สภาพอากาศโดยรวมทั่วประเทศ
  ลักษณะอากาศทั่วไป   วันที่ 23 มิถุนายน 2564  
พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ด้านรับมรสุมของภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
  พยากรณ์อากาศสำหรับกรุงเทพฯ และปริมณฑล    เวลา 17:00 น.วันนี้ - 17:00 น.วันพรุ่งนี้  
มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 ของพื้นที่ ในระหว่างบ่ายถึงค่ำ อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.
รายละเอียดเพิ่มเติม ออกประกาศ 23 มิถุนายน 2564 16:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   23 มิ.ย. 64 - 29 มิ.ย. 64  
คาดหมาย
     ในช่วงวันที่ 23 – 25 มิ.ย. 64 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ทำให้บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่ง สำหรับบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 1- 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 26 – 29 มิ.ย. 64 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ประกอบกับในช่วงวันที่ 26-27 มิย. มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก
     
ข้อควรระวัง
     ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามัน ควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
ออกประกาศ 23 มิถุนายน 2564
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   14 มิ.ย. 64 - 20 มิ.ย. 64  
หย่อมความกดอากาศต่ำที่อ่อนกำลังลงจากพายุพายุโซนร้อน “โคะงุมะ (KOGUMA, 2104)” ปกคลุมบริเวณตอนบนของภาคเหนือในวันแรกของสัปดาห์ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังปานกลางในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์จากนั้นอ่อนกำลังลง ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง มีฝนตกหนาแน่นในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ ส่วนภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนาแน่นในระยะต้นและปลายสัปดาห์
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 21 มิถุนายน 2564
  อากาศรายเดือน   ประจำเดือน กรกฏาคม 2564  
คาดหมาย
     ช่วงประมาณครึ่งแรกของเดือน ปริมาณและการกระจายของฝนยังคงมีน้อย จากนั้นประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้น โดยจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 – 60 ของพื้นที่เป็นส่วนส่วนใหญ่ กับมีฝนตกหนักบางแห่งในบางวัน เว้นแต่บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 – 80 ของพื้นที่ กับจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากในบางแห่ง ทั้งนี้เนื่องจาก ช่วงประมาณครึ่งแรกของเดือน มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยยังคงมีกำลังอ่อน และจะมีกำลังแรงขึ้นในช่วงครึ่งหลังของเดือน ประกอบกับในบางช่วงจะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณตอนบนของประเทศไทย สรุปเดือนนี้ คาดว่า ปริมาณฝนรวมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะใกล้เคียงค่าปกติ ส่วนภาคอื่นๆ จะน้อยกว่าค่าปกติร้อยละ 5 – 10
ข้อควรระวัง
     เดือนนี้ มักจะมีพายุหมุนเขตร้อนก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด้านตะวันตก และเคลื่อนตัวผ่านประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ ซึ่งจะส่งผลให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน และประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะบริเวณชายฝั่งภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก จึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาไว้ด้วย
ออกประกาศ 27 พฤษภาคม 2564