Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ

สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
สภาพอากาศภาคใต้(ฝั่งตะวันออก)
  พยากรณ์อากาศ    เวลา 17:00 น.วันนี้ - 17:00 น.วันพรุ่งนี้  
ทางตอนบนของภาค: ท้องฟ้าโปร่ง กับมีอากาศเย็นในตอนเช้า ทางตอนล่างของภาค: มีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 18-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร
ออกประกาศ 07 ธันวาคม 2564 16:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   07 ธ.ค. 64 - 13 ธ.ค. 64  
คาดหมาย
     ในช่วงวันที่ 7 – 8 ธ.ค. 64 มีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 9 – 13 ธ.ค. 64 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 17-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร
     
ออกประกาศ 07 ธันวาคม 2564
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   29 พ.ย. 64 - 05 ธ.ค. 64  
มีอากาศเย็นหลายพื้นที่ โดยมีฝนมากกว่าร้อยละ 60-90 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ จากนั้นมีฝนร้อยละ 20-50 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง โดยมีรายงานน้ำท่วมต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมาบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร และนครศรีธรรมราช กับมีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดสงขลาในวันที่ 28-30 พ.ย. และ 2 ธ.ค. จังหวัดพัทลุงในวันที่ 29 พ.ย. และ 1-5 ธ.ค. จังหวัดนราธิวาสในวันที่ 2 ธ.ค. กับมีรายงานดินถล่มบริเวณจังหวัดชุมพรในวันที่ 30 พ.ย. และจังหวัดพัทลุงในวันที่ 2 ธ.ค.
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 06 ธันวาคม 2564
  พยากรณ์อากาศ 4 สัปดาห์     
06 ธ.ค. 64 - 12 ธ.ค. 64
พายุฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูงกว่า 2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 30-32 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 °C
ฝน 60-80% ของพื้นที่
13 ธ.ค. 64 - 19 ธ.ค. 64
พายุฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูงกว่า 2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 30-32 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 °C
ฝน 60-80% ของพื้นที่
20 ธ.ค. 64 - 26 ธ.ค. 64
ฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูงกว่า 2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 31-33 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 40-60% ของพื้นที่
27 ธ.ค. 64 - 02 ม.ค. 65
ฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูงกว่า 2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 31-33 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 30-40% ของพื้นที่
ข้อมูลอัพเดตทุกวันจันทร์
  พยากรณ์อากาศรายเดือน   ประจำเดือน มกราคม 2565  
ฝนฟ้าคะนอง
มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ กับจะมีฝนหนักบางแห่งในบางวัน ส่วนมากทางตอนล่างของภาค ทะเลยังคงมีคลื่นสูง 2–4 เมตร
อุณหภูมิสูงสุด 30 - 32 °C
อุณหภูมิต่ำสุด 22 - 24 °C
ลม ทิศทางลม ความเร็ว 15 - 28 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์ 65-70 %
ปริมาณฝน 50-80 มิลลิเมตร
จำนวนวันฝนตก 6-8 วัน
ออกประกาศ 23 พฤศจิกายน 2564