สายด่วน อต. 1182
สายด่วน อต. 1182

กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมงานแถลงข่าว ทิศทางการดำเนินงานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี 2567

กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมงานแถลงข่าว ทิศทางการดำเนินงานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี 2567
วันที่ข้อมูล 12 กุมภาพันธ์ 2567

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11.00 น. นางสาวกรรวี  สิทธิชีวภาค อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา และนางสาวชลาลัย แจ่มผล ผอ.กองพยากรณ์อากาศ ร่วมงานแถลงข่าว เรื่องทิศทางการดำเนินงานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี 2567 โดยมีนายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการแถลง พร้อมด้วย ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะผู้บริหารกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้าร่วมงาน ณ ห้อง 801 ชั้น 8 อาคารสำนักงานใหญ่ NT ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ ในการดำเนินงานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 7 Flagships  ประกอบด้วย 1) Cloud First Policy 2) AI Agenda 3) 1 อำเภอ 1 IT Man 4) พัฒนากำลังคนดิจิทัล (Digital Manpower) 5) Cell Broadcast 6) แก้ปัญหาภัยออนไลน์ และ 7) ยกระดับ Thailand Digital Competitiveness Ranking

 

ภาพ/ข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ตรวจทานข่าว : ปุญชรัสมิ์ ราศรี