สภาพอากาศโดยรวมทั่วประเทศ
  ลักษณะอากาศทั่วไป   วันที่ 24 มกราคม 2565  
พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนพัดพาความหนาวเย็นจากประเทศเมียนมาเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และทะเลจีนใต้ ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิลดลงอีกเล็กน้อยกับมีหมอกบางในตอนเช้า โดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาว ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีอากาศเย็นในตอนเช้า สำหรับยอดดอยอากาศมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด กับมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 4-12 องศาเซลเซียส และยอดภูมีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 10-15 องศาเซลเซียส ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี้ สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อน ทำให้ภาคใต้มีฝนน้อย โดยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง
  พยากรณ์อากาศสำหรับกรุงเทพฯ และปริมณฑล    เวลา 12:00 น.วันนี้ - 12:00 น.วันพรุ่งนี้  
เมฆบางส่วน กับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.
รายละเอียดเพิ่มเติม ออกประกาศ 24 มกราคม 2565 11:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   24 ม.ค. 65 - 30 ม.ค. 65  
คาดหมาย
     ในช่วงวันที่ 25 - 29 ม.ค. 64 ลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ลักษณะเช่นนี้ยังคงทำให้บริเวณภาคเหนือยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า ส่วนในวันที่ 30 ม.ค. 64 ลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนยังคงพัดปกคลุมบริเวณดังกล่าว ทำให้บริเวณดังกล่าวอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนตลอดช่วง ทำให้ภาคใต้มีฝนน้อย โดยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง
     
ข้อควรระวัง
     ส่วนในช่วงวันที่ 24 – 29 ม.ค. 65 ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วย ส่วนในวันที่ 30 ม.ค. 65 ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี้ไว้ด้วย
ออกประกาศ 24 มกราคม 2565
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   17 ม.ค. 65 - 23 ม.ค. 65  
บริเวณความกดอากาศสูงปกคลุมประเทศไทยตอนบนเกือบตลอดสัปดาห์ กับมีลมตะวันตกในระดับบนพัดปกคลุมภาคเหนือและภาคกลางในวันสุดท้ายของสัปดาห์ ลักษณะดังกล่าวทำให้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศเย็นเกือบทั่วไปกับมีอากาศหนาวบางพื้นที่ โดยเฉพาะภาคเหนืออุณหภูมิลดลงจนมีอากาศหนาวเกือบทั่วไปทางตอนบนของภาคในวันสุดท้ายของสัปดาห์ สำหรับฝนในสัปดาห์นี้บริเวณประเทศไทยตอนบนได้รับอิทธิพลจากคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกที่เคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณดังกล่าวในวันแรกและในวันที่ 20-22 ม.ค. ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้พัดประเทศไทยตอนบนเกือบตลอดสัปดาห์ โดยในวันที่ 22 ม.ค. มีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือและภาคกลาง ลักษณะดังกล่าวทำให้ภาคเหนือมีฝนตลอดสัปดาห์ ส่วนภาคอื่น ๆ มีฝนส่วนมากในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์ สำหรับภาคใต้ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังอ่อนพัดปกคลุมตลอดสัปดาห์ ทำให้มีฝนบางพื้นที่ส่วนมากทางฝั่งตะวันออกของภาค
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 24 มกราคม 2565
  อากาศรายเดือน   ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565  
คาดหมาย
     ในช่วงต้นและกลางเดือน บริเวณประเทศไทยตอนบน อากาศจะอุ่นขึ้นเล็กน้อย โดยมีอากาศหนาวเย็นเกือบทั่วไป กับมีหมอกหนาในหลายพื้นที่ จากนั้น ลักษณะอากาศจะแปรปรวน โดยจะมีฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่ และอากาศจะอุ่นขึ้น แต่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า ส่วนบริเวณภาคใต้ ยังคงมีฝนน้อย สำหรับคลื่นลมในทะเลอ่าวไทยในช่วงต้นและกลางเดือนยังคงมีกำลังค่อนข้างแรง บางช่วงจะมีคลื่นสูง 2 - 3 เมตร จากนั้นจะมีกำลังอ่อนลง ส่วนทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ทั้งนี้เนื่องจาก ช่วงต้นและกลางเดือน บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนยังคงแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นระยะๆ จากนั้นจะมีกำลังอ่อนลง ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมประเทศไทยในช่วงต้นและกลางเดือน เริ่มจะเปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมแทน สรุปเดือนนี้ คาดว่า อุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย ส่วนปริมาณฝนรวมเฉลี่ยจะน้อยกว่าค่าปกติร้อยละ 20 - 30
ข้อควรระวัง
     เดือนนี้มักจะมีคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนจากประเทศพม่า ผ่านประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงบางแห่ง และอาจมีลูกเห็บตกลงมาได้ ประชาชนจึงควรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด
ออกประกาศ 27 ธันวาคม 2564