สรุปลักษณะอากาศรายสัปดาห์
ข้อมูลย้อนหลัง :
04 มกราคม 2560 - 10 มกราคม 2560ปริมาณฝนสูงสุดอุณหภูมิสูงสุด
ประเทศไทย
บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนได้อ่อนกำลังลงในระยะปลายสัปดาห์ ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศเย็นกับมีอากาศหนาวบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือ สำหรับฝนในช่วงนี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนส่วนมากในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์ เนื่องจากคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนบนเกือบตลอดสัปดาห์ ส่วนภาคใต้มีฝนตกหนาแน่นตลอดสัปดาห์ จากอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงที่พัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยตลอดสัปดาห์ ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมภาคใต้ตอนล่างและประเทศมาเลเซียในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ จากนั้นหย่อมความกดอากาศต่ำในทะอันดามันตอนล่างเหนือเกาะสุมาตรมีกำลังแรงขึ้น แล้วเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคใต้ฝั่งตะวันตกในวันสุดท้ายของสัปดาห์    
ภาคเหนือ
มีอากาศเย็นทั่วไป กับมีอากาศหนาวบางพื้นที่ สำหรับบริเวณเทือกเขาและยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด โดยมีฝน 10–30 % ของพื้นที่ เว้นแต่ในช่วงวันที่ 4-5 มีฝน 70-80 % ของพื้นที่ 34.2 มม. ที่ กกษ.ลำปาง จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 5 ม.ค.  14.6 º ซ. ที่ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน เมื่อวันที่ 6 ม.ค. ( 5.4º ซ. ที่ กิ่วแม่ปาน จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 ม.ค.)  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีอากาศเย็นทั่วไป กับมีอากาศหนาวบริเวณเทือกเขาและยอดภู โดยมีฝนน้อยกว่า 10% ของพื้นที่ในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์ 9.0 มม. ที่ อ.นาแห้ว จ.เลย เมื่อวันที่ 4 ม.ค.  17.0 º ซ. ที่ กกษ.นครพนม จ.นครพนม เมื่อวันที่ 3,4 ม.ค. ที่ กกษ.สกลนคร จ.สกลนคร เมื่อวันที่ 3,4 ม.ค. ( 9.5 º ซ. ที่ อุทยานแห่งชาติภูเรือ จ.เลย เมื่อวันที่ 6 ม.ค.) 
ภาคกลาง
มีอากาศเย็นทางตอนบนของภาค โดยมีฝนน้อยกว่า 30% ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันสุดท้ายของสัปดาห์มีฝน 70% ของพื้นที่ 13.9 มม. ที่ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 8 ม.ค.  20.0 º ซ. ที่ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 2 ม.ค. 
ภาคตะวันออก
มีอากาศเย็นบางพื้นที่ โดยมีฝน 10 % ของพื้นที่ในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ จากนั้นมีฝน 30-70% ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง 40.0 มม. ที่ อ.เขาสมิง จ.ตราด เมื่อวันที่ 7 ม.ค.  20.9 º ซ. ที่ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 2 ม.ค. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
มีฝน 70 – 90 % ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่เกือบตลอดสัปดาห์ และมีรายงานน้ำท่วมต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 615.6 มม. ที่ กกษ.นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 5 ม.ค.  20.0 º ซ. ที่ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 2 ม.ค. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
มีฝน 60-90 % ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์ และมีรายงานน้ำท่วมต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วบริเวณจังหวัดตรัง 176.3 มม. ที่ อ.เมือง จ.ระนอง เมื่อวันที่ 8 ม.ค.  20.3 º ซ. ที่ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีอากาศเย็นบางพื้นที่ โดยมีฝน 10-30 % ของพื้นที่ 2.5 มม. ที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง เขตดอนเมือง เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 3.4 มม. ที่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 8 ม.ค.   23.0 º ซ. ที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง เขตดอนเมือง เมื่อวันที่ 2 ม.ค. ( 20.5 º ซ. ที่ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 2 ม.ค..)  
ออกประกาศ 11 มกราคม 2560