Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ

สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
สภาพอากาศภาคตะวันออก
  พยากรณ์อากาศ    เวลา 17:00 น.วันนี้ - 17:00 น.วันพรุ่งนี้  
มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดจันทบุรี และตราด อุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร
ออกประกาศ 23 มิถุนายน 2564 16:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   23 มิ.ย. 64 - 29 มิ.ย. 64  
คาดหมาย
     ในช่วงวันที่ 23 - 25 มิ.ย. 64 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20-40 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 26 - 29 มิ.ย. 64 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส
     
ออกประกาศ 23 มิถุนายน 2564
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   14 มิ.ย. 64 - 20 มิ.ย. 64  
มีฝนร้อยละ 70-95 ของพื้นที่ เว้นแต่ในระยะกลางสัปดาห์มีฝนร้อยละ 30-45 ของพื้นที่ โดยมีฝนหนักบางแห่งตลอดสัปดาห์
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 21 มิถุนายน 2564
  พยากรณ์อากาศ 4 สัปดาห์     
21 มิ.ย. 64 - 27 มิ.ย. 64
พายุฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูงกว่า 2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 25-27 °C
ฝน 40-60% ของพื้นที่
28 มิ.ย. 64 - 04 ก.ค. 64
ฝนฟ้าคะนอง คลื่น 1-2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 33-35 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 25-27 °C
ฝน 30-40% ของพื้นที่
05 ก.ค. 64 - 11 ก.ค. 64
ฝนฟ้าคะนอง คลื่น 1-2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 33-35 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 25-27 °C
ฝน 30-40% ของพื้นที่
12 ก.ค. 64 - 18 ก.ค. 64
ฝนฟ้าคะนอง คลื่น 1-2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 33-35 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 25-27 °C
ฝน 30-40% ของพื้นที่
ข้อมูลอัพเดตทุกวันจันทร์
  พยากรณ์อากาศรายเดือน   ประจำเดือน กรกฏาคม 2564  
พายุฝนฟ้าคะนอง
ประมาณครึ่งแรกของเดือน ยังคงมีฝนน้อย จากนั้นจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 80 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากในบางแห่ง ทะเลมีคลื่นสูง 2–3 เมตร
อุณหภูมิสูงสุด 31 - 33 °C
อุณหภูมิต่ำสุด 25 - 27 °C
ลม ทิศทางลม ความเร็ว 15 - 28 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์ 85-90 %
ปริมาณฝน 230-280 มิลลิเมตร
จำนวนวันฝนตก 16-18 วัน
ออกประกาศ 27 พฤษภาคม 2564