ข่าวรับสมัคร

15 มี.ค. 62 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร new
11 มี.ค. 62 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร [หมดเขต/สิ้นสุด ประกาศ]
11 มี.ค. 62 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการศักยภาพสูง [หมดเขต/สิ้นสุด ประกาศ]
01 มี.ค. 62 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล) [หมดเขต/สิ้นสุด ประกาศ]
01 มี.ค. 62 รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า) [หมดเขต/สิ้นสุด ประกาศ]

แบบฟอร์มสมัครออนไลน์กรมอุตุนิยมวิทยา