Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ

สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
สภาพอากาศภาคตะวันออก
  พยากรณ์อากาศ    เวลา 12:00 น.วันนี้ - 12:00 น.วันพรุ่งนี้  
อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่ อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 18-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-25 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
ออกประกาศ 22 มกราคม 2564 11:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   22 ม.ค. 64 - 28 ม.ค. 64  
คาดหมาย
     อากาศเย็น ตลอดช่วง กับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่ อุณหภูมิจะสูงขึ้น 2-4 องศาเซลเซียส โดยในช่วงวันที่ 24-25 ม.ค. 64 มีฝนร้อยละ 10 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 17-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร
     
ออกประกาศ 22 มกราคม 2564
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   15 ม.ค. 64 - 21 ม.ค. 64  
มีอากาศหนาวบางพื้นที่ในวันแรกและระยะครึ่งหลังของช่วง ส่วนวันอื่น ๆ มีอากาศเย็นทั่วไป
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 22 มกราคม 2564
  พยากรณ์อากาศ 4 สัปดาห์     
18 ม.ค. 64 - 24 ม.ค. 64
อากาศเย็น คลื่น 1-2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 30-32 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 19-21 °C
25 ม.ค. 64 - 31 ม.ค. 64
อากาศเย็น คลื่น 1-2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 29-31 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 18-20 °C
01 ก.พ. 64 - 07 ก.พ. 64
อากาศเย็น คลื่น 1-2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 30-32 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 19-21 °C
08 ก.พ. 64 - 14 ก.พ. 64
อากาศเย็น คลื่น 1-2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 29-31 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 18-20 °C
ข้อมูลอัพเดตทุกวันจันทร์
  พยากรณ์อากาศรายเดือน   ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564  
ฝนฟ้าคะนอง
ในช่วงต้นและกลางเดือน ยังคงมีอากาศเย็นเกือบทั่วไป และมีอากาศหนาวบางแห่งในบางวันทางตอนบนของภาค กับมีหมอกหนาหลายพื้นที่ จากนั้นลักษณะอากาศจะแปรปรวน โดยอากาศจะเริ่มอุ่นขึ้นและมีฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่ ทะเลมีคลื่นสูง 1 – 2 เมตร
อุณหภูมิสูงสุด 32 - 34 °C
อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 25 °C
ลม ทิศทางลม ความเร็ว 15 - 28 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์ 65-70 %
ปริมาณฝน 20-40 มิลลิเมตร
จำนวนวันฝนตก 3-5 วัน
ออกประกาศ 28 ธันวาคม 2563