สภาพอากาศโดยรวมทั่วประเทศ
  ลักษณะอากาศทั่วไป   วันที่ 26 มิถุนายน 2562  
พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนัก สำหรับบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ส่วนอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง โดยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 29 มิ.ย. 62
  พยากรณ์อากาศสำหรับกรุงเทพฯ และปริมณฑล    เวลา 23:00 น.วันนี้ - 23:00 น.วันพรุ่งนี้  
มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.
รายละเอียดเพิ่มเติม ออกประกาศ 26 มิถุนายน 2562 22:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   26 มิ.ย. 62 - 02 ก.ค. 62  
คาดหมาย
     ในช่วงวันที่ 26 -30 มิ.ย. 62 ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ สำหรับทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตร และอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 1 – 2 ก.ค. 62 ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น กับมีฝนตกหนักบางแห่ง สำหรับทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร
     
ข้อควรระวัง
     ในช่วงวันที่ 26 -30 มิ.ย. 62 ขอให้ประชาชนบริเวณบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ ระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย สำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่ง
ออกประกาศ 26 มิถุนายน 2562
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   17 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62  
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยตลอดสัปดาห์ โดยมีกำลังแรงในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมา ประเทศลาว และประเทศเวียดนามตอนบนในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ กับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างในระยะกลางสัปดาห์ จากนั้นหย่อมความกดอากาศต่ำดังกล่าวได้เคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศกัมพูชาและอ่าวไทยตอนล่างตามลำดับ ลักษณะดังกล่าวทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนส่วนมากในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ ส่วนภาคใต้โดยเฉพาะทางฝั่งตะวันตกของภาคมีฝนตกชุกตลอดสัปดาห์
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 24 มิถุนายน 2562
  อากาศรายเดือน   ประจำเดือน กรกฏาคม 2562  
คาดหมาย
     ช่วงครึ่งแรกของเดือน ปริมาณและการกระจายของฝนยังคงมีน้อย โดยจะมีฝนร้อยละ 20 - 40 ของพื้นที่เป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้เนื่องจาก มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยยังคงมีกำลังอ่อน จากนั้น ในช่วงครึ่งหลังของเดือน ปริมาณและการกระจายของฝนจะเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 – 80 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบางวัน เนื่องจาก มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับ จะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณตอนบนของประเทศไทยในบางช่วง สรุปในเดือนนี้ คาดว่า ปริมาณฝนรวมส่วนใหญ่จะต่ำกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 10 ส่วนอุณหภูมิเฉลี่ยส่วนใหญ่จะสูงกว่าค่าปกติประมาณ 1 องศาเซลเซียส
ข้อควรระวัง
      ข้อควรระวัง เดือนนี้ มักจะมีพายุหมุนเขตร้อนก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด้านตะวันตก และอาจเคลื่อนตัวผ่านประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ ซึ่งส่งผลให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน และประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้น ทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนตกเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะบริเวณชายฝั่งภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก จึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาไว้ด้วย
ออกประกาศ 30 พฤษภาคม 2562