สายด่วน อต. 1182
สายด่วน อต. 1182

กรมอุตุนิยมวิทยาเข้าร่วมกิจกรรม การแสดงพลังความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติราชการ No Gift Policy

กรมอุตุนิยมวิทยาเข้าร่วมกิจกรรม การแสดงพลังความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติราชการ No Gift Policy
วันที่ข้อมูล 08 กุมภาพันธ์ 2567

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายวิชาการ  พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมอุตุนิยมวิทยา เข้าร่วมกิจกรรม การแสดงพลังความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติราชการ No Gift Policy โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดกิจกรรมและมอบเกียรติบัตรประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงาน“ตลาดนัดคุณธรรมและธรรมาภิบาล” ในหัวข้อ“ก้าวสู่องค์กรคุณธรรมและธรรมาภิบาลที่ยั่งยืน ณ ห้อง Auditorium อาคารสโมสร NT สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ


ภาพ/ข่าว : สรศักดิ์ เขตใหญ่

ตรวจทานข่าว : ปุญชรัสมิ์ ราศรี