จัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง(บาท) ประกาศ เปลี่ยนแปลง ยกเลิก ประกาศผล
1ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบท่อน้ำประปาภายในอาคารบ้านพักข้าราชการ ที่กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)7,750,000.00 22 ก.พ. 61
22 ก.พ. 61
22 ก.พ. 61
 
   
2ราคากลาง จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) จำนวน ๑๕ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง419,386.50 21 ก.พ. 61
 
   
3ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบประปาอาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ8,645,921.00 20 ก.พ. 61
20 ก.พ. 61
20 ก.พ. 61
 
   
4แผนการจัดซื้อรถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๑,๖๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๖๕ กิโลวัตต์ กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 คัน1,568,000.00 20 ก.พ. 61
 
   
5ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานน่านนครฯ 1 ระบบ เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานร้อยเอ็ดฯ1 ระบบ78,320,000.00 20 ก.พ. 61
20 ก.พ. 61
20 ก.พ. 61
 
   
6ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบันทึกเทปโทรทัศน์การอ่านคำปราศรัยเนื่องในวันอุตุนิยมวิทยาโลก ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 16 ก.พ. 61
 
   
7ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 16 ก.พ. 61
 
   
8ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางถยนต์ สำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮม 7644 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 16 ก.พ. 61
 
   
9ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยฺวิธีเฉพาะเจาะจง- 15 ก.พ. 61
 
   
10ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยฺวิธีเฉพาะเจาะจง- 15 ก.พ. 61
 
   
11ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้าและปรับแรงดันกระแสไฟฟ้า (UPS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 14 ก.พ. 61
 
   
12ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 14 ก.พ. 61
 
   
13ประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา- 14 ก.พ. 61
 
   
14ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮต 8088 กทม.- 14 ก.พ. 61
 
   
15ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ฎก 5467 กทม.- 14 ก.พ. 61
 
   
16ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอะไหล่คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 13 ก.พ. 61
 
   
17ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมแซมแก้ไขห้องทำงานของท่านผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 12 ก.พ. 61
 
   
18ประกาศผู้ชนะกาศผู้ชนะการเเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศสถานีอุตุนิยมวิทยากรุงเทพฯ- 12 ก.พ. 61
 
   
19ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮจ 1946 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 12 ก.พ. 61
 
   
20ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมแซมโต๊ะและอุปกรณ์ที่ชำรุดปฏิบัติงานในราชการที่ บท.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 12 ก.พ. 61
 
   
21ราคากลางการจัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้าและปรับแรงดันกระแสไฟฟ้า (UPS)176,550.00 09 ก.พ. 61
 
   
22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-
 
   
23ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการจัดซื้อแบตเตอรี่ของเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) จำนวน 5 รายการ- 08 ก.พ. 61
 
   
24ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 08 ก.พ. 61
 
   
25ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลข ฮจ 1947 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 08 ก.พ. 61
 
   
26ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ฮจ 1947 กทม.- 07 ก.พ. 61
 
   
27ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสสำหรับทัศนศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 02 ก.พ. 61
 
   
28ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้รับ-ส่งระหว่างการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 02 ก.พ. 61
 
   
29ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 02 ก.พ. 61
 
   
30ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 02 ก.พ. 61
 
   
31ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 02 ก.พ. 61
 
   
32ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 02 ก.พ. 61
 
   
33ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 02 ก.พ. 61
 
   
34ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ่านอัลคาไลน์ ๙ โวลต์พร้อมขั้วและสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 02 ก.พ. 61
 
   
35ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 02 ก.พ. 61
 
   
36ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 02 ก.พ. 61
 
   
37ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ออ 6005 กทม.- 01 ก.พ. 61
 
   
38ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ สำหรับรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ฆญ 5428 กทม- 01 ก.พ. 61
 
   
39ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ออ 6007 กทม.- 01 ก.พ. 61
 
   
40ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมห้องน้ำชั้น 3 อาคาร 50 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 31 ม.ค. 61
 
   
41ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 31 ม.ค. 61
 
   
42ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องโทรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 31 ม.ค. 61
 
   
43ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 31 ม.ค. 61
 
   
44ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 31 ม.ค. 61
 
   
45ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อถ่านอัลคาไลน์ 9 โวลต์พร้อมขั้วและสาย- 30 ม.ค. 61
 
   
46ประกาศประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่ของเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)650,000.00 29 ม.ค. 61
 
  01 ก.พ. 61
 
 
47ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ่งพิมพ์ จำนวน 5 รายการ- 29 ม.ค. 61
 
   
48ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมห้องน้ำชาย - หญิง อาคารกองสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 29 ม.ค. 61
 
   
49ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮจ 1946 กทม. จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 29 ม.ค. 61
 
   
50ประกาศราคากลางการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ170,132.14 29 ม.ค. 61
 
   
51ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงระบบน้ำประปาภายในอาคารบ้านพักข้าราชการที่กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ- 25 ม.ค. 61
 
   
52ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงระบบประปาอาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพ 1 ระบบ- 25 ม.ค. 61
 
   
53ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS) จำนวน 3 รายการ- 24 ม.ค. 61
 
   
54ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องปรับอากาศห้อง ออต. และหน้าห้อง ออต. - 24 ม.ค. 61
 
   
55ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮต 8088 กทม.- 24 ม.ค. 61
 
   
56ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 24 ม.ค. 61
 
   
57ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมผนังบริเวณประตูภายในห้องทำงานและพื้นห้องน้ำ ห้อง รอป. ชั้น 6 อาคาร 50 ปี- 24 ม.ค. 61
 
   
58ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ฮภ 7297 กทม.- 23 ม.ค. 61
 
   
59ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการบอลลูนตรวจอากาศ เพื่อการตรวจอากาศชั้นบน จำนวน ๒ รายการ ฯลฯ3,298,000.00 19 ม.ค. 61
19 ม.ค. 61
19 ม.ค. 61
 
   23 ก.พ. 61
 
60ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ฯลฯ 78,320,000.00 19 ม.ค. 61
19 ม.ค. 61
19 ม.ค. 61
 
  08 ก.พ. 61
 
 
61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 19 ม.ค. 61
 
   
62ราคากลางจัดซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ(AWS) จำนวน 3 รายการ496,480.00 19 ม.ค. 61
 
   
63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมกุญแจห้องปรับอากาศภายในโรงอาหารกรมอุตุิยมวิทยา- 18 ม.ค. 61
 
   
64ประกาศราคากลาง โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรและการวิเคราะห์ออกแบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร5,605,600.00 12 ก.พ. 61
12 ก.พ. 61
 
   
65ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 18 ม.ค. 61
 
   
66ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศในห้องผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 18 ม.ค. 61
 
   
67ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุการตรวจอากาศชั้นบน208,596.50 17 ม.ค. 61
 
   
68ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 17 ม.ค. 61
 
   
69ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 17 ม.ค. 61
 
   
70ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและต่อท่อสนามสวนสุขภาพ อต.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 17 ม.ค. 61
 
   
71ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 16 ม.ค. 61
 
   
72ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุติดตั้งภาพฉายาลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 16 ม.ค. 61
 
   
73ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 15 ม.ค. 61
 
   
74ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 12 ม.ค. 61
 
   
75ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำผ้าม่านประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 12 ม.ค. 61
 
   
76ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหัวเอ็นและสายเอ็น สำหรับเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 12 ม.ค. 61
 
   
77ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อเมนประปา (ท่อเมนใหญ่) ด้านหน้า คม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 12 ม.ค. 61
 
   
78ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2,856,000.00 12 ม.ค. 61
12 ม.ค. 61
12 ม.ค. 61
 
  08 ก.พ. 61
 
08 ก.พ. 61
07 ก.พ. 61
 
79ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 10 ม.ค. 61
 
   
80ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษปอนด์ฟอกขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 09 ม.ค. 61
 
   
81ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 05 ม.ค. 61
 
   
82ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมซ่อมเครื่องปรับอากาศ ศูนย์โทรคมนาคมอุตุนิยมวิทยาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 24 ม.ค. 61
 
   
83ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ๊นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 05 ม.ค. 61
 
   
84ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับเครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,290,000.00 29 ธ.ค. 60
 
   17 ม.ค. 61
 
85ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมลิฟท์โดยสารและขนของ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 29 ธ.ค. 60
 
   
86ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ ของกลุ่มบริหารพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 29 ธ.ค. 60
 
   
87ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาย้ายเครื่องมือตรวจลมชั้นบนพร้อมปรับแต่งระบบ ๔๐๓ MHz ยี่ห้อ iMet-๑๗๙๐ ๑ ระบบ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)690,000.00 28 ธ.ค. 60
28 ธ.ค. 60
28 ธ.ค. 60
 
   18 ม.ค. 61
 
88ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อแบตเตอรี่ของเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) จำนวน ๕ รายการ- 28 ธ.ค. 60
 
   
89ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 28 ธ.ค. 60
 
   
90ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทำปากถังวัดฝนและฐานบ่อน้ำนิ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 28 ธ.ค. 60
 
   
91ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติการบิน(AWOS/LLWAS) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 28 ธ.ค. 60
 
   
92ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับอาวุโสและชำนาญการ(ระดับ 5-6) จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)1,608,000.00 27 ธ.ค. 60
27 ธ.ค. 60
27 ธ.ค. 60
27 ธ.ค. 60
27 ธ.ค. 60
27 ธ.ค. 60
27 ธ.ค. 60
 
   
93ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก้วตวงวัดปริมาณน้ำฝน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 27 ธ.ค. 60
 
   
94ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมเครื่องมือตรวจอากาศชั้นบนอัตโนมัติ iMet-1500 1680 MHz ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ต 1 เครื่อง 5,650,000.00 27 ธ.ค. 60
27 ธ.ค. 60
27 ธ.ค. 60
 
   23 ม.ค. 61
 
95ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 26 ธ.ค. 60
 
   
96ประกาศประกวดราคาซื้อ จัดซื้ออะไหล่เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS และ LLWAS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,500,000.00 26 ธ.ค. 60
 
   16 ม.ค. 61
07 ก.พ. 61
07 ก.พ. 61
 
97ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 26 ธ.ค. 60
 
   
98ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น และน้ำกลั่น ของกรมอุตุนิยมวิทยา ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 26 ธ.ค. 60
 
   
99ประกาศประกวดจ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมเครื่องตรวจลมชั้นบนอัตโนมัติ iMet-๑๗๙๐ ๔๐๓ MHz ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding6,890,000.00 25 ธ.ค. 60
25 ธ.ค. 60
25 ธ.ค. 60
 
   19 ม.ค. 61
 
100ราคากลาง ซื้อวัสดุทำปากถังวัดฝน และฐานบ่อน้ำนิ่ง112,885.00 22 ธ.ค. 60
 
   
101ราคากลาง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับบำรุงรักษา และซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติการบิน (AWOS/LLWAS) จำนวน ๒ รายการ299,974.50 22 ธ.ค. 60
 
   
102ราคากลาง ซื้อแก้วตวงวัดปริมาณน้ำฝน294,678.00 21 ธ.ค. 60
 
   
103ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องโทรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 20 ธ.ค. 60
 
   
104ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปั๊มน้ำบ้านพักข้าราชการกองอุตุนิยมวิทยาการบิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 20 ธ.ค. 60
 
   
105ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 18 ธ.ค. 60
 
   
106ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 18 ธ.ค. 60
 
   
107ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กลุ่มบริหารพัสดุ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 18 ธ.ค. 60
 
   
108ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบท่อน้ำประปาภายในอาคารบ้านพักข้าราชการที่กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)7,700,000.00 15 ธ.ค. 60
15 ธ.ค. 60
15 ธ.ค. 60
15 ธ.ค. 60
 
  16 ม.ค. 61
 
 
109ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโคมไฟส่องสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 15 ธ.ค. 60
 
   
110ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาจัดส่งวัสดุและอุปกรณ์ตรวจอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,500,000.00 14 ธ.ค. 60
14 ธ.ค. 60
14 ธ.ค. 60
 
  25 ม.ค. 61
 
25 ม.ค. 61
05 ม.ค. 61
 
111ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับอาวุโสและชำนาญการ(ระดับ5-6) จำนวน 1 หลัง1,608,000.00 14 ธ.ค. 60
14 ธ.ค. 60
14 ธ.ค. 60
14 ธ.ค. 60
14 ธ.ค. 60
14 ธ.ค. 60
14 ธ.ค. 60
14 ธ.ค. 60
 
   
112ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 14 ธ.ค. 60
 
   
113ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในงานหมวดอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 14 ธ.ค. 60
 
   
114ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ(ระดับ7-8) จำนวน 1 หลัง 1,736,000.00 13 ธ.ค. 60
13 ธ.ค. 60
13 ธ.ค. 60
13 ธ.ค. 60
13 ธ.ค. 60
13 ธ.ค. 60
 
   
115ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 13 ธ.ค. 60
 
   
116ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ (ระดับ 7-8) จำนวน 1 หลัง- 12 ธ.ค. 60
 
   
117ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับอาวุโสและชำนาญการ (ระดับ 5-6) จำนวน 1 หลัง- 12 ธ.ค. 60
 
   
118ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อน้ำทิ้ง อาคาร ๕๐ ปีอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 12 ธ.ค. 60
 
   
119ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมก็อกและท่อน้ำห้องน้ำชายชั้น 3 อาคารแผ่นดินไหว- 12 ธ.ค. 60
 
   
120ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 12 ธ.ค. 60
 
   
121ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 08 ธ.ค. 60
 
   
122ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า อาคาร ๕๐ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 07 ธ.ค. 60
 
   
123ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมกลอนบานประตู ชั้น 1 อาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา- 07 ธ.ค. 60
 
   
124ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ CC แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)787,000.00 07 ธ.ค. 60
07 ธ.ค. 60
07 ธ.ค. 60
07 ธ.ค. 60
 
   
125ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานห้องเก็บของภายในหอประชุมใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 07 ธ.ค. 60
 
   
126ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 07 ธ.ค. 60
 
   
127ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 07 ธ.ค. 60
 
   
128ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการเครื่องวิทยุหยั่งอากาศระบบเรดิโอธีโอโดไลท์ แบบ ชนิดความถี่ 1680 MHz พร้อมแบตเตอรี่แห้งฯ จำนวน 650 ชุด- 06 ธ.ค. 60
 
17 ม.ค. 61
 
  
129ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาอาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ11,649,800.00 06 ธ.ค. 60
06 ธ.ค. 60
06 ธ.ค. 60
 
  10 ม.ค. 61
 
 
130ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 06 ธ.ค. 60
 
   
131ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ จำนวน ๔ รายการ- 30 พ.ย. 60
 
  01 ก.พ. 61
 
 
132ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮจ-1945 กทม.- 30 พ.ย. 60
 
   
133ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮม 7644 กทม.- 30 พ.ย. 60
 
   
134ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง หมายเลขทะเบียน ฮจ 1946 กทม.- 30 พ.ย. 60
 
   
135ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง หมายเลขทะเบียน 2กฏ 9767 กทม.- 30 พ.ย. 60
 
   
136ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 30 พ.ย. 60
 
   
137ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 30 พ.ย. 60
 
   
138ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำกลั่น ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 30 พ.ย. 60
 
   
139การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 94 รายการ - 30 พ.ย. 60
 
   
140ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการเครื่องวิทยุหยั่งอากาศระบบเรดิโอธีโอโดไลท์ แบบ ชนิดความถี่ 1680 MHz พร้อมแบตเตอรี่แห้งฯ จำนวน 400 ชุด- 29 พ.ย. 60
 
17 ม.ค. 61
 
  
141ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน รว - 8864 กทม.- 29 พ.ย. 60
 
   
142ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ออะไหล่เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS และ LLWAS)- 28 พ.ย. 60
 
   
143ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ - 27 พ.ย. 60
 
   
144ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิง ชั้น ๑๐ อาคาร ๕๐ ปีอุตุนิยมวิทยา- 27 พ.ย. 60
 
   
145ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอุปกรณ์สำหรับแสดงผลอุณหภูมิอัตโนมัติ- 27 พ.ย. 60
 
   
146ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ออ - 6007 กทม.- 27 พ.ย. 60
 
   
147ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดนวิธีเฉพาะเจาะจง- 24 พ.ย. 60
 
   
148ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 23 พ.ย. 60
 
   
149ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่อง Printer โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 23 พ.ย. 60
 
   
150ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้สำหรับงานซ่อมแซมครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 23 พ.ย. 60
 
   
151ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานซักรีดชุดเครื่องนอนประจำห้องพักเวรรักษาการณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 23 พ.ย. 60
 
   
152ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 20 พ.ย. 60
 
   
153ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง หมายเลขทะเบียน ฎก 5467 กทม.- 16 พ.ย. 60
 
   
154ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องประชุมมรกต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 16 พ.ย. 60
 
   
155ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องน้ำชาย ชั้น ๑ อาคาร ๕๐ ปีอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 16 พ.ย. 60
 
   
156ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องจักรกล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 16 พ.ย. 60
 
   
157ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 16 พ.ย. 60
 
   
158ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้งานหมวดอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 16 พ.ย. 60
 
   
159ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมท่อดับเพลิง บริเวณชั้น 5-6 อาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 15 พ.ย. 60
 
   
160ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง หมายเลขทะเบียน ฮภ7296 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 15 พ.ย. 60
 
   
161ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงห้องส่ง สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 15 พ.ย. 60
 
   
162ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่คอมพิวเตอร์สำหรับซ่อมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 15 พ.ย. 60
 
   
163ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 15 พ.ย. 60
 
   
164ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 15 พ.ย. 60
 
   
165ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมห้องน้ำชาย-หญิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 14 พ.ย. 60
 
   
166ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมเครื่องตรวจลมชั้นบนอัตโนมัติ iMet-1790 403 MHz ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 เครื่อง- 13 พ.ย. 60
 
   
167ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมเครื่องมือตรวจอากาศชั้นบนอัตโนมัติ iMet-1500 1680 MHz ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก จังหวัดภูเก็ต 1 เครื่อง - 13 พ.ย. 60
 
   
168ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 13 พ.ย. 60
 
   
169ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 13 พ.ย. 60
 
   
170ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 13 พ.ย. 60
 
   
171ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อแบบดับเบิ้ลแคบด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 787,000.00 13 พ.ย. 60
13 พ.ย. 60
13 พ.ย. 60
 
   23 พ.ย. 60
 
172ราคากลาง ซื้ออะไหล่คอมพิวเตอร์สำหรับซ่อมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS) 172,056.00 13 พ.ย. 60
 
   
173ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับเครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้น- 09 พ.ย. 60
 
   
174ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาย้ายเครื่องมือตรวจลมชั้นบนพร้อมปรับแต่งระบบ ๔๐๓ MHz ยี่ห้อ iMet-1790 ๑ ระบบ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธ์- 09 พ.ย. 60
 
06 ธ.ค. 60
 
  
175ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานน่านนครฯ 1 ระบบ เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานร้อยเอ็ดฯ 1 ระบบ- 09 พ.ย. 60
 
   
176ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 09 พ.ย. 60
 
   
177 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 : 2015 ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 08 พ.ย. 60
 
   
178ประกวดราคาจ้างพนักงานรักษาความสะอาดอาคารสถานที่และตัดหญ้าประจำกรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพมหานครและกองอุตุนิยมวิทยาการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 1,134,000.00 03 พ.ย. 60
03 พ.ย. 60
03 พ.ย. 60
 
   29 พ.ย. 60
 
179ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น 7 อาคาร 50 ปี- 03 พ.ย. 60
 
   
180ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 03 พ.ย. 60
 
   
181ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อน้ำ อาคาร ๕๐ ปีอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 02 พ.ย. 60
 
   
182ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบประปาในอาคาร ๕๐ ปีอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 02 พ.ย. 60
 
   
183ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สไฮโดรเจน จำนวน 2,500 ท่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 01 พ.ย. 60
 
   
184ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 31 ต.ค. 60
 
   
185ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 27 ต.ค. 60
 
   
186ราคากลางซื้อแก๊สไฮโดรเจน (เฉพาะเนื้อแก๊ส) จำนวน ๒,๕๐๐ ท่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑288,900.00 27 ต.ค. 60
 
   
187ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์บำรุงรักษาและทำความสะอาดรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 27 ต.ค. 60
 
   
188ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท รายการเครื่องรักษาระดับแรงดันไฟฟ้า 15KVA 3 Phase รวม ๕ รายการ (๕ หน่วย)- 25 ต.ค. 60
 
  01 ก.พ. 61
 
 
189ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการบอลลูนตรวจอากาศ เพื่อการตรวจอากาศชั้นบน จำนวน 2 รายการ ขนาด 300 แกรม จำนวน 2,000 ลูก และ ขนาด 100 แกรม จำนวน 8,000 ลูก - 25 ต.ค. 60
 
06 ธ.ค. 60
 
  
190ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการเครื่องวิทยุหยั่งอากาศระบบเรดิโอธีโอโดไลท์ แบบ ชนิดความถี่ 1680 MHz พร้อมแบตเตอรี่แห้ง จำนวน 1,050 ชุด - 25 ต.ค. 60
 
   
191ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อเครื่องวิทยุหยั่งลม ระบบ 403 MHz จำนวน 2,500 ชุด- 25 ต.ค. 60
 
   
192ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมเครื่องวัดโอโซนบรูเวอร์สเปคโตรโฟโตมิเตอร์- 24 ต.ค. 60
 
06 ธ.ค. 60
 
  
193ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561- 24 ต.ค. 60
 
06 ธ.ค. 60
 
  
194ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 24 ต.ค. 60
 
   
195ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ- 24 ต.ค. 60
24 ต.ค. 60
 
   
196ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาจัดส่งวัสดุและอุปกรณ์ตรวจอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561- 19 ต.ค. 60
 
06 ธ.ค. 60
 
  
197ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 19 ต.ค. 60
 
   
198ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 19 ต.ค. 60
 
   
199ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมก็อกน้ำอ่างล้างหน้าและสายชำระในห้องน้ำ ชั้น 1 อาคาร 50 ปี- 18 ต.ค. 60
 
   
200ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปั้มน้ำ- 18 ต.ค. 60
 
   
201ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดภายในอาคารที่ทำการส่วนควบคุมระบบวิทยุกระจายเสียงบางปลาฯ- 18 ต.ค. 60
 
   
202ประกาศผู้เสนอการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮจ-1945 กทม.- 18 ต.ค. 60
 
   
203ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮจ-1947 กทม.- 18 ต.ค. 60
 
   
204ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมท่อน้ำชำรุดด้านข้างหอประชุมใหญ่- 18 ต.ค. 60
 
   
205ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรและการวิเคราะห์ออกแบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร - 16 ต.ค. 60
 
08 ม.ค. 61
 
  
206ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ- 09 ต.ค. 60
 
   
207ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงระบบท่อน้ำประปาภายในอาคารบ้านพักข้าราชการ ที่กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ- 05 ต.ค. 60
 
27 พ.ย. 60
 
  
208ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาแอปพลิเคชั่น Thai Weather Radio บนเครื่องอุปกรณ์สื่อสารพกพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 05 ต.ค. 60
 
   
209ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาอาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561- 03 ต.ค. 60
 
   
210ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างพนักงานรักษาความสะอาดอาคารสถานที่และตัดหญ้าประจำกรมอุตุนิยมวิทยา ฯ และสำนักอุตุนิยมวิทยาการบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561- 03 ต.ค. 60
 
   
211ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดหญ้าส่วนควบคุมระบบวิทยุกระจายข่าวอากาศ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 03 ต.ค. 60
 
   
212ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด จำนวน 4 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 29 ก.ย. 60
 
   
213ราคากลาง จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด จำนวน ๔ คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง432,000.00 29 ก.ย. 60
 
   
214ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขับรถยนต์ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 29 ก.ย. 60
 
   
215ราคากลางประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขับรถยนต์ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 408,000.00 29 ก.ย. 60
 
   
216ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดอาคารสำนักงานสถานีวิทยุฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 29 ก.ย. 60
 
   
217ราคากลางจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดอาคารสำนักงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง125,280.00 29 ก.ย. 60
 
   
218ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 29 ก.ย. 60
 
   
219ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดหญ้าและทำความสะอาดที่สถานีอุตุนิยมวิทยากรุงเทพฯ (เฉลิมพระเกียรติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 29 ก.ย. 60
 
   
220ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 28 ก.ย. 60
 
   
221ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 28 ก.ย. 60
 
   
222ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์และน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา (ส่วนกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 28 ก.ย. 60
 
   
223ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้เครื่องถ่ายเอกสารของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยิวธีเฉพาะเจาะจง- 27 ก.ย. 60
 
   
224ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น และน้ำกลั่น ของกรมอุตุนิยมวิทยา ประจำเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 26 ก.ย. 60
 
   
225ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนา Mobile Application โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 26 ก.ย. 60
 
   
226ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 26 ก.ย. 60
 
   
227ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 26 ก.ย. 60
 
   
228ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประตู หน้าต่าง ของกลุ่มบริหารงานพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 26 ก.ย. 60
 
   
229ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาห้องน้ำและห้องน้ำชาย หญิง ระหว่างสนามเปตองกับสนามเทนนิส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 26 ก.ย. 60
 
   
230ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ออฟเซท MULTI ๑๘๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 26 ก.ย. 60
 
   
231ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการอุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 25 ก.ย. 60
 
   
232ราคากลาง จ้างพัฒนา Mobile Application โดยวิธีเฉพาะเจาะจง495,000.00 25 ก.ย. 60
 
   
233ราคากลาง จ้างเหมาจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการอุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง179,618.00 25 ก.ย. 60
 
   
234ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้ในการซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 22 ก.ย. 60
 
   
235ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่อง plotter โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 22 ก.ย. 60
 
   
236ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมโครงอลูมิเนียมภายในห้องสมุดกรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 22 ก.ย. 60
 
   
237ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ กลุ่มบริหารงานบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 22 ก.ย. 60
 
   
238ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ ของสำนักอุตุนิยมวิทยาการบิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 21 ก.ย. 60
 
   
239ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง- 21 ก.ย. 60
 
   
240ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นกล้าดาวเรือง พร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการเพาะปลูกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 21 ก.ย. 60
 
   
241ราคากลางซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้ในการซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ LLWAS/AWOSและUPPEER Air โดยวิธีเฉพาะเจาะจง245,407.42 20 ก.ย. 60
 
   
242ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ของสำนักตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 20 ก.ย. 60
 
   
243ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อน้ำทิ้งระเบียง ท่อเมนบนดาดฟ้า และห้องน้ำชาย หญิง ชั้น ๑๓ และชั้น ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 20 ก.ย. 60
 
   
244ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการกั้นจอกแหน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 20 ก.ย. 60
 
   
245ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 19 ก.ย. 60
 
   
246ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศสำหรับการฝีกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 19 ก.ย. 60
 
   
247ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 19 ก.ย. 60
 
   
248การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 57 รายการ- 25 ส.ค. 60
 
   
249ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบปรับอากาศแบบควบคุมความชื้นและอุณหภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีตกลงราคา 120,000.00 22 ส.ค. 60
 
   
250ราคากลาง เช่าใช้บริการระบบสื่อสาร GPRS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีพิเศษ4,085,617.68 22 ส.ค. 60
 
   
251ราคากลาง จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) ประจำศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีตกลงราคา107,856.00 22 ส.ค. 60
 
   
252ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมห้องประชุมพัสดุ39,911.00 22 ส.ค. 60
 
   
253ราคากลาง จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องควบคุมเครือข่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคมข่าวอากาศฯ โดยวิธีพิเศษ2,101,090.00 22 ส.ค. 60
 
   
254ราคากลาง เช่าใช้บริการสื่อสารสัญญาณโทรคมนาคม คู่สายเช่า Leased Line Internet และวงจร IP VPN สำหรับใช้งานที่ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิฯ โดยวิธีตกลงราคา423,463.20 22 ส.ค. 60
 
   
255ราคากลาง จ้างซ่อมเปลี่ยนเสาไฟฟ้าภายในกรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีตกลงราคา217,210.00 22 ส.ค. 60
 
   
256ราคากลางปรับปรุงถนนลาดยางพร้อมทำเขื่อนกันน้ำเซาะ498,748.40 21 ส.ค. 60
 
   
257ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติงานของกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ โดยวิธีตกลงราคา 42,265.00 21 ส.ค. 60
 
   
258ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องตรวจอากาศอัตโนมัติแบบเคลื่อนที่ สำนักเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 2 ชุด 21,000,000.00 21 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
 
24 ส.ค. 60
 
  29 ก.ย. 60
 
259ประกาศสอบราคาเช่าใช้บริการเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25611,029,900.00 21 ส.ค. 60
 
   05 ก.ย. 60
27 ก.ย. 60
 
260ราคากลางซื้ออะไหล่ Remote Terminal Unit (R.T.U) Data logger พร้อม Software สำหรับระบบ AWS และหน่วยความจำภายนอก ขนาดความจุ 2 GB รุ่น JDL-740A จำนวน 1 ชุด350,000.00 21 ส.ค. 60
 
   
261ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)156,640,000.00 21 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
 
   05 ม.ค. 61
 
262ราคากลางจ้างเหมาบริการดูแลพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้อุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีตกลงราคา114,918.00 21 ส.ค. 60
 
   
263ราคากลางเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ตแบบองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีพิเศษ 1,078,547.16 18 ส.ค. 60
 
   
264ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบตรวจแผ่นดินไหวอัตโนมัติระยะไกล เพื่อการเตือนภัยสึนามิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีพิเศษ7,362,000.00 18 ส.ค. 60
 
   
265ราคากลางเช่าใช้บริการเครือข่ายระบบสื่อสารแบบองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีพิเศษ6,476,239.20 18 ส.ค. 60
 
   
266ราคากลาง จ้างซ่อมลานดาดฟ้า ชั้น 16 อาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีตกลงราคา234,025.69 18 ส.ค. 60
 
   
267ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ Doppler พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงและหอเรดาร์ (ชนิด S-Band) ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จังหวัดสมุทรปราการฯ(e-bidding)313,280,000.00 18 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
 
06 ก.ย. 60
 
  05 ม.ค. 61
 
268ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการระบบแจ้งเตือนฟ้าผ่า(Warning System)ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 ระบบฯ (e-bidding)342,650,000.00 18 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
 
   05 ม.ค. 61
 
269ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์ (WAF)และซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสฯโดยวิธีตกลงราคา310,586.76 18 ส.ค. 60
 
   
270ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติระบบวินด์เชียร์ (LLWAS) ที่ท่าอากาศยานขอนแก่น ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๑ ระบบ73,425,000.00 18 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
 
   05 ม.ค. 61
 
271ราคากลาง เช่าใช้บริการสื่อสารสัญญาณโทรคมนาคม คู่สายเช่า (Leased Line Internet) เพื่อเช่าใช้งานกับเครื่องวัดลมเฉือนฯลฯ โดยวิธีตกลงราคา296,604.00 18 ส.ค. 60
 
   
272ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโปรแกรมประยุกต์สำหรับสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561โดยวิธีตกลงราคา106,572.00 18 ส.ค. 60
 
   
273ราคากลางเช่าใช้บริการสื่อสารอินเตอร์เนท สำหรับระบบตรวจแผ่นดินไหวอัตโนมัติระยะไกลเพื่อการเตือนภัยสึนามิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 1,386,720.00 18 ส.ค. 60
 
   
274ราคากลางซื้ออะไหล่คอมพิวเตอร์โดยวิธีตกลงราคา330,416.00 18 ส.ค. 60
 
   
275ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการปรับปรุงเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ แบบ Dual Polarization ๒ เครื่อง ที่สถานีเรดาร์ตรวจอากาศภูเก็ตและสถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi90,000,000.00 17 ส.ค. 60
17 ส.ค. 60
17 ส.ค. 60
 
06 ก.ย. 60
 
  05 ม.ค. 61
 
276ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบหาพิกัดตำแหน่งฟ้าแลบ (Lightning Detection ) System) และระบบ EFM (Electric Field Mill) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีพิเศษ 8,100,000.00 17 ส.ค. 60
 
   
277ราคากลางเช่าใช้บริการ Public IP ระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีพิเศษ513,600.00 17 ส.ค. 60
 
   
278ราคากลางจัดซื้ออะไหล่วัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีตกลงราคา159,151.80 17 ส.ค. 60
 
   
279ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเว็บไซต์และระบบสำรองข้อมูล1,874,383.20 16 ส.ค. 60
 
   31 ส.ค. 60
11 ก.ย. 60
 
280ราคากลาง จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีตกลงราคา285,492.00 16 ส.ค. 60
 
   
281ราคากลาง จ้างเหมาบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ระบบเสมือนจริง โดยวิธีตกลงราคา182,045.52 15 ส.ค. 60
 
   
282ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติระบบตรวจวินด์เชียร์ ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีพิเศษ21,900,000.00 15 ส.ค. 60
 
   
283ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบตรวจวัดฝนอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)13,000,000.00 15 ส.ค. 60
15 ส.ค. 60
15 ส.ค. 60
15 ส.ค. 60
15 ส.ค. 60
15 ส.ค. 60
 
  08 ก.ย. 60
 
 
284ราคากลางจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีกรณีพิเศษ 2,747,568.00 15 ส.ค. 60
 
   
285ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศการบินที่ทางวิ่งฝั่งตะวันตก(สุวรรณภูมิ) 1 ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีพิเศษ 16,396,680.00 15 ส.ค. 60
 
   
286ราคากลาง จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซม ระบบตรวจแผ่นดินไหวอัตโนมัติ ระบบฐานข้อมูลและเชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีพิเศษ5,867,880.00 15 ส.ค. 60
 
   
287ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบดอปเปอร์ชนิด S-Band พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยง ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีพิเศษ17,334,000.00 11 ส.ค. 60
 
   
288ราคากลาง เช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ตที่ความเร็ว 4 Mbps สำนักอุตุนิยมวิทยาการบิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีตกลงราคา321,000.00 11 ส.ค. 60
 
   
289ราคากลาง จ้างเหมาทาสีภายนอกอาคารสำนักงานรวม walkway อาคารกำเนิดไฟฟ้า อาคารปั๊มน้ำ สำนักอุตุนิยมวิทยาการบิน โดยวิธีตกลงราคา230,127.00 11 ส.ค. 60
 
   
290ราคากลาง เช่าวงจรสื่อสารระหว่างประเทศ (GTS) จำนวน ๗ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีพิเศษ2,144,280.00 11 ส.ค. 60
 
   
291ราคากลางจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑499,992.00 11 ส.ค. 60
 
   
292ราคากลาง เช่าวงจรสื่อสารระหว่างประเทศ (GTS) กรุงเทพฯ–เวียงจันทน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีตกลงราคา327,420.00 11 ส.ค. 60
 
   
293ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ และเครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้น รวมทั้งเครื่องมือตรวจอากาศการบินติดตั้งที่ทางวิ่ง ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิฯ โดยวิธีพิเศษ34,013,160.00 11 ส.ค. 60
 
   
294ราคากลางจัดซื้ออะไหล่คอมพิวเตอร์สำหรับซ่อมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ(AWS) โดยวิธีตกลงราคา403,176.00 11 ส.ค. 60
 
   
295ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2,856,000.00 10 ส.ค. 60
10 ส.ค. 60
10 ส.ค. 60
 
24 ส.ค. 60
 
12 ก.ย. 60
 
 
296ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์รายการปรับปรุงระบบจัดเก็บข้อมูลดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา สำนักตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยาฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2,321,900.00 10 ส.ค. 60
 
   13 ก.ย. 60
 
297ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่ายสำหรับภายในอาคาร 50 ปี และบริเวณโดยรอบกรมอุตุนิยมวิทยา (41 กล้อง) ฯ 1 ระบบ4,100,076.00 11 ส.ค. 60
11 ส.ค. 60
11 ส.ค. 60
 
24 ส.ค. 60
 
  12 ก.ย. 60
 
298ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด ประจำกรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 30 คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)3,079,800.00 10 ส.ค. 60
 
   20 ก.ย. 60
 
299การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 3 รายการ- 08 ส.ค. 60
 
   
300จัดซื้อร่มชูชีพ เชือกผูกบอลลูน (ร่มชูชีพ จำนวน 2,000 ร่ม และเชือกผูกบอลลูน จำนวน 200 กิโลกรัม) 181,686.00 27 ก.ค. 60
 
   
301ราคากลางจัดซื้อวัสดุโรงงาน162,640.00 25 ก.ค. 60
 
   
302ราคากลาง ซื้ออุปกรณ์เก็บบันทึกและจัดการข้อมูล ระบบ AWS โดยวิธีตกลงราคา389,480.00 24 ก.ค. 60
 
   
303ประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้าเสนอราคาโครงการแบ่งเวลาให้ดำเนินรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา ทั้ง 6 สถานี - 21 ก.ค. 60
21 ก.ค. 60
21 ก.ค. 60
 
   11 ส.ค. 60
 
304การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ปี 2558 กรมอุตุนิยมวิทยา จำนวน 26 รายการ ครั้งที่ 1/2560- 21 ก.ค. 60
 
   
305ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศการบินที่ทางวิ่งฝั่งตะวันตก(สุวรรณภูมิ) 1 ระบบ โโยวิธีพิเศษ2,732,780.00 20 ก.ค. 60
 
   
306ราคากลางจ้างเหมาซ่อมพร้อมเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่ท่าอากาศยานกระบี่120,567.60 19 ก.ค. 60
 
   
307ราคากลางซ่อมพื้นห้องอาหาร อาคารสถานีวิทยุกระจายเสียง อต. ชั้น 1200,389.60 21 ก.ค. 60
 
   
308ราคากลางซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้ซ่อมแซมเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ จำนวน 1 รายการ 102,399.00 11 ก.ค. 60
 
   
309ราคากลางจัดซื้อวัสดุทำปากถังวัดฝนและฐานบ่อน้ำนิ่ง112,885.00 11 ก.ค. 60
 
   
310ราคากลาง จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศชั้นบนอัตโนมัติ แบบ Vaisara RT20 1680MHz. ที่ สอต.กรุงเทพ (บางนา) โดยวิธีพิเศษ4,280,000.00 05 ก.ค. 60
 
   
311ราคากลางจ้างเหมาทำหลังคาสำหรับจอดรถยนต์หน้าอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีตกลงราคา366,903.00 05 ก.ค. 60
 
   
312ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศโดยวิธีตกลงราคา125,190.00 05 ก.ค. 60
 
   
313ราคากลางซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์234,116.00 27 มิ.ย. 60
 
   
314ราคากลางซื้ออะไหล่เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ (อุปกรณ์เฉพาะ) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีพิเศษ4,936,700.00 26 มิ.ย. 60
 
   
315ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติระบบตรวจวินด์เชียร์ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยวิธีพิเศษ5,475,000.00 23 มิ.ย. 60
 
   
316ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมระบบเตือนภัยพิบัติอุตุนิยมวิทยาทะเล ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)5,895,700.00 20 มิ.ย. 60
20 มิ.ย. 60
20 มิ.ย. 60
 
   21 ก.ค. 60
 
317ราคากลางจัดซื้อเซนเซอร์วัดความกดอากาศ สำหรับเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีตกลงราคา 492,200.00 14 มิ.ย. 60
 
   
318ราคากลาง จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ โดยวิถีตกลงราคา225,000.00 06 มิ.ย. 60
 
   
319ราคากลางการจัดซื้อแบตเตอรี่เพื่อใช้สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ของเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีตกลงราคา216,182.80 30 พ.ค. 60
 
   
320สอบราคาซื้อกระดาษกราฟวัดความยาวนานของแสงแดดและปากกากราฟหมึกในตัว910,000.00 29 พ.ค. 60
29 พ.ค. 60
29 พ.ค. 60
 
01 มิ.ย. 60
 
  15 มิ.ย. 60
13 มิ.ย. 60
 
321ราคากลางเพื่อดำเนินการจ้างเหมาบริการจัดทำพิธีทางศาสนา บวงสรวง สักการะ และเต๊นท์พร้อมอุปกรณ์ภาคสนาม200,000.00 29 พ.ค. 60
 
   
322ราคากลางจัดซื้ออุปกรณ์ทำน้ำหมึกพร้อมขวดบรรจุน้ำหมึก104,320.00 29 พ.ค. 60
 
   
323ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบหาพิกัดฟ้าแลบ(Lighting Detection system) และระบบแจ้งเตือนฟ้าผ่า EFM (Electric Field Mill) โดยวิธีพิเศษ 5,400,000.00 22 พ.ค. 60
 
   
324ราคากลางเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ตแบบองค์กร 449,394.65 19 พ.ค. 60
 
   
325ประกวดราคาซื้อบอลลูนตรวจอากาศ เพื่อการตรวจอากาศชั้นบน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)3,568,000.00 15 พ.ค. 60
15 พ.ค. 60
15 พ.ค. 60
 
   15 มิ.ย. 60
 
326ประกวดราคาซื้อเครื่องส่งวิทยุหยั่งอากาศ ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์ แบบชนิดความถี่ 1680MHz (VAISALA) พร้อมแบตเตอรี่ จำนวน ๔๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)5,692,400.00 15 พ.ค. 60
15 พ.ค. 60
15 พ.ค. 60
 
   08 มิ.ย. 60
 
327การจ้างเหมาจัดทำวารสารอุตุนิยมวิทยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2560115,945.20 27 เม.ย. 60
 
   
328ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 15kVA ใช้งานกับเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศที่สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาทฯ313,510.00 26 เม.ย. 60
 
   
329ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อบอลลูนตรวจอากาศ เพื่อการตรวจอากาศชั้นบน3,880,500.00 12 เม.ย. 60
 
   
330ราคากลางจัดซื้ออะไหล่เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ AWOS และ LLWAS จำนวน 2 รายการ466,520.00 12 เม.ย. 60
 
   
331ราคากลาง จ้างเหมาจัดทำหนังสือรายงานประจำปีกรมอุตุนิยมวิทยา ปี 2559 โดยวิธีตกลงราคา195,542.50 30 มี.ค. 60
 
   
332ราคากลาง ซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ โดยวิธีตกลงราคา129,470.00 29 มี.ค. 60
 
   
333สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคา ต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท รายการวินซ์ไฟฟ้า ๒๒๐VAC พร้อมเครื่องปั่นไฟ สำนักเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาฯลฯ (ครั้งที่ ๒)1,284,000.00 22 มี.ค. 60
 
  26 เม.ย. 60
 
 
334ราคากลางจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์110,317.00 21 มี.ค. 60
 
   
335ราคากลางการจัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์พร้อมเก้าอี้และชุดรับแขก โดยวิธีตกลงราคา195,810.00 15 มี.ค. 60
 
   
336ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร ๕๐ ปี อุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ แห่ง (ครั้งที่๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)21,350,000.00 10 มี.ค. 60
10 มี.ค. 60
10 มี.ค. 60
 
   31 มี.ค. 60
 
337ราคากลางจ้างปรับปรุงระบบจ่ายไฟ 416/240 V อาคารสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีกรณีพิเศษ489,000.00 08 มี.ค. 60
 
   
338ราคากลางจัดซื้อวัสดุโรงงาน249,938.09 03 มี.ค. 60
 
   
339ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านข้างหอประชุมใหญ่ โดยวิธีตกลงราคา329,132.00 28 ก.พ. 60
 
   
340ประกาศสอบราคาซื้อและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอาคารโรงเก็บ ติดตั้งใช้งานสำหรับอาคาร สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา ระบบ เอ.เอ็ม.กรุงเทพมหานคร726,423.00 27 ก.พ. 60
27 ก.พ. 60
27 ก.พ. 60
 
   15 มี.ค. 60
23 มี.ค. 60
 
341ราคากลาง จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องจักรกล สำนักเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีตกลงราคา103,469.00 22 ก.พ. 60
 
   
342ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องส่งวิทยุระบบ เอฟ.เอ็ม. พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ และอุปกรณ์ห้องส่งกระจายเสียงเพื่อทดแทนของเดิมที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดชุมพร ฯลฯ10,893,000.00 22 ก.พ. 60
22 ก.พ. 60
22 ก.พ. 60
 
   22 มี.ค. 60
 
343ราคากลางซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องดับเพลิง โดยวิธีตกลงราคา127,972.00 08 ก.พ. 60
 
   
344ราคากลางจัดซื้อวัสดุงานไม้498,983.48 08 ก.พ. 60
 
   
345ประกาศสอบราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ AWOS/LLWAS จำนวน 6 รายการ 1,992,940.00 26 ม.ค. 60
 
   08 ก.พ. 60
03 มี.ค. 60
 
346ราคากลาง จัดซื้อเซนเซอร์วัดอุณหภูมิสำหรับเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS) โดยวิธีตกลงราคา491,772.00 25 ม.ค. 60
 
   
347ราคากลาง จ้างเหมาซ่อมแซมห้องจัดเก็บเอกสาร หลักฐานข้อมูลการตรวจวัดทางอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีตกลงราคา399,110.00 23 ม.ค. 60
 
   
348ราคากลาง จ้างเหมาซ่อมพร้อมเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยวิธีตกลงราคา155,021.60 18 ม.ค. 60
 
   
349การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐- 17 ม.ค. 60
 
   
350ราคากลางจัดซื้ออะไหล่วัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้บำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ274,085.85 17 ม.ค. 60
 
   
351ราคากลางจัดซื้อกระดาษพิมพ์กราฟ พร้อมอุปกรณ์การพิมพ์122,194.00 13 ม.ค. 60
 
   
352ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์(WAF) และซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส โดยวิธีตกลงราคา232,940.07 05 ม.ค. 60
 
   
353ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท รายการเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒ พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการและเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA ฯลฯ3,600,000.00 28 ธ.ค. 59
28 ธ.ค. 59
28 ธ.ค. 59
 
   23 ก.พ. 60
 
354ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี จำนวน 1 หลัง 2,812,000.00 27 ธ.ค. 59
27 ธ.ค. 59
27 ธ.ค. 59
27 ธ.ค. 59
 
   
355ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการระบบบูรณาการสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ(ICAO)และองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก(WMO)ที่กรมอุตุนิยมวิทยาฯ (e-bidding)274,283,000.00 23 ธ.ค. 59
 
   29 มี.ค. 60
 
356ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ(ระดับ 3-6)หรือเทียบเท่า ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 2 หลัง(ครั้งที่2) e-bidding2,494,000.00 23 ธ.ค. 59
23 ธ.ค. 59
23 ธ.ค. 59
23 ธ.ค. 59
23 ธ.ค. 59
23 ธ.ค. 59
23 ธ.ค. 59
 
   25 ม.ค. 60
 
357ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี จำนวน 1 หลัง2,812,000.00 23 ธ.ค. 59
23 ธ.ค. 59
23 ธ.ค. 59
23 ธ.ค. 59
 
   
358ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท รายการวินซ์ไฟฟ้า ๒๒๐VAC พร้อมเครื่องปั่นไฟ สำนักเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนาฯลฯ900,000.00 22 ธ.ค. 59
 
  13 ม.ค. 60
 
 
359ราคากลาง จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาส่วนมาตรฐานเครื่องมือ สำนักเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา โดยวิธีตกลงราคา181,290.10 22 ธ.ค. 59
 
   
360ประกวดราคาซื้อเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานน่านนคร ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ฯลฯ80,000,000.00 21 ธ.ค. 59
21 ธ.ค. 59
 
30 ม.ค. 60
 
19 มิ.ย. 60
 
 
361ราคากลาง จัดซื้อเครื่องส่งวิทยุหยั่งอากาศ ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์ แบบชนิดความถี่ ๑๖๘๐MHz (imet-2-BI) พร้อมแบตเตอรี่แห้ง โดยวิธีพิเศษ8,700,000.00 21 ธ.ค. 59
 
   
362ราคากลาง จัดซื้ออะไหล่วัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้บำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีตกลงราคา112,414.20 21 ธ.ค. 59
 
   
363ราคากลางจัดซื้ออะไหล่คอมพิวเตอร์สำหรับซ่อมบำรุงเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ AWS181,044.00 20 ธ.ค. 59
 
   
364ราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติงาน สำนักพยากรณ์อากาศ โดยวิธีตกลงราคา296,122.50 16 ธ.ค. 59
 
   
365จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องกลุ่มประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคาร 50 ปี กรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพมหานคร โดยวิธีตกลงราคา159,644.00 15 ธ.ค. 59
 
   
366ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (LLWAS) ที่ท่าอากาศยาน เชียงใหม่ฯ และเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (LLWAS) ที่ท่าอากาศยานภูเก็ตฯลฯ 149,900,000.00 14 ธ.ค. 59
14 ธ.ค. 59
 
16 ธ.ค. 59
 
  01 มี.ค. 60
 
367สอบราคาซื้อรายการปรับปรุงระบบเครื่องปรับอากาศที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ1,652,000.00 13 ธ.ค. 59
 
   28 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
 
368ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร ๕๐ ปี อุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)21,350,000.00 09 ธ.ค. 59
09 ธ.ค. 59
09 ธ.ค. 59
 
  19 ธ.ค. 59
 
 
369ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางภายใน ขนาด 4x200 เมตร ที่ส่วนควบคุมระบบวิทยุกระจายข่าวอากาศ(บางปลา) ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีตกลงราคา368,000.00 06 ธ.ค. 59
 
   
370ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ ๕-๖ เดิม) หรือเทียบเท่า ตอกเสาเข็ม ที่สภานีอุตุนิยมวิทยาระยอง ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ๑ หลัง1,100,000.00 01 ธ.ค. 59
 
   16 ธ.ค. 59
 
371ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ(ระดับ3-6)หรือเทียบเท่า ตอกเสาเข็มที่สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 2 หลัง (e-Bidding)2,494,000.00 28 พ.ย. 59
28 พ.ย. 59
28 พ.ย. 59
28 พ.ย. 59
28 พ.ย. 59
28 พ.ย. 59
28 พ.ย. 59
 
  22 ธ.ค. 59
 
 
372ราคากลาง เช่าใช้บริการสื่อสัญญาณโทรคมนาคมคู่สายเช่า Leased Line Internet และวงจร IP VPN สำหรับใช้งานท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สำนักอุตุนิยมวิทยาการบิน ฯ โดยวิธีตกลงราคา352,886.00 25 พ.ย. 59
 
   
373ราคากลางจ้างเหมาแก้ไขระบบไฟรั้วบ้านพักข้าราชการ โดยวิธีตกลงราคา313,938.00 25 พ.ย. 59
 
   
374ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาระบบการพยากรณ์อากาศด้วยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (ระยะที่ ๑) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)208,496,000.00 23 พ.ย. 59
23 พ.ย. 59
23 พ.ย. 59
23 พ.ย. 59
 
   29 มี.ค. 60
 
375ราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงห้องทำงานหมวดรถยนต์ โดยวิธีตกลงราคา203,492.60 23 พ.ย. 59
 
   
376ราคากลาง จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุง ฝ้า เพดาน อุปกรณ์ห้องประชุม และห้องปฏิบัติงาน ของกลุ่มบริหารงานพัสดุ โดยวิธีตกลงราคา499,791.65 23 พ.ย. 59
 
   
377ราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุม ชั้น 10 อาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีตกลงราคา245,233.30 21 พ.ย. 59
 
   
378ราคากลาง ซื้อเก้าอี้ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3 โดยวิธีตกลงราคา112,885.00 18 พ.ย. 59
 
   
379ราคากลาง ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา110,000.00 17 พ.ย. 59
 
   
380ราคากลาง จ้างทำสื่อสร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาให้กับประชาชน โดยวิธีตกลงราคา174,677.00 15 พ.ย. 59
 
   
381ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศการบิน ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)350,000,000.00 15 พ.ย. 59
 
   10 มี.ค. 60
 
382ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมกระจกและผนังอาคารสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีตกลงราคา118,556.00 15 พ.ย. 59
 
   
383ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ Doppler พร้อมอุปกรณ์และหอเรดาร์ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธ์(หัวหิน)ต.หัวหิน อ.หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วิธี e-bidding151,284,000.00 14 พ.ย. 59
 
   10 มี.ค. 60
 
384ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารของส่วนเครื่องมือทั่วไป โดยวิธีตกลงราคา417,835.00 15 พ.ย. 59
 
   
385ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาการกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยวิธีพิเศษ 962,500.00 09 พ.ย. 59
 
   
386ราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงห้องผู้เชี่ยวชาญ ชั้น 7 โดยวิธีตกลงราคา283,255.75 04 พ.ย. 59
 
   
387ราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงภายใน หอประชุมใหญ่ โดยวิธีตกลงราคา189,390.00 04 พ.ย. 59
 
   
388ราคากลาง จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ในโครงการนำร่องการติดตั้งสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีตกลงราคา237,910.00 02 พ.ย. 59
 
   
389ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รายการเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับประมวลผลพร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการฯ โดยวิธีตกลงราคา123,050.00 28 ต.ค. 59
 
   
390สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเว็บไซต์และระบบสำรองข้อมูล1,874,383.20 19 ต.ค. 59
 
   01 พ.ย. 59
15 พ.ย. 59
 
391ราคากลางเช่าวงจรสื่อสารระหว่างประเทศ (GTS) กรุงเทพฯ-เวียงจันทร์300,135.00 18 ต.ค. 59
 
   
392 สอบราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลภายนอกชนิด NAS ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๑๒ TB 1,204,700.00 17 ต.ค. 59
17 ต.ค. 59
 
  03 พ.ย. 59
 
 
393ราคากลางเช่าใช้บริการเครือข่ายระบบสื่อสารแบบองค์กร 6,476,239.20 29 ก.ย. 59
 
   
394ราคากลางเช่าใช้บริการระบบสื่อสาร GPRS สำหรับโครงการโทรมาตรระยะ 2,3 โครงการเครือข่ายสถานีฝนภาคเหนือ 110 สถานี และโครงการปรับปรุงเครือข่ายสถานีฝน 820 สถานี 979 จุด โดยวิธีพิเศษ 7,379,724.00 29 ก.ย. 59
 
   
395ราคากลางเช่าใช้บริการสื่อสัญญาณโทรคมนาคมคู่สายเช่า (Leased Line Internet) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยวิธีตกลงราคา296,604.00 29 ก.ย. 59
 
   
396ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ระบบเสมือนจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยวิธีตกลงราคา182,045.52 29 ก.ย. 59
 
   
397ราคากลาง จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบปรับอากาศแบบควบคุมความชื้นและอุณหภูมิ โดยวิธีตกลงราคา120,000.00 29 ก.ย. 59
 
   
398ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องควบคุมเครือข่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคมข่าวอากาศ (METNET) อุปกรณ์ Firewall ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยวิธีพิเศษ2,101,080.00 28 ก.ย. 59
 
   
399ราคากลางจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ประจำกรมอุตุนิยมวิทยาบางนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 คนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยวิธีตกลงราคา348,000.00 27 ก.ย. 59
 
   
400สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ หอประชุมใหญ่ กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร1,983,100.00 26 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
 
   11 ต.ค. 59
19 ต.ค. 59
 
401สอบราคาจ้างเหมาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือตรวจอากาศต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐1,500,000.00 26 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
 
   11 ต.ค. 59
01 พ.ย. 59
 
402ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) ประจำศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีตกลงราคา107,856.00 29 ก.ย. 59
 
   
403ราคากลางจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยวิธีตกลงราคา342,000.00 26 ก.ย. 59
 
   
404ราคากลางเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ตแบบองค์กร โดยวิธีพิเศษ1,078,547.16 26 ก.ย. 59
 
   
405ราคากลางจ้างบริการรักษาความปลอดภัย2,747,568.00 26 ก.ย. 59
 
   
406ราคากลางเช่าวงจรสื่อสารระหว่างประเทศ (GTS) จำนวน 7 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยวิธีพิเศษ2,184,251.04 23 ก.ย. 59
 
   
407ราคากลางเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ตที่ความเร็ว 4 Mbps ณ สำนักอุตุนิยมวิทยาการบิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยวิธีตกลงราคา321,000.00 23 ก.ย. 59
 
   
408ราคากลางจัดซื้อระบบไฟฟ้าแบบโซล่าเซลส์ใช้หลอดไฟ LED บริเวณสวนสุขภาพกรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีตกลงราคา180,804.86 23 ก.ย. 59
 
   
409ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมไฟชุดส่องสว่างโคมไฟแนวรั้วด้านหน้ากรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีตกลงราคา115,560.00 22 ก.ย. 59
 
   
410ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบตรวจแผ่นดินไหวอัตโนมัติระยะไกล เพื่อการเตือนภัยสึนามิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 7,362,000.00 20 ก.ย. 59
 
   
411ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบตรวจแผ่นดินไหวอัตโนมัติ ระบบฐานข้อมูลและเชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆ โดยวิธีพิเศษ5,867,880.00 20 ก.ย. 59
 
   
412ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศการบินที่ทางวิ่งฝั่งตะวันตก(สุวรรณภูมิ) 1 ระบบ โดยวิธีพิเศษ4,099,170.00 19 ก.ย. 59
 
   
413ราคากลางซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีตกลงราคา149,690.00 19 ก.ย. 59
 
   
414ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบดอปเปอร์ชนิด S-Band พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 17,334,000.00 19 ก.ย. 59
 
   
415สอบราคาเช่าใช้บริการเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐1,047,900.00 15 ก.ย. 59
 
   27 ก.ย. 59
28 ก.ย. 59
 
416ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีตกลงราคา130,900.00 19 ก.ย. 59
 
   
417สอบราคาจ้างเหมาตัดหญ้าและดูแลสนามกรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 8 คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25601,116,000.00 13 ก.ย. 59
13 ก.ย. 59
 
   27 ก.ย. 59
29 ก.ย. 59
 
418ราคากลางจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดสำนักงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกลางกรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพฯ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีตกลงราคา125,280.00 10 ก.ย. 59
 
   
419ราคากลางจัดซื้อเบตเตอรี่สำหรับ UPS จำนวน 2 ลูก โดยวิธีตกลงราคา116,416.00 10 ก.ย. 59
 
   
420ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมเเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา160,500.00 07 ก.ย. 59
 
   
421ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติและเครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้นรวมทั้งเครื่องมือตรวจอากาศการบินติดตั้งที่ทางวิ่ง ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีพิเศษ34,013,160.00 07 ก.ย. 59
 
   
422ราคากลางจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด จำนวน 4 คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยวิธีตกลงราคา499,992.00 07 ก.ย. 59
 
   
423ราคากลางจ้างเหมาตัดหญ้าและดูแลสนามอุตุนิยมวิทยา บริเวณสำนักอุตุนิยมวิทยาการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยวิธีตกลงราคา 384,000.00 06 ก.ย. 59
 
   
424ราคากลางจ้างเหมาบริการดูแลพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้อุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยวิธีตกลงราคา229,836.00 02 ก.ย. 59
 
   
425เช่าใช้บริการสื่อสารอินเตอร์เนท สำหรับระบบตรวจแผ่นดินไหวอัตโนมัติระยะไกลเพื่อการเตือนภัยสึนามิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยวิธีพิเศษ 1,386,720.00 02 ก.ย. 59
 
   
426ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและสถานที่ของกรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,191,200.00 01 ก.ย. 59
 
   22 ก.ย. 59
 
427สอบราคาจ้างถมดินสถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรสงคราม ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ๖๙๙๓ ลูกบาศก์เมตร 1,791,000.00 31 ส.ค. 59
 
   20 ก.ย. 59
 
428ราคากลางเช่าใช้บริการ Public IP ระหว่างประเทศ 513,600.00 31 ส.ค. 59
 
   
429ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้กับเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศที่ สอต.ระยอง และ สอต.ชัยนาท โดยวิธีตกลงราคา208,650.00 30 ส.ค. 59
 
   
430ราคากลางซื้อคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ ๑ โดยวิธีตกลงราคา130,000.00 30 ส.ค. 59
 
   
431ราคากลางจ้างเหมาซ่อมเครื่องมือตรวจลมชั้นบนอัตโนมัติ iMET-1790 ที่ สอต.จันทบุรี โดยวิธีพิเศษ6,219,000.00 29 ส.ค. 59
 
   
432ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศแบบทำความเย็นด้วยน้ำ โดยวิธีตกลงราคา148,580.20 19 ส.ค. 59
 
   
433ราคากลางจ้างซ่อมแซมแก้ไขปรับปรุงห้องประชุมไพลิน ชั้น 3 อาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา499,556.25 18 ส.ค. 59
 
   
434สอบราคาซื้ออะไหล่เครื่องส่งวิทยุกระจายข่าวอากาศ จำนวน ๒๒ รายการ1,999,400.00 16 ส.ค. 59
 
   13 ก.ย. 59
 
435จัดซื้อวัสดุการตรวจอากาศชั้นบน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีตกลงราคา264,621.70 10 ส.ค. 59
 
   
436จัดซื้อถ่านอัลคาไลน์ 9 โวลต์ พร้อมขั้วและสายโโยวิธีตกลงราคา326,350.00 10 ส.ค. 59
 
   
437จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาแบบจำลองการคาดการอุณหภูมิรายวันสำหรับประเทศไทยโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม โดยวิธีตกลงราคา147,339.00 03 ส.ค. 59
 
   
438จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับใช้ในการตรวจวัดฝนอัตโนมัติพร้อมโปรแกรมใช้งานของระบบที่แสดงผลข้อมูลฝนอัตโนมัติ โดยวิธีตกลงราคา349,997.00 01 ส.ค. 59
 
   
439ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเตือนภัยพิบัติอุตุนิยมวิทยาทะเล ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)5,874,300.00 26 ก.ค. 59
 
   24 ส.ค. 59
 
440ราคากลางจัดซื้อเครื่องส่งวิทยุหยั่งอากาศ ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์ แบบชนิดความถี่ ๑๖๘๐MHz (VAISALA) พร้อมแบตเตอรี่แห้ง โดยวิธีพิเศษ 5,840,000.00 26 ก.ค. 59
 
   
441ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์180,455.50 25 ก.ค. 59
 
   
442ราคากลางจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด ๑๕๐๐ KVA อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีกรณีพิเศษ380,000.00 22 ก.ค. 59
 
   
443จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบดอปเปอร์ชนิด S-Band พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยง ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีพิเศษ 2,889,000.00 15 ก.ค. 59
 
   
444จ้างเหมาซ่อมพร้อมเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ของ สอต.กระบี143,487.00 11 ก.ค. 59
 
   
445ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) จำนวน ๒๓ เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา455,894.90 07 ก.ค. 59
 
   
446ราคากลางซื้ออุปกรณ์แปลงสัญญาณอะไหล่สำหรับเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS)189,390.00 05 ก.ค. 59
 
   
447ราคากลางจ้างซ่อมระบบสำรองไฟฟ้า (UPS) ห้องควบคุมระบบรับ-ส่งข้อมูลอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีตกลงราคา 317,790.00 22 มิ.ย. 59
 
   
448ราคากลางจ้างเหมาดำเนินการจัดพิธีทางศาสนาและถวายสักการะ เนื่องในโอกาสครบรอบ 74 ปี กรมอุตุนิยมวิทยา 23 มิถุนายน 2559106,465.00 20 มิ.ย. 59
 
   
449ราคากลางการจัดซื้ออะไหล่หลอดแก้วบาโรมิเตอร์แบบปรอท จำนวน 1 รายการ380,000.00 15 มิ.ย. 59
 
   
450ราคากลางจัดซื้อวัสดุงานไม้471,662.63 13 มิ.ย. 59
 
   
451ราคากลางการจัดซื้ออะไหล่เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ (อุปกรณ์เฉพาะ) จำนวน 3 รายการ4,937,000.00 08 มิ.ย. 59
 
   
452ราคากลาง จัดซื้อเครื่องส่งวิทยุหยั่งอากาศ ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์ แบบชนิดความถี่ ๑๖๘๐MHz (VAISALA) พร้อมแบตเตอรี่แห้ง โดยวิธีพิเศษ5,624,000.00 07 มิ.ย. 59
 
   
453ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศการบินที่ทางวิ่งฝั่งตะวันตก (สุวรรณภูมิ) 1 ระบบ โดยวิธีพิเศษ4,099,170.00 07 มิ.ย. 59
 
   
454ราคากลาง จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบตรวจแผ่นดินไหวอัตโนมัติระยะไกล เพื่อการเตือนภัยสึนามิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ โดยวิธีพิเศษ2,454,000.00 07 มิ.ย. 59
 
   
455ราคากลาง จัดซื้อเครื่องส่งวิทยุหยั่งอากาศ ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์ แบบชนิดความถี่ ๑๖๘๐MHz(imet-2-Bl) พร้อมแบตเตอรี่แห้ง โดยวิธีพิเศษ 8,103,300.00 07 มิ.ย. 59
 
   
456ประกวดราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ AWS จำนวน 5 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2,570,500.00 02 มิ.ย. 59
02 มิ.ย. 59
 
09 มิ.ย. 59
 
  22 มิ.ย. 59
 
457จ้างเหมาจัดพิมพ์หนังสือรายงานประจำปีกรมอุตุนิยมวิทยา ปี พ.ศ.2558195,500.00 24 พ.ค. 59
 
   
458ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีตกลงราคา135,004.04 24 พ.ค. 59
 
   
459จ้างเหมาซ่อมแซมตู้แผงเมนสวิทซ์ไฟฟ้าอาคารโรงพิมพ์และออกแบบ298,000.00 19 พ.ค. 59
 
   
460ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีตกลงราคา107,593.85 19 พ.ค. 59
 
   
461ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องส่งวิทยุ ระบบ เอฟ.เอ็ม. พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ และอุปกรณ์ห้องส่งกระจายเสียงเพื่อทดแทนของเดิมที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดนครราชสีมา 5,500,000.00 11 พ.ค. 59
11 พ.ค. 59
 
   10 มิ.ย. 59
 
462เรื่องประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาระบบพยากรณ์อากาศด้วยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง(ระยะที่๑)(e-bidding)208,496,000.00 22 เม.ย. 59
22 เม.ย. 59
 
  08 ก.ค. 59
 
 
463ประกวดราคาซื้อเครื่องส่งวิทยุหยั่งอากาศ ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์ แบบชนิดความถี่ ๑๖๘๐MHz (VAISALA) พร้อมแบตเตอรี่แห้ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)5,529,200.00 19 เม.ย. 59
 
  13 พ.ค. 59
 
 
464ราคากลางจัดซื้ออะไหล่วัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับการซ่อมบำรุงเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ AWS 183,291.00 19 เม.ย. 59
 
   
465ราคากลางจ้างเหมาซ่อมอุปกรณ์ EFM Sensor ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยวิธีพิเศษ3,200,000.00 08 เม.ย. 59
 
   
466ราคากลางจัดซื้อแบตเตอรี่พร้อมติดตั้งสำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) โดยวิธีตกลงราคา398,040.00 28 มี.ค. 59
 
   
467ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีพิเศษ 4,413,192.70 25 มี.ค. 59
 
   
468แก้ไขราคากลางจัดซื้อวัสดุโรงงาน 360,337.48 25 มี.ค. 59
 
   
469จ้างเหมาซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องมือตรวจวัดของสถานีฝนอัตโนมัติโดยวิธีพิเศษ11,000,000.00 23 มี.ค. 59
 
   
470ราคากลางอะไหล่สำหรับเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS)460,100.00 23 มี.ค. 59
 
   
471จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทัยธานี ตำบลน้ำซึม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ๓ หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2,775,000.00 18 มี.ค. 59
18 มี.ค. 59
18 มี.ค. 59
18 มี.ค. 59
 
  08 เม.ย. 59
 
 
472ราคากลางซื้ออะไหล่วัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้ในการตรวจซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติระบบ LLWAS AWOS และ UPPER AIR โดยวิธีตกลงราคา156,006.00 18 มี.ค. 59
 
   
473ราคากลางจัดซื้อวัสดุโรงงาน360,337.48 17 มี.ค. 59
 
   
474ราคากลางจ้างถมดินสถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรสงคราม ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ๖๙๙๓ ลูกบาศก์เมตร และก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรสงครามฯลฯ4,869,000.00 03 มี.ค. 59
 
   
475สอบราคาซื้อรถนั่งส่วนกลาง จำนวน 2 คัน1,568,000.00 03 มี.ค. 59
03 มี.ค. 59
 
   18 มี.ค. 59
 
476ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รายการเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 100 ชุด3,680,000.00 03 มี.ค. 59
03 มี.ค. 59
03 มี.ค. 59
03 มี.ค. 59
 
   30 มี.ค. 59
 
477ราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่)840,000.00 01 มี.ค. 59
 
   
478ราคากลางการจ้างเหมาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือตรวจอากาศต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25591,500,000.00 29 ก.พ. 59
 
   
479ราคากลางจัดซื้อรถนั่งส่วนกลาง จำนวน 2 คันและรถโดยสารขนาดไม่ต่ำกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 2 คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด้วยวิธีพิเศษ4,156,000.00 17 ก.พ. 59
 
   
480ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องมือตรวจวัดของสถานีฝนอัตโนมัติ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)11,000,000.00 15 ก.พ. 59
15 ก.พ. 59
15 ก.พ. 59
15 ก.พ. 59
15 ก.พ. 59
 
  18 มี.ค. 59
 
 
481ราคากลางจ้างเหมาจัดทำวารสารอุตุนิยมวิทยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2559115,945.20 15 ก.พ. 59
 
   
482ราคากลางจัดซื้ออุปกรณ์ “โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาระบบวิทยุออนไลน์และสำหรับตัดต่อรายการเพื่อสนับสนุนการส่งกระจายเสียง” โดยวิธีตกลงราคา246,742.00 08 ก.พ. 59
 
   
483ราคากลางจัดซื้อเซนเซอร์วัดความชื้นสำหรับเครื่องมือตรวจอากาศ (AWS) โดยวิธีตกลงราคา496,480.00 03 ก.พ. 59
 
   
484ประกวดราคาซื้อเครื่องมือเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา (41.11.44.00) จัดซื้อบอลลูนตรวจอากาศ เพื่อการตรวจอากาศชั้นบน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,864,000.00 26 ม.ค. 59
26 ม.ค. 59
26 ม.ค. 59
 
   01 มี.ค. 59
 
485ราคากลางเช่าใช้บริการสื่อสัญญาณโทรคมนาคมคู่สายเช่า Leased Line Internet และวงจร IP VPN โดยวิธีตกลงราคา317,597.40 26 ม.ค. 59
 
   
486ราคากลางจัดซื้ออะไหล่ควบคุมมอเตอร์เครื่องอุโมงค์ลมมาตรฐานแห่งชาติ187,250.00 25 ม.ค. 59
 
   
487จ้างเหมาจัดพิมพ์วารสารรายงานประจำปีกรมอุตุนิยมวิทยา ปี พ.ศ.2557159,965.00 21 ม.ค. 59
 
   
488ราคากลางซื้อแบตเตอรี่ของเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) จำนวน 144 ก้อน ที่ใช้กับเครื่องเรดาร์ฯของสถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์สทิงพระ จ.สงขลา104,774.40 20 ม.ค. 59
 
   
489ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการรถเรดาร์ตรวจอากาศเคลื่อนที่ Doppler ชนิด Dual Polarization X-band Radar แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)75,000,000.00 08 ม.ค. 59
08 ม.ค. 59
08 ม.ค. 59
 
   10 มี.ค. 59
 
490ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)4,426,164.25 07 ม.ค. 59
 
  09 ก.พ. 59
 
 
491สอบราคาเช่าใช้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ของกรมอุตุนิยมวิทยา จำนวน 136 เลขหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25591,286,461.00 07 ม.ค. 59
07 ม.ค. 59
07 ม.ค. 59
 
   05 ก.พ. 59
 
492สอบราคาจ้างเหมาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือตรวจอากาศต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25591,500,000.00 07 ม.ค. 59
07 ม.ค. 59
07 ม.ค. 59
 
  03 ก.พ. 59
 
 
493จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ตรวจซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ111,857.80 07 ม.ค. 59
 
   
494ประกวดราคาจ้างโครงการศูนย์ปฏิบัติการพยากรณ์อากาศ (War Room) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)45,191,061.00 05 ม.ค. 59
05 ม.ค. 59
05 ม.ค. 59
05 ม.ค. 59
05 ม.ค. 59
05 ม.ค. 59
05 ม.ค. 59
05 ม.ค. 59
 
   04 มี.ค. 59
 
495ราคากลางการจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ประจำกรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559348,000.00 05 ม.ค. 59
 
   
496ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการกล้องธีโอโดไลท์ จำนวน 6 ชุดฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19,080,000.00 04 ม.ค. 59
 
   29 ม.ค. 59
 
497ราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ของกรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 30 คน โดยวิธีพิเศษ2,367,776.25 04 ม.ค. 59
 
   
498จัดซื้ออะไหล่ระบบสื่อสารข้อมูลเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ AWOS339,992.50 04 ม.ค. 59
 
   
499ราคากลาง จ้างซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟ้าฟ้าฉุกเฉินจำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา499,155.00 04 ม.ค. 59
 
   
500จัดซื้ออะไหล่แก้วตวงวัดปริมาณน้ำฝน โดยวิธีตกลงราคา327,420.00 30 ธ.ค. 58
 
   
501เช่าวงจรสื่อสารระหว่างประเทศ (GTS) จำนวน 9 เดือน โดยวิธีพิเศษ1,638,188.28 30 ธ.ค. 58
 
   
502ราคากลางการจ้างเหมาซ่อมอะไหล่เครื่องเรดาร์ EDRP-9 Board ของเครื่องเรดาร์ สอต.ลำพูน จ.ลำพูน4,850,000.00 29 ธ.ค. 58
 
   
503ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท จำนวน 3 รายการ442,000.00 28 ธ.ค. 58
 
   
504จ้างเหมาพนักงานเพื่อทำหน้าที่ผู้ช่วยนักวิจัยโครงการพัฒนาแบบจำลองคาดการณ์อุณหภูมิรายวันสำหรับประเทศไทย โดยการใช้โครงข่ายประสาทเทียม (โดยวิธีตกลงราคา)135,000.00 21 ธ.ค. 58
 
   
505การประมูลจัดหาผู้ดำเนินการกิจการร้านค้าสวัสดิการกรมอุตุนิยมวิทยา- 18 ธ.ค. 58
 
   
506จัดซื้ออะไหล่วัสดุไฟฟ้า 50 รายการ โดยวิธีึตกลงราคา124,858.30 16 ธ.ค. 58
 
23 ธ.ค. 58
 
  
507สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องควบคุมเครือข่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคมข่าวอากาศ (METNET) อุปกรณ์ Firewall1,750,909.00 15 ธ.ค. 58
 
   07 ม.ค. 59
 
508จัดซื้อเครื่องส่งวิทยุหยั่งลมชั้นบน แบบ Metox 403 MHz จำนวน 2,000 ชุด โดยวิธีตกลงราคา413,020.00 15 ธ.ค. 58
 
   
509ประกวดราคาซื้อเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS) 4 เครื่อง ฯลฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)10,400,000.00 09 ธ.ค. 58
 
   29 ม.ค. 59
 
510สอบราคาซื้อถ่านอัลคาไลน์ 9 โวลต์ พร้อมขั้วและสาย569,240.00 09 ธ.ค. 58
 
   05 ม.ค. 59
 
511สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา จำนวน 1 งาน1,791,501.00 08 ธ.ค. 58
 
   24 ธ.ค. 58
 
512ประกวดราคาจ้างถมดินสถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรสงคราม ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ๖๙๙๓ ลูกบาศก์เมตร และก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรสงครามฯ4,706,000.00 08 ธ.ค. 58
 
  04 ม.ค. 59
 
 
513ซื้อวัสดุประกอบการตรวจอากาศชั้นบน โดยวิธีตกลงราคา252,359.50 26 พ.ย. 58
 
   
514ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการลิฟท์โดยสาร ขนาดบรรทุก 1,000 กิโลกรัม 2 ชุด และขนาดบรรทุก 800 กิโลกรัม 2 ชุด แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)6,920,000.00 20 พ.ย. 58
20 พ.ย. 58
 
   22 ธ.ค. 58
 
515จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ของกรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพมหานคร เดือนธันวาคม 2558 โดยวิธีตกลงราคา263,086.25 20 พ.ย. 58
 
   
516สอบราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับผลิตรายการวิทยุเพื่อสนับสนุนการส่งกระจายเสียง พร้อมติดตั้ง1,497,893.00 19 พ.ย. 58
 
   23 ธ.ค. 58
 
517จ้างเหมาซ่อมแซมพื้นห้องสำนักงานชั้น 1 อาคาร 50 ปี อุตุนิยมวิทยา กลุ่มบริหารงานทั่วไปและกลุ่มประชาสัมพันธ์ โดยวิธีตกลงราคา181,044.00 18 พ.ย. 58
 
   
518ราคากลางจ้างทำสื่อสร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาให้กับประชาชน โดยวิธีตกลงราคา214,000.00 17 พ.ย. 58
 
   
519ราคากลางซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีตกลงราคา 117,165.00 13 พ.ย. 58
 
   
520สอบราคาเช่าใช้บริการเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๒)1,000,000.00 13 พ.ย. 58
 
   23 ธ.ค. 58
 
521สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเว็บไซต์และระบบสำรองข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25591,718,302.30 02 พ.ย. 58
02 พ.ย. 58
02 พ.ย. 58
 
   25 พ.ย. 58
 
522ราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ของกรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพมหานคร เฉพาะเดือนพฤศจิกายน 2558 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559263,086.25 02 พ.ย. 58
 
   
523ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบปรับอากาศแบบควบคุมความชื้นและอุณหภูมิ โดยวิธีตกลงราคา120,000.00 30 ต.ค. 58
 
   
524ราคากลางซื้อแก๊สไฮโดรเจน (เฉพาะเนื้อแก๊ส) จำนวน 2,500 ท่อ261,875.00 27 ต.ค. 58
 
   
525สอบราคาจ้างเหมาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือตรวจอากาศต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25591,500,000.00 26 ต.ค. 58
26 ต.ค. 58
26 ต.ค. 58
 
  02 ธ.ค. 58
 
 
526ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท จำนวน 4 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)4,122,000.00 22 ต.ค. 58
 
  23 พ.ย. 58
 
 
527ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโปรแกรมประยุกต์สำหรับสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ โดยวิธีตกลงราคา106,572.00 21 ต.ค. 58
 
   
528ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาซอฟแวร์ระบบเสมือนจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ โดยวิธีตกลงราคา182,045.52 21 ต.ค. 58
 
   
529ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) ประจำศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีตกลงราคา107,856.00 21 ต.ค. 58
 
   
530ประกวดราคาซื้อยานพาหนะหรือรถยนต์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)4,156,000.00 20 ต.ค. 58
 
22 ต.ค. 58
 
11 พ.ย. 58
 
 
531ประกวดราคาซื้อเครื่องมือเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา (๔๑.๑๑.๔๔.๐๐ )เครื่องส่งวิทยุกระจายข่าวอากาศ กำลังส่ง ๑๐ กิโลวัตต์ แบบ Solid state ที่ส่วนควบคุมระบบวิทยุกระจายข่าวอากาศ (บางปลา) ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี 60,000,000.00 15 ต.ค. 58
 
   30 มี.ค. 59
 
532ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการระบบเครือข่ายสมรรถนะสูงเพื่อตรวจเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิ แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)555,000,000.00 14 ต.ค. 58
 
   14 มี.ค. 59
 
533ราคากลางเช่าใช้บริการสื่อสัญญาณโทรคมนาคมแบบคู่สายเช่า (Leased Line Internet) โดยวิธีตกลงราคา296,604.00 14 ต.ค. 58
 
   
534สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักข้าราชการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก จำนวน 19 หลัง ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต980,000.00
 
   
535สอบราคาเช่าใช้บริการเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙1,100,000.00 13 ต.ค. 58
 
  06 พ.ย. 58
 
 
536สอบราคาจ้างเหมาตัดหญ้าและดูแลสนามอุตุนิยมวิทยาในกรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 7 คน870,000.00 13 ต.ค. 58
13 ต.ค. 58
 
   13 พ.ย. 58
 
537ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์รายการเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบDopplerพร้อมอุปกรณ์และหอเรดาร์2เครื่องที่จังหวัดเชียงราย ต.บ้านดู่ อ.เมือง และสุราษฎร์ธานี ต.หัวเตย อ.พุนพิน โดยวิธี e-bidding307,518,000.00 07 ต.ค. 58
07 ต.ค. 58
07 ต.ค. 58
07 ต.ค. 58
07 ต.ค. 58
07 ต.ค. 58
07 ต.ค. 58
 
   10 ก.พ. 59
 
538ราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน ๔ คน โดยวิธีตกลงราคา499,992.00 02 ต.ค. 58
 
   
539จ้างพนักงานทำความสะอาดที่ทำการอาคารสำนักงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกลางกรมอุตุนิยมวิทยา125,280.00 01 ต.ค. 58
 
   
540จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยวิธีตกลงราคา342,000.00 30 ก.ย. 58
 
   
541จ้างเหมาบริการดูแลพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้อุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยวิธีตกลงราคา229,836.00 30 ก.ย. 58
 
   
542ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ของกรมอุตุนิยมวิทยาโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทืรอนิกส์ (e-bidding)3,157,035.00 30 ก.ย. 58
30 ก.ย. 58
 
  25 พ.ย. 58
25 พ.ย. 58
 
26 ต.ค. 58
 
543ราคากลางการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบการกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25591,656,000.00 30 ก.ย. 58
 
   
544ราคากลางเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ตแบบองค์กร โดยวิธีพิเศษ1,078,547.16 29 ก.ย. 58
 
   
545ราคากลางเครื่องเชื่อมสายไฟเบอร์ออฟติกพร้อมอุปกรณ์350,000.00 29 ก.ย. 58
 
   
546ราคากลางการเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมุลอินเตอร์เน็ตที่ความเร็ว 4 Mbps ณ สำนักอุตุนิยมวิทยาการบิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559321,000.00 29 ก.ย. 58
 
   
547จ้างเหมาเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 500 KVA 24 KV และตู้ MDB พร้อมติดตั้งภายนอกอาคาร3,279,000.00 29 ก.ย. 58
 
   
548ราคากลางการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ในโครงการนำร่องการติดตั้งสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559528,960.00 29 ก.ย. 58
 
   
549จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาชำรุดบ้านพักข้าราชการ กรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีตกลงราคา497,550.00 28 ก.ย. 58
 
   
550ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีตกลงราคา222,000.00 28 ก.ย. 58
 
   
551จ้างเหมาซ่อมแซมห้องเขตอุดมศักดิ์ ชั้น 13 อาคาร 50 ปี อุตุนิยมวิทยา โดยวิธีตกลงราคา499,657.90 28 ก.ย. 58
 
   
552ราคากลางจัดซื้อเครื่องเสียงแบบเคลื่อนย้าย พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบตู้เก็บเครื่องเสียงและอุปกรณ์เพื่อป้องกันความเสียหายขณะเคลื่อนย้าย พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีตกลงราคา402,469.80 28 ก.ย. 58
 
   
553เช่าใช้ระบบสื่อสาร GPRS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยวิธีพิเศษ7,379,724.00 25 ก.ย. 58
 
   
554ราคากลางการเช่าใช้บริการเครือข่ายระบบสื่อสารแบบองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25596,476,239.20 25 ก.ย. 58
 
   
555ราคากลางการจ้างหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศการบินที่ทางวิ่งฝั่งตะวันตก (สุวรรณภูมิ) 1 ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ระยะเวลา 4 เดือน (เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนมกราคม 2559)5,465,560.00 23 ก.ย. 58
 
   
556ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบดอปเปอร์ชนิด S-Band พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีพิเศษ14,445,000.00 22 ก.ย. 58
 
   
557ราคากลางเช่าใช้บริการ Public IP ระหว่างประเทศ513,600.00 21 ก.ย. 58
 
   
558จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบตรวจแผ่นดินไหวอัตโนมัติระยะไกลเพื่อการเตือนภัยสึนามิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25597,362,000.00 16 ก.ย. 58
 
   
559ราคากลางจ้างบริการรักษาความปลอดภัย2,570,304.00 15 ก.ย. 58
 
   
560ราคากลางการเช่าใช้บริการสื่อสารอินเตอร์เนทสำหรับระบบตรวจแผ่นดินไหวอัตโนมัติระยะไกลเพื่อการเตือนภัยสึนามิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25591,386,720.00 14 ก.ย. 58
 
   
561จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบตรวจแผ่นดินไหวอัตโนมัติระบบฐานข้อมูลและเชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยวิธีพิเศษ5,867,880.00 11 ก.ย. 58
 
   
562จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติและเครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้น รวมทั้งเครื่องมือตรวจอากาศการบินติดตั้งที่ทางวิ่ง ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255934,013,160.00 08 ก.ย. 58
 
   
563ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ครั้งที่ 1/2558- 04 ก.ย. 58
 
   
564ประกวดราคาจ้างการจ้างงาน (๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ ) จ้างเหมาบริการติดตั้งตาข่ายป้องกันนก โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 277,146.31 31 ส.ค. 58
 
   
565ราคากลางการจ้างเหมาซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ของ สอต.ระยอง124,248.40 31 ส.ค. 58
 
   
566ประกวดราคาซื้ออะไหล่ระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) และอะไหล่วัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ AWOS,LLWAS และ UPPERAIR (e-bidding)502,525.50 24 ส.ค. 58
 
  11 ก.ย. 58
 
 
567จ้างเหมาซ่อมอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์เครื่องอูโมงค์ลมมาตรฐานแห่งชาติโดยวิธีพิเศษ192,600.00 24 ส.ค. 58
 
   
568ประกวดราคาจ้างงานบริการซ่อมแซมทั่วไป (๗๒.๑๐.๑๕.๐๑) ซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟฟ้าฉุกเฉิน จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)508,250.00 19 ส.ค. 58
 
  09 พ.ย. 58
 
 
569ประกวดราคาจ้างการพิมพ์รูปเล่ม(82.12.18.00)จัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2557ของกรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์์(e-bidding)262,150.00 18 ส.ค. 58
 
19 ส.ค. 58
 
29 ก.ย. 58
 
 
570ซื้อกระดาษพิมพ์กราฟพร้อมอุปกรณ์การพิมพ์โดยวิธีพิเศษ117,871.20 13 ส.ค. 58
 
   
571จ้างเหมาซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) จำนวน 13 เครื่อง โดยวิธีพิเศษ239,038.00 11 ส.ค. 58
 
   
572ซื้อกระดาษกราฟวัดความยาวนานของแสงแดดโดยวิธีพิเศษ1,545,000.00 06 ส.ค. 58
 
   
573ซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS) โดยวิธีพิเศษ303,773.00 06 ส.ค. 58
 
   
574ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (๔๓.๒๐.๑๘.๐๐) จัดหาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก (External Storage) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,089,795.00 27 ก.ค. 58
 
   10 ส.ค. 58
 
575ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์ (Web Application Firewall : WAF) และลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)716,515.87 27 ก.ค. 58
 
   10 ส.ค. 58
 
576เช่าใช้ระบบสื่อสาร GPRS จำนวน 979 สถานี ประจำปีงบประมาณ 2558 ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2558 - เดือนกันยายน 2558 ด้วยวิธีพิเศษ1,229,954.12 23 ก.ค. 58
 
   
577ประกวดราคาซื้อเครื่องเชื่อม (๒๓.๑๒.๑๕.๐๕) เครื่องเชื่อมสายไฟเบอร์ออฟติกพร้อมชุดอุปกรณ์เครื่องมือในการใช้งาน จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 350,000.00 15 ก.ค. 58
 
  29 ก.ค. 58
 
 
578ประกวดราคาจ้างการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์และการสนับสนุน (๘๑.๑๑.๒๒.๐๐) จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET) ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ก.ค.58 - ก.ย.58) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 414,000.00 15 ก.ค. 58
 
  04 ส.ค. 58
 
 
579ประกวดราคาซื้อไม้สัก (11.12.16.14) วัสดุงานไม้ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)757,125.00 14 ก.ค. 58
14 ก.ค. 58
 
   27 ก.ค. 58
 
580ประกวดราคาซื้อเครื่องมือเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา (๔๑.๑๑.๔๔.๐๐)อะไหล่เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ (อุปกรณ์เฉพาะ) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)13,818,000.00 10 ก.ค. 58
 
   29 ก.ค. 58
 
581ประกวดราคาซื้อก๊าซสารประกอบไฮโดรเจน (12.14.21.01)แก๊สไฮโดรเจน (เฉพาะเนื้อแก๊ส) จำนวน 2,500 ท่อ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)256,275.00 09 ก.ค. 58
 
  06 ส.ค. 58
 
 
582ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (43.21.16.00)วัสดุและอุปกรณ์อะไหล่คอมพิวเตอร์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)191,897.00 09 ก.ค. 58
 
  20 ส.ค. 58
 
 
583ประกวดราคาซื้อเครื่องมือเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา (41.11.44.00) วิทยุหยั่งอากาศแบบ 1680 MHz.(iMET-2BI) ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์ พร้อมแบตเตอรี่แห้ง จำนวน 600 ชุดโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)7,858,080.00 08 ก.ค. 58
 
   06 ส.ค. 58
 
584จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบตรวจแผ่นดินไหวอัตโนมัติเพื่อการเตือนภัยสึนามิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยวิธีพิเศษ1,636,000.00 08 ก.ค. 58
 
   
585จ้างเหมาบำรุงพร้อมซ่อมแซมระบบหาพิกัดตำแหน่งฟ้าแลบ (Lightning Detection System) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยวิธีพิเศษ2,100,000.00 07 ก.ค. 58
 
   
586จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศการบินที่ทางวิ่งฝั่งตะวันตก (สุวรรณภูมิ) 1 ระบบโดยวิธีพิเศษ2,732,780.00 07 ก.ค. 58
07 ก.ค. 58
 
   
587จ้างเหมาซ่อมอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์เครื่องอุโมงค์ลมมาตรฐานแห่งชาติ โดยวิธีพิเศษ192,600.00 30 มิ.ย. 58
 
   
588ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมโปรแกรมการใช้งานระบบตรวจวัดฝนอัตโนมัติ จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2,648,250.00 26 มิ.ย. 58
 
   16 ก.ค. 58
 
589ประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่อิเล็กทรอนิกส์ (๒๖.๑๑.๑๗.๐๖) แบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,009,544.00 26 มิ.ย. 58
 
08 ก.ค. 58
 
  15 ก.ค. 58
 
590ประกวดราคาเช่าระบบการติดต่อสื่อสารภายใน(43.22.15.25)เช่าใช้ระบบสื่อสาร GPRS จำนวน 979 จุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,769,037.84 26 มิ.ย. 58
 
  16 ก.ค. 58
 
 
591ประกวดราคาซื้อเครื่องมือเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา(41.11.44.00)วัสดุและอะไหล่สำหรับเครื่องมือตรวจวัดแผ่นดินไหว SPS-1 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)576,000.00 25 มิ.ย. 58
 
   15 ก.ค. 58
 
592ประกวดราคาจ้างงานบริการซ่อมแซมทั่วไป(72.10.15.01)จ้างเหมาซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า(UPS)จำนวน 13 เครื่องโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์239,038.00 22 มิ.ย. 58
 
  15 ก.ค. 58
 
 
593ประกวดราคาซื้อเครื่องมือเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา(41.11.44.00)อะไหล่สำหรับเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติAWSโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์์303,773.00 22 มิ.ย. 58
 
  14 ก.ค. 58
 
 
594ประกวดราคาซื้อเครื่องมือเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา (๔๑.๑๑.๔๔.๐๐ ) จัดซื้อเซนเซอร์วัดอุณหภูมิสำหรับเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)744,720.00 15 มิ.ย. 58
 
   06 ก.ค. 58
 
595จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงพร้อมจัดหาครุภัณฑ์ ห้องประชุมมรกต ชั้น 2 กรมอุตุนิยมวิทยา โดยวิธีพิเศษ1,996,170.00 15 มิ.ย. 58
 
   
596ประกวดราคาจ้างงานบริการซ่อมแซมทั่วไป (๗๒.๑๐.๑๕.๐๑) ซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟฟ้าฉุกเฉิน จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)294,036.00 03 มิ.ย. 58
 
  25 มิ.ย. 58
 
 
597ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ใช้ในการพิมพ์(45.10.17.00) กระดาษพิมพ์กราฟพร้อมอุปกรณ์การพิมพ์โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)117,871.20 02 มิ.ย. 58
 
  13 ก.ค. 58
 
 
598กระดาษสำหรับเขียนกราฟ (๑๔.๑๑.๑๕.๑๒) กระดาษกราฟวัดความยาวของแสงแดด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,545,000.00 27 พ.ค. 58
 
  13 ก.ค. 58
 
 
599ประกวดราคาซื้อเครื่องมือเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา (๔๑.๑๑.๔๔.๐๐ ) บอลลูนตรวจอากาศ เพื่อการตรวจอากาศชั้นบน ขนาด ๓๐๐ แกรม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,833,000.00 22 พ.ค. 58
 
   09 ก.ค. 58
 
600ราคากลางกระดาษกราฟวัดความยาวนานของแสงแดด1,545,000.00 20 พ.ค. 58
 
   
601ราคากลางซื้อกระดาษพิมพ์กราฟพร้อมอุปกรณ์การพิมพ์ จำนวน 4 รายการ (e-bidding)117,871.20 20 พ.ค. 58
 
   
602ประกวดราคาซื้อเครื่องมือเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา(41.11.44.00)วิทยุหยั่งอากาศ แบบ 1680 MHz.(iMET-2BI)ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์พร้อมแบตเตอรี่แห้ง จำนวน 600 ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)7,858,080.00 14 พ.ค. 58
14 พ.ค. 58
14 พ.ค. 58
 
15 พ.ค. 58
 
10 มิ.ย. 58
 
 
603เชิญชวนผู้สนใจเข้าเสนอราคาโครงการแบ่งเวลาให้ดำเนินรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงกลางกรมอุตุนิยมวิทยา ทั้ง 6 สถานี11,524,872.00 06 พ.ค. 58
06 พ.ค. 58
06 พ.ค. 58
 
   03 มิ.ย. 58
 
604ราคากลางโครงการจัดซื้อวิทยุหยั่งอากาศแบบ 1680 MHz.(iMET-2BI) ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์พร้อมแบตเตอรี่แห้ง จำนวน 600 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)7,858,080.00 27 เม.ย. 58
 
  14 พ.ค. 58
 
 
605ราคากลางโครงการกาการแบ่งเวลาให้ดำเนินรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุุตุนิยมวิทยา ทั้ง 6 สถานี11,524,872.00 09 เม.ย. 58
 
   
606ราคากลางการจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องเก็บและบันทึกข้อมูลการสื่อสารข่าวอากาศ4,815,000.00 03 เม.ย. 58
 
   
607สอบราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ณ สำนักอุุตุนิยมวิทยาการบิน171,000.00 02 เม.ย. 58
02 เม.ย. 58
02 เม.ย. 58
 
   29 เม.ย. 58
 
608สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงและโปรแกรมระบบการทำงานของศูนย์โทรคมนาคมอุุตุนิยมวิทยาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำนวน 1 รายการ1,029,875.00 23 มี.ค. 58
23 มี.ค. 58
23 มี.ค. 58
 
   16 เม.ย. 58
 
609สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงพร้อมจัดหาครุภัณฑ์ห้องประชุมมรกต ชั้น 2 อาคาร 50 ปีกรมอุตุนิยมวิทยา1,996,170.00 23 มี.ค. 58
23 มี.ค. 58
23 มี.ค. 58
 
  08 เม.ย. 58
 
 
610ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับเปลี่ยนทดแทนให้ที่สถานีฝนอัตโนมัติ 930 ลูก (930 สถานี)- 10 มี.ค. 58
 
   
611ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยของข้าราชการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ลักษณะเป็นอาคาร ค.ส.ล. สูง 4 ชั้น จำนวน 1 หลังด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์19,999,000.00 05 มี.ค. 58
05 มี.ค. 58
05 มี.ค. 58
05 มี.ค. 58
05 มี.ค. 58
05 มี.ค. 58
05 มี.ค. 58
 
  26 มิ.ย. 58
 
31 มี.ค. 58
 
612สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์242,274.75 26 ก.พ. 58
 
   26 มี.ค. 58
 
613สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 4 คน355,600.00 18 ก.พ. 58
 
   13 มี.ค. 58
 
614สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงห้องประชุมมรกต ชั้น 2 อาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา1,996,170.00 17 ก.พ. 58
17 ก.พ. 58
17 ก.พ. 58
 
  12 มี.ค. 58
 
 
615สอบราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS)246,000.00 06 ก.พ. 58
06 ก.พ. 58
 
   02 มี.ค. 58
 
616สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงและโปรแกรมระบบการทำงานของศูนย์โทรคมนาคมอุตุุนิยมวิทยาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใหต้ จำนวน 1 รายการ1,029,875.00 05 ก.พ. 58
05 ก.พ. 58
 
  24 ก.พ. 58
 
 
617เช่าใช้ระบบสื่อสาร GPRS ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 โดยวิธีพิเศษ614,977.00 04 ก.พ. 58
 
   
618ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA 100 ชุดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์3,300,000.00 08 ม.ค. 58
08 ม.ค. 58
08 ม.ค. 58
 
   04 ก.พ. 58
 
619สอบราคาจัดซื้อบอลลูนตรวจอากาศ เพื่อการตรวจอากาศชั้นบน จำนวน 1 รายการ1,776,000.00 05 ม.ค. 58
05 ม.ค. 58
05 ม.ค. 58
 
   28 ม.ค. 58
 
620สอบราคาจ้างซ่อมแซมเครื่อง Spectrum Analyser hp8563E 342,400.00 22 ธ.ค. 57
22 ธ.ค. 57
 
   26 ม.ค. 58
 
621ราคากลางเช่าใช้ระบบสื่อสาร GPRS ประจำเดือนมกราคม 2558622,205.00 19 ธ.ค. 57
 
   
622จ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 4 คน385,200.00 08 ธ.ค. 57
08 ธ.ค. 57
 
  05 ม.ค. 58
 
 
623ราคากลางประกวดราคาการจัดกซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 2 พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA จำนวน 100 ชุด3,300,000.00 08 ธ.ค. 57
 
   
624ประกวดราคาการจัดซื้อวิทยุหยั่งอากาศ แบบ 1680 MHz. ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์พร้อมแบตเตอรี่แห้ง จำนวน 400 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์5,560,000.00 04 ธ.ค. 57
04 ธ.ค. 57
04 ธ.ค. 57
04 ธ.ค. 57
 
   15 ม.ค. 58
 
625สอบราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ณ สำนักอุตุนิยมวิทยาการบิน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2558)256,500.00 02 ธ.ค. 57
02 ธ.ค. 57
02 ธ.ค. 57
 
  12 มี.ค. 58
 
12 ม.ค. 58
 
626จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบDoppler พร้อมอุปกรณ์และหอเรดาร์ 2 เครื่องที่จังหวัดน่านและศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์309,337,000.00 01 ธ.ค. 57
 
   16 มี.ค. 58
20 ก.พ. 58
 
627เช่าใช้ระบบสื่อสาร GPRS ประจำเดือนธันวาคม 2557 โดยวิธีพิเศษ622,205.00 27 พ.ย. 57
 
   
628จ้างเหมาจัดทำสื่อสร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาให้กับประชาชนโดยวิธีพิเศษ268,837.50 25 พ.ย. 57
 
   
629สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบการกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET)966,000.00 20 พ.ย. 57
20 พ.ย. 57
20 พ.ย. 57
20 พ.ย. 57
 
   16 ธ.ค. 57
 
630สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร จำนวน 1 คน104,420.00 17 พ.ย. 57
17 พ.ย. 57
17 พ.ย. 57
 
   17 ธ.ค. 57
 
631ราคากลางการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ในโครงการนำร่องการติดตั้งสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์484,880.00 17 พ.ย. 57
 
   
632สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล จำนวน 18 เครื่อง482,000.00 14 พ.ย. 57
14 พ.ย. 57
 
   16 ธ.ค. 57
 
633สอบราคาจ้างเหมาซ่อมระบบเสียงหอประชุมใหญ่ กรมอุตุนิยมวิทยา- 07 พ.ย. 57
07 พ.ย. 57
07 พ.ย. 57
 
   08 ธ.ค. 57
 
634สอบราคาจ้่างเหมาจัดทำสื่อสร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาให้กับประชาชน- 07 พ.ย. 57
07 พ.ย. 57
07 พ.ย. 57
07 พ.ย. 57
07 พ.ย. 57
07 พ.ย. 57
07 พ.ย. 57
 
  20 พ.ย. 57
 
 
635สอบราคาเช่าใช้บริการเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 20 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2558- 07 พ.ย. 57
07 พ.ย. 57
07 พ.ย. 57
 
   08 ธ.ค. 57
 
636ราคากลางโครงการจัดหาเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ Doppler พร้อมอุปกรณ์ และหอเรดาร์ 2 เครื่อง ที่จังหวัดน่าน และศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดอุบลราชธานี - 05 พ.ย. 57
 
   
637เช่าใช้ระบบสื่อสาร GPRS ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 ด้วยวิธีพิเศษ- 31 ต.ค. 57
 
   
638สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเว็บไซต์และระบบสำรองข้อมูล- 30 ต.ค. 57
30 ต.ค. 57
30 ต.ค. 57
 
   17 พ.ย. 57
 
639จ้างเหมาบำรุงรักษาซอฟแวร์ระบบเสมือนจริง (ปีงบประมาณ 2558)- 30 ต.ค. 57
 
   14 พ.ย. 57
 
640สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้อุตุนิยมวิทยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2558- 30 ต.ค. 57
30 ต.ค. 57
 
   19 พ.ย. 57
 
641สอบราคาซื้อเครื่องส่งวิทยุหยั่งลมชั้นบน จำนวน 3,000 เครื่อง- 30 ต.ค. 57
 
   16 ธ.ค. 57
 
642ประกวดราคาซื้อเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) 3 เครื่อง ที่ท่าอากาศยานนครพนม ท่าอากาศยานสกลนครและท่าอากาศยานชุมพรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์์- 29 ต.ค. 57
29 ต.ค. 57
29 ต.ค. 57
29 ต.ค. 57
29 ต.ค. 57
29 ต.ค. 57
 
   30 ม.ค. 58
 
643สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบปรับอากาศแบบควบคุมความชื้นและอุณหภูมิ- 29 ต.ค. 57
29 ต.ค. 57
29 ต.ค. 57
 
   19 พ.ย. 57
 
644สอบราคาจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่ต่ำกว่า 25 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง- 28 ต.ค. 57
28 ต.ค. 57
28 ต.ค. 57
 
   05 ม.ค. 58
 
645สอบราคาจ้างเหมาตัดหญ้าและดูแลสนามอุตุนิยมวิทยาการบิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558- 17 ต.ค. 57
17 ต.ค. 57
17 ต.ค. 57
 
   02 ธ.ค. 57
 
646สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) ประจำศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2558)- 13 ต.ค. 57
13 ต.ค. 57
13 ต.ค. 57
 
   04 พ.ย. 57
 
647สอบราคาจ้างเหมาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือตรวจอากาศต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558- 08 ต.ค. 57
08 ต.ค. 57
08 ต.ค. 57
08 ต.ค. 57
 
   06 พ.ย. 57
 
648สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 4 คน (ปี 2558)- 08 ต.ค. 57
08 ต.ค. 57
 
  30 ต.ค. 57
 
 
649สอบราคาจัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) พร้อมติดตั้ง จำนวน 384 ลูก- 08 ต.ค. 57
08 ต.ค. 57
08 ต.ค. 57
 
   20 พ.ย. 57
 
650จ้างบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยวิธีกรณีพิเศษ- 07 ต.ค. 57
 
   
651สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล จำนวน 5 เครื่อง- 03 ต.ค. 57
03 ต.ค. 57
 
   21 ม.ค. 58
 
652สอบราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (สำนักอุตุนิยมวิทยาการบิน)- 29 ก.ย. 57
29 ก.ย. 57
 
03 ต.ค. 57
 
10 พ.ย. 57
 
 
653ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ของกรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์- 29 ก.ย. 57
29 ก.ย. 57
29 ก.ย. 57
 
24 ต.ค. 57
 
  29 ต.ค. 57
 
654สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์- 26 ก.ย. 57
26 ก.ย. 57
 
   20 ต.ค. 57
 
655สอบราคาจ้างเหมาตัดหญ้าและดูแลสนามอุตุนิยมวิทยาในบริเวณกรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 7 คน- 25 ก.ย. 57
25 ก.ย. 57
 
   20 ต.ค. 57
 
656จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ของกรมอุตุนิยมวิทยา จำนวน 30 คน วิธีพิเศษ- 24 ก.ย. 57
 
   
657สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง- 24 ก.ย. 57
24 ก.ย. 57
 
   20 ต.ค. 57
 
658เช่าใช้ระบบสื่อสาร GPRS ประจำเดือนตุลาคม 2557- 19 ก.ย. 57
 
   
659การจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบตรวจแผ่นดินไหวอัตโนมัติ ระบบฐานข้อมูลและเชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558- 19 ก.ย. 57
 
   
660ราคากลางการจัดซื้ออะไหล่และอุปกรณ์เครื่องมือตรวจวัดแผ่นดินไหว จำนวน 5 รายการ- 19 ก.ย. 57
 
   
661สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล จำนวน 18 เครื่อง- 18 ก.ย. 57
18 ก.ย. 57
 
  01 ต.ค. 57
 
 
662สอบราคาจ้างเหมารื้อถอนทำลายซากสิ่งปลูกสร้างเดิม- 18 ก.ย. 57
18 ก.ย. 57
18 ก.ย. 57
 
   04 พ.ย. 57
 
663ราคากลางการจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบดอปเปอร์ ชนิด S-Band พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255817,334,000.00 16 ก.ย. 57
 
   
664สอบราคาจ้างเหมาซ่อมระบบเสียงหอประชุมใหญ่579,940.00 15 ก.ย. 57
15 ก.ย. 57
15 ก.ย. 57
 
  06 ต.ค. 57
 
 
665สอบราคาเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ตที่ความเร็ว 4 Mbps.321,000.00 15 ก.ย. 57
15 ก.ย. 57
 
   07 ต.ค. 57
 
666จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนทางเข้า-ออก คอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง 100 เมตร ที่ส่วนควบคุมระบบวิทยุกระจายข่าวอากาศ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ852,000.00 15 ก.ย. 57
15 ก.ย. 57
15 ก.ย. 57
15 ก.ย. 57
 
   03 ต.ค. 57
 
667จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบตรวจแผ่นดินไหวอัตโนมัติระยะไกลเพื่อการเตือนภัยสึนามิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยวิธีพิเศษ9,816,000.00 12 ก.ย. 57
 
   
668สอบราคาเช่าใช้บริการเครื่องถ่ายเอกสาร1,567,500.00 12 ก.ย. 57
12 ก.ย. 57
12 ก.ย. 57
 
  09 ต.ค. 57
 
 
669จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบพิกัดตำแหน่งฟ้าแลบ (Lightning Detection System) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255812,600,000.00 11 ก.ย. 57
 
   
670ราคากลางเช่าใช้บริการเครือข่ายระบบสื่อสารแบบองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25586,476,239.20 10 ก.ย. 57
 
   
671เช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ตแบบองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยวิธีพิเศษ- 09 ก.ย. 57
 
   
672สอบราคาซื่้อโปรแกรมป้องกันระบบเครือข่าย Firewall- 09 ก.ย. 57
 
   26 ก.ย. 57
 
673สอบราคาโครงการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับผลิตรายการวิทยุเพื่อการสนับสนุนการส่งกระจายเสียง- 09 ก.ย. 57
09 ก.ย. 57
09 ก.ย. 57
 
  23 ก.ย. 57
 
 
674สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 จำนวน 1 หลัง (สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูน)- 08 ก.ย. 57
08 ก.ย. 57
08 ก.ย. 57
 
   
675สอบราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สถานีอุตุนิยมวิทยาพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 หลัง- 08 ก.ย. 57
08 ก.ย. 57
08 ก.ย. 57
 
   
676สอบราคากาอสร้างบ้านพักข้าราชการสถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์ (ราคากลาง 650,000 บาท)- 08 ก.ย. 57
08 ก.ย. 57
08 ก.ย. 57
08 ก.ย. 57
08 ก.ย. 57
 
   19 ก.ย. 57
 
677สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์ (ราคากลาง 267,000 บาท)- 08 ก.ย. 57
08 ก.ย. 57
08 ก.ย. 57
 
   19 ก.ย. 57
 
678สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในที่กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกกบินทร์บุรี- 08 ก.ย. 57
08 ก.ย. 57
08 ก.ย. 57
08 ก.ย. 57
 
   
679สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนทางเข้าสถานีอุตุนิยมวิทยาปทุมธานี- 08 ก.ย. 57
08 ก.ย. 57
08 ก.ย. 57
 
12 ก.ย. 57
 
  26 ก.ย. 57
 
680สอบราคาจ้างก่อสร้างผนังกันคลื่นกัดเซาะชายฝั่ง (กลุ่มงานตรวจอากาศเกาะลันตา)- 08 ก.ย. 57
08 ก.ย. 57
08 ก.ย. 57
08 ก.ย. 57
 
   
681จ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักราชการระดับ 3-4 สถานีอุตุนิยมวิทยาปัตตานี โดยวิธีพิเศษ- 08 ก.ย. 57
08 ก.ย. 57
08 ก.ย. 57
08 ก.ย. 57
 
   
682สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์- 08 ก.ย. 57
08 ก.ย. 57
08 ก.ย. 57
08 ก.ย. 57
08 ก.ย. 57
 
   22 ก.ย. 57
 
683สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมระบบปรับอากาศแบบทำความเย็นรวมด้วยน้ำ- 08 ก.ย. 57
08 ก.ย. 57
 
   
684สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้อุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558- 08 ก.ย. 57
08 ก.ย. 57
08 ก.ย. 57
 
  01 ต.ค. 57
 
 
685สอบราคาซื้อโปรแกรมป้องกันระบบเมล์- 05 ก.ย. 57
05 ก.ย. 57
 
   24 ก.ย. 57
 
686สอบราคาจ้างเหมาซ่อมระบบตรวจวัดโอโซนบรูเวอร์สเปคโตรโฟโตมิเตอร์ (Brewer Spectrophotometer) จำนวน 2 เครื่อง- 04 ก.ย. 57
04 ก.ย. 57
04 ก.ย. 57
 
   26 ก.ย. 57
 
687เช่าใช้บริการ Public IP ระหว่างประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558- 03 ก.ย. 57
 
   
688 เช่าใช้บริการสื่อสารอินเตอร์เนทสำหรับระบบตรวจแผ่นดินไหวอัตโนมัติระยะไกลเพื่อการเตือนภัยสึนามิ โดยวิธีพิเศษ- 02 ก.ย. 57
 
   
689ราคากลางการจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติและเครื่ืองมือตรวจอากาศผิวพื้น รวมทั้งเครื่องมือตรวจอากาศการบินติดตั้งที่ทางวิ่งที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558- 02 ก.ย. 57
 
   
690ราคากลางการจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศการบินที่ทางวิ่งฝั่งตะวันตก (สุวรรณภูมิ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558- 02 ก.ย. 57
 
   
691ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมระบบปรับอากาศแบบทำความเย็นรวมด้วยน้ำ399,966.00 28 ส.ค. 57
 
   
692ประกวดราคาการจัดซื้ออุปกรณ์มาตรฐานสอบเทียบเครื่องมือตรวจอากาศแบบเคลื่อนที่ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์3,450,000.00 15 ส.ค. 57
15 ส.ค. 57
15 ส.ค. 57
15 ส.ค. 57
 
   17 ก.ย. 57
 
693ราคากลางโครงการติดตั้งระบบตรวจวัดทิศทางและความเร็วลม รวม 2 ชุด ที่ท่าอากาศยานหัวหิน2,996,000.00 14 ส.ค. 57
 
   
694สอบราคาจัดซื้อแบตเตอรี่ สำหรับเปลี่ยนทดแทนของเดิมให้ที่สถานีฝนอัตโนมัติ จำนวน 930 ลูก (930 สถานี)1,114,263.00 13 ส.ค. 57
13 ส.ค. 57
 
  26 ก.ย. 57
 
24 ก.ย. 57
 
695สอบราคาจัดซื้ออะไหล่เครื่องมือตรวจลมชั้นบนแบบอัตโนมัติ iMet-1790 403 MHz. จำนวน 2 รายการ486,500.00 08 ส.ค. 57
08 ส.ค. 57
 
   28 ส.ค. 57
 
696ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุทัยธานีด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์2,665,300.00 05 ส.ค. 57
05 ส.ค. 57
05 ส.ค. 57
05 ส.ค. 57
05 ส.ค. 57
05 ส.ค. 57
05 ส.ค. 57
05 ส.ค. 57
 
   22 ก.ย. 57
 
697ประกวดราคาโครงการจัดซื้ออะไหล่เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS/LLWAS) จำนวน 11 รายการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์3,278,200.00 05 ส.ค. 57
05 ส.ค. 57
05 ส.ค. 57
05 ส.ค. 57
 
   29 ส.ค. 57
 
698สอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 200 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง1,250,000.00 01 ส.ค. 57
01 ส.ค. 57
 
   02 ก.ย. 57
 
699ประกวดราคาซื้อเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์3,519,000.00 31 ก.ค. 57
31 ก.ค. 57
31 ก.ค. 57
31 ก.ค. 57
 
   29 ส.ค. 57
 
700สอบราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องอุโมงค์ลมมาตรฐานแห่งชาติ กรมอุตุนิยมวิทยา240,750.00 31 ก.ค. 57
31 ก.ค. 57
31 ก.ค. 57
31 ก.ค. 57
 
   27 ส.ค. 57
 
701สอบราคาซื้ออะไหล่เครื่องส่งวิทยุกระจายข่าวอากาศ1,011,450.00 23 ก.ค. 57
23 ก.ค. 57
 
   14 ส.ค. 57
 
702จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบดอปเปอร์ชนิด S-Band พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25571,444,500.00 18 ก.ค. 57
 
   
703จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศการบินที่ทางวิ่งฝั่งตะวันตก(สุวรรณภูมิ) 1 ระบบ1,366,390.00 17 ก.ค. 57
 
   
704สอบราคาซื้ออุปกรณ์ดาวเทียมพร้อมติดตั้งสำหรับโครงการพัฒนาระบบสื่อสารเพื่อถ่ายทอดสัญญาณวิทยุผ่านดาวเทียมไปยังสถานีวิทยุเครือข่ายภูมิภาค1,500,000.00 04 ก.ค. 57
 
   29 ก.ค. 57
 
705สอบราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องวัดกระแสน้ำแบบ Acoustic ชนิด 500KHz พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด1,800,000.00 02 ก.ค. 57
02 ก.ค. 57
02 ก.ค. 57
 
   23 ก.ค. 57
 
706สอบราคาซื้ออะไหล่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ AWS 617,604.00 24 มิ.ย. 57
24 มิ.ย. 57
 
   28 ส.ค. 57
 
707สอบราคาซื้อเซนเซอร์วัดความชื้นสำหรับเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS)496,480.00 20 มิ.ย. 57
20 มิ.ย. 57
 
   16 ก.ค. 57
 
708การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ครั้งที่ 2/2557- 17 มิ.ย. 57
17 มิ.ย. 57
 
   
709สอบราคาจัดซื้ออะไหล่สำหรับตรวจซ่อมเครื่องมือตรวจลมชั้นบนแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 รายการ213,800.00 17 มิ.ย. 57
17 มิ.ย. 57
17 มิ.ย. 57
17 มิ.ย. 57
 
   06 ส.ค. 57
 
710ราคากลางการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบหาพิกัดตำแหน่งฟ้าแลบ (Lightning Detection System)3,150,000.00 13 มิ.ย. 57
 
   
711สอบราคาซื้ออะไหล่เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ1,698,550.00 13 มิ.ย. 57
13 มิ.ย. 57
 
   15 ก.ค. 57
 
712สอบราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือตรวจลมชั้นบนแบบอัตโนมัติ iMet-1790 403 MHz. จำนวน 2 รายการ486,500.00 12 มิ.ย. 57
12 มิ.ย. 57
 
  08 ก.ค. 57
 
 
713สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมซอฟต์แวร์ระบบเสมือนจริง149,996.88 11 มิ.ย. 57
11 มิ.ย. 57
11 มิ.ย. 57
11 มิ.ย. 57
 
   27 มิ.ย. 57
 
714จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่ต่ำกว่า 25 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง385,000.00 06 มิ.ย. 57
06 มิ.ย. 57
06 มิ.ย. 57
 
  01 ก.ค. 57
 
 
715สอบราคาจ้างเหมาบริการจัดเตรียมงานพิธีการรับรองและกิจกรรม เนื่องในวันสถาปนากรมอุตุนิยมวิทยา ครบรอบ 72 ปี 23 มิถุนายน 2557202,070.00 04 มิ.ย. 57
04 มิ.ย. 57
 
   18 มิ.ย. 57
 
716ประกวดราคาโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบตรวจวัดปริมาณน้ำฝนอัตโนมัติ (39 สถานี) 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์19,653,000.00 19 พ.ค. 57
19 พ.ค. 57
19 พ.ค. 57
19 พ.ค. 57
19 พ.ค. 57
19 พ.ค. 57
19 พ.ค. 57
 
11 มิ.ย. 57
 
  25 มิ.ย. 57
 
717สอบราคาจ้างเหมา “โครงการปรับปรุงระบบวิทยุออนไลน์ สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา จำนวน 6 สถานี”270,000.00 16 พ.ค. 57
16 พ.ค. 57
16 พ.ค. 57
 
   16 มิ.ย. 57
 
718การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครั้งที่ 1/2557- 15 พ.ค. 57
 
   
719ประกวดราคาโครงการจัดซื้อวิทยุหยั่งอากาศ แบบ 1680MHz.(iMet-2BI)ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์ พร้อมแบตเตอรี่แห้ง จำนวน 600 ชุดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์7,920,000.00 01 พ.ค. 57
01 พ.ค. 57
01 พ.ค. 57
01 พ.ค. 57
 
   29 พ.ค. 57
 
720สอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์ดาวเทียมพร้อมติดตั้งสำหรับ “โครงการพัฒนาระบบสื่อสารเพื่อถ่ายทอดสัญญาณวิทยุผ่านดาวเทียมไปยังสถานีวิทยุเครือข่ายภูมิภาค1,500,000.00 18 เม.ย. 57
18 เม.ย. 57
 
  03 มิ.ย. 57
 
 
721ประกวดราคาโครงการจัดซื้อวิทยุหยั่งอากาศ ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์ แบบ 1680 MHz. พร้อมแบตเตอรี่แห้ง จำนวน 400 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์5,560,000.00 10 เม.ย. 57
10 เม.ย. 57
10 เม.ย. 57
10 เม.ย. 57
 
   19 พ.ค. 57
 
722สอบราคาซื้อกระดาษกราฟวัดความยาวนานของแสงแดด และปากกากราฟ (หมึกในตัว)1,128,000.00 09 เม.ย. 57
09 เม.ย. 57
 
   14 พ.ค. 57
 
723สอบราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องวัดกระแสน้ำแบบ Acoustic ชนิด 500 KHz พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด1,800,000.00 03 เม.ย. 57
03 เม.ย. 57
03 เม.ย. 57
03 เม.ย. 57
 
  01 พ.ค. 57
 
 
724สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบการกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET)420,000.00 03 เม.ย. 57
03 เม.ย. 57
03 เม.ย. 57
 
   29 เม.ย. 57
 
725ประกวดราคาโครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมสถานีฝนอัตโนมัติ 930 สถานีด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์17,447,599.80 28 มี.ค. 57
28 มี.ค. 57
28 มี.ค. 57
28 มี.ค. 57
28 มี.ค. 57
28 มี.ค. 57
28 มี.ค. 57
28 มี.ค. 57
 
22 เม.ย. 57
25 เม.ย. 57
 
16 พ.ค. 57
 
 
726สอบราคาซื้อโปรแกรมป้องกันระบบเมล์695,500.00 18 มี.ค. 57
18 มี.ค. 57
 
   02 เม.ย. 57
 
727สอบราคาจ้างเหมาจัดทำหนังสือรายงานประจำปีกรมอุตุนิยมวิทยา ปี พ.ศ.2556195,810.00 17 มี.ค. 57
17 มี.ค. 57
 
   08 เม.ย. 57
 
728สอบราคาซื้ออะไหล่เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ Thyratron tube (JAN 8613)695,500.00 05 มี.ค. 57
05 มี.ค. 57
 
  19 มี.ค. 57
 
 
729จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบดอปเปอร์ชนิด S-Band พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25578,667,000.00 26 ก.พ. 57
 
   
730การจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศการบินที่ทางวิ่งฝั่งตะวันตก(สุวรรณภูมิ)1ระบบ โดยวิธีพิเศษ9,309,000.00 21 ก.พ. 57
 
   
731สอบราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 20 รายการ262,722.45 19 ก.พ. 57
19 ก.พ. 57
19 ก.พ. 57
19 ก.พ. 57
 
   25 มี.ค. 57
 
732สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบวิทยุออนไลน์ สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา จำนวน 6 สถานี270,000.00 17 ก.พ. 57
17 ก.พ. 57
 
  18 มี.ค. 57
 
 
733สอบราคาจ้างเหมาปรับปุงซ่อมแซมรั้วสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดพิษณุโลก350,000.00 10 ก.พ. 57
10 ก.พ. 57
 
   28 มี.ค. 57
 
734สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกมาช่วยปฏิบัติงานที่กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์120,000.00 31 ม.ค. 57
31 ม.ค. 57
 
   18 ก.พ. 57
 
735สอบราคาจ้างเหมาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือตรวจอากาศต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25571,406,500.00 30 ม.ค. 57
30 ม.ค. 57
30 ม.ค. 57
30 ม.ค. 57
30 ม.ค. 57
30 ม.ค. 57
 
   25 ก.พ. 57
 
736ประกวดราคาโครงการจัดซื้อวิทยุหยั่งอากาศ แบบ 1680 MHz. (iMET-2BI) ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์ พร้อมแบตเตอรี่แห้ง จำนวน 600 ชุด7,511,400.00 29 ม.ค. 57
29 ม.ค. 57
29 ม.ค. 57
 
  26 ก.พ. 57
 
 
737ประกวดราคาโครงการจัดซื้อบอลลูนตรวจอากาศ เพื่อการตรวจอากาศชั้นบน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์3,690,000.00 29 ม.ค. 57
29 ม.ค. 57
29 ม.ค. 57
29 ม.ค. 57
29 ม.ค. 57
 
   10 มี.ค. 57
 
738จ้างย้ายเสา-สายไฟฟ้า ณ ส่วนควบคุมระบบวิทยุกระจายข่าวอากาศ (บางปลา) โดยวิธีกรณีพิเศษ176,160.00 24 ม.ค. 57
24 ม.ค. 57
 
   
739ประกวดราคาโครงการจัดซื้อวิทยุหยั่งอากาศ ระบบเรดิโอธีโอโดไลน์ แบบ 1680 MHz พร้อมแบตเตอรี่แห้ง จำนวน 400 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์5,100,000.00 23 ม.ค. 57
23 ม.ค. 57
23 ม.ค. 57
23 ม.ค. 57
23 ม.ค. 57
 
  18 ก.พ. 57
 
 
740สอบราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องวัดกระแสน้ำแบบ Acoustic ชนิด 500 KHz พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่อง1,800,000.00 21 ม.ค. 57
21 ม.ค. 57
21 ม.ค. 57
21 ม.ค. 57
21 ม.ค. 57
 
  05 ก.พ. 57
 
 
741ประกวดราคาจัดหาเครื่องกระจายข่าวอากาศเพื่อการเดินเรือ (Broadcast for Shipping) 1 เครื่อง11,000,000.00 06 ม.ค. 57
06 ม.ค. 57
06 ม.ค. 57
06 ม.ค. 57
06 ม.ค. 57
06 ม.ค. 57
 
05 ก.พ. 57
30 ม.ค. 57
 
  28 ก.พ. 57
 
742สอบราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 20 รายการ262,722.45 18 ธ.ค. 56
18 ธ.ค. 56
 
  20 ม.ค. 57
 
 
743สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเว็บไซต์และระบบสำรองข้อมูล1,444,500.00 16 ธ.ค. 56
16 ธ.ค. 56
16 ธ.ค. 56
16 ธ.ค. 56
16 ธ.ค. 56
 
   07 ม.ค. 57
 
744สอบจ้างเหมาซ่อมเครื่องอุโมงค์ลมมาตรฐานแห่งชาติ240,750.00 13 ธ.ค. 56
13 ธ.ค. 56
 
  09 ม.ค. 57
 
 
745จ้างเหมาตัดหญ้าและดูแลสนามอุตุนิยมวิทยา (ส่วนกลาง) บางนา กรุงเทพมหานคร198,000.00 13 ธ.ค. 56
13 ธ.ค. 56
 
   07 ม.ค. 57
 
746สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกมาช่วยปฏิบัติงานที่กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์135,000.00 12 ธ.ค. 56
12 ธ.ค. 56
 
   03 ม.ค. 57
 
747สอบราคาซื้ออะไหล่วัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้ในการตรวจซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ122,920.00 12 ธ.ค. 56
12 ธ.ค. 56
 
   15 ม.ค. 57
 
748สอบราคาซื้อวัสดุโรงงาน352,351.00 12 ธ.ค. 56
12 ธ.ค. 56
 
   08 ม.ค. 57
 
749สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงลิฟท์โดยสาร จำนวน 4 เครื่อง ที่อาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา1,307,657.70 11 ธ.ค. 56
11 ธ.ค. 56
 
   15 ม.ค. 57
 
750เช่าใช้บริการระบบสื่อสาร GPRS5,613,750.00 09 ธ.ค. 56
09 ธ.ค. 56
09 ธ.ค. 56
09 ธ.ค. 56
09 ธ.ค. 56
09 ธ.ค. 56
 
   03 ม.ค. 57
 
751สอบราคาซื้อเครื่องส่งวิทยุหยั่งลมชั้นบน571,380.00 25 พ.ย. 56
 
   07 ม.ค. 57
 
752ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ของกรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพมหานคร3,750,000.00 21 พ.ย. 56
21 พ.ย. 56
21 พ.ย. 56
21 พ.ย. 56
21 พ.ย. 56
 
04 ธ.ค. 56
 
  13 ธ.ค. 56
 
753สอบราคาซื้อแก๊สไฮโดรเจน (เฉพาะเนื้อแก๊ส) จำนวน 2,500 ท่อ262,150.00 21 พ.ย. 56
21 พ.ย. 56
 
   18 ธ.ค. 56
 
754ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุประกอบการตรวจอากาศชั้นบน258,940.00 18 พ.ย. 56
 
   18 ธ.ค. 56
 
755ประกวดราคาโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบตรวจวัดปริมาณน้ำฝนอัตโนมัติ(39 แห่ง) 1 ระบบ19,653,000.00 15 พ.ย. 56
15 พ.ย. 56
15 พ.ย. 56
15 พ.ย. 56
15 พ.ย. 56
15 พ.ย. 56
 
17 ธ.ค. 56
 
10 ม.ค. 57
 
 
756เช่าใช้บริการเครือข่ายระบบสื่อสารแบบองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ด้วยวิธีพิเศษ6,476,239.20 05 พ.ย. 56
 
   
757จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ของกรมอุตุนิยมวิทยา จำนวน 30 คน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556 ด้วยวิธีพิเศษ313,275.00 05 พ.ย. 56
 
   
758เช่าใช้ระบบสื่อสาร GPRS สำหรับเดือนพฤศจิกายน 2556 - เดือนธันวาคม 25561,247,500.00 05 พ.ย. 56
 
   
759เช่าใช้ระบบสื่อสาร GPRS สำหรับเดือนตุลาคม 2556 ด้วยวิธีพิเศษ623,750.00 05 พ.ย. 56
 
   
760จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติและเครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้นรวมทั้งเครื่องมือตรวจอากาศการบินติดตั้งที่ทางวิ่งที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิด้วยวิธีพิเศษ34,013,160.00 05 พ.ย. 56
 
   
761ประกวดราคาซื้อเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ(AWOS) 2เครื่อง ที่ท่าอากาศยานระนองและท่าอากาศยานเลย39,400,000.00 17 ต.ค. 56
17 ต.ค. 56
17 ต.ค. 56
17 ต.ค. 56
17 ต.ค. 56
17 ต.ค. 56
 
   07 ม.ค. 57
 
762ผลผู้ชนะการสอบราคาเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ตที่ความเร็ว 4 Mbps328,383.00 15 ต.ค. 56
 
   
763สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่โรงจอดรถยนต์พร้อมห้องเอนกประสงค์1,983,260.00 14 ต.ค. 56
14 ต.ค. 56
 
   25 พ.ย. 56
 
764ประกวดราคาจัดหาเครื่องมือตรวจลมชั้นบน จำนวน 4 เครื่อง สำหรับติดตั้งใช้ราชการที่ สถานีอุตุนิยมวิทยากรุงเทพฯ ศูนย์อุตุนิยมวิยาภาคเหนือ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง สถานีประจวบคีรีขันธ์44,800,000.00 11 ต.ค. 56
11 ต.ค. 56
11 ต.ค. 56
11 ต.ค. 56
 
   09 ม.ค. 57
 
765ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์รายการเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ ระบบวินด์เชียร์ (LLWAS) 2 ระบบ ที่ท่าอากาศยานอุบลราชธานีและท่าอากาศยานเชียงรายด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์150,000,000.00 11 ต.ค. 56
11 ต.ค. 56
11 ต.ค. 56
11 ต.ค. 56
11 ต.ค. 56
11 ต.ค. 56
 
   23 ธ.ค. 56
 
766สอบราคาจ้างเหมาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือตรวจอากาศต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25571,500,000.00 08 ต.ค. 56
08 ต.ค. 56
08 ต.ค. 56
 
  21 พ.ย. 56
 
 
767ใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ตแบบองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โดยวิธีพิเศษ1,078,547.16 08 ต.ค. 56
 
   
768สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 ชุด ณ หอประชุมใหญ่ กรมอุตุนิยมวิทยา988,680.00 07 ต.ค. 56
07 ต.ค. 56
 
   12 พ.ย. 56
 
769สอบราคาซื้อจอแสดงผลข้อมูล349,990.00 30 ก.ย. 56
30 ก.ย. 56
 
   22 ต.ค. 56
 
770ราคากลางการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้ากรมอุตุนิยมวิทยา พร้อมบูรณะและย้ายที่ประดิษฐานองค์พระอินทราธิราชเพื่อพัฒนาองค์กรกรมอุตุนิยมวิทยา1,833,091.83 28 ก.ย. 56
 
   
771สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงลิฟท์โดยสาร จำนวน 4 เครื่อง ที่อาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา1,355,615.10 27 ก.ย. 56
27 ก.ย. 56
 
   11 ต.ค. 56
 
772สอบราคาเช่าใช้บริการเครื่องถ่ายเอกสาร1,567,500.00 27 ก.ย. 56
27 ก.ย. 56
 
   30 ต.ค. 56
 
773ประกวดราคาโครงการจ้างเหมาบริหารทำความสะอาดอาคารและสถานที่ของกรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพมหานคร3,759,300.00 27 ก.ย. 56
27 ก.ย. 56
27 ก.ย. 56
27 ก.ย. 56
 
  18 ต.ค. 56
 
 
774เช่าใช้บริการสื่อสารอินเตอร์เนทต่อเนื่องสำหรับระบบตรวจแผ่นดินไหวอัตโนมัติระยะไกลเพื่อการเตือนภัยสึนามิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โดยวิธีพิเศษ1,386,720.00 25 ก.ย. 56
 
   
775ราคากลางการจ้างเหมาซ่อมแซมพร้อมบำรุงรักษาระบบตรวจแผ่นดินไหวอัตโนมัติระยะไกลเพื่อการเตือนภัยสึนามิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25577,362,000.00 25 ก.ย. 56
 
   
776ราคากลางการจ้างเหมาซ่อมแซมพร้อมบำรุงรักษาระบบตรวจแผ่นดินไหวอัตโนมัติระบบฐานข้อมูลและระบบเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25575,867,880.00 25 ก.ย. 56
 
   
777จ้างบริการรักษาความปลอดภัย ณ สำนักอุตุนิยมวิทยาการบิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โดยวิธีกรณีพิเศษ850,512.00 25 ก.ย. 56
 
   
778จ้างบริการรักษาความปลอดภัย ณ กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำปี พ.ศ. 2557 โดยวิธีกรณีพิเศษ1,713,024.00 25 ก.ย. 56
 
   
779จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ของกรมอุตุนิยมวิทยา จำนวน 30 คน ประจำเดือนตุลาคม 2556 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โดยวิธีพิเศษ313,275.00 25 ก.ย. 56
 
   
780ประกวดราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ Doppler พร้อมอุปกรณ์ และหอเรดาร์ 2 เครื่อง ที่ดอนเมืองและศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแก่นด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์317,000,000.00 25 ก.ย. 56
25 ก.ย. 56
25 ก.ย. 56
25 ก.ย. 56
25 ก.ย. 56
25 ก.ย. 56
25 ก.ย. 56
 
   22 พ.ย. 56
 
781สอบราคาจ้างเหมาผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้อุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557216,000.00 24 ก.ย. 56
24 ก.ย. 56
 
  19 พ.ย. 56
 
 
782จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบปรับอากาศแบบควบคุมความชื้นและอุณหภูมิ141,240.00 19 ก.ย. 56
19 ก.ย. 56
 
   15 ต.ค. 56
 
783สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) ประจำศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ109,140.00 17 ก.ย. 56
17 ก.ย. 56
 
   08 ต.ค. 56
 
784สอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 200 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง1,250,000.00 16 ก.ย. 56
16 ก.ย. 56
 
   24 ต.ค. 56
 
785ราคากลางการจัดหาอะไหล่เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบดอปเปอร์ ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีพิเศษ9,309,000.00 16 ก.ย. 56
 
   
786สอบราคาจ้างเหมากำจัดปลวกและหนู162,000.00 16 ก.ย. 56
16 ก.ย. 56
 
   14 ต.ค. 56
 
787สอบราคาจ้างเหมาตัดหญ้าและดูแลสนามอุตุนิยมวิทยาบริเวณสำนักอุตุนิยมวิทยาการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปี 2557385,200.00 12 ก.ย. 56
12 ก.ย. 56
 
   26 ก.ย. 56
 
788เช่าใช้บริการ Public IP ระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โดยวิธีพิเศษ513,600.00 12 ก.ย. 56
 
   
789จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ342,000.00 11 ก.ย. 56
11 ก.ย. 56
 
   15 ต.ค. 56
 
790สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 4 คน503,040.00 10 ก.ย. 56
10 ก.ย. 56
 
   30 ก.ย. 56
 
791สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้ากรมอุตุนิยมวิทยา พร้อมบูรณะและย้ายที่ประดิษฐานองค์พระอินทราธิราช เพื่อพัฒนาองค์กรกรมอุตุนิยมวิทยา1,833,091.83 05 ก.ย. 56
05 ก.ย. 56
 
   20 ก.ย. 56
 
792จ้างเหมาตัดหญ้าและดูแลสนามอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 5 คน660,000.00 04 ก.ย. 56
 
   27 ก.ย. 56
 
793สอบราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงานและอุปกรณ์700,000.00 02 ก.ย. 56
02 ก.ย. 56
 
   20 ก.ย. 56
 
794สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงเก็บเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 หลัง- 07 ส.ค. 56
07 ส.ค. 56
07 ส.ค. 56
 
   04 ต.ค. 56
 
795สอบราคาจ้างจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2555 กรมอุตุนิยมวิทยา- 10 ก.ค. 56
 
   14 ส.ค. 56
 
796การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ต่างๆที่เก่าและชำรุด จำนวน 57 รายการ ครั้งที่ 2/2556- 08 ก.ค. 56
08 ก.ค. 56
 
   
797ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกลางกรมอุตุนิยมวิทยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์- 05 ก.ค. 56
05 ก.ค. 56
05 ก.ค. 56
05 ก.ค. 56
05 ก.ค. 56
05 ก.ค. 56
05 ก.ค. 56
05 ก.ค. 56
 
30 ก.ค. 56
 
  23 ส.ค. 56
 
798การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครั้งที่ 1/2556- 28 มิ.ย. 56
28 มิ.ย. 56
 
   
799สอบราคาซื้อตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อน ระบบพวงมาลัย - 26 มิ.ย. 56
 
   05 ส.ค. 56
 
800สอบราคาจ้างเหมาซ่อมระบบคอมพิวเตอร์พยากรณ์อากาศ (NWP System)- 21 มิ.ย. 56
 
   26 ก.ค. 56
 
801ประกวดราคาซื้ออะไหล่เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ จำนวน 5 รายการ- 10 มิ.ย. 56
10 มิ.ย. 56
10 มิ.ย. 56
10 มิ.ย. 56
 
   18 ก.ค. 56
 
802สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงก่อสร้างรั้วสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครราชสีมา- 05 มิ.ย. 56
05 มิ.ย. 56
 
   18 มิ.ย. 56
 
803สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงานและอุปกรณ์- 28 พ.ค. 56
28 พ.ค. 56
28 พ.ค. 56
 
  28 มิ.ย. 56
 
 
804สอบราคาจ้างพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับสมาร์ทโฟนของกรมอุตุนิยมวิทยา- 16 พ.ค. 56
16 พ.ค. 56
16 พ.ค. 56
 
   26 มิ.ย. 56
 
805สอบราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 20 รายการ- 15 พ.ค. 56
 
   13 มิ.ย. 56
 
806สอบราคาซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ- 26 เม.ย. 56
 
   21 พ.ค. 56
 
807สอบราคาจ้างพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับสมาร์ทโฟนของกรมอุตุนิยมวิทยา- 01 เม.ย. 56
01 เม.ย. 56
 
   
808สอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ขาวดำ จำนวน126 เครื่อง- 01 เม.ย. 56
 
  17 พ.ค. 56
 
 
809จัดซื้อวิทยุหยั่งอากาศ ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์ แบบชนิดความถี่ 1680 MHz. พร้อมแบตเตอรี่ จำนวน 400 ชุด (ปี 2556)- 26 มี.ค. 56
26 มี.ค. 56
26 มี.ค. 56
26 มี.ค. 56
 
   24 เม.ย. 56
 
810สอบราคาซื้อวัสดุประกอบการตรวจอากาศชั้นบน- 25 มี.ค. 56
 
   25 เม.ย. 56
 
811ประกาศผลผู้ชนะการประกาศสอบราคาซื้อเครื่องมือตรวจอากาศ จำนวน 2 รายการ- 15 มี.ค. 56
 
   
812ซื้อวิทยุหยั่งอากาศ แบบ 1680 MHz.ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์ พร้อมแบตเตอรี่แห้ง จำนวน 600 ชุด (ปี2556)- 13 มี.ค. 56
13 มี.ค. 56
13 มี.ค. 56
 
   23 เม.ย. 56
 
813สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงานและอุปกรณ์- 11 มี.ค. 56
11 มี.ค. 56
 
  03 เม.ย. 56
 
 
814สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงานและอุปกรณ์-
 
   
815ซื้อวิทยุหยั่งอากาศ แบบ 1680 MHz. ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์ พร้อมแบตเตอรี่แห้ง จำนวน 400 ชุด (งบปี2555)- 08 มี.ค. 56
08 มี.ค. 56
08 มี.ค. 56
08 มี.ค. 56
 
   
816ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง ระบบ เอฟ.เอ็ม. พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์- 08 มี.ค. 56
08 มี.ค. 56
08 มี.ค. 56
08 มี.ค. 56
 
   11 เม.ย. 56
 
817สอบราคาซื้อระบบการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่าวพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยธรรมชาติ- 11 มี.ค. 56
11 มี.ค. 56
 
   24 เม.ย. 56
 
818สอบราคาซื้อแบตเตอรี่เพื่อใช้กับเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ AWS - 04 มี.ค. 56
 
   03 เม.ย. 56
 
819จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมสถานีฝนอัตดนมัติ 922 สถานี- 01 มี.ค. 56
01 มี.ค. 56
01 มี.ค. 56
01 มี.ค. 56
01 มี.ค. 56
01 มี.ค. 56
01 มี.ค. 56
01 มี.ค. 56
 
15 มี.ค. 56
 
  03 เม.ย. 56
 
820ประกวดราคาจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) 2 เครื่อง ที่ท่าอากาศยาน จังหวัดนราธิวาส และหัวหิน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์- 19 ก.พ. 56
19 ก.พ. 56
19 ก.พ. 56
19 ก.พ. 56
19 ก.พ. 56
19 ก.พ. 56
 
   09 เม.ย. 56
 
821สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบป้องกันไฟฟ้ากระโชกทางระบบไฟฟ้าและติดตั้งสายดิน- 18 ก.พ. 56
 
   12 มี.ค. 56
 
822ประกวดราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ แบบ Dual Polarization พร้อมอุปกรณ์และหอเรดาร์ 2 เครื่อง ที่จังหวัดสกลนคร และนราธิวาส ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์- 04 ก.พ. 56
04 ก.พ. 56
04 ก.พ. 56
04 ก.พ. 56
04 ก.พ. 56
04 ก.พ. 56
04 ก.พ. 56
04 ก.พ. 56
 
   29 มี.ค. 56
 
823ประกวดราคาจัดซื้อวิทยุหยั่งอากาศ ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์ แบบชนิดความถี่ 1680 MHz. พร้อมแบตเตอรี่ จำนวน 480 ชุด- 04 ก.พ. 56
04 ก.พ. 56
04 ก.พ. 56
04 ก.พ. 56
 
   08 มี.ค. 56
 
824สอบราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องมือตรวจวัดอัตราเร่งของพื้นดินแบบดิจิตอลระบบอัตโนมัติ- 01 ก.พ. 56
 
   26 ก.พ. 56
 
825ซื้อ Battery และขั้วต่อแบตเตอรี่พร้อมสายไฟ- 30 ม.ค. 56
 
   05 มี.ค. 56
 
826ซื้ออุปกรณ์กระจายเสียง- 29 ม.ค. 56
 
   06 มี.ค. 56
 
827ซื้ออุปกรณ์กระจายเสียง- 29 ม.ค. 56
29 ม.ค. 56
 
   
828สอบราคาซื้อเซนเซอร์วัดความชื้นและเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ (CPC1/6-ME)- 22 ม.ค. 56
 
   15 ก.พ. 56
 
829ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ ระบบตรวจวินด์เชียร์ (LLWAS)ที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 1 ระบบ- 21 ม.ค. 56
21 ม.ค. 56
21 ม.ค. 56
21 ม.ค. 56
21 ม.ค. 56
21 ม.ค. 56
21 ม.ค. 56
21 ม.ค. 56
 
   14 มี.ค. 56
 
830ประกวดราคาซื้อบอลลูนตรวจอากาศ เพื่อการตรวจอากาศชั้นบน จำนวน 2 รายการ- 21 ม.ค. 56
21 ม.ค. 56
21 ม.ค. 56
21 ม.ค. 56
21 ม.ค. 56
 
   01 มี.ค. 56
 
831ซื้อรถยนต์ 4 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน และรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน- 15 ม.ค. 56
 
   14 ก.พ. 56
 
832สอบราคาซื้ออะไหล่คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ- 15 ม.ค. 56
 
   12 ก.พ. 56
 
833สอบราคาซื้ออะไหล่และวัสดุไฟฟ้าเครื่องมือตรวจวัดแผ่นดินไหว ระบบ SPS-1- 15 ม.ค. 56
 
   12 ก.พ. 56
 
834สอบราคาจ้างทำโปรแกรมมาตรฐานการเตือนภัยระยะสั้น จำนวน 1 โปรแกรม- 28 ธ.ค. 55
 
   25 ม.ค. 56
 
835สอบราคาจัดซื้อระบบการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่าวพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยธรรมชาติ- 28 ธ.ค. 55
 
  30 ม.ค. 56
 
 
836สอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์ในการจัดทำวีดีทัศน์- 28 ธ.ค. 55
 
   30 ม.ค. 56
 
837สอบราคาซื้อเสื้อโปโล- 28 ธ.ค. 55
 
   30 ม.ค. 56
 
838ผลผู้ชนะการสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ- 27 ธ.ค. 55
 
   
839สอบราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ - 27 ธ.ค. 55
 
   24 ม.ค. 56
 
840สอบราคาซื้อเครื่องวัดทิศทางและความเร็วลม- 20 ธ.ค. 55
 
   25 ม.ค. 56
 
841ซื้ออะไหล่เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ AWS- 11 ธ.ค. 55
 
   11 ม.ค. 56
 
842ซื้อวิทยุหยั่งอากาศ ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์ แบบชนิดความถี่ 1680 MHz.พร้อมแบตเตอรี่ จำนวน 400 ชุด- 26 พ.ย. 55
26 พ.ย. 55
26 พ.ย. 55
26 พ.ย. 55
26 พ.ย. 55
 
  08 ม.ค. 56
 
 
843สอบราคาซื้อเครื่องส่งวิทยุหยั่งลมชั้นบน จำนวน 3,000 เครื่อง- 09 พ.ย. 55
 
   06 ธ.ค. 55
 
844สอบราคาซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี จำนวน 3 คัน - 08 พ.ย. 55
 
   03 ธ.ค. 55
 
845จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและซอฟ์ทแวร์ระบบเสมือนจริงเพื่อการสำรองระบบสารสนเทศ- 01 พ.ย. 55
 
   23 พ.ย. 55
 
846สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม- 01 พ.ย. 55
 
   27 พ.ย. 55
 
847สอบราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ จำนวน 2 คน- 26 ต.ค. 55
 
  22 พ.ย. 55
 
 
848ซื้อแก๊สไฮโดรเจน (เฉพาะเนื้อแก๊ส) จำนวน 3,000 ท่อ- 18 ต.ค. 55
 
   13 พ.ย. 55
 
849จ้างเหมากำจัดปลวกและหนู- 17 ต.ค. 55
 
   13 พ.ย. 55
 
850ซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 3 คัน- 15 ต.ค. 55
 
  06 พ.ย. 55
 
 
851สอบราคาเช่าใช้บริการเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 19 เครื่อง- 02 ต.ค. 55
 
   02 พ.ย. 55
 
852ประกวดราคาเช่าใช้บริการระบบสื่อสาร GPRS ประจำปีงบประมาณ 2556- 28 ก.ย. 55
28 ก.ย. 55
28 ก.ย. 55
28 ก.ย. 55
28 ก.ย. 55
28 ก.ย. 55
28 ก.ย. 55
 
08 ต.ค. 55
 
  29 ต.ค. 55
 
853ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ของกรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556- 28 ก.ย. 55
28 ก.ย. 55
28 ก.ย. 55
28 ก.ย. 55
28 ก.ย. 55
 
   29 ต.ค. 55
 
854สอบราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน- 27 ก.ย. 55
 
   24 ต.ค. 55
 
855สอบราคาเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ต ที่ความเร็ว 4 Mpbs.- 25 ก.ย. 55
 
   26 ต.ค. 55
 
856สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ- 24 ก.ย. 55
 
   17 ต.ค. 55
 
857สอบราคาซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์- 19 ก.ย. 55
 
   22 ต.ค. 55
 
858สอบราคาจ้างเหมาตัดหญ้า และดูแลสนามอุตุนิยมวิทยาบริเวณสำนักอุตุนิยมวิทยาการบิน- 14 ก.ย. 55
 
   01 ต.ค. 55
 
859สอบราคาซื้ออุปกรณ์ภายใต้โครงการระบบสำรองและการเฝ้าตรวจแผ่นดินไหว- 11 ก.ย. 55
 
   29 ต.ค. 55
 
860สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ7-8จำนวน 1 หลัง พร้อมถมดินปรับสภาพพื้นที่ของถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม- 12 ก.ย. 55
 
   25 ก.ย. 55
 
861สอบราคาจ้างเหมาตัดหญ้าและดูแลสนามอุตุนิยมวิทยา- 11 ก.ย. 55
 
   09 ต.ค. 55
 
862สอบราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ที่สำนักอุตุนิยมวิทยาการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ- 07 ก.ย. 55
07 ก.ย. 55
07 ก.ย. 55
07 ก.ย. 55
 
  01 ต.ค. 55
 
 
863สอบราคาซื้อวัสดุงานไม้- 07 ก.ย. 55
 
   28 ก.ย. 55
 
864สอบราคาซื้ออะไหล่วัสดุคอมพิวเตอร์- 07 ก.ย. 55
 
   28 ก.ย. 55
 
865สอบราคาซื้อสายไฟฟ้าและสายสัญญาณ- 07 ก.ย. 55
 
   02 ต.ค. 55
 
866สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 4 คน- 07 ก.ย. 55
 
   01 ต.ค. 55
 
867สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์- 04 ก.ย. 55
 
   05 ต.ค. 55
 
868สอบราคาซื้ออะไหล่วัสดุไฟฟ้า จำนวน 26 รายการ- 30 ส.ค. 55
 
   12 ต.ค. 55
 
869สอบราคาซื้ออะไหล่ไฟฟ้า-วิทยุ จำนวน 5 รายการ- 30 ส.ค. 55
 
   24 ก.ย. 55
 
870สอบราคาซื้อเครื่องวัดทิศทางและความเร็วลม- 28 ส.ค. 55
 
   21 ก.ย. 55
 
871สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสถานีตรวจวัดฝนอัตโนมัติ จำนวน 8 สถานี- 28 ส.ค. 55
28 ส.ค. 55
 
   18 ก.ย. 55
 
872สอบราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS)- 27 ส.ค. 55
 
   28 ก.ย. 55
 
873สอบราคาซื้อเครื่องมือตรวจอากาศ- 27 ส.ค. 55
 
   
874สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS)- 27 ส.ค. 55
 
   24 ก.ย. 55
 
875สอบราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวินิจ บุตรสุด โทร.0-2393-5615)- 23 ส.ค. 55
 
   18 ก.ย. 55
 
876สอบราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก- 23 ส.ค. 55
 
   21 ก.ย. 55
 
877สอบราคาจ้างเหมาผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้อุตุนิยมวิทยา- 23 ส.ค. 55
 
   28 ก.ย. 55
 
878สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบปรับอากาศแบบควบคุมความชื้นและอุณหภูมิ- 22 ส.ค. 55
 
   24 ก.ย. 55
 
879สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบปรับอากาศแบบควบคุมความชื้นและอุณหภูมิ- 22 ส.ค. 55
 
   
880สอบราคาจ้างเหมาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือตรวจอากาศต่างๆ- 20 ส.ค. 55
 
   20 ก.ย. 55
 
881สอบราคาซื้ออะไหล่เพื่อตรวจซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ- 14 ส.ค. 55
 
   11 ก.ย. 55
 
882สอบราคาซื้ออะไหล่หลอดแก้วบาโรมิเตอร์ปรอทและอะไหล่ชุดลานนาฬิกาพร้อมใยจักรกรอก- 07 ส.ค. 55
 
   11 ก.ย. 55
 
883สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมระบบปรับอากาศแบบทำความเย็นรวมด้วยน้ำ- 06 ส.ค. 55
 
   06 ก.ย. 55
 
884สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 17 เครื่อง - 17 ก.ค. 55
 
   27 ส.ค. 55
 
885ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Tablet- 16 ก.ค. 55
16 ก.ค. 55
16 ก.ค. 55
 
  06 ส.ค. 55
 
 
886สอบราคาซื้อวัสดุประกอบการตรวจอากาศชั้นบน- 02 ก.ค. 55
 
   09 ส.ค. 55
 
887สอบราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 27 รายการ- 25 มิ.ย. 55
 
   20 ก.ค. 55
 
888สอบราคาซื้อตู้รางเลื่อนระบบพวงมาลัยพร้อมติดตั้ง- 19 มิ.ย. 55
 
   11 ก.ค. 55
 
889สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมระบบปรับอากาศแบบทำความเย็นรวมด้วยน้ำ- 19 มิ.ย. 55
 
  23 ก.ค. 55
 
 
890จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติระบบตรวจวินด์เชียร์ท่าอากาศยานดอนเมือง 1 ระบบ- 14 มิ.ย. 55
 
09 ก.ค. 55
11 ก.ค. 55
 
  26 ก.ค. 55
 
891จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมสถานีฝนอัตโนมัติ 918 สถานี- 29 พ.ค. 55
29 พ.ค. 55
29 พ.ค. 55
 
13 มิ.ย. 55
 
  25 มิ.ย. 55
 
892สอบราคาซื้ออะไหล่หลอดแก้วบาโรมิเตอร์ปรอทและอะไหล่ชุดลานนาฬิกาพร้อมใยจักรกรอก- 29 พ.ค. 55
 
  21 มิ.ย. 55
 
 
893สอบราคาซื้อแบตเตอรี่เพื่อใช้กับเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ- 28 พ.ค. 55
 
   29 มิ.ย. 55
 
894สอบราคาซื้อหมึกพิมพ์- 04 พ.ค. 55
 
  30 พ.ค. 55
 
 
895สอบราคาซื้อบอลลูนตรวจอากาศชั้นบน จำนวน 2 รายการ- 04 พ.ค. 55
 
   11 มิ.ย. 55
 
896สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบสำรองไฟ (UPS) ห้องควบคุมระบบรับ-ส่งข้อมูลอุตุนิยมวิทยาอุทกอัตโนมัติ- 27 เม.ย. 55
27 เม.ย. 55
 
   01 มิ.ย. 55
 
897สอบราคาซื้อวัสดุสำหรับเก็บรวบรวมความชื้นในดิน- 27 เม.ย. 55
 
   07 มิ.ย. 55
 
898สอบราคาจ้างเหมาเปลี่ยนหลังคาบ้านพักและที่ทำการสถานีอุตุนิยมวิทยานครนายก- 24 เม.ย. 55
 
  10 พ.ค. 55
 
 
899สอบราคาซื้อกระดาษกราฟวัดความยาวนานของแสงแดด- 24 เม.ย. 55
 
   24 พ.ค. 55
 
900ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการปรับปรุงระบบหาพิกัดตำแหน่งฟ้าแลบ (Lightning Detection) 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์- 04 เม.ย. 55
 
   07 มิ.ย. 55
 
901ประกวดราคาโครงการจัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการปรับปรุงเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) เป็นเครื่องมือตรวจอากาศระบบวินด์เชียร์ (LLWAS) ที่ท่าอากาศยานอุดรธานี 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์-
 
11 พ.ค. 55
 
  21 มิ.ย. 55
 
902ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาเครื่องส่งวิทยุกระจายข่าวอากาศ กำลังส่ง 10 KW แบบ Solidstate1 เครื่อง สำหรับติดตั้งใช้ในราชการที่ส่วนควบคุมระบบวิทยุกระจายข่าวอากาศ สำนักสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยวิธีกา- 03 เม.ย. 55
 
   11 พ.ค. 55
 
903ประกวดราคาตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ(AWOS.) 1 เครื่อง สำหรับติดตั้งใช้ในราชการ ณ สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์- 03 เม.ย. 55
 
10 พ.ค. 55
 
  08 มิ.ย. 55
 
904ประกวดราคาโครงการจัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจลมชั้นบน 1 เครื่อง ซึ่งติดตั้งใช้ในราชการที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์- 03 เม.ย. 55
 
   11 พ.ค. 55
 
905ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมสถานีฝนอัตโนมัติ 918 สถานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์- 02 เม.ย. 55
 
  25 เม.ย. 55
 
 
906สอบราคาซื้ออะไหล่ Power Supply- 29 มี.ค. 55
 
   11 พ.ค. 55
 
907สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงานและอุปกรณ์- 26 มี.ค. 55
 
   11 พ.ค. 55
 
908สอบราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือตรวจวัดแผ่นดินไหว ระบบ SPS-1- 22 มี.ค. 55
 
   22 มิ.ย. 55
 
909สอบราคาจ้างเหมาจัดทำหนังสือรายงานประจำปี กรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ.2554- 22 มี.ค. 55
 
   23 เม.ย. 55
 
910จ้างเหมาตัดหญ้าและดูแลสนามอุตุนิยมวิทยาการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ- 16 มี.ค. 55
 
   17 พ.ค. 55
 
911สอบราคาซืื้ออะไหล่วัสดุคอมพิวเตอร์- 08 มี.ค. 55
 
  24 เม.ย. 55
 
 
912ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาตัดหญ้าและดูแลสนามอุตุนิยมวิทยา- 01 มี.ค. 55
 
   
913ซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์- 20 ก.พ. 55
 
   
914สอบราคาซื้อแก้วตวงวัดปริมาณน้ำฝน จำนวน 300 ใบ- 13 ก.พ. 55
 
   25 เม.ย. 55
 
915สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ- 06 ก.พ. 55
 
   
916จ้างเหมาตัดหญ้าและดูแลสนามอุตุนิยมวิทยา- 30 ม.ค. 55
 
   
917ประกาศผลการปนะกวดราคาโครงการจัดหาเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ แบบ Dual Polarization พร้อมอุปกรณ์ 2 เครื่องและหอเรดาร์ 1 แห่ง- 16 ม.ค. 55
 
   
918จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ของกรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพมหานคร- 16 ม.ค. 55
 
   01 ก.พ. 55
 
919สอบราคาจ้างเหมาตัดหญ้าและดูแลสนามอุตุนิยมวิทยา- 09 ม.ค. 55
 
  07 ก.พ. 55
 
 
920สอบราคาซื้อแก้วตวงวัดปริมาณน้ำฝน- 16 ธ.ค. 54
 
  05 ม.ค. 55
 
 
921สอบราคาซื้อเครื่องวัดความชื้นในดินระบบอิเล็กทรอนิคส์- 16 ธ.ค. 54
 
   20 ม.ค. 55
 
922ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดหาเครื่องวัดลมเฉือนแนวขึ้น-ลงของเครื่องบินและเครื่องมือตรวจวัดลมชั้นบนระดับต่างๆ- 14 ธ.ค. 54
 
   
923สอบราคาซื้อแก๊สไฮโดรเจน (เฉพาะเนื้อแก๊ส)- 29 พ.ย. 54
 
   23 ธ.ค. 54
 
924ขอเชิญชวนเสนอราคาแก้ววัดปริมาญน้ำฝน จำนวน 300 ใบ รายละเอียดตามเอกสารแนบ สนใจติดต่อคุณวินิจ บุตรสุด (พด.) โทร 02-3935615 โทรสาร 02-3988154 จนถึงวันที่ 15 พ.ย.54- 04 พ.ย. 54
 
   
925สอบราคาเช่าใช้บริการเครื่องถ่ายเอกสาร- 12 ต.ค. 54
 
01 พ.ย. 54
 
  16 พ.ย. 54
 
926สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ของกรมอุตุนิยมวิทยา- 28 ก.ย. 54
 
   02 พ.ย. 54
 
927เช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ตที่ความเร็ว 4 Mbps.- 26 ก.ย. 54
 
   01 พ.ย. 54
 
928สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS)- 26 ก.ย. 54
 
   19 ต.ค. 54
 
929สอบราคาจ้างเหมาตัดหญ้าและดูแลสนามอุตุนิยมวิทยา- 23 ก.ย. 54
 
  01 พ.ย. 54
 
 
930จ้างเหมาผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้อุตุนิยมวิทยา- 19 ก.ย. 54
 
   19 ต.ค. 54
 
931จ้างเหมาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือตรวจอากาศต่างๆ- 19 ก.ย. 54
 
   07 ต.ค. 54
 
932สอบราคาซื้อแก๊สไฮโดรเจน- 15 ก.ย. 54
 
  19 ต.ค. 54
 
 
933สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 4 คน- 15 ก.ย. 54
 
   13 ต.ค. 54
 
934สอบราคาจ้างพนักงานขับรถยนต์ราชการที่สำนักอุตุนิยมวิทยาการบิน- 15 ก.ย. 54
 
   03 ต.ค. 54
 
935สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบปรับอากาศแบบควบคุมความชื้นและอุณหภูมิ- 15 ก.ย. 54
 
   21 ต.ค. 54
 
936ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาครที่ทำการสถานีตรวจอากาศนครศรีธรรมราช (ฉวาง) 1 หลัง - 01 ส.ค. 54
 
  18 ส.ค. 54
 
 
937สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง- 05 ก.ค. 54
 
   18 ส.ค. 54
 
938ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมลิฟท์โดยสาร ยี่ห้อ TOSHIBA หมายเลข 3 อาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา- 23 มิ.ย. 54
 
   
939สอบราคาจ้างเหมาจัดทำหนังสือรายงานประจำปี กรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ.2553- 21 มิ.ย. 54
 
   22 ก.ค. 54
 
940ประกวดราคาตามโครงการจัดหาเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ Dual Polarization พร้อมอุปกรณ์ 2เครื่องและหอเรดาร์ 1 แห่ง ที่จังหวัดชัยนาท และพิษณุโลกด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ - 20 มิ.ย. 54
 
20 ก.ค. 54
 
  
941ประกวดราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อกพร้อมประตูและถมดิน ณ สถานีอุตุนิยมวิทยาพัทลุงแห่งใหม่ จังหวัดพัทลุง- 20 มิ.ย. 54
 
13 ก.ค. 54
 
  05 ส.ค. 54
 
942ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ- 07 มิ.ย. 54
 
   14 ก.ค. 54
 
943ขอเชิญชวนเสนอราคาซื้ออะไหล่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ สนใจเสนอราคาและรายละเอียดได้ที่กลุ่มบริหารงานพัสดุ (คุณวินิจ บุตรสุด ) โทร 02-3935615 โทรสาร 02-3988154 ภายในวันที่ 10 มิ.ย.54- 06 มิ.ย. 54
 
   
944สอบราคาซื้อเครื่องโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VoIP จำนวน 100 เครื่อง- 27 พ.ค. 54
 
   
945ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดนครราชสีมา- 26 พ.ค. 54
 
   
946สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงานและอุปกรณ์- 25 พ.ค. 54
25 พ.ค. 54
25 พ.ค. 54
25 พ.ค. 54
25 พ.ค. 54
25 พ.ค. 54
25 พ.ค. 54
 
  06 ก.ค. 54
 
 
947สอบราคาซื้อเครื่องส่งวิทยุหยั่งลมชั้นบน จำนวน 3,000 เครื่อง- 24 พ.ค. 54
 
   13 ก.ค. 54
 
948ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาที่จอดรถยนต์พร้อมลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์- 23 พ.ค. 54
 
   
949ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาซื้ออะไหล่วัสดุคอมพิวเตอร์ - 23 พ.ค. 54
 
   
950ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องวัดลมเฉือนแนวขึ้น – ลง ของเครื่องบิน และเครื่องมือตรวจลมชั้นบนที่ระดับต่างๆ (Wind Profiler) สำหรับสนามบินสุวรรณภูมิ 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์- 23 พ.ค. 54
 
16 มิ.ย. 54
 
  
951ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมระบบสายส่ง-สายอากาศที่ใช้กับเครื่องส่งวิทยุกระจายข่าวอากาศ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์- 23 พ.ค. 54
 
   22 มิ.ย. 54
 
952สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมระบบตรวจวัดฝนอัตโนมัติเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล- 10 พ.ค. 54
 
   03 มิ.ย. 54
 
953ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 หลัง- 10 พ.ค. 54
 
   
954สอบราคาจ้างเหมาจัดทำหนังสือรายงานประจำปี กรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ.2553- 06 พ.ค. 54
 
  06 มิ.ย. 54
 
 
955จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบตรวจวัดรับ-ส่งข้อมูลอุตุนิยมวิทยาอุทกอัตโนมัติ (ระบบโทรมาตร) ระยะที่ 2 และ 3 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์- 11 เม.ย. 54
 
  10 พ.ค. 54
 
 
956สอบราคาซื้อเครื่องโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย VoIP จำนวน 100 เครื่อง- 31 มี.ค. 54
 
  12 พ.ค. 54
 
 
957ประกาศผลการสอบราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 25 รายการ- 31 มี.ค. 54
 
   
958ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมโครงการปรับปรุงสถานีตรวจวัดฝนตามอำเภอต่าง ๆ ในพื้นที่เสี่ยงภัยของภาคเหนือ จำนวน 110 สถานีด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์- 30 มี.ค. 54
 
   04 พ.ค. 54
 
959ประกวดราคาการเช่าใช้บริการสื่อสารระบบสื่อสาร GPRS ประจำปีงบประมาณ 2554- 23 มี.ค. 54
 
   03 พ.ค. 54
 
960สอบราคาซื้อกระดาษกราฟวัดความยาวนานของแสงแดด- 16 มี.ค. 54
 
   04 พ.ค. 54
 
961ก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการด้านอุตุนิยมวิทยาและการเตือนภัยะรรมชาติค.ส.ล. (ตอกเสาเข็ม) สูง 3 ชั้น 1 อาคาร ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก สงขลา- 11 มี.ค. 54
 
05 เม.ย. 54
 
  01 ส.ค. 54
 
962ชอเชิญชวนเสนอราคาซื้ออะไหล่ระบบสื่อสารเครื่องมืออัตโนมัติสำหรับท่าอากาศยานทั่วประเทศ จำนวน 4 รายการ สนใจยื่นเสนอราคาได้ที่โทร 02-3935615 โทรสาร 02-3988154 (คุณวินิจ บุตรสุด) ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2554- 10 มี.ค. 54
 
   
963สอบราคาซื้อแผ่นอ่านความสูงระดับน้ำ (Staff Gate)- 02 มี.ค. 54
 
   
964สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ากระชาก (Surge Protection)และอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าตก-เกิน (Digital Phase Protection)- 25 ก.พ. 54
 
   29 เม.ย. 54
 
965สอบราคาซื้อวัสดุสำหรับเก็บรวบรวมความชื้นในดิน (Access tube)- 24 ก.พ. 54
 
   23 มี.ค. 54
 
966สอบราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 25 รายการ- 15 ก.พ. 54
 
   02 มี.ค. 54
 
967สอบราคาเช่าใช้ริการ Leased Line Internet ขนาดไม่น้อยกว่า 1 Mbps.- 11 ก.พ. 54
 
  25 ก.พ. 54
 
 
968สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ จำนวน 4 รายการ- 11 ก.พ. 54
 
   10 มี.ค. 54
 
969ขอเชิญชวนเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ สนใจโทร 02 3935615 โทรสาร 02 3988154 (คุณวินิจ) กลุ่มบริหารงานพัสดุ ภายในวันที่ 7 ก.พ.54- 01 ก.พ. 54
 
   
970ขอเชิญชวนเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการตามเอกสารแนบ สนใจเสนอราคาได้ที่กลุ่มบริหารงานพัสดุ (คุณวินิจ)โทร 02-3935615 โทรสาร 02-3988154 ภายในวันที่ 28 ม.ค.54- 26 ม.ค. 54
 
   
971สอบราคาซื้ออะไหล่ไฟฟ้า-วิทยุ จำนวน 25 รายการ- 25 ม.ค. 54
 
   
972สอบราคาจ้างพนักงานทำสวนพร้อมตัดหญ้า ดูแลตกแต่งต้นไม้รอบพื้นที่บริเวณกรมอุตุนิยมวิทยา- 24 ม.ค. 54
 
  16 ก.พ. 54
 
 
973ยกเลิกประกวดราคาโครงการจัดหาเครื่องวัดลมเฉือนแนวขึ้น-ลงของเครื่องบินและเครื่องมือตรวจลมชั้นบนระดับต่างๆ (Wind Profiler) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์- 20 ม.ค. 54
 
   
974ขอเชิญชวนเสนอราคาแผ่นอ่านความสูงระดับน้ำ (Staff Gate) จำนวน 200 แผ่น สนใจโทร 02-3935615 โทรสาร 02-3988154 ได้ที่ กลุ่มบริหารงานพัสดุ (คุณวินิจ) ภายในวันที่ 24 มกราคม 2554- 19 ม.ค. 54
 
   
975สอบราคาซื้อ Switch hub ชนิด 8 Port จำนวน 100 เครื่อง- 05 ม.ค. 54
 
   10 ก.พ. 54
 
976ประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการด้านอุตุนิยมวิทยาและเตือนภัยธรรมชาติ ค.ส.ล.(ตอกเสาเข็ม)สูง 3 ชั้น 1 อาคาร ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก จังหวัดสงขลา- 23 ธ.ค. 53
 
  26 ม.ค. 54
 
 
977สอบราคาซื้อเครื่องวัดความชื้นในดินระบบอิเล็กทรอนิคส์- 23 ธ.ค. 53
 
   24 ม.ค. 54
 
978สอบราคาซื้อเครื่องส่งวิทยุหยั่งลมชั้นบน จำนวน 4,500 เครื่อง- 21 ธ.ค. 53
 
  12 ม.ค. 54
 
 
979lสอบราคาซื้อวัสดุสำหรับเครื่องตรวจแผ่นดินไหว จำนวน 4 รายการ- 15 ธ.ค. 53
 
   11 ม.ค. 54
 
980สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการศูนย์เตือนภาวะฉุกเฉิน ณ ชั้น 11 อาคาร 50ปีอุตุนิยมวิทยา- 01 ธ.ค. 53
 
   29 ธ.ค. 53
 
981ขอเชิญชวนเสนอราคาซื้อวัสดุประกอบโต๊ะ จำนวน 5 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ สนใจติดต่อคุณวินิจ (พพด.หปง.) โทร 02-3935615 โทรสาร 02-3988154 ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2553- 30 พ.ย. 53
 
   
982ขอเชิญชวนเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 22 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ สนใจติดต่อ โทร02-3935615 โทรสาร 02-3988154 คุณวินิจ (พพด.ปง.) ภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2553- 30 พ.ย. 53
 
   
983สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ของสถาบันอุตุนิยมวิทยา(อาคารกลุ่มโรงพิมพ์และออกแบบ)พร้อมอุปกรณ์และติดตั้งระบบโสตทัศนศึกษาจำนวน2รายการเพื่อใช้เป็นห้องประชุมสัมมนาอบรมและห้องปฏิบัติงาน- 26 พ.ย. 53
 
   29 ธ.ค. 53
 
984สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ตรวจอากาศชั้นบน จำนวน 4 รายการ- 11 พ.ย. 53
 
15 พ.ย. 53
 
  08 ธ.ค. 53
 
985สอบราคาซื้ออะไหล่วัสดุคอมพิวเตอร์- 11 พ.ย. 53
 
15 พ.ย. 53
 
  
986ขอเชิญชวนเสนอราคาซื้อกระดาษพิมพ์กราฟ จำนวน 40 รีม สนใจส่งใบเสนอราคาพร้อมตัวอย่างกระดาษได้ที่กลุ่มบริหารงานพัสดุ โทร.02-3935615 โทรสาร 02-3988154,02-3994591 จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 - 11 พ.ย. 53
 
   
987สอบราคาเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ตที่ความเร็ว 4 Mbps.- 08 พ.ย. 53
 
   03 ธ.ค. 53
 
988สอบราคาจ้างเหมาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือตรวจอากาศต่างๆ- 08 พ.ย. 53
 
15 พ.ย. 53
 
  17 ธ.ค. 53
 
989สอบราคาจ้างจัดทำไดอารี่ ประจำปี 2554- 04 พ.ย. 53
 
   08 ธ.ค. 53
 
990ประกวดราคาโครงการจัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ในรายการของเครื่องมือตรวจอากาศชั้นบน 3 ชุด- 03 พ.ย. 53
 
   05 ม.ค. 54
 
991สอบราคาจ้างเหมาตัดหญ้าและดูแลสนามอุตุนิยมวิทยา- 26 ต.ค. 53
 
   09 ธ.ค. 53
 
992สอบราคาซื้อแก๊สไฮโดรเจน (เฉพาะเนื้อแก๊ส)จำนวน 2,500ท่อ- 24 ก.ย. 53
 
   19 ต.ค. 53
 
993สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ของสถาบันอุตุนิยมวิทยา(อาคารกลุ่มโรงพิมพ์และออกแบบ)พร้อมอุปกรณ์และติดตั้งระบบโสตทัศนศึกษา จำนวน 2 ชุดเพื่อใช้เป็นห้องประชุมสัมมนา อบรมและห้องปฏิบัติงาน- 24 ก.ย. 53
 
  19 ต.ค. 53
 
 
994กรมอุตุนิยมวิทยามีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 18 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย- 21 ก.ย. 53
 
   
995ประกวดราคาโครงการจัดหาอุปกรณ์พื้นฐาน จำนวน 5 รายการ ภายใต้แผนงานพัฒนาศักยภาพด้านอุตุนิยมวิทยาระบบการเตือนภัยและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยจากพายุไซโคลนนาร์กีส- 20 ก.ย. 53
 
   21 ม.ค. 54
 
996ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา ระบบ เอ.เอ็ม. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์- 17 ก.ย. 53
 
20 ต.ค. 53
01 พ.ย. 53
 
  18 พ.ย. 53
 
997สอบราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ จำนวน 2 คน- 16 ก.ย. 53
 
   19 ต.ค. 53
 
998สอบราคาจ้างเหมาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือตรวจอากาศต่างๆ- 16 ก.ย. 53
 
  19 ต.ค. 53
 
 
999สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ของกรมอุตุนิยมวิทยา- 15 ก.ย. 53
15 ก.ย. 53
 
   13 ต.ค. 53
 
1000สอบราคาโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการศูนย์เตือนภาวะฉุกเฉิน ณ ชั้น 11 อาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา- 14 ก.ย. 53
 
   04 ต.ค. 53
 
1001สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 4 คน- 14 ก.ย. 53
 
   11 ต.ค. 53
 
1002สอบราคาเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ตที่ความเร็ว 4 Mbps.- 14 ก.ย. 53
 
  12 ต.ค. 53
 
 
1003สอบราคาจ้างปรับปรุงซอฟแวร์การปฏิบัติงานระบบโทรมาตรสำหรับสถานีฝนกรุงเทพฯ- 10 ก.ย. 53
 
  08 ต.ค. 53
 
 
1004สอบราคาเช่าใช้บริการเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 16 เครื่อง- 09 ก.ย. 53
 
   08 ต.ค. 53
 
1005สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 16 เครื่อง - 09 ก.ย. 53
 
   
1006สอบราคาจัดหาระบบสารสนเทศข้อมูลบุคคล(DPIS)(คอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมปรแกรมฐานข้อมูล) - 07 ก.ย. 53
 
   23 ก.ย. 53
 
1007สอบราคาซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ ขนาดไม่น้อยกว่า 16.5 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง- 07 ก.ย. 53
 
   29 ก.ย. 53
 
1008สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารหอเรดาร์ตรวจอากาศที่ดอนเมือง- 07 ก.ย. 53
 
   23 ก.ย. 53
 
1009สอบราคาจัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 13 เครื่องและปรับปรุงระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องภายในอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ- 07 ก.ย. 53
 
   23 ก.ย. 53
 
1010ประกวดราคางานปรับปรุงโครงข่ายความเร็วสูง เพื่อกิจการด้านอุตุนิยมวิทยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์- 07 ก.ย. 53
 
   30 ก.ย. 53
 
1011สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบปรับอากาศแบบควบคุมความชื้นและอุณหภูมิ- 03 ก.ย. 53
 
   13 ต.ค. 53
 
1012สอบราคาจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ Server ตามโครงการจัดสร้างฐานข้อมูลเพื่อการพยากรณ์อากาศและเตือนภัยธรรมชาติ (2ชุด)- 03 ก.ย. 53
 
   22 ก.ย. 53
 
1013ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 จำนวน 1 หลัง และบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 จำนวน 2 หลัง ณ สถานีอุตุนิยมวิทยาศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีการอิเล็กท- 03 ก.ย. 53
 
23 ก.ย. 53
 
  29 ก.ย. 53
 
1014ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตรจำนวน 1 หลัง พร้อมด้วยบ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 จำนวน 1 หลัง และบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 จำนวน 2 หลัง ณ จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีการอิเล็ก- 02 ก.ย. 53
 
   24 ก.ย. 53
27 ก.ย. 53
 
1015สอบราคาจ้างพัฒนาเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา 1 ระบบ- 02 ก.ย. 53
 
   28 ก.ย. 53
28 ก.ย. 53
 
1016ขอเชิญชวนเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค จำนวน3 เครื่อง รายละเอียดตามเอกสารแนบ ผู้สนใจส่งใบเสนอราคาได้ที่กลุ่มบริหารงานพัสดุ โทรสาร 02-3988154 โทร 02-3935615 จนถึงวันที่ 7 กันยายน 2553- 02 ก.ย. 53
 
   
1017สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารที่พักอาศัยของข้าราชการสำนักอุตุนิยมวิทยาการบิน ที่ดอนเมือง- 27 ส.ค. 53
 
   23 ก.ย. 53
 
1018สอบราคาซื้อเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิดิน พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 45 ชุด- 27 ส.ค. 53
 
   14 ก.ย. 53
 
1019จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามโครงการทดลองติดตั้งระบบประมวล ผลแบบขนาน (parallel computing) ด้วยคอมพิวเตอร์ Pc Cluster Computing ณ ส่วนพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข สำนักพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิย- 20 ส.ค. 53
 
   09 ก.ย. 53
 
1020จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ Server ตามโครงการจัดสร้างฐานข้อมูลเพื่อการพยากรณ์อากาศและเตือนภัยธรรมชาติ- 20 ส.ค. 53
 
  03 ก.ย. 53
 
 
1021ขอเชิญชวนเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ สนใจส่งใบเสนอราคาได้ที่กลุ่มบริหารงานพัสดุ โทรสาร 02-3988154 ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2553 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย- 16 ส.ค. 53
 
   
1022ขอเชิญชวนเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทอะไหล่ จำนวน 8 รายการ สนใจส่งใบเสนอราคาภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2553 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย- 16 ส.ค. 53
 
   
1023ขอเชิญชวนเสนอราคาพร้อมรายละเอียดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 27 รายการตามเอกสารแนบท้าย สนใจโทร 02-3935615 โทรสาร 02-3988154 กลุ่มบริหารงานพัสดุ ภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2553- 23 ก.ค. 53
 
   
1024ขอเชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อเครื่องอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายพร้อมฮาร์ดดิสก์แบบ HDD SATA จำนวน 1 ชุด สนใจเสนอราคาพร้อมรายละเอียดได้ที่ กลุ่มบริหารงานพัสดุ โทร 02-3935615 โทรสาร 02-3988154 - 22 ก.ค. 53
 
   
1025สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการโอโซนและไออนโครมาโตกราฟี ชั้น 16 อาคาร 50 ปี อุตุนิยมวิทยา- 20 ก.ค. 53
 
   20 ส.ค. 53
 
1026สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้น ชั้น 14 อาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา- 20 ก.ค. 53
 
   20 ส.ค. 53
 
1027เชิญชวนเสนอราคาอะไหล่วัสดุสำหรับเครื่องตรวจแผ่นดินไหว จำนวน 4 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ สนใจส่งใบเสนอราคาได้ที่ โทรสาร 02-3988154 โทร 02-3935615 ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2553- 16 ก.ค. 53
 
   
1028สอบราคาจ้างปรับปรุงซอฟแวร์การปฏิบัติงานระบบโทรมาตรสำหรับสถานีฝนกรุงเทพฯ- 15 ก.ค. 53
 
  20 ส.ค. 53
 
 
1029ขอเชิญชวนเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ผู้สนใจเสนอราคาและรายละเอียดได้ที่กลุ่มบริหารงานพัสดุ โทร 02-3935615 โทรสาร 02-3988154 จนถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 - 14 ก.ค. 53
 
   
1030สอบราคาซื้อหมึกพิมพ์- 13 ก.ค. 53
 
13 ก.ค. 53
 
  20 ส.ค. 53
 
1031ผลสอบราคาซื้อเครื่องมือตรวจอากาศ จำนวน ๒ รายการ- 07 ก.ค. 53
 
   
1032ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา ระบบ เอ.เอ็ม.ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์- 28 มิ.ย. 53
 
  28 ก.ค. 53
 
 
1033ประกวดราคาโครงการปรับปรุงโครงข่ายความเร็วสูงเพื่อกิจการด้านอุตุนิยมวิทยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์- 28 มิ.ย. 53
 
02 ส.ค. 53
20 ส.ค. 53
 
20 ส.ค. 53
 
 
1034ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมระบบสายอากาศสำหรับเครื่องส่งวิทยุกระจายข่าวอากาศด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์- 17 มิ.ย. 53
 
   28 ก.ค. 53
 
1035สอบราคาซื้อเทอร์โมมิเตอร์ลอยน้ำ- 16 มิ.ย. 53
 
   05 ก.ค. 53
 
1036สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องสแกนเนอร์- 16 มิ.ย. 53
 
   14 ก.ค. 53
 
1037สอบราคาซื้อหมึกพิมพ์- 11 มิ.ย. 53
 
   16 ก.ย. 53
 
1038เชิญชวนให้สำรวจตรวจสอบพร้อมเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมประตูหนีไฟอาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา- 03 มิ.ย. 53
 
   
1039ขอเชิญชวนเสนอราคาพร้อมรายละเอียดวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 19 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ สนใจ โทร.02-3935615 โทรสาร 02-3988154 ภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2553 - 03 มิ.ย. 53
03 มิ.ย. 53
 
   
1040สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้น ชั้น 14 อาคาร 50 ปี อุตุนิยมวิทยา - 01 มิ.ย. 53
 
  30 มิ.ย. 53
 
 
1041สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 19 รายการ- 31 พ.ค. 53
 
   29 ก.ค. 53
 
1042สอบราคาซื้อแผ่นวัดระดับน้ำ (Staff Gate)- 27 พ.ค. 53
27 พ.ค. 53
 
  19 ต.ค. 53
 
01 ก.ค. 53
 
1043สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ประเภท- 24 พ.ค. 53
 
   19 ก.ค. 53
 
1044ขอเชิญชวนเสนอราคาและรายละเอียดการจ้างเหมาซ่อมแผ่นวงจร WATT11 ของเครื่องวัดความเร็วลมสำรองของระบบ AWOS- 14 พ.ค. 53
 
   
1045ขอเชิญชวนเสนอราคาและรายละเอียดวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2553 สนใจส่งใบเสนอราคาได้ที่ โทรสาร 02 3994591โทร 02-3935615 กลุ่มบริหารงานพัสดุ- 14 พ.ค. 53
 
   
1046สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องสแกนเนอร์- 12 พ.ค. 53
 
  02 มิ.ย. 53
 
 
1047สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้น ชั้น 14 อาคาร 50 ปี อุตุนิยมวิทยา- 11 พ.ค. 53
 
   
1048ขอเชิญชวนเสนอรายละเอียดพร้อมราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย สนใจเสนอราคาที่ โทรสาร 02-398-8154 โทร 02-393-5615 กลุ่มบริหารงานพัสดุ ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2553- 03 พ.ค. 53
 
   
1049ขอเชิญชวนเสนอรายละเอียดพร้อมราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย สนใจส่งใบเสนอราคาได้ที่ โทรสาร 02-3988154 โทร 02-3935615 กลุ่มบริหารงานพัสดุ ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2553- 03 พ.ค. 53
 
   
1050ขอเชิญชวนเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทมัลติฟังก์ชั่น จำนวน 2 เครื่อง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายสนใจส่งใบเสนอราคาได้ที่ โทรสาร 02-398-8154 โทร 02-3935615 ที่กลุ่มบริหารงานพัสดุ ภายในวันที่ 10 พฤษภา- 03 พ.ค. 53
 
   
1051สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์- 29 เม.ย. 53
 
   03 มิ.ย. 53
 
1052ขอเชิญชวนเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้ายนี้- 29 เม.ย. 53
 
   
1053สอบราคาซื้ออะไหล่วัสดุไฟฟ้า-วิทยุ จำนวน 39 รายการ- 27 เม.ย. 53
 
   15 มิ.ย. 53
 
1054สอบราคาซื้อวัสดุงานไม้- 19 เม.ย. 53
 
   11 พ.ค. 53
 
1055ขอเชิญชวนเสนอราคาหมึกพิมพ์สำหรับเครื่อง Hp LaserJet จำนวน 4 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย สนใจส่งใบเสนอราคาได้ที่กลุ่มบริหารงานพัสดุ โทร02-3935615 โทรสาร 02-3988154 ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2553- 03 พ.ค. 53
 
   
1056ประกวดราคาจัดหาเครื่องวัดลมเฉือนแนวขึ้น-ลงของเครื่องบินและเครื่องมือตรวจลมชั้นบนระดับต่างๆ (Wind Profiler)ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์- 07 เม.ย. 53
 
  20 ม.ค. 54
 
04 มิ.ย. 53
 
1057ขอเชิญชวนเสนอราคาและรายละเอียดวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 19 รายการตามรายละเอียดเอกสารแนบท้ายนี้ สนใจโทร 02-3935615 โทรสาร 02-3988154 กลุ่มบริหารงานพัสดุ ภายในวันที่ 9 เมษายน 2553- 05 เม.ย. 53
 
   
1058ขอเชิญชวนเสนอราคาพร้อมรายละเอียดเครื่องพิมพ์ HP Officejet J4660 All-In-One Printer รายละเอียดตามเอกสารแนบ สนใจโทร 02-3935615 โทรสาร 02-3988154ภายในวันที่ 7 เมษายน 2553 - 01 เม.ย. 53
 
   
1059ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างพัฒนาโปรแกรมแสดงผลข้อมูลตรวจวัดจากสถานีอุตุนิยมวิทยาทั่วประเทศ- 30 มี.ค. 53
 
   
1060ประกวดราคางานปรับปรุงโครงข่ายความเร็วสูงเพื่อกิจการด้านอุตุนิยมวิทยาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์- 29 มี.ค. 53
 
  11 พ.ค. 53
 
 
1061สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบอินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต และเอ็กซ์ทราเน็ต- 23 มี.ค. 53
 
   28 เม.ย. 53
 
1062ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2552 กรมอุตุนิยมวิทยา- 23 มี.ค. 53
 
   
1063ขอเชิญชวนเสนอรายละเอียดและราคาหมึกพิมพ์เครื่อง Printer ยี่ห้อ Epson รุ่นTX101 รายละเอียดตามเอกสารแนบ- 19 มี.ค. 53
 
   
1064เชิญชวนให้เสนอรายละเอียดและราคาจำหน่ายวัสดุสำหรับซ่อมแซมทาสีรั้วราชการ จำนวน ๑๔ รายการ- 19 มี.ค. 53
 
   
1065กรมอุตุนิยมวิทยามีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET)1 เครื่อง ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้ายนี้- 11 มี.ค. 53
 
   23 เม.ย. 53
 
1066กรมอุตุนิยมวิทยามีความประสงค์จะประกวดราคาโครงการจัดหาเครื่องควบคุมเครือข่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคมข่าวอากาศ (METNET) 1 ชุด ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้ายนี้- 11 มี.ค. 53
 
   11 พ.ค. 53
 
1067เชิญชวนเสนอรายละเอียดและราคาวัสดุเพื่อตกแต่งสถานที่ราชการ สอบถามรายละอียดได้ที่ 02-3935615 โทรสาร 02-3988154 ภายในวันที่ 16 มี.ค.53 - 10 มี.ค. 53
 
   
1068เชิญชวนให้เสนอราคาจำหน่าย PROFIBUS DP ยี่ห้อ WAGO รุ่น 750-303 จำนวน ๑ ตัว - 10 มี.ค. 53
 
   
1069เชิญชวนให้เสนอรายละเอียดและราคาจำหน่ายอะไหล่ระบบพิกัดตำแหน่งฟ้าผ่าฟ้าแลบที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน ๕ รายการ- 10 มี.ค. 53
 
   
1070ประกวดราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ จำนวน 15 รายการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์- 02 มี.ค. 53
 
   07 เม.ย. 53
 
1071ประกวดราคาซื้ออะไหล่เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ(อุปกรณ์เฉพาะ) จำนวน 11 รายการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์- 02 มี.ค. 53
 
   08 เม.ย. 53
 
1072ประกวดราคาซื้ออะไหล่เครื่องส่งวิทยุกระจายข่าวอากาศ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์- 02 มี.ค. 53
 
   01 เม.ย. 53
 
1073เชิญชวนเสนอรายละเอียดพร้อมราคามู่ลี่กันแดด ได้ที่กลุ่มบริหารงานพัสดุ โทร.02-3935615 โทรสาร 02-3988154 สอบถามรายละเอียดที่สำนักเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา 02-3994566 ต่อ 401 ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2553- 26 ก.พ. 53
 
   
1074ขอเลื่อนกำหนดวัน เวลาเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ๕-๖ จำนวน ๔ หลังพร้อมการปรับปรุงพื้นที่ และถนน คสล.ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์- 22 ก.พ. 53
 
   
1075ผลการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรีพร้อมรายการประกอบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์- 22 ก.พ. 53
 
   
1076เชิญชวนให้เสนอรายละเอียดพร้อมราคาอะไหล่เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553- 18 ก.พ. 53
 
   
1077ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมโครงการปรับปรุงสถานีตรวจวัดฝนตามอำเภอต่าง ๆ ในพื้นที่เสี่ยงภัยของภาคเหนือ จำนวน 110 สถานี ด้วยวิธีวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 - 17 ก.พ. 53
 
   24 มี.ค. 53
 
1078ประกวดราคาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องแม่ข่ายเว็บไซต์(Web Server) และระบบสำรองข้อมูล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์- 16 ก.พ. 53
 
   01 เม.ย. 53
 
1079สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการจำนวน 2 หลัง- 15 ก.พ. 53
 
   
1080เชิญชวนให้เสนอรายละเอียดพร้อมราคาจ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฮโดรลิกส์ รถเรดาร์ตรวจอากาศ (โมบายเรดาร์)- 17 ก.พ. 53
 
   
1081ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบตรวจวัดรับ-ส่งข้อมูลอุตุนิยมวิทยาอุทกอัตโนมัติ (ระบบโทรมาตรระยะที่ 2 และ ระยะที่ 3) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ - 11 ก.พ. 53
 
   19 มี.ค. 53
 
1082เชิญชวนให้เสนอรายละเอียดและราคาอุปกรณ์สำหรับจัดทำป้ายชื่อสำนักงาน จำนวน 5 รายการ- 10 ก.พ. 53
 
   
1083เชิญชวนให้เสนอรายละเอียดพร้อมราคาจำหน่ายวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการของกรมอุตุนิยมวิทยา- 10 ก.พ. 53
 
   
1084ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบสำหรับประมวลผล Storm Surge Model จำนวน 1 ระบบ- 10 ก.พ. 53
 
   16 มี.ค. 53
 
1085ประกาศประกวดราคาโครงการจ้างเหมาซ่อมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติระบบตรวจวัดวินด์เชียร์ ณ ท่าอากาศยานกรุงเทพ ดอนเมือง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ - 03 ก.พ. 53
 
   17 มี.ค. 53
 
1086ซื้อเครื่องส่งวิทยุหยั่งลมชั้นบน แบบ Metox ความถี่ 403 MHz.จำนวน 2,000 เครื่อง- 02 ก.พ. 53
 
   15 มี.ค. 53
 
1087สอบราคาซื้อกระดาษกราฟวัดความยาวนานของแสงแดดและปากกากราฟ- 27 ม.ค. 53
 
   03 มี.ค. 53
 
1088ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบตรวจแผ่นดินไหวอัตโนมัติ ระบบฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์- 26 ม.ค. 53
 
   26 ก.พ. 53
 
1089ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการระดับ5-6 จำนวน 4 หลัง พร้อมด้วยปรับปรุงพื้นที่และถนน คสล. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์- 20 ม.ค. 53
 
   08 มี.ค. 53
 
1090สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์- 14 ม.ค. 53
 
  15 มี.ค. 53
 
 
1091สอบราคาซื้อเครื่องโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย(VoIP) ของกรมอุตุนิยมวิทยา- 08 ม.ค. 53
 
   04 ก.พ. 53
 
1092ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรีพร้อมรายการประกอบ- 06 ม.ค. 53
 
   15 มี.ค. 53
 
1093ซื้อแบตเตอรี่แช่น้ำ จำนวน 2,000 ก้อน- 08 ธ.ค. 52
 
   08 ม.ค. 53
 
1094ซื้อบอลลูนตรวจอากาศ ขนาด 100 แกรม จำนวน 2,000 ลูก- 08 ธ.ค. 52
 
   07 ม.ค. 53
 
1095ซื้อเครื่องส่งวิทยุหยั่งลมชั้นบน แบบ Metox ความถี่ 403 MHz. จำนวน 2,000 เครื่อง- 03 ธ.ค. 52
 
   
1096ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารปฏิบัติงานศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ - 01 ธ.ค. 52
 
   08 ม.ค. 53
 
1097สอบราคาซื้อวัสดุใช้ในงานด้านการตรวจอากาศชั้นบน- 01 ธ.ค. 52
 
   06 ม.ค. 53
 
1098สอบราคาซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลทั่วไปพร้อมเครื่องพิมพ์ จำนวน 7 ชุดและสแกนเนอร์ 1 เครื่อง- 01 ธ.ค. 52
 
   28 ธ.ค. 52
 
1099ประกวดราคาซื้ออะไหล่เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ - 11 พ.ย. 52
 
   15 ธ.ค. 52
 
1100สอบราคาซื้อโน๊ตบุ้คเพื่อการบริหารจัดการและถ่ายทอดความรู้- 03 พ.ย. 52
 
   02 ธ.ค. 52
 
1101สอบราคาซื้ออะไหล่หลอดแก้วบาโรมิเตอร์ปรอทและอะไหล่ชุดกระบอกลานนาฬิกาพร้อมใยจักรกรอก- 29 ต.ค. 52
 
   25 พ.ย. 52
 
1102สอบราคาเช่าใช้บริการสื่อสารระบบGPRSโครงการพยากรณ์ อุตุนิยมวิทยาอุทกด้วยระบบโทรมาตรเพื่อลดภัยพิบัติ - 19 ต.ค. 52
 
   05 พ.ย. 52
 
1103ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาซื้อแก๊สไฮโดรเจน- 15 ต.ค. 52
 
   
1104สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นหน้าอาคาร ชั้น 1 และพื้นห้องประชุมมรกต ชั้น 2 อาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา - 14 ต.ค. 52
 
   
1105สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมระบบปรับอากาศแบบทำความเย็นด้วยน้ำ - 13 ต.ค. 52
 
   11 พ.ย. 52
 
1106เช่าใช้บริการเครื่องถ่ายเอกสาร- 09 ต.ค. 52
 
   02 พ.ย. 52
 
1107ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ณ สำนักอุตุนิยมวิทยาการบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมือง จำนวน 4 คน- 08 ต.ค. 52
 
   
1108สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบปรับอากาศแบบควบคุมความชื้นและอุณหภูมิ- 02 ต.ค. 52
 
   30 ต.ค. 52
 
1109สอบราคาเช่าใช้ระบบบริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ณ สำนักอุตุนิยมวิทยาการบิน- 01 ต.ค. 52
 
   05 พ.ย. 52
 
1110สอบราคาจ้างพัฒนาโปรแกรมแสดงผลข้อมูลตรวจวัดจากสถานีอุตุนิยมวิทยาทั่วประเทศ- 24 ก.ย. 52
 
   
1111สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบประมวลผลแบบขนานด้วยคอมพิวเตอร์ PC cluster Computing- 23 ก.ย. 52
 
   
1112สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายหลักภายในกรมอุตุนิยมวิทยา- 23 ก.ย. 52
 
   20 ต.ค. 52
 
1113จ้างพนักงานขับรถยนต์ราชการที่สำนักอุตุนิยมวิทยาการบิน- 18 ก.ย. 52
 
   
1114สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมระบบอาคารที่ทำการบางปลา-
 
   
1115จ้างเหมาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือตรวจอากาศต่างๆ- 16 ก.ย. 52
 
   
1116สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ Server สำหรับเป็นฐานข้อมูลในการพยากรณ์อากาศและเตือนภัยธรรมชาติ - 16 ก.ย. 52
 
   02 ต.ค. 52
 
1117สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด - 16 ก.ย. 52
 
   07 ต.ค. 52
 
1118ผลการประกวดราคาโครงการจัดหาเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศชนิดC-Band พร้อมหอเรดาร์และอุปกรณ์ ๒ เครื่องที่จังหวัดสุรินทร์และสงขลา (สทิงพระ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์- 15 ก.ย. 52
 
   
1119สอบราคาซื้อเครื่องเรียงเอกสารอัตโนมัติ- 15 ก.ย. 52
 
   
1120สอบราคาซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสแกนเนอร์- 15 ก.ย. 52
 
   
1121จ้างจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2550 กรมอุตุนิยมวิทยา- 14 ก.ย. 52
 
   
1122สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ใช้ประมวลผลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต จำนวน 1 ระบบ ณ กรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพมหานคร - 14 ก.ย. 52
 
   
1123สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์เพื่อจัดทำ Website ศูนย์ภูมิอากาศ จำนวน 1 ระบบ ณ กรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพมหานคร - 14 ก.ย. 52
 
   
1124สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ PC พร้อมอุปกรณ์ควบคุมและสำรองไฟฟ้า(UPS)จำนวน 14 ชุด - 11 ก.ย. 52
 
   
1125ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องควบคุมระบบการรับ-ส่งวิทยุข่าวอากาศอัตโนมัติด้วยวิธีการทางอิเล็กทนอนิกส์- 11 ก.ย. 52
 
   09 ต.ค. 52
 
1126ผลการสอบราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้และกิจกรรมด้านอุตุนิยมวิทยา ”ศัพท์อุตุนิยมวิทยาวันละคำ”- 11 ก.ย. 52
 
   
1127สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 เครื่อง - 11 ก.ย. 52
 
  07 ต.ค. 52
 
 
1128สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ณ สำนักอุตุนิยมวิทยาการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และดอนเมือง จำนวน 4 คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 - 11 ก.ย. 52
 
   
1129ผลการประกวดราคาโครงการจัดหาระบบเตือนภัยพิบัติอุตุนิยมวิทยาทะเล ๑ ชุด- 07 ก.ย. 52
 
   05 ต.ค. 52
 
1130สอบราคาศฃื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คเพื่อการบริหารจัดการและถ่ายทอดความรู้- 07 ก.ย. 52
 
  05 ต.ค. 52
 
 
1131ผลการสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศชนิด C-Band ที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่- 03 ก.ย. 52
 
   
1132สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงแนวรั้วด้านหน้ากรมอุตุนิยมวิทยาและป้ายชื่ออาคาร- 01 ก.ย. 52
01 ก.ย. 52
 
   
1133สอบราคาซื้อ เครื่องโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย (VolP) ของกรมอุตุนิยมวิทยา - 31 ส.ค. 52
 
   
1134ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติระบบตรวจวินเชียร์ (WSAS.) พร้อมแก้ไขปรับเนินดินของเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS.) ณ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์- 31 ส.ค. 52
 
   
1135ประกาศประกวดราคาซื้ออะไหล่เครื่องส่งวิทยุกระจายข่าวอากาศ จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ - 31 ส.ค. 52
 
   
1136สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ - 28 ส.ค. 52
 
  02 ต.ค. 52
 
 
1137สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า - 27 ส.ค. 52
 
   
1138สอบราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 3 รายการ- 26 ส.ค. 52
 
   
1139สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นหน้าอาคาร ชั้น 1 และพื้นห้องประชุมมรกต ชั้น 2 อาคาร 50 ปีอต.- 26 ส.ค. 52
 
   
1140สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำอาคารสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ- 24 ส.ค. 52
 
   
1141สอบราคาจ้าง ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อโทรทัศน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 - 24 ส.ค. 52
 
   
1142สอบราคาซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร์และหมึกพิมพ์ จำนวน 31 รายการ - 24 ส.ค. 52
 
   
1143สอบราคาซื้อ แก้วตวงวัดปริมาณนำฝน จำนวน 300 ใบ - 24 ส.ค. 52
 
   
1144เชิญชวนให้เสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องมือและอุปกรณ์ Main Meteorological Operational Office ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยวิธีพิเศษ- 21 ส.ค. 52
 
   09 ต.ค. 52
 
1145ประกวดราคาโครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศการบินที่ทางวิ่งที่ 3 (สุวรรณภูมิ) 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ - 19 ส.ค. 52