Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ

สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
สภาพอากาศภาคใต้(ฝั่งตะวันออก)
  พยากรณ์อากาศ    เวลา 06:00 น.วันนี้ - 06:00 น.วันพรุ่งนี้  
มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันตก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร
ออกประกาศ 19 เมษายน 2564 05:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   18 เม.ย. 64 - 24 เม.ย. 64  
คาดหมาย
     ในช่วงวันที่ 18 - 24 เม.ย. 64 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20-40 ของพื้นที่ตลอดช่วง และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียส ในช่วงวันที่ 18 - 22 เม.ย. 64 ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร ในช่วงวันที่ 23 - 24 เม.ย. 64 ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร
     
ออกประกาศ 18 เมษายน 2564
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   09 เม.ย. 64 - 15 เม.ย. 64  
มีอากาศร้อนบางพื้นที่ โดยมีฝนร้อยละ 15-50 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่งในระยะครึ่งหลังของช่วง
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 16 เมษายน 2564
  พยากรณ์อากาศ 4 สัปดาห์     
19 เม.ย. 64 - 25 เม.ย. 64
ฝน คลื่น 1-2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 33-35 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 20-30% ของพื้นที่
26 เม.ย. 64 - 02 พ.ค. 64
ฝนฟ้าคะนอง คลื่น 1-2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 30-40% ของพื้นที่
03 พ.ค. 64 - 09 พ.ค. 64
ฝนฟ้าคะนอง คลื่น 1-2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 30-40% ของพื้นที่
ข้อมูลอัพเดตทุกวันจันทร์
  พยากรณ์อากาศรายเดือน   ประจำเดือน พฤษภาคม 2564  
พายุฝนฟ้าคะนอง
จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง ทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
อุณหภูมิสูงสุด 33 - 35 °C
อุณหภูมิต่ำสุด 24 - 26 °C
ลม ทิศทางลม ความเร็ว 15 - 28 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์ 80-85 %
ปริมาณฝน 140-180 มิลลิเมตร
จำนวนวันฝนตก 13-16 วัน
ออกประกาศ 26 มีนาคม 2564