Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ

สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
สภาพอากาศภาคตะวันออก
  พยากรณ์อากาศ    เวลา 23:00 น.วันนี้ - 23:00 น.วันพรุ่งนี้  
มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรี สระแก้ว จันทบุรี และตราด อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
ออกประกาศ 19 กุมภาพันธ์ 2562 22:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   19 ก.พ. 62 - 25 ก.พ. 62  
คาดหมาย
     
ในช่วงวันที่ 19 - 20 ก.พ. 62 มีเมฆบางส่วนกับฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากทางตอนล่างของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส
ส่วนในช่วงวันที่ 21 - 25 ก.พ. 62 มีเมฆบางส่วนกับหมอกในตอนเช้า และมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
     
ออกประกาศ 19 กุมภาพันธ์ 2562
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   11 ก.พ. 62 - 17 ก.พ. 62  
มีอากาศเย็นบางพื้นที่ โดยมีฝนร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ในวันแรกและในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์กับมีฝนหนักบางแห่ง
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 18 กุมภาพันธ์ 2562
  พยากรณ์อากาศ 4 สัปดาห์     
18 ก.พ. 62 - 24 ก.พ. 62
ฝน คลื่น 1-2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 33-35 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 °C
ฝน 10-20% ของพื้นที่
25 ก.พ. 62 - 03 มี.ค. 62
ฝน คลื่น 1-2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 34-36 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 10-20% ของพื้นที่
04 มี.ค. 62 - 10 มี.ค. 62
ฝน คลื่น 1-2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 34-36 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 25-27 °C
ฝน 10-20% ของพื้นที่
11 มี.ค. 62 - 17 มี.ค. 62
ฝน คลื่น 1-2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 34-36 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 26-28 °C
ฝน 10-20% ของพื้นที่
ข้อมูลอัพเดตทุกวันจันทร์
  พยากรณ์อากาศรายเดือน   ประจำเดือน มีนาคม 2562  
มีเมฆบางส่วน
อากาศจะร้อนหลายพื้นที่กับมีอากาศร้อนจัดบางแห่งในบางวัน โดยเฉพาะตอนบนของภาคและในช่วงครึ่งหลังของเดือน อุณหภูมิสูงที่สุด 40–41 ซ. กับมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ในบางวัน ซึ่งช่วยคลายความร้อนลงได้บ้าง
อุณหภูมิสูงสุด 33 - 35 °C
อุณหภูมิต่ำสุด 24 - 26 °C
ลม ทิศทางลม ความเร็ว 15 - 28 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์ 70-75 %
ปริมาณฝน 40-60 มิลลิเมตร
จำนวนวันฝนตก 4-6 วัน
ออกประกาศ 29 มกราคม 2562