Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ

สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
สภาพอากาศภาคตะวันออก
  พยากรณ์อากาศ    เวลา 12:00 น.วันนี้ - 12:00 น.วันพรุ่งนี้  
เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดนครนายก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร
ออกประกาศ 04 มิถุนายน 2563 11:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   04 มิ.ย. 63 - 10 มิ.ย. 63  
คาดหมาย
     มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ ตลอดช่วง และฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร
     
ออกประกาศ 04 มิถุนายน 2563
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   25 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63  
มีฝนมากกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 27 และ 30 พ.ค. มีฝนร้อยละ 30-60 ของพื้นที่
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 01 มิถุนายน 2563
  พยากรณ์อากาศ 4 สัปดาห์     
01 มิ.ย. 63 - 07 มิ.ย. 63
พายุฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูงกว่า 2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 25-27 °C
ฝน 60-80% ของพื้นที่
08 มิ.ย. 63 - 14 มิ.ย. 63
พายุฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูงกว่า 2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 25-27 °C
ฝน 60-80% ของพื้นที่
15 มิ.ย. 63 - 21 มิ.ย. 63
พายุฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูงกว่า 2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 25-27 °C
ฝน 60-80% ของพื้นที่
22 มิ.ย. 63 - 28 มิ.ย. 63
ฝนฟ้าคะนอง คลื่น 1-2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 25-27 °C
ฝน 40-60% ของพื้นที่
ข้อมูลอัพเดตทุกวันจันทร์
  พยากรณ์อากาศรายเดือน   ประจำเดือน กรกฏาคม 2563  
พายุฝนฟ้าคะนอง
ประมาณครึ่งแรกของเดือนจะมีฝน ฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่ง จากนั้นจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักหลายพื้นที่ ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร
อุณหภูมิสูงสุด 32 - 34 °C
อุณหภูมิต่ำสุด 25 - 27 °C
ลม ทิศทางลม ความเร็ว 15 - 28 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์ 85-90 %
ปริมาณฝน 250-300 มิลลิเมตร
จำนวนวันฝนตก 16-19 วัน
ออกประกาศ 29 พฤษภาคม 2563