สายด่วน อต. 1182
สายด่วน อต. 1182

เวลาพระอาทิตย์ขึ้น-ตก

เป็นเวลาจากการคำนวณโดยระบุวันที่และพิกัดของตำแหน่งที่เลือก ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงทางกฏหมายได้