Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ

สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
สภาพอากาศภาคตะวันออก
  พยากรณ์อากาศ    เวลา 12:00 น.วันนี้ - 12:00 น.วันพรุ่งนี้  
อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า และอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อย โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ส่วนมากตามแนวชายฝั่งทะเล อุณหภูมิต่ำสุด 19-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
ออกประกาศ 24 มกราคม 2565 11:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   24 ม.ค. 65 - 30 ม.ค. 65  
คาดหมาย
     อากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ตลอดช่วง อุณหภูมิต่ำสุด 18-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร
     
ออกประกาศ 24 มกราคม 2565
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   17 ม.ค. 65 - 23 ม.ค. 65  
มีอากาศเย็นเกือบทั่วไปเกือบตลอดสัปดาห์ โดยมีฝนร้อยละ 65-90 ของพื้นที่ในวันที่ 20-22 ม.ค. กับมีฝนหนักบางแห่ง และมีฝนร้อยละ 15 ของพื้นที่ในวันสุดท้ายของสัปดาห์
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 24 มกราคม 2565
  พยากรณ์อากาศ 4 สัปดาห์     
24 ม.ค. 65 - 30 ม.ค. 65
อากาศเย็น คลื่น 1-2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 30-32 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 19-21 °C
31 ม.ค. 65 - 06 ก.พ. 65
อากาศเย็น คลื่น 1-2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 31-33 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 20-22 °C
07 ก.พ. 65 - 13 ก.พ. 65
อากาศเย็น คลื่น 1-2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 30-32 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 19-21 °C
14 ก.พ. 65 - 20 ก.พ. 65
อากาศเย็น คลื่น 1-2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 31-33 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 20-22 °C
ข้อมูลอัพเดตทุกวันจันทร์
  พยากรณ์อากาศรายเดือน   ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565  
มีเมฆบางส่วน
ช่วงต้นและกลางเดือน ยังคงมีอากาศเย็นเกือบทั่วไป และมีอากาศหนาวบางแห่งในบางวันทางตอนบนของภาค กับมีหมอกหนาหลายพื้นที่ จากนั้นลักษณะอากาศจะแปรปรวน โดยอากาศจะเริ่มอุ่นขึ้นและมีฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่ ทะเลมีคลื่นสูง 1 – 2 เมตร
อุณหภูมิสูงสุด 32 - 34 °C
อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 25 °C
ลม ทิศทางลม ความเร็ว 15 - 28 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์ 60-65 %
ปริมาณฝน 15-30 มิลลิเมตร
จำนวนวันฝนตก 2-3 วัน
ออกประกาศ 27 ธันวาคม 2564