทอดสัญญาณวิทยุผ่านดาวเทียมไปยังสถานีวิทยุเครือข่ายภูมิภาค1,500,000.00 18 เม.ย. 57
18 เม.ย. 57
 
  03 มิ.ย. 57
 
 
1213ประกวดราคาโครงการจัดซื้อวิทยุหยั่งอากาศ ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์ แบบ 1680 MHz. พร้อมแบตเตอรี่แห้ง จำนวน 400 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์5,560,000.00 10 เม.ย. 57
10 เม.ย. 57
10 เม.ย. 57
10 เม.ย. 57
 
   19 พ.ค. 57
 
1214สอบราคาซื้อกระดาษกราฟวัดความยาวนานของแสงแดด และปากกากราฟ (หมึกในตัว)1,128,000.00 09 เม.ย. 57
09 เม.ย. 57
 
   14 พ.ค. 57
 
1215สอบราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องวัดกระแสน้ำแบบ Acoustic ชนิด 500 KHz พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด1,800,000.00 03 เม.ย. 57
03 เม.ย. 57
03 เม.ย. 57
03 เม.ย. 57
 
  01 พ.ค. 57
 
 
1216สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบการกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET)420,000.00 03 เม.ย. 57
03 เม.ย. 57
03 เม.ย. 57
 
   29 เม.ย. 57
 
1217ประกวดราคาโครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมสถานีฝนอัตโนมัติ 930 สถานีด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์17,447,599.80 28 มี.ค. 57
28 มี.ค. 57
28 มี.ค. 57
28 มี.ค. 57
28 มี.ค. 57
28 มี.ค. 57
28 มี.ค. 57
28 มี.ค. 57
 
22 เม.ย. 57
25 เม.ย. 57
 
16 พ.ค. 57
 
 
1218สอบราคาซื้อโปรแกรมป้องกันระบบเมล์695,500.00 18 มี.ค. 57
18 มี.ค. 57
 
   02 เม.ย. 57
 
1219สอบราคาจ้างเหมาจัดทำหนังสือรายงานประจำปีกรมอุตุนิยมวิทยา ปี พ.ศ.2556195,810.00 17 มี.ค. 57
17 มี.ค. 57
 
   08 เม.ย. 57
 
1220สอบราคาซื้ออะไหล่เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ Thyratron tube (JAN 8613)695,500.00 05 มี.ค. 57
05 มี.ค. 57
 
  19 มี.ค. 57
 
 
1221จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบดอปเปอร์ชนิด S-Band พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25578,667,000.00 26 ก.พ. 57
 
   
1222การจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศการบินที่ทางวิ่งฝั่งตะวันตก(สุวรรณภูมิ)1ระบบ โดยวิธีพิเศษ9,309,000.00 21 ก.พ. 57
 
   
1223สอบราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 20 รายการ262,722.45 19 ก.พ. 57
19 ก.พ. 57
19 ก.พ. 57
19 ก.พ. 57
 
   25 มี.ค. 57
 
1224สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบวิทยุออนไลน์ สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา จำนวน 6 สถานี270,000.00 17 ก.พ. 57
17 ก.พ. 57
 
  18 มี.ค. 57
 
 
1225สอบราคาจ้างเหมาปรับปุงซ่อมแซมรั้วสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดพิษณุโลก350,000.00 10 ก.พ. 57
10 ก.พ. 57
 
   28 มี.ค. 57
 
1226สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกมาช่วยปฏิบัติงานที่กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์120,000.00 31 ม.ค. 57
31 ม.ค. 57
 
   18 ก.พ. 57
 
1227สอบราคาจ้างเหมาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือตรวจอากาศต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25571,406,500.00 30 ม.ค. 57
30 ม.ค. 57
30 ม.ค. 57
30 ม.ค. 57
30 ม.ค. 57
30 ม.ค. 57
 
   25 ก.พ. 57
 
1228ประกวดราคาโครงการจัดซื้อวิทยุหยั่งอากาศ แบบ 1680 MHz. (iMET-2BI) ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์ พร้อมแบตเตอรี่แห้ง จำนวน 600 ชุด7,511,400.00 29 ม.ค. 57
29 ม.ค. 57
29 ม.ค. 57
 
  26 ก.พ. 57
 
 
1229ประกวดราคาโครงการจัดซื้อบอลลูนตรวจอากาศ เพื่อการตรวจอากาศชั้นบน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์3,690,000.00 29 ม.ค. 57
29 ม.ค. 57
29 ม.ค. 57
29 ม.ค. 57
29 ม.ค. 57
 
   10 มี.ค. 57
 
1230จ้างย้ายเสา-สายไฟฟ้า ณ ส่วนควบคุมระบบวิทยุกระจายข่าวอากาศ (บางปลา) โดยวิธีกรณีพิเศษ176,160.00 24 ม.ค. 57
24 ม.ค. 57
 
   
1231ประกวดราคาโครงการจัดซื้อวิทยุหยั่งอากาศ ระบบเรดิโอธีโอโดไลน์ แบบ 1680 MHz พร้อมแบตเตอรี่แห้ง จำนวน 400 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์5,100,000.00 23 ม.ค. 57
23 ม.ค. 57
23 ม.ค. 57
23 ม.ค. 57
23 ม.ค. 57
 
  18 ก.พ. 57
 
 
1232สอบราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องวัดกระแสน้ำแบบ Acoustic ชนิด 500 KHz พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่อง1,800,000.00 21 ม.ค. 57
21 ม.ค. 57
21 ม.ค. 57
21 ม.ค. 57
21 ม.ค. 57
 
  05 ก.พ. 57
 
 
1233ประกวดราคาจัดหาเครื่องกระจายข่าวอากาศเพื่อการเดินเรือ (Broadcast for Shipping) 1 เครื่อง11,000,000.00 06 ม.ค. 57
06 ม.ค. 57
06 ม.ค. 57
06 ม.ค. 57
06 ม.ค. 57
06 ม.ค. 57
 
05 ก.พ. 57
30 ม.ค. 57
 
  28 ก.พ. 57
 
1234สอบราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 20 รายการ262,722.45 18 ธ.ค. 56
18 ธ.ค. 56
 
  20 ม.ค. 57
 
 
1235สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเว็บไซต์และระบบสำรองข้อมูล1,444,500.00 16 ธ.ค. 56
16 ธ.ค. 56
16 ธ.ค. 56
16 ธ.ค. 56
16 ธ.ค. 56
 
   07 ม.ค. 57
 
1236สอบจ้างเหมาซ่อมเครื่องอุโมงค์ลมมาตรฐานแห่งชาติ240,750.00 13 ธ.ค. 56
13 ธ.ค. 56
 
  09 ม.ค. 57
 
 
1237จ้างเหมาตัดหญ้าและดูแลสนามอุตุนิยมวิทยา (ส่วนกลาง) บางนา กรุงเทพมหานคร198,000.00 13 ธ.ค. 56
13 ธ.ค. 56
 
   07 ม.ค. 57
 
1238สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกมาช่วยปฏิบัติงานที่กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์135,000.00 12 ธ.ค. 56
12 ธ.ค. 56
 
   03 ม.ค. 57
 
1239สอบราคาซื้ออะไหล่วัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้ในการตรวจซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ122,920.00 12 ธ.ค. 56
12 ธ.ค. 56
 
   15 ม.ค. 57
 
1240สอบราคาซื้อวัสดุโรงงาน352,351.00 12 ธ.ค. 56
12 ธ.ค. 56
 
   08 ม.ค. 57
 
1241สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงลิฟท์โดยสาร จำนวน 4 เครื่อง ที่อาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา1,307,657.70 11 ธ.ค. 56
11 ธ.ค. 56
 
   15 ม.ค. 57
 
1242เช่าใช้บริการระบบสื่อสาร GPRS5,613,750.00 09 ธ.ค. 56
09 ธ.ค. 56
09 ธ.ค. 56
09 ธ.ค. 56
09 ธ.ค. 56
09 ธ.ค. 56
 
   03 ม.ค. 57
 
1243สอบราคาซื้อเครื่องส่งวิทยุหยั่งลมชั้นบน571,380.00 25 พ.ย. 56
 
   07 ม.ค. 57
 
1244ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ของกรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพมหานคร3,750,000.00 21 พ.ย. 56
21 พ.ย. 56
21 พ.ย. 56
21 พ.ย. 56
21 พ.ย. 56
 
04 ธ.ค. 56
 
  13 ธ.ค. 56
 
1245สอบราคาซื้อแก๊สไฮโดรเจน (เฉพาะเนื้อแก๊ส) จำนวน 2,500 ท่อ262,150.00 21 พ.ย. 56
21 พ.ย. 56
 
   18 ธ.ค. 56
 
1246ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุประกอบการตรวจอากาศชั้นบน258,940.00 18 พ.ย. 56
 
   18 ธ.ค. 56
 
1247ประกวดราคาโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบตรวจวัดปริมาณน้ำฝนอัตโนมัติ(39 แห่ง) 1 ระบบ19,653,000.00 15 พ.ย. 56
15 พ.ย. 56
15 พ.ย. 56
15 พ.ย. 56
15 พ.ย. 56
15 พ.ย. 56
 
17 ธ.ค. 56
 
10 ม.ค. 57
 
 
1248เช่าใช้บริการเครือข่ายระบบสื่อสารแบบองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ด้วยวิธีพิเศษ6,476,239.20 05 พ.ย. 56
 
   
1249จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ของกรมอุตุนิยมวิทยา จำนวน 30 คน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556 ด้วยวิธีพิเศษ313,275.00 05 พ.ย. 56
 
   
1250เช่าใช้ระบบสื่อสาร GPRS สำหรับเดือนพฤศจิกายน 2556 - เดือนธันวาคม 25561,247,500.00 05 พ.ย. 56
 
   
1251เช่าใช้ระบบสื่อสาร GPRS สำหรับเดือนตุลาคม 2556 ด้วยวิธีพิเศษ623,750.00 05 พ.ย. 56
 
   
1252จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติและเครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้นรวมทั้งเครื่องมือตรวจอากาศการบินติดตั้งที่ทางวิ่งที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิด้วยวิธีพิเศษ34,013,160.00 05 พ.ย. 56
 
   
1253ประกวดราคาซื้อเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ(AWOS) 2เครื่อง ที่ท่าอากาศยานระนองและท่าอากาศยานเลย39,400,000.00 17 ต.ค. 56
17 ต.ค. 56
17 ต.ค. 56
17 ต.ค. 56
17 ต.ค. 56
17 ต.ค. 56
 
   07 ม.ค. 57
 
1254ผลผู้ชนะการสอบราคาเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ตที่ความเร็ว 4 Mbps328,383.00 15 ต.ค. 56
 
   
1255สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่โรงจอดรถยนต์พร้อมห้องเอนกประสงค์1,983,260.00 14 ต.ค. 56
14 ต.ค. 56
 
   25 พ.ย. 56
 
1256ประกวดราคาจัดหาเครื่องมือตรวจลมชั้นบน จำนวน 4 เครื่อง สำหรับติดตั้งใช้ราชการที่ สถานีอุตุนิยมวิทยากรุงเทพฯ ศูนย์อุตุนิยมวิยาภาคเหนือ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง สถานีประจวบคีรีขันธ์44,800,000.00 11 ต.ค. 56
11 ต.ค. 56
11 ต.ค. 56
11 ต.ค. 56
 
   09 ม.ค. 57
 
1257ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์รายการเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ ระบบวินด์เชียร์ (LLWAS) 2 ระบบ ที่ท่าอากาศยานอุบลราชธานีและท่าอากาศยานเชียงรายด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์150,000,000.00 11 ต.ค. 56
11 ต.ค. 56
11 ต.ค. 56
11 ต.ค. 56
11 ต.ค. 56
11 ต.ค. 56
 
   23 ธ.ค. 56
 
1258สอบราคาจ้างเหมาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือตรวจอากาศต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25571,500,000.00 08 ต.ค. 56
08 ต.ค. 56
08 ต.ค. 56
 
  21 พ.ย. 56
 
 
1259ใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ตแบบองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โดยวิธีพิเศษ1,078,547.16 08 ต.ค. 56
 
   
1260สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 ชุด ณ หอประชุมใหญ่ กรมอุตุนิยมวิทยา988,680.00 07 ต.ค. 56
07 ต.ค. 56
 
   12 พ.ย. 56
 
1261สอบราคาซื้อจอแสดงผลข้อมูล349,990.00 30 ก.ย. 56
30 ก.ย. 56
 
   22 ต.ค. 56
 
1262ราคากลางการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้ากรมอุตุนิยมวิทยา พร้อมบูรณะและย้ายที่ประดิษฐานองค์พระอินทราธิราชเพื่อพัฒนาองค์กรกรมอุตุนิยมวิทยา1,833,091.83 28 ก.ย. 56
 
   
1263สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงลิฟท์โดยสาร จำนวน 4 เครื่อง ที่อาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา1,355,615.10 27 ก.ย. 56
27 ก.ย. 56
 
   11 ต.ค. 56
 
1264สอบราคาเช่าใช้บริการเครื่องถ่ายเอกสาร1,567,500.00 27 ก.ย. 56
27 ก.ย. 56
 
   30 ต.ค. 56
 
1265ประกวดราคาโครงการจ้างเหมาบริหารทำความสะอาดอาคารและสถานที่ของกรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพมหานคร3,759,300.00 27 ก.ย. 56
27 ก.ย. 56
27 ก.ย. 56
27 ก.ย. 56
 
  18 ต.ค. 56
 
 
1266เช่าใช้บริการสื่อสารอินเตอร์เนทต่อเนื่องสำหรับระบบตรวจแผ่นดินไหวอัตโนมัติระยะไกลเพื่อการเตือนภัยสึนามิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โดยวิธีพิเศษ1,386,720.00 25 ก.ย. 56
 
   
1267ราคากลางการจ้างเหมาซ่อมแซมพร้อมบำรุงรักษาระบบตรวจแผ่นดินไหวอัตโนมัติระยะไกลเพื่อการเตือนภัยสึนามิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25577,362,000.00 25 ก.ย. 56
 
   
1268ราคากลางการจ้างเหมาซ่อมแซมพร้อมบำรุงรักษาระบบตรวจแผ่นดินไหวอัตโนมัติระบบฐานข้อมูลและระบบเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25575,867,880.00 25 ก.ย. 56
 
   
1269จ้างบริการรักษาความปลอดภัย ณ สำนักอุตุนิยมวิทยาการบิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โดยวิธีกรณีพิเศษ850,512.00 25 ก.ย. 56
 
   
1270จ้างบริการรักษาความปลอดภัย ณ กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำปี พ.ศ. 2557 โดยวิธีกรณีพิเศษ1,713,024.00 25 ก.ย. 56
 
   
1271จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ของกรมอุตุนิยมวิทยา จำนวน 30 คน ประจำเดือนตุลาคม 2556 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โดยวิธีพิเศษ313,275.00 25 ก.ย. 56
 
   
1272ประกวดราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ Doppler พร้อมอุปกรณ์ และหอเรดาร์ 2 เครื่อง ที่ดอนเมืองและศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแก่นด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์317,000,000.00 25 ก.ย. 56
25 ก.ย. 56
25 ก.ย. 56
25 ก.ย. 56
25 ก.ย. 56
25 ก.ย. 56
25 ก.ย. 56
 
   22 พ.ย. 56
 
1273สอบราคาจ้างเหมาผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้อุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557216,000.00 24 ก.ย. 56
24 ก.ย. 56
 
  19 พ.ย. 56
 
 
1274จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบปรับอากาศแบบควบคุมความชื้นและอุณหภูมิ141,240.00 19 ก.ย. 56
19 ก.ย. 56
 
   15 ต.ค. 56
 
1275สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) ประจำศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ109,140.00 17 ก.ย. 56
17 ก.ย. 56
 
   08 ต.ค. 56
 
1276สอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 200 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง1,250,000.00 16 ก.ย. 56
16 ก.ย. 56
 
   24 ต.ค. 56
 
1277ราคากลางการจัดหาอะไหล่เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบดอปเปอร์ ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีพิเศษ9,309,000.00 16 ก.ย. 56
 
   
1278สอบราคาจ้างเหมากำจัดปลวกและหนู162,000.00 16 ก.ย. 56
16 ก.ย. 56
 
   14 ต.ค. 56
 
1279สอบราคาจ้างเหมาตัดหญ้าและดูแลสนามอุตุนิยมวิทยาบริเวณสำนักอุตุนิยมวิทยาการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปี 2557385,200.00 12 ก.ย. 56
12 ก.ย. 56
 
   26 ก.ย. 56
 
1280เช่าใช้บริการ Public IP ระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โดยวิธีพิเศษ513,600.00 12 ก.ย. 56
 
   
1281จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ342,000.00 11 ก.ย. 56
11 ก.ย. 56
 
   15 ต.ค. 56
 
1282สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 4 คน503,040.00 10 ก.ย. 56
10 ก.ย. 56
 
   30 ก.ย. 56
 
1283สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้ากรมอุตุนิยมวิทยา พร้อมบูรณะและย้ายที่ประดิษฐานองค์พระอินทราธิราช เพื่อพัฒนาองค์กรกรมอุตุนิยมวิทยา1,833,091.83 05 ก.ย. 56
05 ก.ย. 56
 
   20 ก.ย. 56
 
1284จ้างเหมาตัดหญ้าและดูแลสนามอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 5 คน660,000.00 04 ก.ย. 56
 
   27 ก.ย. 56
 
1285สอบราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงานและอุปกรณ์700,000.00 02 ก.ย. 56
02 ก.ย. 56
 
   20 ก.ย. 56
 
1286สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงเก็บเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 หลัง- 07 ส.ค. 56
07 ส.ค. 56
07 ส.ค. 56
 
   04 ต.ค. 56
 
1287สอบราคาจ้างจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2555 กรมอุตุนิยมวิทยา- 10 ก.ค. 56
 
   14 ส.ค. 56
 
1288การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ต่างๆที่เก่าและชำรุด จำนวน 57 รายการ ครั้งที่ 2/2556- 08 ก.ค. 56
08 ก.ค. 56
 
   
1289ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกลางกรมอุตุนิยมวิทยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์- 05 ก.ค. 56
05 ก.ค. 56
05 ก.ค. 56
05 ก.ค. 56
05 ก.ค. 56
05 ก.ค. 56
05 ก.ค. 56
05 ก.ค. 56
 
30 ก.ค. 56
 
  23 ส.ค. 56
 
1290การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครั้งที่ 1/2556- 28 มิ.ย. 56
28 มิ.ย. 56
 
   
1291สอบราคาซื้อตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อน ระบบพวงมาลัย - 26 มิ.ย. 56
 
   05 ส.ค. 56
 
1292สอบราคาจ้างเหมาซ่อมระบบคอมพิวเตอร์พยากรณ์อากาศ (NWP System)- 21 มิ.ย. 56
 
   26 ก.ค. 56
 
1293ประกวดราคาซื้ออะไหล่เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ จำนวน 5 รายการ- 10 มิ.ย. 56
10 มิ.ย. 56
10 มิ.ย. 56
10 มิ.ย. 56
 
   18 ก.ค. 56
 
1294สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงก่อสร้างรั้วสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครราชสีมา- 05 มิ.ย. 56
05 มิ.ย. 56
 
   18 มิ.ย. 56
 
1295สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงานและอุปกรณ์- 28 พ.ค. 56
28 พ.ค. 56
28 พ.ค. 56
 
  28 มิ.ย. 56
 
 
1296สอบราคาจ้างพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับสมาร์ทโฟนของกรมอุตุนิยมวิทยา- 16 พ.ค. 56
16 พ.ค. 56
16 พ.ค. 56
 
   26 มิ.ย. 56
 
1297สอบราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 20 รายการ- 15 พ.ค. 56
 
   13 มิ.ย. 56
 
1298สอบราคาซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ- 26 เม.ย. 56
 
   21 พ.ค. 56
 
1299สอบราคาจ้างพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับสมาร์ทโฟนของกรมอุตุนิยมวิทยา- 01 เม.ย. 56
01 เม.ย. 56
 
   
1300สอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ขาวดำ จำนวน126 เครื่อง- 01 เม.ย. 56
 
  17 พ.ค. 56
 
 
1301จัดซื้อวิทยุหยั่งอากาศ ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์ แบบชนิดความถี่ 1680 MHz. พร้อมแบตเตอรี่ จำนวน 400 ชุด (ปี 2556)- 26 มี.ค. 56
26 มี.ค. 56
26 มี.ค. 56
26 มี.ค. 56
 
   24 เม.ย. 56
 
1302สอบราคาซื้อวัสดุประกอบการตรวจอากาศชั้นบน- 25 มี.ค. 56
 
   25 เม.ย. 56
 
1303ประกาศผลผู้ชนะการประกาศสอบราคาซื้อเครื่องมือตรวจอากาศ จำนวน 2 รายการ- 15 มี.ค. 56
 
   
1304ซื้อวิทยุหยั่งอากาศ แบบ 1680 MHz.ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์ พร้อมแบตเตอรี่แห้ง จำนวน 600 ชุด (ปี2556)- 13 มี.ค. 56
13 มี.ค. 56
13 มี.ค. 56
 
   23 เม.ย. 56
 
1305สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงานและอุปกรณ์- 11 มี.ค. 56
11 มี.ค. 56
 
  03 เม.ย. 56
 
 
1306สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงานและอุปกรณ์-
 
   
1307ซื้อวิทยุหยั่งอากาศ แบบ 1680 MHz. ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์ พร้อมแบตเตอรี่แห้ง จำนวน 400 ชุด (งบปี2555)- 08 มี.ค. 56
08 มี.ค. 56
08 มี.ค. 56
08 มี.ค. 56
 
   
1308ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง ระบบ เอฟ.เอ็ม. พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์- 08 มี.ค. 56
08 มี.ค. 56
08 มี.ค. 56
08 มี.ค. 56
 
   11 เม.ย. 56
 
1309สอบราคาซื้อระบบการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่าวพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยธรรมชาติ- 11 มี.ค. 56
11 มี.ค. 56
 
   24 เม.ย. 56
 
1310สอบราคาซื้อแบตเตอรี่เพื่อใช้กับเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ AWS - 04 มี.ค. 56
 
   03 เม.ย. 56
 
1311จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมสถานีฝนอัตดนมัติ 922 สถานี- 01 มี.ค. 56
01 มี.ค. 56
01 มี.ค. 56
01 มี.ค. 56
01 มี.ค. 56
01 มี.ค. 56
01 มี.ค. 56
01 มี.ค. 56
 
15 มี.ค. 56
 
  03 เม.ย. 56
 
1312ประกวดราคาจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) 2 เครื่อง ที่ท่าอากาศยาน จังหวัดนราธิวาส และหัวหิน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์- 19 ก.พ. 56
19 ก.พ. 56
19 ก.พ. 56
19 ก.พ. 56
19 ก.พ. 56
19 ก.พ. 56
 
   09 เม.ย. 56
 
1313สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบป้องกันไฟฟ้ากระโชกทางระบบไฟฟ้าและติดตั้งสายดิน- 18 ก.พ. 56
 
   12 มี.ค. 56
 
1314ประกวดราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ แบบ Dual Polarization พร้อมอุปกรณ์และหอเรดาร์ 2 เครื่อง ที่จังหวัดสกลนคร และนราธิวาส ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์- 04 ก.พ. 56
04 ก.พ. 56
04 ก.พ. 56
04 ก.พ. 56
04 ก.พ. 56
04 ก.พ. 56
04 ก.พ. 56
04 ก.พ. 56
 
   29 มี.ค. 56
 
1315ประกวดราคาจัดซื้อวิทยุหยั่งอากาศ ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์ แบบชนิดความถี่ 1680 MHz. พร้อมแบตเตอรี่ จำนวน 480 ชุด- 04 ก.พ. 56
04 ก.พ. 56
04 ก.พ. 56
04 ก.พ. 56
 
   08 มี.ค. 56
 
1316สอบราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องมือตรวจวัดอัตราเร่งของพื้นดินแบบดิจิตอลระบบอัตโนมัติ- 01 ก.พ. 56
 
   26 ก.พ. 56
 
1317ซื้อ Battery และขั้วต่อแบตเตอรี่พร้อมสายไฟ- 30 ม.ค. 56
 
   05 มี.ค. 56
 
1318ซื้ออุปกรณ์กระจายเสียง- 29 ม.ค. 56
 
   06 มี.ค. 56
 
1319ซื้ออุปกรณ์กระจายเสียง- 29 ม.ค. 56
29 ม.ค. 56
 
   
1320สอบราคาซื้อเซนเซอร์วัดความชื้นและเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ (CPC1/6-ME)- 22 ม.ค. 56
 
   15 ก.พ. 56
 
1321ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ ระบบตรวจวินด์เชียร์ (LLWAS)ที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 1 ระบบ- 21 ม.ค. 56
21 ม.ค. 56
21 ม.ค. 56
21 ม.ค. 56
21 ม.ค. 56
21 ม.ค. 56
21 ม.ค. 56
21 ม.ค. 56
 
   14 มี.ค. 56
 
1322ประกวดราคาซื้อบอลลูนตรวจอากาศ เพื่อการตรวจอากาศชั้นบน จำนวน 2 รายการ- 21 ม.ค. 56
21 ม.ค. 56
21 ม.ค. 56
21 ม.ค. 56
21 ม.ค. 56
 
   01 มี.ค. 56
 
1323ซื้อรถยนต์ 4 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน และรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน- 15 ม.ค. 56
 
   14 ก.พ. 56
 
1324สอบราคาซื้ออะไหล่คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ- 15 ม.ค. 56
 
   12 ก.พ. 56
 
1325สอบราคาซื้ออะไหล่และวัสดุไฟฟ้าเครื่องมือตรวจวัดแผ่นดินไหว ระบบ SPS-1- 15 ม.ค. 56
 
   12 ก.พ. 56
 
1326สอบราคาจ้างทำโปรแกรมมาตรฐานการเตือนภัยระยะสั้น จำนวน 1 โปรแกรม- 28 ธ.ค. 55
 
   25 ม.ค. 56
 
1327สอบราคาจัดซื้อระบบการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่าวพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยธรรมชาติ- 28 ธ.ค. 55
 
  30 ม.ค. 56
 
 
1328สอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์ในการจัดทำวีดีทัศน์- 28 ธ.ค. 55
 
   30 ม.ค. 56
 
1329สอบราคาซื้อเสื้อโปโล- 28 ธ.ค. 55
 
   30 ม.ค. 56
 
1330ผลผู้ชนะการสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ- 27 ธ.ค. 55
 
   
1331สอบราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ - 27 ธ.ค. 55
 
   24 ม.ค. 56
 
1332สอบราคาซื้อเครื่องวัดทิศทางและความเร็วลม- 20 ธ.ค. 55
 
   25 ม.ค. 56
 
1333ซื้ออะไหล่เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ AWS- 11 ธ.ค. 55
 
   11 ม.ค. 56
 
1334ซื้อวิทยุหยั่งอากาศ ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์ แบบชนิดความถี่ 1680 MHz.พร้อมแบตเตอรี่ จำนวน 400 ชุด- 26 พ.ย. 55
26 พ.ย. 55
26 พ.ย. 55
26 พ.ย. 55
26 พ.ย. 55
 
  08 ม.ค. 56
 
 
1335สอบราคาซื้อเครื่องส่งวิทยุหยั่งลมชั้นบน จำนวน 3,000 เครื่อง- 09 พ.ย. 55
 
   06 ธ.ค. 55
 
1336สอบราคาซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี จำนวน 3 คัน - 08 พ.ย. 55
 
   03 ธ.ค. 55
 
1337จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและซอฟ์ทแวร์ระบบเสมือนจริงเพื่อการสำรองระบบสารสนเทศ- 01 พ.ย. 55
 
   23 พ.ย. 55
 
1338สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม- 01 พ.ย. 55
 
   27 พ.ย. 55
 
1339สอบราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ จำนวน 2 คน- 26 ต.ค. 55
 
  22 พ.ย. 55
 
 
1340ซื้อแก๊สไฮโดรเจน (เฉพาะเนื้อแก๊ส) จำนวน 3,000 ท่อ- 18 ต.ค. 55
 
   13 พ.ย. 55
 
1341จ้างเหมากำจัดปลวกและหนู- 17 ต.ค. 55
 
   13 พ.ย. 55
 
1342ซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 3 คัน- 15 ต.ค. 55
 
  06 พ.ย. 55
 
 
1343สอบราคาเช่าใช้บริการเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 19 เครื่อง- 02 ต.ค. 55
 
   02 พ.ย. 55
 
1344ประกวดราคาเช่าใช้บริการระบบสื่อสาร GPRS ประจำปีงบประมาณ 2556- 28 ก.ย. 55
28 ก.ย. 55
28 ก.ย. 55
28 ก.ย. 55
28 ก.ย. 55
28 ก.ย. 55
28 ก.ย. 55
 
08 ต.ค. 55
 
  29 ต.ค. 55
 
1345ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ของกรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556- 28 ก.ย. 55
28 ก.ย. 55
28 ก.ย. 55
28 ก.ย. 55
28 ก.ย. 55
 
   29 ต.ค. 55
 
1346สอบราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน- 27 ก.ย. 55
 
   24 ต.ค. 55
 
1347สอบราคาเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ต ที่ความเร็ว 4 Mpbs.- 25 ก.ย. 55
 
   26 ต.ค. 55
 
1348สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ- 24 ก.ย. 55
 
   17 ต.ค. 55
 
1349สอบราคาซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์- 19 ก.ย. 55
 
   22 ต.ค. 55
 
1350สอบราคาจ้างเหมาตัดหญ้า และดูแลสนามอุตุนิยมวิทยาบริเวณสำนักอุตุนิยมวิทยาการบิน- 14 ก.ย. 55
 
   01 ต.ค. 55
 
1351สอบราคาซื้ออุปกรณ์ภายใต้โครงการระบบสำรองและการเฝ้าตรวจแผ่นดินไหว- 11 ก.ย. 55
 
   29 ต.ค. 55
 
1352สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ7-8จำนวน 1 หลัง พร้อมถมดินปรับสภาพพื้นที่ของถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม- 12 ก.ย. 55
 
   25 ก.ย. 55
 
1353สอบราคาจ้างเหมาตัดหญ้าและดูแลสนามอุตุนิยมวิทยา- 11 ก.ย. 55
 
   09 ต.ค. 55
 
1354สอบราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ที่สำนักอุตุนิยมวิทยาการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ- 07 ก.ย. 55
07 ก.ย. 55
07 ก.ย. 55
07 ก.ย. 55
 
  01 ต.ค. 55
 
 
1355สอบราคาซื้อวัสดุงานไม้- 07 ก.ย. 55
 
   28 ก.ย. 55
 
1356สอบราคาซื้ออะไหล่วัสดุคอมพิวเตอร์- 07 ก.ย. 55
 
   28 ก.ย. 55
 
1357สอบราคาซื้อสายไฟฟ้าและสายสัญญาณ- 07 ก.ย. 55
 
   02 ต.ค. 55
 
1358สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 4 คน- 07 ก.ย. 55
 
   01 ต.ค. 55
 
1359สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์- 04 ก.ย. 55
 
   05 ต.ค. 55
 
1360สอบราคาซื้ออะไหล่วัสดุไฟฟ้า จำนวน 26 รายการ- 30 ส.ค. 55
 
   12 ต.ค. 55
 
1361สอบราคาซื้ออะไหล่ไฟฟ้า-วิทยุ จำนวน 5 รายการ- 30 ส.ค. 55
 
   24 ก.ย. 55
 
1362สอบราคาซื้อเครื่องวัดทิศทางและความเร็วลม- 28 ส.ค. 55
 
   21 ก.ย. 55
 
1363สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสถานีตรวจวัดฝนอัตโนมัติ จำนวน 8 สถานี- 28 ส.ค. 55
28 ส.ค. 55
 
   18 ก.ย. 55
 
1364สอบราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS)- 27 ส.ค. 55
 
   28 ก.ย. 55
 
1365สอบราคาซื้อเครื่องมือตรวจอากาศ- 27 ส.ค. 55
 
   
1366สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS)- 27 ส.ค. 55
 
   24 ก.ย. 55
 
1367สอบราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวินิจ บุตรสุด โทร.0-2393-5615)- 23 ส.ค. 55
 
   18 ก.ย. 55
 
1368สอบราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก- 23 ส.ค. 55
 
   21 ก.ย. 55
 
1369สอบราคาจ้างเหมาผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้อุตุนิยมวิทยา- 23 ส.ค. 55
 
   28 ก.ย. 55
 
1370สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบปรับอากาศแบบควบคุมความชื้นและอุณหภูมิ- 22 ส.ค. 55
 
   24 ก.ย. 55
 
1371สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบปรับอากาศแบบควบคุมความชื้นและอุณหภูมิ- 22 ส.ค. 55
 
   
1372สอบราคาจ้างเหมาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือตรวจอากาศต่างๆ- 20 ส.ค. 55
 
   20 ก.ย. 55
 
1373สอบราคาซื้ออะไหล่เพื่อตรวจซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ- 14 ส.ค. 55
 
   11 ก.ย. 55
 
1374สอบราคาซื้ออะไหล่หลอดแก้วบาโรมิเตอร์ปรอทและอะไหล่ชุดลานนาฬิกาพร้อมใยจักรกรอก- 07 ส.ค. 55
 
   11 ก.ย. 55
 
1375สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมระบบปรับอากาศแบบทำความเย็นรวมด้วยน้ำ- 06 ส.ค. 55
 
   06 ก.ย. 55
 
1376สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 17 เครื่อง - 17 ก.ค. 55
 
   27 ส.ค. 55
 
1377ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Tablet- 16 ก.ค. 55
16 ก.ค. 55
16 ก.ค. 55
 
  06 ส.ค. 55
 
 
1378สอบราคาซื้อวัสดุประกอบการตรวจอากาศชั้นบน- 02 ก.ค. 55
 
   09 ส.ค. 55
 
1379สอบราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 27 รายการ- 25 มิ.ย. 55
 
   20 ก.ค. 55
 
1380สอบราคาซื้อตู้รางเลื่อนระบบพวงมาลัยพร้อมติดตั้ง- 19 มิ.ย. 55
 
   11 ก.ค. 55
 
1381สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมระบบปรับอากาศแบบทำความเย็นรวมด้วยน้ำ- 19 มิ.ย. 55
 
  23 ก.ค. 55
 
 
1382จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติระบบตรวจวินด์เชียร์ท่าอากาศยานดอนเมือง 1 ระบบ- 14 มิ.ย. 55
 
09 ก.ค. 55
11 ก.ค. 55
 
  26 ก.ค. 55
 
1383จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมสถานีฝนอัตโนมัติ 918 สถานี- 29 พ.ค. 55
29 พ.ค. 55
29 พ.ค. 55
 
13 มิ.ย. 55
 
  25 มิ.ย. 55
 
1384สอบราคาซื้ออะไหล่หลอดแก้วบาโรมิเตอร์ปรอทและอะไหล่ชุดลานนาฬิกาพร้อมใยจักรกรอก- 29 พ.ค. 55
 
  21 มิ.ย. 55
 
 
1385สอบราคาซื้อแบตเตอรี่เพื่อใช้กับเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ- 28 พ.ค. 55
 
   29 มิ.ย. 55
 
1386สอบราคาซื้อหมึกพิมพ์- 04 พ.ค. 55
 
  30 พ.ค. 55
 
 
1387สอบราคาซื้อบอลลูนตรวจอากาศชั้นบน จำนวน 2 รายการ- 04 พ.ค. 55
 
   11 มิ.ย. 55
 
1388สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบสำรองไฟ (UPS) ห้องควบคุมระบบรับ-ส่งข้อมูลอุตุนิยมวิทยาอุทกอัตโนมัติ- 27 เม.ย. 55
27 เม.ย. 55
 
   01 มิ.ย. 55
 
1389สอบราคาซื้อวัสดุสำหรับเก็บรวบรวมความชื้นในดิน- 27 เม.ย. 55
 
   07 มิ.ย. 55
 
1390สอบราคาจ้างเหมาเปลี่ยนหลังคาบ้านพักและที่ทำการสถานีอุตุนิยมวิทยานครนายก- 24 เม.ย. 55
 
  10 พ.ค. 55
 
 
1391สอบราคาซื้อกระดาษกราฟวัดความยาวนานของแสงแดด- 24 เม.ย. 55
 
   24 พ.ค. 55
 
1392ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการปรับปรุงระบบหาพิกัดตำแหน่งฟ้าแลบ (Lightning Detection) 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์- 04 เม.ย. 55
 
   07 มิ.ย. 55
 
1393ประกวดราคาโครงการจัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการปรับปรุงเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) เป็นเครื่องมือตรวจอากาศระบบวินด์เชียร์ (LLWAS) ที่ท่าอากาศยานอุดรธานี 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์-
 
11 พ.ค. 55
 
  21 มิ.ย. 55
 
1394ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาเครื่องส่งวิทยุกระจายข่าวอากาศ กำลังส่ง 10 KW แบบ Solidstate1 เครื่อง สำหรับติดตั้งใช้ในราชการที่ส่วนควบคุมระบบวิทยุกระจายข่าวอากาศ สำนักสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยวิธีกา- 03 เม.ย. 55
 
   11 พ.ค. 55
 
1395ประกวดราคาตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ(AWOS.) 1 เครื่อง สำหรับติดตั้งใช้ในราชการ ณ สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์- 03 เม.ย. 55
 
10 พ.ค. 55
 
  08 มิ.ย. 55
 
1396ประกวดราคาโครงการจัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจลมชั้นบน 1 เครื่อง ซึ่งติดตั้งใช้ในราชการที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์- 03 เม.ย. 55
 
   11 พ.ค. 55
 
1397ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมสถานีฝนอัตโนมัติ 918 สถานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์- 02 เม.ย. 55
 
  25 เม.ย. 55
 
 
1398สอบราคาซื้ออะไหล่ Power Supply- 29 มี.ค. 55
 
   11 พ.ค. 55
 
1399สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงานและอุปกรณ์- 26 มี.ค. 55
 
   11 พ.ค. 55
 
1400สอบราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือตรวจวัดแผ่นดินไหว ระบบ SPS-1- 22 มี.ค. 55
 
   22 มิ.ย. 55
 
1401สอบราคาจ้างเหมาจัดทำหนังสือรายงานประจำปี กรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ.2554- 22 มี.ค. 55
 
   23 เม.ย. 55
 
1402จ้างเหมาตัดหญ้าและดูแลสนามอุตุนิยมวิทยาการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ- 16 มี.ค. 55
 
   17 พ.ค. 55
 
1403สอบราคาซืื้ออะไหล่วัสดุคอมพิวเตอร์- 08 มี.ค. 55
 
  24 เม.ย. 55
 
 
1404ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาตัดหญ้าและดูแลสนามอุตุนิยมวิทยา- 01 มี.ค. 55
 
   
1405ซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์- 20 ก.พ. 55
 
   
1406สอบราคาซื้อแก้วตวงวัดปริมาณน้ำฝน จำนวน 300 ใบ- 13 ก.พ. 55
 
   25 เม.ย. 55
 
1407สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ- 06 ก.พ. 55
 
   
1408จ้างเหมาตัดหญ้าและดูแลสนามอุตุนิยมวิทยา- 30 ม.ค. 55
 
   
1409ประกาศผลการปนะกวดราคาโครงการจัดหาเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ แบบ Dual Polarization พร้อมอุปกรณ์ 2 เครื่องและหอเรดาร์ 1 แห่ง- 16 ม.ค. 55
 
   
1410จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ของกรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพมหานคร- 16 ม.ค. 55
 
   01 ก.พ. 55
 
1411สอบราคาจ้างเหมาตัดหญ้าและดูแลสนามอุตุนิยมวิทยา- 09 ม.ค. 55
 
  07 ก.พ. 55
 
 
1412สอบราคาซื้อแก้วตวงวัดปริมาณน้ำฝน- 16 ธ.ค. 54
 
  05 ม.ค. 55
 
 
1413สอบราคาซื้อเครื่องวัดความชื้นในดินระบบอิเล็กทรอนิคส์- 16 ธ.ค. 54
 
   20 ม.ค. 55
 
1414ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดหาเครื่องวัดลมเฉือนแนวขึ้น-ลงของเครื่องบินและเครื่องมือตรวจวัดลมชั้นบนระดับต่างๆ- 14 ธ.ค. 54
 
   
1415สอบราคาซื้อแก๊สไฮโดรเจน (เฉพาะเนื้อแก๊ส)- 29 พ.ย. 54
 
   23 ธ.ค. 54
 
1416ขอเชิญชวนเสนอราคาแก้ววัดปริมาญน้ำฝน จำนวน 300 ใบ รายละเอียดตามเอกสารแนบ สนใจติดต่อคุณวินิจ บุตรสุด (พด.) โทร 02-3935615 โทรสาร 02-3988154 จนถึงวันที่ 15 พ.ย.54- 04 พ.ย. 54
 
   
1417สอบราคาเช่าใช้บริการเครื่องถ่ายเอกสาร- 12 ต.ค. 54
 
01 พ.ย. 54
 
  16 พ.ย. 54
 
1418สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ของกรมอุตุนิยมวิทยา- 28 ก.ย. 54
 
   02 พ.ย. 54
 
1419เช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ตที่ความเร็ว 4 Mbps.- 26 ก.ย. 54
 
   01 พ.ย. 54
 
1420สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS)- 26 ก.ย. 54
 
   19 ต.ค. 54
 
1421สอบราคาจ้างเหมาตัดหญ้าและดูแลสนามอุตุนิยมวิทยา- 23 ก.ย. 54
 
  01 พ.ย. 54
 
 
1422จ้างเหมาผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้อุตุนิยมวิทยา- 19 ก.ย. 54
 
   19 ต.ค. 54
 
1423จ้างเหมาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือตรวจอากาศต่างๆ- 19 ก.ย. 54
 
   07 ต.ค. 54
 
1424สอบราคาซื้อแก๊สไฮโดรเจน- 15 ก.ย. 54
 
  19 ต.ค. 54
 
 
1425สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 4 คน- 15 ก.ย. 54
 
   13 ต.ค. 54
 
1426สอบราคาจ้างพนักงานขับรถยนต์ราชการที่สำนักอุตุนิยมวิทยาการบิน- 15 ก.ย. 54
 
   03 ต.ค. 54
 
1427สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบปรับอากาศแบบควบคุมความชื้นและอุณหภูมิ- 15 ก.ย. 54
 
   21 ต.ค. 54
 
1428ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาครที่ทำการสถานีตรวจอากาศนครศรีธรรมราช (ฉวาง) 1 หลัง - 01 ส.ค. 54
 
  18 ส.ค. 54
 
 
1429สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง- 05 ก.ค. 54
 
   18 ส.ค. 54
 
1430ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมลิฟท์โดยสาร ยี่ห้อ TOSHIBA หมายเลข 3 อาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา- 23 มิ.ย. 54
 
   
1431สอบราคาจ้างเหมาจัดทำหนังสือรายงานประจำปี กรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ.2553- 21 มิ.ย. 54
 
   22 ก.ค. 54
 
1432ประกวดราคาตามโครงการจัดหาเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ Dual Polarization พร้อมอุปกรณ์ 2เครื่องและหอเรดาร์ 1 แห่ง ที่จังหวัดชัยนาท และพิษณุโลกด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ - 20 มิ.ย. 54
 
20 ก.ค. 54
 
  
1433ประกวดราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อกพร้อมประตูและถมดิน ณ สถานีอุตุนิยมวิทยาพัทลุงแห่งใหม่ จังหวัดพัทลุง- 20 มิ.ย. 54
 
13 ก.ค. 54
 
  05 ส.ค. 54
 
1434ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ- 07 มิ.ย. 54
 
   14 ก.ค. 54
 
1435ขอเชิญชวนเสนอราคาซื้ออะไหล่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ สนใจเสนอราคาและรายละเอียดได้ที่กลุ่มบริหารงานพัสดุ (คุณวินิจ บุตรสุด ) โทร 02-3935615 โทรสาร 02-3988154 ภายในวันที่ 10 มิ.ย.54- 06 มิ.ย. 54
 
   
1436สอบราคาซื้อเครื่องโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VoIP จำนวน 100 เครื่อง- 27 พ.ค. 54
 
   
1437ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดนครราชสีมา- 26 พ.ค. 54
 
   
1438สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงานและอุปกรณ์- 25 พ.ค. 54
25 พ.ค. 54
25 พ.ค. 54
25 พ.ค. 54
25 พ.ค. 54
25 พ.ค. 54
25 พ.ค. 54
 
  06 ก.ค. 54
 
 
1439สอบราคาซื้อเครื่องส่งวิทยุหยั่งลมชั้นบน จำนวน 3,000 เครื่อง- 24 พ.ค. 54
 
   13 ก.ค. 54
 
1440ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาที่จอดรถยนต์พร้อมลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์- 23 พ.ค. 54
 
   
1441ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาซื้ออะไหล่วัสดุคอมพิวเตอร์ - 23 พ.ค. 54
 
   
1442ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องวัดลมเฉือนแนวขึ้น – ลง ของเครื่องบิน และเครื่องมือตรวจลมชั้นบนที่ระดับต่างๆ (Wind Profiler) สำหรับสนามบินสุวรรณภูมิ 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์- 23 พ.ค. 54
 
16 มิ.ย. 54
 
  
1443ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมระบบสายส่ง-สายอากาศที่ใช้กับเครื่องส่งวิทยุกระจายข่าวอากาศ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์- 23 พ.ค. 54
 
   22 มิ.ย. 54
 
1444สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมระบบตรวจวัดฝนอัตโนมัติเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล- 10 พ.ค. 54
 
   03 มิ.ย. 54
 
1445ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 หลัง- 10 พ.ค. 54
 
   
1446สอบราคาจ้างเหมาจัดทำหนังสือรายงานประจำปี กรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ.2553- 06 พ.ค. 54
 
  06 มิ.ย. 54
 
 
1447จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบตรวจวัดรับ-ส่งข้อมูลอุตุนิยมวิทยาอุทกอัตโนมัติ (ระบบโทรมาตร) ระยะที่ 2 และ 3 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์- 11 เม.ย. 54
 
  10 พ.ค. 54
 
 
1448สอบราคาซื้อเครื่องโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VoIP จำนวน 100 เครื่อง- 31 มี.ค. 54
 
  12 พ.ค. 54
 
 
1449ประกาศผลการสอบราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 25 รายการ- 31 มี.ค. 54
 
   
1450ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมโครงการปรับปรุงสถานีตรวจวัดฝนตามอำเภอต่าง ๆ ในพื้นที่เสี่ยงภัยของภาคเหนือ จำนวน 110 สถานีด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์- 30 มี.ค. 54
 
   04 พ.ค. 54
 
1451ประกวดราคาการเช่าใช้บริการสื่อสารระบบสื่อสาร GPRS ประจำปีงบประมาณ 2554- 23 มี.ค. 54
 
   03 พ.ค. 54
 
1452สอบราคาซื้อกระดาษกราฟวัดความยาวนานของแสงแดด- 16 มี.ค. 54
 
   04 พ.ค. 54
 
1453ก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการด้านอุตุนิยมวิทยาและการเตือนภัยะรรมชาติค.ส.ล. (ตอกเสาเข็ม) สูง 3 ชั้น 1 อาคาร ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก สงขลา- 11 มี.ค. 54
 
05 เม.ย. 54
 
  01 ส.ค. 54
 
1454ชอเชิญชวนเสนอราคาซื้ออะไหล่ระบบสื่อสารเครื่องมืออัตโนมัติสำหรับท่าอากาศยานทั่วประเทศ จำนวน 4 รายการ สนใจยื่นเสนอราคาได้ที่โทร 02-3935615 โทรสาร 02-3988154 (คุณวินิจ บุตรสุด) ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2554- 10 มี.ค. 54
 
   
1455สอบราคาซื้อแผ่นอ่านความสูงระดับน้ำ (Staff Gate)- 02 มี.ค. 54
 
   
1456สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ากระชาก (Surge Protection)และอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าตก-เกิน (Digital Phase Protection)- 25 ก.พ. 54
 
   29 เม.ย. 54
 
1457สอบราคาซื้อวัสดุสำหรับเก็บรวบรวมความชื้นในดิน (Access tube)- 24 ก.พ. 54
 
   23 มี.ค. 54
 
1458สอบราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 25 รายการ- 15 ก.พ. 54
 
   02 มี.ค. 54
 
1459สอบราคาเช่าใช้ริการ Leased Line Internet ขนาดไม่น้อยกว่า 1 Mbps.- 11 ก.พ. 54
 
  25 ก.พ. 54
 
 
1460สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ จำนวน 4 รายการ- 11 ก.พ. 54
 
   10 มี.ค. 54
 
1461ขอเชิญชวนเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ สนใจโทร 02 3935615 โทรสาร 02 3988154 (คุณวินิจ) กลุ่มบริหารงานพัสดุ ภายในวันที่ 7 ก.พ.54- 01 ก.พ. 54
 
   
1462ขอเชิญชวนเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการตามเอกสารแนบ สนใจเสนอราคาได้ที่กลุ่มบริหารงานพัสดุ (คุณวินิจ)โทร 02-3935615 โทรสาร 02-3988154 ภายในวันที่ 28 ม.ค.54- 26 ม.ค. 54
 
   
1463สอบราคาซื้ออะไหล่ไฟฟ้า-วิทยุ จำนวน 25 รายการ- 25 ม.ค. 54
 
   
1464สอบราคาจ้างพนักงานทำสวนพร้อมตัดหญ้า ดูแลตกแต่งต้นไม้รอบพื้นที่บริเวณกรมอุตุนิยมวิทยา- 24 ม.ค. 54
 
  16 ก.พ. 54
 
 
1465ยกเลิกประกวดราคาโครงการจัดหาเครื่องวัดลมเฉือนแนวขึ้น-ลงของเครื่องบินและเครื่องมือตรวจลมชั้นบนระดับต่างๆ (Wind Profiler) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์- 20 ม.ค. 54
 
   
1466ขอเชิญชวนเสนอราคาแผ่นอ่านความสูงระดับน้ำ (Staff Gate) จำนวน 200 แผ่น สนใจโทร 02-3935615 โทรสาร 02-3988154 ได้ที่ กลุ่มบริหารงานพัสดุ (คุณวินิจ) ภายในวันที่ 24 มกราคม 2554- 19 ม.ค. 54
 
   
1467สอบราคาซื้อ Switch hub ชนิด 8 Port จำนวน 100 เครื่อง- 05 ม.ค. 54
 
   10 ก.พ. 54
 
1468ประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการด้านอุตุนิยมวิทยาและเตือนภัยธรรมชาติ ค.ส.ล.(ตอกเสาเข็ม)สูง 3 ชั้น 1 อาคาร ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก จังหวัดสงขลา- 23 ธ.ค. 53
 
  26 ม.ค. 54
 
 
1469สอบราคาซื้อเครื่องวัดความชื้นในดินระบบอิเล็กทรอนิคส์- 23 ธ.ค. 53
 
   24 ม.ค. 54
 
1470สอบราคาซื้อเครื่องส่งวิทยุหยั่งลมชั้นบน จำนวน 4,500 เครื่อง- 21 ธ.ค. 53
 
  12 ม.ค. 54
 
 
1471lสอบราคาซื้อวัสดุสำหรับเครื่องตรวจแผ่นดินไหว จำนวน 4 รายการ- 15 ธ.ค. 53
 
   11 ม.ค. 54
 
1472สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการศูนย์เตือนภาวะฉุกเฉิน ณ ชั้น 11 อาคาร 50ปีอุตุนิยมวิทยา- 01 ธ.ค. 53
 
   29 ธ.ค. 53
 
1473ขอเชิญชวนเสนอราคาซื้อวัสดุประกอบโต๊ะ จำนวน 5 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ สนใจติดต่อคุณวินิจ (พพด.หปง.) โทร 02-3935615 โทรสาร 02-3988154 ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2553- 30 พ.ย. 53
 
   
1474ขอเชิญชวนเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 22 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ สนใจติดต่อ โทร02-3935615 โทรสาร 02-3988154 คุณวินิจ (พพด.ปง.) ภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2553- 30 พ.ย. 53
 
   
1475สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ของสถาบันอุตุนิยมวิทยา(อาคารกลุ่มโรงพิมพ์และออกแบบ)พร้อมอุปกรณ์และติดตั้งระบบโสตทัศนศึกษาจำนวน2รายการเพื่อใช้เป็นห้องประชุมสัมมนาอบรมและห้องปฏิบัติงาน- 26 พ.ย. 53
 
   29 ธ.ค. 53
 
1476สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ตรวจอากาศชั้นบน จำนวน 4 รายการ- 11 พ.ย. 53
 
15 พ.ย. 53
 
  08 ธ.ค. 53
 
1477สอบราคาซื้ออะไหล่วัสดุคอมพิวเตอร์- 11 พ.ย. 53
 
15 พ.ย. 53
 
  
1478ขอเชิญชวนเสนอราคาซื้อกระดาษพิมพ์กราฟ จำนวน 40 รีม สนใจส่งใบเสนอราคาพร้อมตัวอย่างกระดาษได้ที่กลุ่มบริหารงานพัสดุ โทร.02-3935615 โทรสาร 02-3988154,02-3994591 จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 - 11 พ.ย. 53
 
   
1479สอบราคาเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ตที่ความเร็ว 4 Mbps.- 08 พ.ย. 53
 
   03 ธ.ค. 53
 
1480สอบราคาจ้างเหมาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือตรวจอากาศต่างๆ- 08 พ.ย. 53
 
15 พ.ย. 53
 
  17 ธ.ค. 53
 
1481สอบราคาจ้างจัดทำไดอารี่ ประจำปี 2554- 04 พ.ย. 53
 
   08 ธ.ค. 53
 
1482ประกวดราคาโครงการจัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ในรายการของเครื่องมือตรวจอากาศชั้นบน 3 ชุด- 03 พ.ย. 53
 
   05 ม.ค. 54
 
1483สอบราคาจ้างเหมาตัดหญ้าและดูแลสนามอุตุนิยมวิทยา- 26 ต.ค. 53
 
   09 ธ.ค. 53
 
1484สอบราคาซื้อแก๊สไฮโดรเจน (เฉพาะเนื้อแก๊ส)จำนวน 2,500ท่อ- 24 ก.ย. 53
 
   19 ต.ค. 53
 
1485สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ของสถาบันอุตุนิยมวิทยา(อาคารกลุ่มโรงพิมพ์และออกแบบ)พร้อมอุปกรณ์และติดตั้งระบบโสตทัศนศึกษา จำนวน 2 ชุดเพื่อใช้เป็นห้องประชุมสัมมนา อบรมและห้องปฏิบัติงาน- 24 ก.ย. 53
 
  19 ต.ค. 53
 
 
1486กรมอุตุนิยมวิทยามีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 18 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย- 21 ก.ย. 53
 
   
1487ประกวดราคาโครงการจัดหาอุปกรณ์พื้นฐาน จำนวน 5 รายการ ภายใต้แผนงานพัฒนาศักยภาพด้านอุตุนิยมวิทยาระบบการเตือนภัยและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยจากพายุไซโคลนนาร์กีส- 20 ก.ย. 53
 
   21 ม.ค. 54
 
1488ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา ระบบ เอ.เอ็ม. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์- 17 ก.ย. 53
 
20 ต.ค. 53
01 พ.ย. 53
 
  18 พ.ย. 53
 
1489สอบราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ จำนวน 2 คน- 16 ก.ย. 53
 
   19 ต.ค. 53
 
1490สอบราคาจ้างเหมาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือตรวจอากาศต่างๆ- 16 ก.ย. 53
 
  19 ต.ค. 53
 
 
1491สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ของกรมอุตุนิยมวิทยา- 15 ก.ย. 53
15 ก.ย. 53
 
   13 ต.ค. 53
 
1492สอบราคาโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการศูนย์เตือนภาวะฉุกเฉิน ณ ชั้น 11 อาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา- 14 ก.ย. 53
 
   04 ต.ค. 53
 
1493สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 4 คน- 14 ก.ย. 53
 
   11 ต.ค. 53
 
1494สอบราคาเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ตที่ความเร็ว 4 Mbps.- 14 ก.ย. 53
 
  12 ต.ค. 53
 
 
1495สอบราคาจ้างปรับปรุงซอฟแวร์การปฏิบัติงานระบบโทรมาตรสำหรับสถานีฝนกรุงเทพฯ- 10 ก.ย. 53
 
  08 ต.ค. 53
 
 
1496สอบราคาเช่าใช้บริการเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 16 เครื่อง- 09 ก.ย. 53
 
   08 ต.ค. 53
 
1497สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 16 เครื่อง - 09 ก.ย. 53
 
   
1498สอบราคาจัดหาระบบสารสนเทศข้อมูลบุคคล(DPIS)(คอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมปรแกรมฐานข้อมูล) - 07 ก.ย. 53
 
   23 ก.ย. 53
 
1499สอบราคาซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ ขนาดไม่น้อยกว่า 16.5 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง- 07 ก.ย. 53
 
   29 ก.ย. 53
 
1500สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารหอเรดาร์ตรวจอากาศที่ดอนเมือง- 07 ก.ย. 53
 
   23 ก.ย. 53
 
1501สอบราคาจัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 13 เครื่องและปรับปรุงระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องภายในอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ- 07 ก.ย. 53
 
   23 ก.ย. 53
 
1502ประกวดราคางานปรับปรุงโครงข่ายความเร็วสูง เพื่อกิจการด้านอุตุนิยมวิทยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์- 07 ก.ย. 53
 
   30 ก.ย. 53
 
1503สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบปรับอากาศแบบควบคุมความชื้นและอุณหภูมิ- 03 ก.ย. 53
 
   13 ต.ค. 53
 
1504สอบราคาจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ Server ตามโครงการจัดสร้างฐานข้อมูลเพื่อการพยากรณ์อากาศและเตือนภัยธรรมชาติ (2ชุด)- 03 ก.ย. 53
 
   22 ก.ย. 53
 
1505ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 จำนวน 1 หลัง และบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 จำนวน 2 หลัง ณ สถานีอุตุนิยมวิทยาศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีการอิเล็กท- 03 ก.ย. 53
 
23 ก.ย. 53
 
  29 ก.ย. 53
 
1506ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตรจำนวน 1 หลัง พร้อมด้วยบ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 จำนวน 1 หลัง และบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 จำนวน 2 หลัง ณ จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีการอิเล็ก- 02 ก.ย. 53
 
   24 ก.ย. 53
27 ก.ย. 53
 
1507สอบราคาจ้างพัฒนาเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา 1 ระบบ- 02 ก.ย. 53
 
   28 ก.ย. 53
28 ก.ย. 53
 
1508ขอเชิญชวนเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค จำนวน3 เครื่อง รายละเอียดตามเอกสารแนบ ผู้สนใจส่งใบเสนอราคาได้ที่กลุ่มบริหารงานพัสดุ โทรสาร 02-3988154 โทร 02-3935615 จนถึงวันที่ 7 กันยายน 2553- 02 ก.ย. 53
 
   
1509สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารที่พักอาศัยของข้าราชการสำนักอุตุนิยมวิทยาการบิน ที่ดอนเมือง- 27 ส.ค. 53
 
   23 ก.ย. 53
 
1510สอบราคาซื้อเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิดิน พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 45 ชุด- 27 ส.ค. 53
 
   14 ก.ย. 53
 
1511จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามโครงการทดลองติดตั้งระบบประมวล ผลแบบขนาน (parallel computing) ด้วยคอมพิวเตอร์ Pc Cluster Computing ณ ส่วนพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข สำนักพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิย- 20 ส.ค. 53
 
   09 ก.ย. 53
 
1512จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ Server ตามโครงการจัดสร้างฐานข้อมูลเพื่อการพยากรณ์อากาศและเตือนภัยธรรมชาติ- 20 ส.ค. 53
 
  03 ก.ย. 53
 
 
1513ขอเชิญชวนเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ สนใจส่งใบเสนอราคาได้ที่กลุ่มบริหารงานพัสดุ โทรสาร 02-3988154 ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2553 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย- 16 ส.ค. 53
 
   
1514ขอเชิญชวนเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทอะไหล่ จำนวน 8 รายการ สนใจส่งใบเสนอราคาภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2553 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย- 16 ส.ค. 53
 
   
1515ขอเชิญชวนเสนอราคาพร้อมรายละเอียดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 27 รายการตามเอกสารแนบท้าย สนใจโทร 02-3935615 โทรสาร 02-3988154 กลุ่มบริหารงานพัสดุ ภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2553- 23 ก.ค. 53
 
   
1516ขอเชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อเครื่องอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายพร้อมฮาร์ดดิสก์แบบ HDD SATA จำนวน 1 ชุด สนใจเสนอราคาพร้อมรายละเอียดได้ที่ กลุ่มบริหารงานพัสดุ โทร 02-3935615 โทรสาร 02-3988154 - 22 ก.ค. 53
 
   
1517สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการโอโซนและไออนโครมาโตกราฟี ชั้น 16 อาคาร 50 ปี อุตุนิยมวิทยา- 20 ก.ค. 53
 
   20 ส.ค. 53
 
1518สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้น ชั้น 14 อาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา- 20 ก.ค. 53
 
   20 ส.ค. 53
 
1519เชิญชวนเสนอราคาอะไหล่วัสดุสำหรับเครื่องตรวจแผ่นดินไหว จำนวน 4 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ สนใจส่งใบเสนอราคาได้ที่ โทรสาร 02-3988154 โทร 02-3935615 ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2553- 16 ก.ค. 53
 
   
1520สอบราคาจ้างปรับปรุงซอฟแวร์การปฏิบัติงานระบบโทรมาตรสำหรับสถานีฝนกรุงเทพฯ- 15 ก.ค. 53
 
  20 ส.ค. 53
 
 
1521ขอเชิญชวนเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ผู้สนใจเสนอราคาและรายละเอียดได้ที่กลุ่มบริหารงานพัสดุ โทร 02-3935615 โทรสาร 02-3988154 จนถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 - 14 ก.ค. 53
 
   
1522สอบราคาซื้อหมึกพิมพ์- 13 ก.ค. 53
 
13 ก.ค. 53
 
  20 ส.ค. 53
 
1523ผลสอบราคาซื้อเครื่องมือตรวจอากาศ จำนวน ๒ รายการ- 07 ก.ค. 53
 
   
1524ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา ระบบ เอ.เอ็ม.ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์- 28 มิ.ย. 53
 
  28 ก.ค. 53
 
 
1525ประกวดราคาโครงการปรับปรุงโครงข่ายความเร็วสูงเพื่อกิจการด้านอุตุนิยมวิทยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์- 28 มิ.ย. 53
 
02 ส.ค. 53
20 ส.ค. 53
 
20 ส.ค. 53
 
 
1526ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมระบบสายอากาศสำหรับเครื่องส่งวิทยุกระจายข่าวอากาศด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์- 17 มิ.ย. 53
 
   28 ก.ค. 53
 
1527สอบราคาซื้อเทอร์โมมิเตอร์ลอยน้ำ- 16 มิ.ย. 53
 
   05 ก.ค. 53
 
1528สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องสแกนเนอร์- 16 มิ.ย. 53
 
   14 ก.ค. 53
 
1529สอบราคาซื้อหมึกพิมพ์- 11 มิ.ย. 53
 
   16 ก.ย. 53
 
1530เชิญชวนให้สำรวจตรวจสอบพร้อมเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมประตูหนีไฟอาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา- 03 มิ.ย. 53
 
   
1531ขอเชิญชวนเสนอราคาพร้อมรายละเอียดวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 19 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ สนใจ โทร.02-3935615 โทรสาร 02-3988154 ภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2553 - 03 มิ.ย. 53
03 มิ.ย. 53
 
   
1532สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้น ชั้น 14 อาคาร 50 ปี อุตุนิยมวิทยา - 01 มิ.ย. 53
 
  30 มิ.ย. 53
 
 
1533สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 19 รายการ- 31 พ.ค. 53
 
   29 ก.ค. 53
 
1534สอบราคาซื้อแผ่นวัดระดับน้ำ (Staff Gate)- 27 พ.ค. 53
27 พ.ค. 53
 
  19 ต.ค. 53
 
01 ก.ค. 53
 
1535สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ประเภท- 24 พ.ค. 53
 
   19 ก.ค. 53
 
1536ขอเชิญชวนเสนอราคาและรายละเอียดการจ้างเหมาซ่อมแผ่นวงจร WATT11 ของเครื่องวัดความเร็วลมสำรองของระบบ AWOS- 14 พ.ค. 53
 
   
1537ขอเชิญชวนเสนอราคาและรายละเอียดวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2553 สนใจส่งใบเสนอราคาได้ที่ โทรสาร 02 3994591โทร 02-3935615 กลุ่มบริหารงานพัสดุ- 14 พ.ค. 53
 
   
1538สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องสแกนเนอร์- 12 พ.ค. 53
 
  02 มิ.ย. 53
 
 
1539สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้น ชั้น 14 อาคาร 50 ปี อุตุนิยมวิทยา- 11 พ.ค. 53
 
   
1540ขอเชิญชวนเสนอรายละเอียดพร้อมราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย สนใจเสนอราคาที่ โทรสาร 02-398-8154 โทร 02-393-5615 กลุ่มบริหารงานพัสดุ ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2553- 03 พ.ค. 53
 
   
1541ขอเชิญชวนเสนอรายละเอียดพร้อมราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย สนใจส่งใบเสนอราคาได้ที่ โทรสาร 02-3988154 โทร 02-3935615 กลุ่มบริหารงานพัสดุ ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2553- 03 พ.ค. 53
 
   
1542ขอเชิญชวนเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทมัลติฟังก์ชั่น จำนวน 2 เครื่อง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายสนใจส่งใบเสนอราคาได้ที่ โทรสาร 02-398-8154 โทร 02-3935615 ที่กลุ่มบริหารงานพัสดุ ภายในวันที่ 10 พฤษภา- 03 พ.ค. 53
 
   
1543สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์- 29 เม.ย. 53
 
   03 มิ.ย. 53
 
1544ขอเชิญชวนเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้ายนี้- 29 เม.ย. 53
 
   
1545สอบราคาซื้ออะไหล่วัสดุไฟฟ้า-วิทยุ จำนวน 39 รายการ- 27 เม.ย. 53
 
   15 มิ.ย. 53
 
1546สอบราคาซื้อวัสดุงานไม้- 19 เม.ย. 53
 
   11 พ.ค. 53
 
1547ขอเชิญชวนเสนอราคาหมึกพิมพ์สำหรับเครื่อง Hp LaserJet จำนวน 4 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย สนใจส่งใบเสนอราคาได้ที่กลุ่มบริหารงานพัสดุ โทร02-3935615 โทรสาร 02-3988154 ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2553- 03 พ.ค. 53
 
   
1548ประกวดราคาจัดหาเครื่องวัดลมเฉือนแนวขึ้น-ลงของเครื่องบินและเครื่องมือตรวจลมชั้นบนระดับต่างๆ (Wind Profiler)ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์- 07 เม.ย. 53
 
  20 ม.ค. 54
 
04 มิ.ย. 53
 
1549ขอเชิญชวนเสนอราคาและรายละเอียดวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 19 รายการตามรายละเอียดเอกสารแนบท้ายนี้ สนใจโทร 02-3935615 โทรสาร 02-3988154 กลุ่มบริหารงานพัสดุ ภายในวันที่ 9 เมษายน 2553- 05 เม.ย. 53
 
   
1550ขอเชิญชวนเสนอราคาพร้อมรายละเอียดเครื่องพิมพ์ HP Officejet J4660 All-In-One Printer รายละเอียดตามเอกสารแนบ สนใจโทร 02-3935615 โทรสาร 02-3988154ภายในวันที่ 7 เมษายน 2553 - 01 เม.ย. 53
 
   
1551ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างพัฒนาโปรแกรมแสดงผลข้อมูลตรวจวัดจากสถานีอุตุนิยมวิทยาทั่วประเทศ- 30 มี.ค. 53
 
   
1552ประกวดราคางานปรับปรุงโครงข่ายความเร็วสูงเพื่อกิจการด้านอุตุนิยมวิทยาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์- 29 มี.ค. 53
 
  11 พ.ค. 53
 
 
1553สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบอินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต และเอ็กซ์ทราเน็ต- 23 มี.ค. 53
 
   28 เม.ย. 53
 
1554ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2552 กรมอุตุนิยมวิทยา- 23 มี.ค. 53
 
   
1555ขอเชิญชวนเสนอรายละเอียดและราคาหมึกพิมพ์เครื่อง Printer ยี่ห้อ Epson รุ่นTX101 รายละเอียดตามเอกสารแนบ- 19 มี.ค. 53
 
   
1556เชิญชวนให้เสนอรายละเอียดและราคาจำหน่ายวัสดุสำหรับซ่อมแซมทาสีรั้วราชการ จำนวน ๑๔ รายการ- 19 มี.ค. 53
 
   
1557กรมอุตุนิยมวิทยามีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET)1 เครื่อง ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้ายนี้- 11 มี.ค. 53
 
   23 เม.ย. 53
 
1558กรมอุตุนิยมวิทยามีความประสงค์จะประกวดราคาโครงการจัดหาเครื่องควบคุมเครือข่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคมข่าวอากาศ (METNET) 1 ชุด ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้ายนี้- 11 มี.ค. 53
 
   11 พ.ค. 53
 
1559เชิญชวนเสนอรายละเอียดและราคาวัสดุเพื่อตกแต่งสถานที่ราชการ สอบถามรายละอียดได้ที่ 02-3935615 โทรสาร 02-3988154 ภายในวันที่ 16 มี.ค.53 - 10 มี.ค. 53
 
   
1560เชิญชวนให้เสนอราคาจำหน่าย PROFIBUS DP ยี่ห้อ WAGO รุ่น 750-303 จำนวน ๑ ตัว - 10 มี.ค. 53
 
   
1561เชิญชวนให้เสนอรายละเอียดและราคาจำหน่ายอะไหล่ระบบพิกัดตำแหน่งฟ้าผ่าฟ้าแลบที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน ๕ รายการ- 10 มี.ค. 53
 
   
1562ประกวดราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ จำนวน 15 รายการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์- 02 มี.ค. 53
 
   07 เม.ย. 53
 
1563ประกวดราคาซื้ออะไหล่เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ(อุปกรณ์เฉพาะ) จำนวน 11 รายการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์- 02 มี.ค. 53
 
   08 เม.ย. 53
 
1564ประกวดราคาซื้ออะไหล่เครื่องส่งวิทยุกระจายข่าวอากาศ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์- 02 มี.ค. 53
 
   01 เม.ย. 53
 
1565เชิญชวนเสนอรายละเอียดพร้อมราคามู่ลี่กันแดด ได้ที่กลุ่มบริหารงานพัสดุ โทร.02-3935615 โทรสาร 02-3988154 สอบถามรายละเอียดที่สำนักเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา 02-3994566 ต่อ 401 ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2553- 26 ก.พ. 53
 
   
1566ขอเลื่อนกำหนดวัน เวลาเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ๕-๖ จำนวน ๔ หลังพร้อมการปรับปรุงพื้นที่ และถนน คสล.ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์- 22 ก.พ. 53
 
   
1567ผลการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรีพร้อมรายการประกอบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์- 22 ก.พ. 53
 
   
1568เชิญชวนให้เสนอรายละเอียดพร้อมราคาอะไหล่เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553- 18 ก.พ. 53
 
   
1569ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมโครงการปรับปรุงสถานีตรวจวัดฝนตามอำเภอต่าง ๆ ในพื้นที่เสี่ยงภัยของภาคเหนือ จำนวน 110 สถานี ด้วยวิธีวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 - 17 ก.พ. 53
 
   24 มี.ค. 53
 
1570ประกวดราคาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องแม่ข่ายเว็บไซต์(Web Server) และระบบสำรองข้อมูล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์- 16 ก.พ. 53
 
   01 เม.ย. 53
 
1571สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการจำนวน 2 หลัง- 15 ก.พ. 53
 
   
1572เชิญชวนให้เสนอรายละเอียดพร้อมราคาจ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฮโดรลิกส์ รถเรดาร์ตรวจอากาศ (โมบายเรดาร์)- 17 ก.พ. 53
 
   
1573ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบตรวจวัดรับ-ส่งข้อมูลอุตุนิยมวิทยาอุทกอัตโนมัติ (ระบบโทรมาตรระยะที่ 2 และ ระยะที่ 3) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ - 11 ก.พ. 53
 
   19 มี.ค. 53
 
1574เชิญชวนให้เสนอรายละเอียดและราคาอุปกรณ์สำหรับจัดทำป้ายชื่อสำนักงาน จำนวน 5 รายการ- 10 ก.พ. 53
 
   
1575เชิญชวนให้เสนอรายละเอียดพร้อมราคาจำหน่ายวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการของกรมอุตุนิยมวิทยา- 10 ก.พ. 53
 
   
1576ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบสำหรับประมวลผล Storm Surge Model จำนวน 1 ระบบ- 10 ก.พ. 53
 
   16 มี.ค. 53
 
1577ประกาศประกวดราคาโครงการจ้างเหมาซ่อมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติระบบตรวจวัดวินด์เชียร์ ณ ท่าอากาศยานกรุงเทพ ดอนเมือง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ - 03 ก.พ. 53
 
   17 มี.ค. 53
 
1578ซื้อเครื่องส่งวิทยุหยั่งลมชั้นบน แบบ Metox ความถี่ 403 MHz.จำนวน 2,000 เครื่อง- 02 ก.พ. 53
 
   15 มี.ค. 53
 
1579สอบราคาซื้อกระดาษกราฟวัดความยาวนานของแสงแดดและปากกากราฟ- 27 ม.ค. 53
 
   03 มี.ค. 53
 
1580ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบตรวจแผ่นดินไหวอัตโนมัติ ระบบฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์- 26 ม.ค. 53
 
   26 ก.พ. 53
 
1581ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการระดับ5-6 จำนวน 4 หลัง พร้อมด้วยปรับปรุงพื้นที่และถนน คสล. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์- 20 ม.ค. 53
 
   08 มี.ค. 53
 
1582สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์- 14 ม.ค. 53
 
  15 มี.ค. 53
 
 
1583สอบราคาซื้อเครื่องโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย(VoIP) ของกรมอุตุนิยมวิทยา- 08 ม.ค. 53
 
   04 ก.พ. 53
 
1584ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรีพร้อมรายการประกอบ- 06 ม.ค. 53
 
   15 มี.ค. 53
 
1585ซื้อแบตเตอรี่แช่น้ำ จำนวน 2,000 ก้อน- 08 ธ.ค. 52
 
   08 ม.ค. 53
 
1586ซื้อบอลลูนตรวจอากาศ ขนาด 100 แกรม จำนวน 2,000 ลูก- 08 ธ.ค. 52
 
   07 ม.ค. 53
 
1587ซื้อเครื่องส่งวิทยุหยั่งลมชั้นบน แบบ Metox ความถี่ 403 MHz. จำนวน 2,000 เครื่อง- 03 ธ.ค. 52
 
   
1588ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารปฏิบัติงานศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ - 01 ธ.ค. 52
 
   08 ม.ค. 53
 
1589สอบราคาซื้อวัสดุใช้ในงานด้านการตรวจอากาศชั้นบน- 01 ธ.ค. 52
 
   06 ม.ค. 53
 
1590สอบราคาซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลทั่วไปพร้อมเครื่องพิมพ์ จำนวน 7 ชุดและสแกนเนอร์ 1 เครื่อง- 01 ธ.ค. 52
 
   28 ธ.ค. 52
 
1591ประกวดราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ - 11 พ.ย. 52
 
   15 ธ.ค. 52
 
1592สอบราคาซื้อโน๊ตบุ้คเพื่อการบริหารจัดการและถ่ายทอดความรู้- 03 พ.ย. 52
 
   02 ธ.ค. 52
 
1593สอบราคาซื้ออะไหล่หลอดแก้วบาโรมิเตอร์ปรอทและอะไหล่ชุดกระบอกลานนาฬิกาพร้อมใยจักรกรอก- 29 ต.ค. 52
 
   25 พ.ย. 52
 
1594สอบราคาเช่าใช้บริการสื่อสารระบบGPRSโครงการพยากรณ์ อุตุนิยมวิทยาอุทกด้วยระบบโทรมาตรเพื่อลดภัยพิบัติ - 19 ต.ค. 52
 
   05 พ.ย. 52
 
1595ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาซื้อแก๊สไฮโดรเจน- 15 ต.ค. 52
 
   
1596สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นหน้าอาคาร ชั้น 1 และพื้นห้องประชุมมรกต ชั้น 2 อาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา - 14 ต.ค. 52
 
   
1597สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมระบบปรับอากาศแบบทำความเย็นด้วยน้ำ - 13 ต.ค. 52
 
   11 พ.ย. 52
 
1598เช่าใช้บริการเครื่องถ่ายเอกสาร- 09 ต.ค. 52
 
   02 พ.ย. 52
 
1599ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ณ สำนักอุตุนิยมวิทยาการบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมือง จำนวน 4 คน- 08 ต.ค. 52
 
   
1600สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบปรับอากาศแบบควบคุมความชื้นและอุณหภูมิ- 02 ต.ค. 52
 
   30 ต.ค. 52
 
1601สอบราคาเช่าใช้ระบบบริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ณ สำนักอุตุนิยมวิทยาการบิน- 01 ต.ค. 52
 
   05 พ.ย. 52
 
1602สอบราคาจ้างพัฒนาโปรแกรมแสดงผลข้อมูลตรวจวัดจากสถานีอุตุนิยมวิทยาทั่วประเทศ- 24 ก.ย. 52
 
   
1603สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบประมวลผลแบบขนานด้วยคอมพิวเตอร์ PC cluster Computing- 23 ก.ย. 52
 
   
1604สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายหลักภายในกรมอุตุนิยมวิทยา- 23 ก.ย. 52
 
   20 ต.ค. 52
 
1605จ้างพนักงานขับรถยนต์ราชการที่สำนักอุตุนิยมวิทยาการบิน- 18 ก.ย. 52
 
   
1606สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมระบบอาคารที่ทำการบางปลา-
 
   
1607จ้างเหมาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือตรวจอากาศต่างๆ- 16 ก.ย. 52
 
   
1608สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ Server สำหรับเป็นฐานข้อมูลในการพยากรณ์อากาศและเตือนภัยธรรมชาติ - 16 ก.ย. 52
 
   02 ต.ค. 52
 
1609สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด - 16 ก.ย. 52
 
   07 ต.ค. 52
 
1610ผลการประกวดราคาโครงการจัดหาเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศชนิดC-Band พร้อมหอเรดาร์และอุปกรณ์ ๒ เครื่องที่จังหวัดสุรินทร์และสงขลา (สทิงพระ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์- 15 ก.ย. 52
 
   
1611สอบราคาซื้อเครื่องเรียงเอกสารอัตโนมัติ- 15 ก.ย. 52
 
   
1612สอบราคาซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสแกนเนอร์- 15 ก.ย. 52
 
   
1613จ้างจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2550 กรมอุตุนิยมวิทยา- 14 ก.ย. 52
 
   
1614สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ใช้ประมวลผลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต จำนวน 1 ระบบ ณ กรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพมหานคร - 14 ก.ย. 52
 
   
1615สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์เพื่อจัดทำ Website ศูนย์ภูมิอากาศ จำนวน 1 ระบบ ณ กรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพมหานคร - 14 ก.ย. 52
 
   
1616สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ PC พร้อมอุปกรณ์ควบคุมและสำรองไฟฟ้า(UPS)จำนวน 14 ชุด - 11 ก.ย. 52
 
   
1617ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องควบคุมระบบการรับ-ส่งวิทยุข่าวอากาศอัตโนมัติด้วยวิธีการทางอิเล็กทนอนิกส์- 11 ก.ย. 52
 
   09 ต.ค. 52
 
1618ผลการสอบราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้และกิจกรรมด้านอุตุนิยมวิทยา ”ศัพท์อุตุนิยมวิทยาวันละคำ”- 11 ก.ย. 52
 
   
1619สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 เครื่อง - 11 ก.ย. 52
 
  07 ต.ค. 52
 
 
1620สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ณ สำนักอุตุนิยมวิทยาการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และดอนเมือง จำนวน 4 คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 - 11 ก.ย. 52
 
   
1621ผลการประกวดราคาโครงการจัดหาระบบเตือนภัยพิบัติอุตุนิยมวิทยาทะเล ๑ ชุด- 07 ก.ย. 52
 
   05 ต.ค. 52
 
1622สอบราคาศฃื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คเพื่อการบริหารจัดการและถ่ายทอดความรู้- 07 ก.ย. 52
 
  05 ต.ค. 52
 
 
1623ผลการสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศชนิด C-Band ที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่- 03 ก.ย. 52
 
   
1624สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงแนวรั้วด้านหน้ากรมอุตุนิยมวิทยาและป้ายชื่ออาคาร- 01 ก.ย. 52
01 ก.ย. 52
 
   
1625สอบราคาซื้อ เครื่องโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย (VolP) ของกรมอุตุนิยมวิทยา - 31 ส.ค. 52
 
   
1626ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติระบบตรวจวินเชียร์ (WSAS.) พร้อมแก้ไขปรับเนินดินของเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS.) ณ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์- 31 ส.ค. 52
 
   
1627ประกาศประกวดราคาซื้ออะไหล่เครื่องส่งวิทยุกระจายข่าวอากาศ จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ - 31 ส.ค. 52
 
   
1628สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ - 28 ส.ค. 52
 
  02 ต.ค. 52
 
 
1629สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า - 27 ส.ค. 52
 
   
1630สอบราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 3 รายการ- 26 ส.ค. 52
 
   
1631สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นหน้าอาคาร ชั้น 1 และพื้นห้องประชุมมรกต ชั้น 2 อาคาร 50 ปีอต.- 26 ส.ค. 52
 
   
1632สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำอาคารสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ- 24 ส.ค. 52
 
   
1633สอบราคาจ้าง ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อโทรทัศน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 - 24 ส.ค. 52
 
   
1634สอบราคาซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร์และหมึกพิมพ์ จำนวน 31 รายการ - 24 ส.ค. 52
 
   
1635สอบราคาซื้อ แก้วตวงวัดปริมาณนำฝน จำนวน 300 ใบ - 24 ส.ค. 52
 
   
1636เชิญชวนให้เสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องมือและอุปกรณ์ Main Meteorological Operational Office ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยวิธีพิเศษ- 21 ส.ค. 52
 
   09 ต.ค. 52
 
1637ประกวดราคาโครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศการบินที่ทางวิ่งที่ 3 (สุวรรณภูมิ) 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ - 19 ส.ค. 52