สภาพอากาศโดยรวมทั่วประเทศ
  ลักษณะอากาศทั่วไป   วันที่ 25 มกราคม 2563  
พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณประเทศไทยตอนบน มีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง บริเวณพื้นราบของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 10-23 องศาเซลเซียส ส่วนยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด และมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่บริเวณยอดดอยในภาคเหนือ อุณหภูมิต่ำสุด 4-15 องศาเซลเซียส สำหรับภาคใต้ รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะนี้ อนึ่ง ในช่วงวันที่ 25-27 ม.ค. 63 จะเกิดอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด
ฝุ่นละออง ในระยะนี้ บริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ลมที่พัดปกคลุมบริเวณดังกล่าวเริ่มมีกำลังแรงขึ้น ซึ่งจะทำให้ฝุ่นละออง/หมอกควันลดการสะสมลง
  พยากรณ์อากาศสำหรับกรุงเทพฯ และปริมณฑล    เวลา 06:00 น.วันนี้ - 06:00 น.วันพรุ่งนี้  
เมฆบางส่วน กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.
รายละเอียดเพิ่มเติม ออกประกาศ 25 มกราคม 2563 05:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   24 ม.ค. 63 - 30 ม.ค. 63  
คาดหมาย
     การคาดหมายลักษณะ ในช่วงวันที่ 25– 27 ม.ค. 63 บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิจะลดลง 4-7 องศาเซลเซียส สำหรับบริเวณยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 1-13 องศาเซลเซียส และมีน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นบริเวณยอดดอยในภาคเหนือ ส่วนบริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส ส่วนในช่วงวันที่ 28 - 30 ม.ค. 63 ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกยังคงมีอากาศเย็น อุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อย สำหรับภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นตลอดช่วง
     
ข้อควรระวัง
     ข้อควรระวัง ในช่วงวันที่ 24 - 29 ม.ค. 63 ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบน รักษาสุขภาพเนื่องสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วย
ออกประกาศ 24 มกราคม 2563
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   17 ม.ค. 63 - 23 ม.ค. 63  
บริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือในระยะต้นช่วง จากนั้นบริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งแผ่เสริมลงมาปกคลุมบริเวณดังกล่าว ประกอบกับมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือตลอดช่วง ลักษณะดังกล่าวทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นทั่วไป กับมีอากาศหนาวทางตอนบนของภาคเหนือ ส่วนภาคอื่นๆ มีอากาศเย็นหลายพื้นที่ สำหรับฝนในช่วงนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนบางแห่งส่วนมากในระยะกลางช่วง จากอิทธิพลของลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคุลมภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออก ส่วนภาคใต้และอ่าวไทยมีลมตะวันออกพัดปกคลุมตลอดช่วงโดยมีกำลังแรงในระยะครึ่งแรกของช่วงส่งผลให้มีฝนตกบางพื้นที่ส่วนมากทางฝั่งตะวันออกของภาค
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 24 มกราคม 2563
  อากาศรายเดือน   ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563  
คาดหมาย
     เดือนนี้เป็นช่วงเปลี่ยนแปลงฤดูกาลจากฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูร้อน ประแทศไทยตอนบนในช่วงครึ่งแรกของเดือนลักษณะอากาศจะแปรปรวน โดยจะมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ และยังคงมีอากาศหนาวเย็นเกือบทั่วไป กับมีหมอกหนาหลายพื้นที่ จากนั้น อากาศจะเริ่มอุ่นขึ้น แต่ยังคงมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับมีหมอกหนาหลายพื้นที่ และเริ่มจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน ส่วนภาคใต้ จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ คลื่นลมทั้งทะเลอ่าวไทยและอันดามันจะมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ทั้งนี้เนื่องจาก บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน เริ่มจะมีกำลังอ่อนลงและไม่ต่อเนื่อง ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมประเทศไทย เริ่มจะเปลี่ยนเป็นลมตะวันออกฉียงใต้หรือลมตะวันออกพัดปกคลุมแทน สรุปเดือนนี้ คาดว่า ประเทศไทยตอนบนปริมาณฝนรวมส่วนใหญ่ยังคงใกล้เคียงค่าปกติ ส่วนภาคใต้จะต่ำกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 10 สำหรับอุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงกว่าค่าปกติประมาณ 1 องศาเซลเซียส
ข้อควรระวัง
     ช่วงเดือนนี้ มักจะมีคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนจากประเทศพม่า ผ่านประเทศไทยตอนบน ซึ่งจะทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงบางแห่ง และอาจมีลูกเห็บตกลงมาด้วย จึงขอให้ประชาชนและชาวเรือติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาต่อไปด้วย
ออกประกาศ 27 ธันวาคม 2562