สรุปลักษณะอากาศรายสัปดาห์
ข้อมูลย้อนหลัง :
04 มกราคม 2562 - 10 มกราคม 2562ปริมาณฝนสูงสุดอุณหภูมิสูงสุด
ประเทศไทย
พายุโซนร้อน “ปาบึก (PABUK(1901))” บริเวณอ่าวไทยตอนล่างได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อเวลา 12.45 น. ของวันที่ 4 ม.ค. ขณะมีกำลังแรงเป็นพายุโซนร้อน จากนั้นพายุนี้ได้เคลื่อนผ่านอำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช และอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ก่อนอ่อนกำลังเป็นพายุดีเปรสชันปกคลุมบริเวณอำเภอทับปุด จังหวัดพังงาในช่วงเช้าของวันที่ 5 ม.ค. จากนั้นได้เคลื่อนตัวลงสู่ทะเลอันดามันพร้อมทั้งอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงในช่วงค่ำของวันเดียวกันแล้วปกคลุมอยู่บริเวณทะเลอันดามันตอนบนในวันต่อมา นอกจากนี้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนลงในระยะครึ่งหลังของช่วง ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกหนาแน่นในระยะต้นช่วงกับมีฝนหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่จากนั้นมีฝนลดลง และมีรายงานน้ำท่วมฉับพลันและลมกระโชกแรงหลายพื้นที่ในระยะต้นช่วง อนึ่งบริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงปกคลุมประเทศไทยตอนบนในระยะครึ่งแรกของช่วง จากนั้นอ่อนกำลังลงและมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนในระยะครึ่งหลังของช่วง ประกอบกับมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือในระยะกลางช่วง จากนั้นได้เคลื่อนไปปกคลุมประเทศลาวและเวียดนามตอนบนตามลำดับ ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศเย็นกับมีอากาศหนาวทางตอนบนของภาคเหนือในระยะต้นช่วง และมีฝนบางพื้นที่เกือบตลอดช่วงกับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งในระยะครึ่งหลังของช่วง    
ภาคเหนือ
มีอากาศเย็นทั่วไปเกือบตลอดช่วง กับมีอากาศหนาวทางตอนบนของภาคในระยะต้นช่วง สำหรับบริเวณเทือกเขาและยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด โดยมีฝนน้อยกว่าร้อยละ 30 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 8 และ 9 ม.ค. มีฝนร้อยละ 50-80 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง 96.4 มม. ที่ อ.แม่ใจ จ.พะเยา เมื่อวันที่ 8 ม.ค.  12.0 º ซ. ที่ กกษ.เชียงราย จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 4 ม.ค. ( 4.8 º ซ. ที่ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 ม.ค.)  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีอากาศเย็นทั่วไปเกือบตลอดช่วง สำหรับบริเวณเทือกเขาและยอดภูมีอากาศหนาว โดยมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบางแห่งในวันที่ 8 และ 9 ม.ค. 15.0 มม. ที่ อ.ด่านซ้าย จ.เลย เมื่อวันที่ 8 ม.ค.  15.5 º ซ. ที่ สอต.กาฬสินธุ์ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 4 ม.ค. ( 9.0 º ซ. ที่ เขตรักษาพันธ์สัตธุ์ป่าภูหลวง จ.เลย เมื่อวันที่ 4 ม.ค.) 
ภาคกลาง
มีอากาศเย็นบางพื้นที่เกือบตลอดช่วง โดยมีฝนน้อยกว่าร้อยละ 20 ของพื้นที่เกือบตลอดช่วง กับมีฝนหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ในวันที่ 8 มค. 69.0 มม. ที่ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 8 ม.ค.  18.7 º ซ. ที่ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 
ภาคตะวันออก
มีอากาศเย็นบางพื้นที่ส่วนมากทางตอนบนของภาค โดยมีฝนร้อยละ 10-40 ของพื้นที่เกือบตลอดช่วง 25.5 มม. ที่ นิคมสร้างตนเองระยอง จ.ระยอง เมื่อวันที่ 9 ม.ค.  20.3 º ซ. ที่ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
มีอากาศเย็นหลายพื้นที่ในระยะต้นช่วง จากนั้นอุณหภูมิสูงขึ้นแต่ยังคงมีอากาศเย็นบางพื้นที่ โดยมีฝนร้อยละ 90 ของพื้นที่ในระยะต้นช่วง กับมีฝนหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ จากนั้นมีฝนร้อยละ 15-50 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่ง และมีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราชเกือบตลอดช่วง และลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชและพัทลุง เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 309.3 มม. ที่ สถานีทดลองยางนครศรีธรรมราช อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 4 ม.ค.  21.0 ºซ. ที่ กกษ.คอหงษ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 4 ม.ค. ที่ อ.สะเดา จ.สงขลา เมื่อวันที่ 4 ม.ค. ที่ สอท.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
มีอากาศเย็นหลายพื้นที่ในระยะต้นช่วง จากนั้นอุณหภูมิสูงขึ้นแต่ยังคงมีอากาศเย็นบางพื้นที่ โดยมีฝนมากกว่าร้อยละ 85 ของพื้นที่ในระยะต้นช่วง กับมีฝนหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ จากนั้นมีฝนเล็กน้อยร้อยละ 10 ของพื้นที่ ในวันที่ 6 และ 9 ม.ค. และมีรายงานน้ำท่วมฉับพลันบริเวณจังหวัดระนอง กระบี่ และตรัง เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 174.0 มม. ที่ นิคมสร้างตนเองปากจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง เมื่อวันที่ 4 ม.ค.  22.0 º ซ. ที่ สอต.กระบี่ อ.เขาพนม จ.กระบี่ เมื่อวันที่ 4,5 ม.ค. ที่ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา เมื่อวันที่ 10 ม.ค.  
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีอากาศเย็นบางพื้นที่ โดยมีฝนเล็กน้อยร้อยละ 10 ของพื้นที่เกือบตลอดช่วง 8.1 มม. ที่ รร.ทวีธาภิเศก 2 เขตบางขุนเทียน เมื่อวันที่ 8 ม.ค. (2.6 มม. ที่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 5 ม.ค.)   22.6 º ซ. ที่ สนามบินดอนเมือง เขตดอนเมือง เมื่อวันที่ 4 ม.ค. (21.6 º ซ. ที่ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 9 ม.ค.)  
แผนที่ปริมาณฝนรวมและอุณหภูมิเฉลี่ย
ออกประกาศ 11 มกราคม 2562