สภาพอากาศโดยรวมทั่วประเทศ
  ลักษณะอากาศทั่วไป   วันที่ 22 มกราคม 2564  
พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวอุณหภูมิสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส แต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่ สำหรับยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด กับมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกหนาไว้ด้วย ส่วนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัด ปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อน
  พยากรณ์อากาศสำหรับกรุงเทพฯ และปริมณฑล    เวลา 12:00 น.วันนี้ - 12:00 น.วันพรุ่งนี้  
อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่ อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 19-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-15 กม./ชม.
รายละเอียดเพิ่มเติม ออกประกาศ 22 มกราคม 2564 11:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   22 ม.ค. 64 - 28 ม.ค. 64  
คาดหมาย
     คาดหมายลักษณะอากาศ ในช่วงวันที่ 22 - 24 ม.ค. 64 บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนจะมีกำลังอ่อน ทำให้บริเวณดังกล่าวอุณหภูมิจะสูงขึ้น 2-4 องศาเซลเซียส กับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่ สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังอ่อนลง ทำให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังอ่อน ส่วนในช่วงวันที่ 25 - 28 ม.ค. 64 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง โดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร
     
ข้อควรระวัง
     ข้อควรระวัง ในช่วงวันที่ 22 - 24 ม.ค. 64 ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกหนาไว้ด้วย
ออกประกาศ 22 มกราคม 2564
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   15 ม.ค. 64 - 21 ม.ค. 64  
บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลงในระยะต้นช่วง ต่อจากนั้นบริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนได้แผ่เสริมลงมาปกคลุมบริเวณดังกล่าวจนถึงวันสุดท้ายของช่วง ส่งผลให้เกือบทุกภาคของประเทศไทยมีอากาศหนาวเย็นเกือบตลอดช่วง โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศหนาวจัดบางพื้นที่ในระยะครึ่งหลังของช่วง สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงในระยะกลางช่วง ทำให้ในช่วงนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนลดลง ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนส่วนมากในระยะกลางช่วง
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 22 มกราคม 2564
  อากาศรายเดือน   ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564  
คาดหมาย
     ช่วงต้นและกลางเดือนบริเวณประเทศไทยตอนบน อุณหภูมิจะเริ่มสูงขึ้นเล็กน้อย แต่ยังคงมีอากาศหนาวเย็นเกือบทั่วไป โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับจะมีหมอกหนาในหลายพื้นที่ จากนั้น ลักษณะอากาศจะแปรปรวน โดยจะมีฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่ และอุณหภูมิจะสูงขึ้นอีก แต่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า สำหรับภาคใต้ยังคงมีฝนน้อย คลื่นลมในทะเลอ่าวไทยยังคงมีกำลังค่อนข้างแรง บางช่วงจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ส่วนคลื่นลมทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร เนื่องจาก ในช่วงต้นและกลางเดือนบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน จากนั้นจะมีกำลังอ่อนลง ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยเกือบตลอดเดือน โดยจะมีกำลังค่อนข้างแรงเป็นส่วนใหญ่ สรุปเดือนนี้ คาดว่า อุณหภูมิเฉลี่ยส่วนใหญ่ยังคงสูงกว่าค่าปกติประมาณ 1 องศาเซลเซียส และปริมาณฝนรวมส่วนใหญ่จะใกล้เคียงค่าปกติ
ข้อควรระวัง
     เดือนนี้มักจะมีคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนจากประเทศพม่า ผ่านประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงบางแห่ง และอาจมีลูกเห็บตกลงมาได้ ประชาชนจึงควรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด
ออกประกาศ 28 ธันวาคม 2563