สภาพอากาศโดยรวมทั่วประเทศ
  ลักษณะอากาศทั่วไป   วันที่ 23 เมษายน 2562  
พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนโดยทั่วไปและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ โดยมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบางแห่ง บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อน ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง และระวังอันตรายจากลมกระโชกแรง ควรอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้าง และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ อนึ่ง ในช่วงวันที่ 26-28 เมษายน 2562 ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางพื้นที่ โดยจะเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกก่อน ส่วนภาคอื่นๆ จะได้รับผลกระทบในวันถัดไป ทั้งนี้เนื่องจากลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนจะมีกำลังแรงขึ้น ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น
  พยากรณ์อากาศสำหรับกรุงเทพฯ และปริมณฑล    เวลา 23:00 น.วันนี้ - 23:00 น.วันพรุ่งนี้  
อากาศร้อน กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.
รายละเอียดเพิ่มเติม ออกประกาศ 23 เมษายน 2562 22:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   23 เม.ย. 62 - 29 เม.ย. 62  
คาดหมาย
     ในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนบางพื้นที่ โดยในช่วงวันที่ 23-25 และ 29 เม.ย. 62 บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 26-28 เม.ย. 62 บริเวณประเทศไทยจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นหลายพื้นที่ โดยมีลักษณะพายุฝนฟ้าคะนอง และมีลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่ง บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคเหนือตอนล่าง โดยจะเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกก่อน สำหรับภาคใต้ตอนล่างจะมีฝนเพิ่มขึ้น
     
ข้อควรระวัง
     ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรง ในระยะสัปดาห์นี้ไว้ด้วย โดยเฉพาะในช่วงวันที่ 26-28 เม.ย. 62ที่จะมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ฟ้าผ่า และลูกเห็บตกเกิดขึ้น
ออกประกาศ 23 เมษายน 2562
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   15 เม.ย. 62 - 21 เม.ย. 62  
หย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนตลอดสัปดาห์ ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้เกือบตลอดสัปดาห์ นอกจากนี้บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนได้แผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ในวันแรกของสัปดาห์แล้วอ่อนกำลังลง กับมีลมตะวันออกพัดปกคลุมภาคใต้ในวันสุดท้ายของสัปดาห์ ลักษณะดังกล่าวทำให้ในช่วงนี้บริเวณประเทศไทยมีอากาศร้อนอบอ้าวในทุกภาคของประเทศ กับมีอากาศร้อนจัดหลายพื้นที่ในบริเวณประเทศไทยตอนบน และมีรายงานพายุฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่กับมีลูกเห็บตกในบางพื้นที่
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 22 เมษายน 2562
  อากาศรายเดือน   ประจำเดือน พฤษภาคม 2562  
คาดหมาย
     บริเวณประเทศไทยตอนบนในช่วงต้นและกลางเดือน ลักษณะอากาศจะแปรปรวน โดยยังคงมีอากาศร้อนอบอ้าวโดยทั่วไป กับมีอากาศร้อนจัดในบางแห่ง กับจะมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ ซึ่งจะช่วยคลายร้อนลงได้บ้าง จากนั้น ฝนจะเพิ่มมากขึ้น โดยจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่ง โดยเฉพาะภาคตะวันออก และด้านตะวันตกของทั้งภาคเหนือและภาคกลางสำหรับภาคใต้ จะมีฝนเพิ่มมากขึ้น กับมีฝนหนักหลายพื้นที่ และหนักมากในบางแห่ง โดยเฉพาะฝั่งตะวันตก คลื่นลมในทะเลอ่าวไทยจะมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ส่วนฝั่งอันดามันในบางช่วงจะมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตร เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะเริ่มพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย โดยจะเริ่มพัดปกคลุมบริเวณภาคใต้ก่อน กับจะมีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนในบางช่วง สรุปในเดือนนี้ คาดว่า ปริมาณฝนรวมส่วนใหญ่จะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 10 ส่วนอุณหภูมิเฉลี่ยส่วนใหญ่จะสูงกว่าค่าปกติ
ข้อควรระวัง
     ช่วงเดือนนี้ อาจมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงก่อตัวขึ้นบริเวณทะเลอันดามัน ซึ่งอาจทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชั่น และพายุไซโคลนตามลำดับ แล้วมีแนวโน้มการเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนไปทางตะวันออกเข้าใกล้หรือเคลื่อนผ่านด้านตะวันตกของประเทศไทย ซึ่งจะทำให้บริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้มีฝนเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งคลื่นลมในทะเลจะมีกำลังแรงขึ้น ขอให้ติดตามข่าวอากาศประจำวันจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดต่อไปด้วย
ออกประกาศ 26 มีนาคม 2562