สภาพอากาศโดยรวมทั่วประเทศ
  ลักษณะอากาศทั่วไป   วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562  
พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส กับมีลมแรงและมีอากาศเย็นในตอนเช้า บริเวณพื้นราบในภาคเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 15-19 องศาเซลเซียส สำหรับในตอนกลางวันบริเวณที่โล่งแจ้งมีแดดจัด และอากาศอุ่น ส่วนบริเวณยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 6-14 องศาเซลเซียส ขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศที่หนาวเย็นลง สำหรับภาคใต้ตอนกลางยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในระยะนี้ ส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ และหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
  พยากรณ์อากาศสำหรับกรุงเทพฯ และปริมณฑล    เวลา 23:00 น.วันนี้ - 23:00 น.วันพรุ่งนี้  
อุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส กับมีอากาศเย็นในตอนเช้าและมีลมแรง อุณหภูมิต่ำสุด 22-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.
รายละเอียดเพิ่มเติม ออกประกาศ 20 พฤศจิกายน 2562 22:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   20 พ.ย. 62 - 26 พ.ย. 62  
คาดหมาย
     ในช่วงวันที่ 20 – 22 พ.ย. 62 พื้นราบบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส กับมีอากาศเย็นถึงหนาวและมีลมแรง ส่วนบริเวณยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 6-14 องศาเซลเซียส สำหรับภาคใต้ยังคงมีฝน และบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 23 - 24 พ.ย. 62 พื้นราบบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก จะมีอุณหภูมิสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส กับมีหมอกในตอนเช้า แต่ยังคงมีอากาศหนาวเย็นในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน สำหรับภาคใต้จะมีฝนลดลง และบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร และในช่วงวันที่ 25-26 พ.ย. 62 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนในระยะแรกและอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อย สำหรับภาคใต้มีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง
     
ข้อควรระวัง
     ในช่วงวันที่ 20-22 พ.ย. 62 ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากอากาศที่หนาวเย็นลง สำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ และหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง และในช่วงวันที่ 23-24 พ.ย. ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระมัดระวังในการสัณจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วย
ออกประกาศ 20 พฤศจิกายน 2562
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   11 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62  
บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนเกือบตลอดสัปดาห์ โดยในระยะกลางสัปดาห์บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงอีกระลอกหนึ่งได้แผ่เสริมลงมาปกคลุมบริเวณดังกล่าว แล้วอ่อนกำลังลง ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ตลอดสัปดาห์ กับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่อ่อนกำลังลงจากพายุโซนร้อน “นากรี (NAKRI(1924))” ที่เคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามในวันที่ 11 พ.ย. ปกคลุมอยู่บริเวณประเทศกัมพูชาในช่วงต้นสัปดาห์ ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นเกือบทั่วไปในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคอื่นๆ มีอากาศเย็นหลายพื้นที่ส่วนมากในระยะต้นและปลายสัปดาห์ และมีรายงานฝนในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ สำหรับภาคใต้ยังคงมีฝนส่วนมากทางฝั่งตะวันออกของภาค
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 18 พฤศจิกายน 2562
  อากาศรายเดือน   ประจำเดือน ธันวาคม 2562  
คาดหมาย
     บริเวณประเทศไทยตอนบน จะมีอากาศหนาวเย็นมากขึ้นอีก โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับมีหมอกหนาหลายพื้นที่ในบางช่วง สำหรับบริเวณเทือกเขา ยอดดอยและยอดภูจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมีน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นได้ในบางวัน ส่วนบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลง ขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนตกชุก กับจะมีฝนตกหนักบางแห่งในบางวัน โดยเฉพาะตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไป คลื่นลมในทะเลอ่าวไทยยังคงมีกำลังแรง บางช่วงจะมีคลื่นสูง 2-4 เมตร ส่วนทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตร เนื่องจาก บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นระยะๆ โดยจะมีกำลังแรงและต่อเนื่อง ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือยังคงพัดปกคลุมประเทศไทย และจะมีกำลังแรงเกือบตลอดเดือน นอกจากนี้ ในบางช่วงจะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคใต้ตอนล่าง สรุปเดือนนี้ คาดว่า ปริมาณฝนรวมบริเวณประเทศไทยจะต่ำกว่าค่าปกติ โดยเฉพาะภาคใต้จะต่ำกว่าค่าปกติร้อยละ 20 ส่าหรับอุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงกว่าค่าปกติประมาณ 1 องศาเซลเซียส
ข้อควรระวัง
     เดือนนี้มักจะมีคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนจากประเทศพม่า ผ่านประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงบางแห่ง และอาจมีลูกเห็บตกลงมาได้ ประชาชนจึงควรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด
ออกประกาศ 29 ตุลาคม 2562