ข่าวรับสมัคร

10 ก.ค. 62 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการศักยภาพสูง (ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านต่าง ๆ จำนวน 5 ตำแหน่ง) new
28 มิ.ย. 62 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนอุตุนิยมวิทยา รุ่นที่ 28 / กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ [หมดเขต/สิ้นสุด ประกาศ]
24 มิ.ย. 62 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งวิศวกรโยธา [หมดเขต/สิ้นสุด ประกาศ]
20 มิ.ย. 62 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล [หมดเขต/สิ้นสุด ประกาศ]
19 มิ.ย. 62 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป [หมดเขต/สิ้นสุด ประกาศ]
14 มิ.ย. 62 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล [หมดเขต/สิ้นสุด ประกาศ]
14 มิ.ย. 62 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งวิศวกรโยธา [หมดเขต/สิ้นสุด ประกาศ]
12 มิ.ย. 62 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป [หมดเขต/สิ้นสุด ประกาศ]
12 มิ.ย. 62 รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการและนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน / กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบฯ [หมดเขต/สิ้นสุด ประกาศ]
06 มิ.ย. 62 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ของกรมอุตุนิยมวิทยา [หมดเขต/สิ้นสุด ประกาศ]

แบบฟอร์มสมัครออนไลน์กรมอุตุนิยมวิทยา