สภาพอากาศโดยรวมทั่วประเทศ
  ลักษณะอากาศทั่วไป   วันที่ 01 เมษายน 2563  
พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ กับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ โดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน ส่วนภาคอื่นๆ จะได้รับผลกระทบในระยะต่อไป ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้น โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ ใกล้สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย
  พยากรณ์อากาศสำหรับกรุงเทพฯ และปริมณฑล    เวลา 12:00 น.วันนี้ - 12:00 น.วันพรุ่งนี้  
อากาศร้อนในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-39 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.
รายละเอียดเพิ่มเติม ออกประกาศ 01 เมษายน 2563 11:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   01 เม.ย. 63 - 07 เม.ย. 63  
คาดหมาย
     ในช่วงวันที่ 1 - 5 เม. ย. 63 ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองและมีลมกระโชกแรง รวมทั้งอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ กับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ในบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง สำหรับภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น ส่วนในช่วงวันที่ 6 - 7 เม. ย. 63 บริเวณประเทศจะมีอากาศร้อนโดยทั่วไป กับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ในภาคเหนือและภาคกลาง โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกยังคงมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้น สำหรับภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง
     
ข้อควรระวัง
     ในช่วงวันที่ 1 - 5 เม.ย. 63 ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระมัดระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง รวมถึงลูกเห็บตก โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้าง และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย
ออกประกาศ 01 เมษายน 2563
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   23 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63  
หย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนอบอ้าวโดยทั่วไปเกือบตลอดสัปดาห์ กับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ โดยคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกได้เคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในวันแรกของสัปดาห์ กับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนเกือบตลอดสัปดาห์ ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ กับมีฝนฟ้าคะนองในบางพื้นที่ สำหรับภาคใต้มีรายงานฝนเกือบตลอดสัปดาห์
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 30 มีนาคม 2563
  อากาศรายเดือน   ประจำเดือน พฤษภาคม 2563  
คาดหมาย
     ประเทศไทยตอนบน ในระยะครึ่งแรกของเดือน ลักษณะอากาศจะแปรปรวน โดยยังคงมีอากาศร้อนอบอ้าวเกือบทั่วไป กับมีอากาศร้อนจัดบางแห่งในบางวัน และมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ จากนั้น ปริมาณและการกระจายของฝนจะเพิ่มขึ้น โดยจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่เป็นส่วนใหญ่ กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบางวัน โดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออก สำหรับภาคใต้ จะมีฝนเพิ่มขึ้นอีก โดยเฉพาะฝั่งตะวันตก กับจะมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งในบางวัน คลื่นลมทะเลฝั่งอันดามันจะมีคลื่นสูงประมาณ 2 - 3 เมตรในบางช่วง ส่วนฝั่งอ่าวไทยจะมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ทั้งนี้เนื่องจาก มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะเริ่มพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย โดยจะเริ่มพัดปกคลุมบริเวณภาคใต้ก่อน ประกอบกับจะมีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนในบางช่วง สรุปเดือนนี้ คาดว่า ประเทศไทยส่วนใหญ่ปริมาณฝนรวมจะใกล้ค่าปกติ ส่วนอุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงกว่าค่าปกติเล็กน้อยประมาณ 0.5 องศาเซลเซียส
ข้อควรระวัง
     ช่วงเดือนนี้ มักจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงก่อตัวขึ้นบริเวณทะเลอันดามัน ซึ่งอาจทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชั่น และพายุไซโคลนตามลำดับ แล้วมีแนวโน้มการเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนไปทางตะวันออกเข้าใกล้หรือเคลื่อนผ่านด้านตะวันตกของประเทศไทย ซึ่งจะทำให้บริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้มีฝนเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งคลื่นลมในทะเลจะมีกำลังแรงขึ้น ขอให้ติดตามข่าวอากาศประจำวันจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดต่อไปด้วย
ออกประกาศ 27 มีนาคม 2563