ข่าวรับสมัคร

30 ก.ย. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ประจำกรมอุตุนิยมวิทยา จำนวน 5 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [หมดเขต/สิ้นสุด ประกาศ]
30 ก.ย. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอจ้างเอกชนดำเนินงาน จำนวน 14 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [หมดเขต/สิ้นสุด ประกาศ]
28 ก.ย. 63 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏ new
22 ก.ย. 63 ยื่นข้อเสนอการจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ประจำกรมอุตุนิยมวิทยา จำนวน 5 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [หมดเขต/สิ้นสุด ประกาศ]
22 ก.ย. 63 ยื่นข้อเสนอการจ้างเอกชนดำเนินงาน ด้านงานสนับสนุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [หมดเขต/สิ้นสุด ประกาศ]
10 ก.ย. 63 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งนักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และนายช่างโยธาปฏิบัติงาน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ [หมดเขต/สิ้นสุด ประกาศ]

แบบฟอร์มสมัครออนไลน์กรมอุตุนิยมวิทยา