Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ

สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
สภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออก
  พยากรณ์อากาศ    เวลา 23:00 น.วันนี้ - 23:00 น.วันพรุ่งนี้  
มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
ออกประกาศ 27 กันยายน 2565 22:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   27 ก.ย. 65 - 03 ต.ค. 65  
คาดหมาย
     มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งตลอดช่วง ส่วนในวันที่ 28 ก.ย. – 3 ต.ค. 65 ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา: ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป: ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียส
     
ออกประกาศ 27 กันยายน 2565
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   19 ก.ย. 65 - 25 ก.ย. 65  
มีฝนร้อยละ 30-60 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่งเกือบตลอดสัปดาห์ นอกจากนี้มีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชในวันที่ 20 ก.ย. และจังหวัดนราธิวาสในวันที่ 21 ก.ย.
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 26 กันยายน 2565
  พยากรณ์อากาศ 4 สัปดาห์     
26 ก.ย. 65 - 02 ต.ค. 65
ฝนฟ้าคะนอง คลื่น 1-2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 40-60% ของพื้นที่
03 ต.ค. 65 - 09 ต.ค. 65
ฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูงกว่า 2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 40-60% ของพื้นที่
10 ต.ค. 65 - 16 ต.ค. 65
พายุฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูงกว่า 2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 31-33 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 60-80% ของพื้นที่
17 ต.ค. 65 - 23 ต.ค. 65
พายุฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูงกว่า 2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 31-33 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 60-80% ของพื้นที่
ข้อมูลอัพเดตทุกวันจันทร์
  พยากรณ์อากาศรายเดือน   ประจำเดือน ตุลาคม 2565  
พายุฝนฟ้าคะนอง
จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 80 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่งในบางวัน ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร
อุณหภูมิสูงสุด 32 - 34 °C
อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 25 °C
ลม ทิศทางลม ความเร็ว 15 - 28 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์ 85-90 %
ปริมาณฝน 250-310 มิลลิเมตร
จำนวนวันฝนตก 18-20 วัน
ออกประกาศ 26 สิงหาคม 2565