สภาพอากาศโดยรวมทั่วประเทศ
  ลักษณะอากาศทั่วไป   วันที่ 21 กันยายน 2564  
พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่อง โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งภาคใต้ฝั่งตะวันตก ส่วนภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ไว้ด้วย ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคกลาง ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง โดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย
  พยากรณ์อากาศสำหรับกรุงเทพฯ และปริมณฑล    เวลา 23:00 น.วันนี้ - 23:00 น.วันพรุ่งนี้  
มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.
รายละเอียดเพิ่มเติม ออกประกาศ 21 กันยายน 2564 22:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   21 ก.ย. 64 - 27 ก.ย. 64  
คาดหมาย
     ในช่วงวันที่ 21 - 24 ก.ย. 64 ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 25 – 27 ก.ย. 64 หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้มีแนวโน้มเคลื่อนเข้าปกคลุมชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลาง และจะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ส่งผลทำให้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังปานกลาง ตลอดช่วง โดยบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ 2 เมตรส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
     
ข้อควรระวัง
     ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากได้ สำหรับชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง โดยหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
ออกประกาศ 21 กันยายน 2564
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   13 ก.ย. 64 - 19 ก.ย. 64  
ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือในระยะต้นและกลางสัปดาห์ โดยพาดเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่อ่อนกำลังลงจากพายุโซนร้อน “โกนเซิน (CONSON (2113))” บริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางในวันแรกของสัปดาห์ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยตลอดสัปดาห์ นอกจากนี้มีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางในวันสุดท้ายของสัปดาห์ ลักษณะดังกล่าว ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนชุกหนาแน่นเกือบตลอดสัปดาห์และมีรายงานน้ำท่วมในหลายพื้นที่ ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนหนาแน่นเกือบตลอดสัปดาห์โดยเฉพาะทางฝั่งตะวันตกของภาค
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 20 กันยายน 2564
  อากาศรายเดือน   ประจำเดือน ตุลาคม 2564  
คาดหมาย
     เดือนนี้เป็นช่วงเปลี่ยนจากฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาว ในช่วงต้นและกลางเดือนบริเวณประเทศไทยตอนบนลักษณะอากาศจะแปรปรวน โดยยังคงมีฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่ กับจะมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้าเป็นระยะๆ โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากนั้น ฝนจะลดลงและมีอากาศหนาวเย็นมากขึ้น ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นเกือบทั่วไป กับมีฝนหนักหลายพื้นที่และหนักมากในบางแห่ง สำหรับคลื่นลมทั้งทะเลอันดามันและอ่าวไทยยังคงมีกำลังแรง เนื่องจาก บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นระยะๆ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทย จะเริ่มเปลี่ยนเป็นมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมแทน นอกจากนี้ ในบางช่วงจะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบน สรุปเดือนนี้ คาดว่า ปริมาณฝนรวมส่วนมากจะมากกว่าค่าปกติร้อยละ 5 - 10 ส่วนอุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย
ข้อควรระวัง
     มักจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงหรือพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง และมีโอกาสสูงที่จะเคลื่อนผ่านเข้าใกล้ประเทศไทย ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยมีฝนตกชุกเป็นบริเวณกว้าง จึงขอให้ประชาชนและชาวเรือติดตามข่าวพยากรณ์อากาศและคำเตือนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดไว้ด้วย
ออกประกาศ 30 สิงหาคม 2564