ข่าวรับสมัคร

11 ม.ค. 64 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนายช่างเครื่องกล ช่างไม้ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 new

แบบฟอร์มสมัครออนไลน์กรมอุตุนิยมวิทยา