สรุปลักษณะอากาศรายสัปดาห์
ข้อมูลย้อนหลัง :
30 กันยายน 2562 - 06 ตุลาคม 2562ปริมาณฝนสูงสุดอุณหภูมิสูงสุด
ประเทศไทย
ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนและอ่าวไทยเกือบตลอดสัปดาห์ โดยมีลมตะวันออกพัดปกคลุมภาคใต้ในระยะต้นสัปดาห์ และลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคใต้ในระยะกลางสัปดาห์ อนึ่ง บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ในระยะปลายสัปดาห์ ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นในระยะปลายสัปดาห์ ส่วนภาคใต้มีฝนตกตลอดสัปดาห์กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง    
ภาคเหนือ
มีฝนน้อยกว่าร้อยละ 15 ของพื้นที่ในระยะต้นและกลางสัปดาห์ จากนั้นมีฝนร้อยละ 30-75 ของพื้นที่กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง 104.0 มม. ที่ อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย เมื่อวันที่ 4 ต.ค.   
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีฝนน้อยกว่าร้อยละ 25 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่งในระยะต้นและกลางสัปดาห์ จากนั้นมีฝนร้อยละ 40-70 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่ง 70.2 มม. ที่ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม เมื่อวันที่ 4 ต.ค.   
ภาคกลาง
มีฝนน้อยกว่าร้อยละ 25 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่งในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ จากนั้นมีฝนร้อยละ 40-70 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง 73.2 มม. ที่ โรงเรียนบ้านไร่ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 5 ต.ค.   
ภาคตะวันออก
มีฝนร้อยละ 30-60 ของพื้นที่เกือบตลอดสัปดาห์ กับมีฝนหนักบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 5 ต.ค. มีฝนร้อยละ 90 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง 145.9 มม. ที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 5 ต.ค.   
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
มีฝนร้อยละ 30-60 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง 111.0 มม. ที่ กกษ.ยะลา อ.เมือง จ.ยะลา เมื่อวันที่ 3 ต.ค.   
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
มีฝนร้อยละ 60-90 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง 92.9 มม. ที่ อ.เมือง จ.ตรัง เมื่อวันที่ 30 ก.ย.   
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีฝนร้อยละ 60-90 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 1-3 ต.ค. มีฝนน้อยกว่าร้อยละ 35 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง 57.2 มม. ที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง เขตดอนเมือง เมื่อวันที่ 1 ต.ค. (57.9 มม. ที่ กกษ.สมุทรปราการ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 30 ก.ย.)    
แผนที่ปริมาณฝนรวมและอุณหภูมิเฉลี่ย
ออกประกาศ 07 ตุลาคม 2562