Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ

สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
สภาพอากาศภาคใต้(ฝั่งตะวันออก)
  พยากรณ์อากาศ    เวลา 23:00 น.วันนี้ - 23:00 น.วันพรุ่งนี้  
อากาศร้อน กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร
ออกประกาศ 23 เมษายน 2562 22:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   23 เม.ย. 62 - 29 เม.ย. 62  
คาดหมาย
     ในช่วงวันที่ 23-25 และ 29 เม.ย. 62 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 26-28 เม.ย. 62 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
     
ออกประกาศ 23 เมษายน 2562
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   15 เม.ย. 62 - 21 เม.ย. 62  
มีอากาศร้อนทั่วไป โดยมีฝนร้อยละ 5-15 ของพื้นที่ตลอดสัปดาห์ กับมีฝนหนักบางแห่งบริเวณจังหวัด สุราษฎร์ธานีในวันที่ 19 เม.ย.
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 22 เมษายน 2562
  พยากรณ์อากาศ 4 สัปดาห์     
22 เม.ย. 62 - 28 เม.ย. 62
ฝน คลื่น 1-2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 34-36 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 25-27 °C
ฝน 10-20% ของพื้นที่
29 เม.ย. 62 - 05 พ.ค. 62
ฝน คลื่น 1-2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 33-35 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 20-30% ของพื้นที่
06 พ.ค. 62 - 12 พ.ค. 62
ฝน คลื่น 1-2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 33-35 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 20-30% ของพื้นที่
13 พ.ค. 62 - 19 พ.ค. 62
ฝน คลื่น 1-2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 33-35 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 20-30% ของพื้นที่
ข้อมูลอัพเดตทุกวันจันทร์
  พยากรณ์อากาศรายเดือน   ประจำเดือน พฤษภาคม 2562  
ฝนฟ้าคะนอง
จะมีฝนร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง
อุณหภูมิสูงสุด 33 - 35 °C
อุณหภูมิต่ำสุด 24 - 26 °C
ลม ทิศทางลม ความเร็ว 15 - 28 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์ 75-80 %
ปริมาณฝน 110-150 มิลลิเมตร
จำนวนวันฝนตก 12-15 วัน
ออกประกาศ 26 มีนาคม 2562