สรุปลักษณะอากาศรายสัปดาห์
ข้อมูลย้อนหลัง :
16 มีนาคม 2563 - 22 มีนาคม 2563ปริมาณฝนสูงสุดอุณหภูมิสูงสุด
ประเทศไทย
หย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนอบอ้าวโดยทั่วไปเกือบตลอดสัปดาห์ กับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ โดยบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีน ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ในวันแรกของสัปดาห์ กับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุม ประเทศไทยตอนบนตลอดสัปดาห์ โดยคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกได้เคลื่อนผ่านภาคเหนือเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์ ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนเกือบตลอดสัปดาห์ กับมีรายงาน ฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่ สำหรับภาคใต้มีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ในระยะต้นสัปดาห์จากอิทธิพลของลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์    
ภาคเหนือ
มีอากาศร้อนทั่วไปตลอดสัปดาห์ กับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ โดยมีฝนร้อยละ 5-10 ของพื้นที่ในระยะกลางและปลายสัปดาห์ กับมีฝนหนักบางแห่ง และมีรายงานพายุฝนฟ้าคะนองบริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์ พิษณุโลกในวันที่ 20 มี.ค. และบริเวณจังหวัดพิจิตรในวันที่ 21 มี.ค. 37.8 มม. ที่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 20 มี.ค.  41.5 º ซ. ที่ เขื่อนภูมิพล อ.สามเงา จ.ตาก เมื่อวันที่ 18 มี.ค. และ ที่ อ.เถิน จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีอากาศร้อนทั่วไปเกือบตลอดสัปดาห์ โดยมีฝนร้อยละ 10-60 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง และมีรายงานพายุฝนฟ้าคะนองบริเวณจังหวัดหนองคาย อุดรธานี อำนาจเจริญในวันที่ 19 มี.ค. บริเวณจังหวัดเลย หนองบัวลำภู ขอนแก่น นครพนม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด นครราชสีมาในวันที่ 20 มี.ค. กับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายในวันที่ 21 มี.ค. 75.5 มม. ที่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม เมื่อวันที่ 20 มี.ค.  38.7 º ซ. ที่ อ.เมือง จ.เลย เมื่อวันที่ 18 มี.ค. และ ที่ กกษ.อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 21 มี.ค.  
ภาคกลาง
มีอากาศร้อนทั่วไปเกือบตลอดสัปดาห์ กับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์ในวันที่ 18 มี.ค. โดยมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบางพื้นที่ในระยะต้นและกลางสัปดาห์ 35.0 มม. ที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 18 มี.ค.  40.0 º ซ. ที่ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 
ภาคตะวันออก
มีอากาศร้อนทั่วไปทางตอนบนของภาคเกือบตลอดสัปดาห์ โดยมีฝนน้อยกว่าร้อยละ 30 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง 101.5 มม. ที่ กกษ.พลิ้ว จ.จันทบุรี เมื่อวันที่ 20 มี.ค.  37.1 º ซ. ที่ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
มีอากาศร้อนหลายพื้นที่ โดยมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ในวันที่ 17 มี.ค. 7.0 มม. ที่ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร เมื่อวันที่ 17 มี.ค.  37.7 º ซ. ที่ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 21 มี.ค. และ ที่ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 21 มี.ค.  
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
มีอากาศร้อนทั่วไปเกือบตลอดสัปดาห์ 38.5 º ซ. ที่ อ.เมือง จ.สตูล เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีอากาศหลายพื้นที่เกือบตลอดสัปดาห์ 37.5 º ซ. ที่ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย เมื่อวันที่ 19 มี.ค. (38.0 º ซ. ที่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 22 มี.ค.)  
แผนที่ปริมาณฝนรวมและอุณหภูมิเฉลี่ย
ออกประกาศ 23 มีนาคม 2563