สายด่วน อต. 1182
สายด่วน อต. 1182

กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครบรอบ 7 ปี

กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครบรอบ 7 ปี
วันที่ข้อมูล 15 กันยายน 2566

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 07.30 น. ดร.ชมภารี ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาพร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดี ฝ่ายวิชาการ นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม รองอธิบดี ฝ่ายปฏิบัติการ นาวาตรี สมนึก สุขวณิช รองอธิบดี ฝ่ายบริหาร และคณะผู้บริหาร กรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะองค์ท้าวมหาพรหม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครบรอบ 7 ปี  โดยมีนายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณศาลพระพรหม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จากนั้น เวลา 09.00 น. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรมและถวายภัตตาหารเพล (ถวายปิ่นโต) แด่พระสงฆ์ ณ ชั้น 9 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม