สรุปลักษณะอากาศรายสัปดาห์
ข้อมูลย้อนหลัง :
05 สิงหาคม 2562 - 11 สิงหาคม 2562ปริมาณฝนสูงสุดอุณหภูมิสูงสุด
ประเทศไทย
ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนในระยะต้นสัปดาห์ จากนั้นได้เลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมาและลาวเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและร่องมรสุมดังกล่าวได้เลื่อนกลับลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศลาวตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยตลอดสัปดาห์ ลักษณะดังกล่าวทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนาแน่นเกือบตลอดสัปดาห์ ส่วนภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์    
ภาคเหนือ
มีฝนร้อยละ 60-90 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์ โดยมีรายงานดินถล่มบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนในวันที่ 9 ส.ค. กับมีน้ำป่าไหลหลากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนในวันที่ 10 ส.ค. และจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่ 11 ส.ค. 95.4 มม. ที่ อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีฝนร้อยละ 10-55 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ จากนั้นมีฝนร้อยละ 80 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง 107.6 มม. ที่ อ.เมือง จ.หนองคาย เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 
ภาคกลาง
มีฝนมากกว่าร้อยละ 75 ของพื้นที่เกือบตลอดสัปดาห์ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง โดยมีรายงานน้ำป่าไหลหลากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีในวันที่ 11 ส.ค. 98.2 มม. ที่ รร.บ้านห้วยมาลัย อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 
ภาคตะวันออก
มีฝนร้อยละ 60-80 ของพื้นที่เกือบตลอดสัปดาห์ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากบริเวณชายฝั่งตอนล่างของภาค โดยมีรายงานน้ำป่าไหลหลากบริเวณจังหวัดตราดในวันที่ 10 ส.ค. 184.4 มม. ที่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
มีฝนร้อยละ 20-50 ของพื้นที่ทางตอนบนของภาคในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ จากนั้นมีฝนมากกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง 40.0 มม. ที่ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
มีฝนร้อยละ 10-50 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่งในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ จากนั้นมีฝนมากกว่าร้อยละ 90 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง โดยมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดสตูลในวันที่ 9 ส.ค. กับมีน้ำท่วมและดินถล่มบริเวณจังหวัดระนองในวันที่ 9 ส.ค. 114.6 มม. ที่ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีฝนมากกว่าร้อยละ 85 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่งในระยะต้นและกลางสัปดาห์ จากนั้นมีฝนร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ 61.4 มม. ที่ รร.วัดด่าน เขตยานนาวา เมื่อวันที่ 6 ส.ค. (26.2 มม. ที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภุมิ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 6 ส.ค.)  
ออกประกาศ 12 สิงหาคม 2562