สายด่วน อต. 1182
สายด่วน อต. 1182

กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)

กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)
วันที่ข้อมูล 24 พฤษภาคม 2566

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น.  ดร.ชมภารี ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

มอบหมายให้ นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายปฏิบัติการ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 นำโดยนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะผู้บริหารกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)