Thai Weather
TMD Smart Sim

เวลาพระอาทิตย์ขึ้น-ตก กทม.
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
06:36   18:26
รายละเอียดเพิ่มเติม
พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ
สภาพอากาศโดยรวมทั่วประเทศ
  ลักษณะอากาศทั่วไป   วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561  
พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณประเทศไทยตอนบนมีพายุฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรง และมีฝนตกหนักบางแห่ง อาจมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลง ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง ในขณะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงช่วงวันและเวลาดังกล่าว สำหรับเกษตรกรควรระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย
  พยากรณ์อากาศสำหรับกรุงเทพฯ และปริมณฑล    เวลา 23:00 น.วันนี้ - 23:00 น.วันพรุ่งนี้  
มีเมฆมาก โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-31 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
รายละเอียดเพิ่มเติม ออกประกาศ 23 กุมภาพันธ์ 2561 22:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   23 ก.พ. 61 - 01 มี.ค. 61  
คาดหมาย
     ในช่วงวันที่ 23-24 ก.พ. ประเทศไทยตอนบนยังคงมีพายุฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นและมีฝนตกหนักและมีลมกระโชกแรงบางแห่ง โดยมีลูกเห็บตกบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือและภาคกลาง สำหรับภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร หลังจากนั้นในช่วงวันที่ 25 ก.พ. – 1 มี.ค. บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นทำให้มีอากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนเกิดขึ้นได้บางแห่งบริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สำหรับบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีหมอกในตอนเช้า
     
ข้อควรระวัง
     ในช่วงวันที่ 23-24 ก.พ. ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง ในขณะเกิดฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และเกษตรกรควรระวังความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย
ออกประกาศ 23 กุมภาพันธ์ 2561
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   16 ก.พ. 61 - 22 ก.พ. 61  
บริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อนปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ในระยะต้นและกลางช่วง จากนั้นบริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศไทยตอนบนตามลำดับ ประกอบกับมีลมตะวันออกพัดปกคลุมประเทศไทยในระยะกลางช่วง และมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนในวันที่ 20 ก.พ. ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณประเทศไทยยังคงมีอากาศเย็นหลายพื้นที่ในตอนเช้า กับมีอากาศหนาวในภาคเหนือ ส่วนในตอนกลางวันมีอากาศร้อนหลายพื้นที่ โดยมีรายงานฝนตกในทุกภาคในระยะครึ่งหลังของช่วง
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 23 กุมภาพันธ์ 2561
  อากาศรายเดือน   ประจำเดือน มีนาคม 2561  
คาดหมาย
     เดือนมีนาคมอยู่ในช่วงฤดูร้อน ในระยะครึ่งแรกของเดือน บริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อนจากประเทศจีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นช่วงๆ ทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้า ส่วนในตอนกลางวันประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศร้อนเกือบทั่วไป จากนั้นในระยะครึ่งหลังของเดือน จะมีหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นช่วงๆ และจะมีลมใต้หรือลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณดังกล่าวเกือบตลอดช่วง ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนอบอ้าวโดยทั่วไป และมีอากาศร้อนจัดหลายพื้นที่ในบางวัน อุณหภูมิสูงที่สุด 40-42 ซ. โดยเฉพาะภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง แต่บางช่วงจะมีฝนตกลงมาซึ่งจะช่วยคลายความร้อนลงได้ สำหรับภาคใต้ จะมีลมตะวันออกหรือลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้เกือบตลอดช่วง ทำให้ภาคใต้ทั้งสองฝั่งมีอากาศร้อนหลายพื้นที่ในบางวัน กับจะมีฝนบางพื้นที่ถึงเป็นแห่งๆ สรุป ในเดือนนี้ คาดว่า อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยจะใกล้เคียงค่าปกติและปริมาณฝนส่วนใหญ่จะต่ำกว่าค่าปกติ
ข้อควรระวัง
     ในบางช่วง อาจจะมีบริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงและอาจมีลูกเห็บตกในบางพื้นที่ ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือนและเรือกสวนไร่นาได้ ประชาชนจึงควรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันจากกรมอุตุนิยมวิทยาต่อไปด้วย
ออกประกาศ 30 มกราคม 2561