ข่าวรับสมัคร

04 ส.ค. 63 กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งนักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และนายช่างโยธาปฏิบัติงาน new
04 ส.ค. 63 รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และนายช่างโยธาปฏิบัติงาน new

แบบฟอร์มสมัครออนไลน์กรมอุตุนิยมวิทยา