สายด่วน อต. 1182
สายด่วน อต. 1182

กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง ประจำปี 2566

กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง ประจำปี 2566
วันที่ข้อมูล 17 มีนาคม 2566

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. ดร.ชมภารี ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา มอบหมายให้ นายสมควร ต้นจาน ผู้อำนวยการกองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ ร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 โดยมี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง เป็นประธาน พร้อมด้วยนายจรัลธาดา  กรรณสูต องคมนตรี รองประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง  เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมและแผนปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ประจำปี 2566 การสรุปภาพรวมผลการดำเนินงานของคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง ประจำปี 2565 ความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านวิจัยร่วมกับกองทัพอากาศ ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ตอนบนและอาคารพิพิธภัณฑ์พระบิดาแห่งฝนหลวง ความก้าวหน้าการดำเนินการปรับปรุงสนามบินท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี และการขอรับโอนท่าอากาศยานตากเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ในการนี้กรมอุตุนิยมวิทยาและกรมชลประทาน เข้าร่วมรายงานข้อมูลสภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ สถานการณ์น้ำในเขื่อนและการบริหารจัดการน้ำ ประจำปี พ.ศ.2566 อีกด้วย ณ ห้องประชุมเทวกุล ชั้น 6 กรมฝนหลวงและ การบินเกษตรภาพ/ข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ตราจทานข่าว : ปุญชรัสมิ์ ราศรี