ข่าวรับสมัคร

28 มี.ค. 61 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ของกรมอุตุนิยมวิทยา [หมดเขต/สิ้นสุด ประกาศ]
26 มี.ค. 61 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ [หมดเขต/สิ้นสุด ประกาศ]
23 มี.ค. 61 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร กรมอุตุนิยมวิทยา [หมดเขต/สิ้นสุด ประกาศ]
16 มี.ค. 61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร [หมดเขต/สิ้นสุด ประกาศ]

แบบฟอร์มสมัครออนไลน์กรมอุตุนิยมวิทยา