Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ

สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
สภาพอากาศภาคใต้(ฝั่งตะวันตก)
  พยากรณ์อากาศ    เวลา 06:00 น.วันนี้ - 06:00 น.วันพรุ่งนี้  
เมฆมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร
ออกประกาศ 04 มิถุนายน 2563 05:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   03 มิ.ย. 63 - 09 มิ.ย. 63  
คาดหมาย
     มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ ตลอดช่วง และฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียส ในช่วงวันที่ 4 - 9 มิ.ย. 63 ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
     
ออกประกาศ 03 มิถุนายน 2563
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   25 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63  
มีฝนร้อยละ 25 ของพื้นที่ในวันแรกของสัปดาห์ จากนั้นมีฝนมากกว่าร้อยละ 60 ของพื้นที่กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 01 มิถุนายน 2563
  พยากรณ์อากาศ 4 สัปดาห์     
01 มิ.ย. 63 - 07 มิ.ย. 63
พายุฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูงกว่า 2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 60-80% ของพื้นที่
08 มิ.ย. 63 - 14 มิ.ย. 63
พายุฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูงกว่า 2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 60-80% ของพื้นที่
15 มิ.ย. 63 - 21 มิ.ย. 63
พายุฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูงกว่า 2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 60-80% ของพื้นที่
22 มิ.ย. 63 - 28 มิ.ย. 63
ฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูงกว่า 2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 40-60% ของพื้นที่
ข้อมูลอัพเดตทุกวันจันทร์
  พยากรณ์อากาศรายเดือน   ประจำเดือน กรกฏาคม 2563  
พายุฝนฟ้าคะนอง
ประมาณครึ่งแรกของเดือนจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่ง จากนั้นจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักหลายพื้นที่ ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร
อุณหภูมิสูงสุด 31 - 33 °C
อุณหภูมิต่ำสุด 24 - 26 °C
ลม ทิศทางลม ความเร็ว 15 - 28 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์ 85-90 %
ปริมาณฝน 280-330 มิลลิเมตร
จำนวนวันฝนตก 18-21 วัน
ออกประกาศ 29 พฤษภาคม 2563