Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ

สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
สภาพอากาศภาคใต้(ฝั่งตะวันออก)
  พยากรณ์อากาศ    เวลา 12:00 น.วันนี้ - 12:00 น.วันพรุ่งนี้  
เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร
ออกประกาศ 04 มิถุนายน 2563 11:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   03 มิ.ย. 63 - 09 มิ.ย. 63  
คาดหมาย
     มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ ตลอดช่วง และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร
     
ออกประกาศ 03 มิถุนายน 2563
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   25 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63  
มีฝนร้อยละ 50-75 ของพื้นที่กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 30 พ.ค. มีฝน ร้อยละ 30 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่ง
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 01 มิถุนายน 2563
  พยากรณ์อากาศ 4 สัปดาห์     
01 มิ.ย. 63 - 07 มิ.ย. 63
ฝนฟ้าคะนอง คลื่น 1-2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 40-60% ของพื้นที่
08 มิ.ย. 63 - 14 มิ.ย. 63
ฝนฟ้าคะนอง คลื่น 1-2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 33-35 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 30-40% ของพื้นที่
15 มิ.ย. 63 - 21 มิ.ย. 63
ฝนฟ้าคะนอง คลื่น 1-2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 33-35 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 30-40% ของพื้นที่
22 มิ.ย. 63 - 28 มิ.ย. 63
ฝน คลื่น 1-2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 33-35 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 20-30% ของพื้นที่
ข้อมูลอัพเดตทุกวันจันทร์
  พยากรณ์อากาศรายเดือน   ประจำเดือน กรกฏาคม 2563  
พายุฝนฟ้าคะนอง
ประมาณครึ่งแรกของเดือนจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่จากนั้นมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่กับมีฝนหนักหลายพื้นที่ง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
อุณหภูมิสูงสุด 32 - 34 °C
อุณหภูมิต่ำสุด 24 - 26 °C
ลม ทิศทางลม ความเร็ว 15 - 28 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์ 75-80 %
ปริมาณฝน 100-140 มิลลิเมตร
จำนวนวันฝนตก 13-16 วัน
ออกประกาศ 29 พฤษภาคม 2563