สายด่วน อต. 1182
สายด่วน อต. 1182

กรมอุตุนิยมวิทยาเข้าร่วมประชุม China-ASEAN Meteorological Forum ครั้งที่ 3 ณ นครหนานหนิง มณฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน

กรมอุตุนิยมวิทยาเช้าร่วมประชุม China-ASEAN Meteorological Forum ครั้งที่ 3 ณ นครหนานหนิง มณฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน
วันที่ข้อมูล 16 กันยายน 2566

เมื่อวันที่ 16-17 กันยายน 2566 ดร. ชมภารี  ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา และคณะ ประกอบด้วย นายสมควร  ต้นจาน ผู้อำนวยการกองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ และนายพีรณัฐ  หลงสมบูรณ์ นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุม China-ASEAN Meteorological Forum ครั้งที่ 3 ณ นครหนานหนิง มณฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน  และเข้าร่วมงาน China-ASEAN Expo ครั้งที่ 20 (CAEXPO) เพื่อสนับสนุนความร่วมมือระดับ ภูมิภาคในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตุนิยมวิทยา เป็นโอกาสให้ผู้บริหารระดับสูงได้หารือแลกเปลี่ยนด้านการพัฒนาการตรวจและการพยากรณ์ระบบโลก วิทยาศาสตร์เพื่อการบริการ การทำงานร่วมกันและการเป็นหุ้นส่วน และประเด็นความสนใจอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินการ UN Early Warning For All Initiative เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถเข้าถึงระบบเตือนภัยล่วงหน้าสำหรับภัยพิบัติจากสภาพอากาศและภูมิอากาศที่รุนแรงในอีก 5 ปีข้างหน้า และเป็นโอกาสในการหารือกิจกรรมทวิภาคีเพิ่มเติมระหว่างกรมอุตุนิยมวิทยาไทยและจีน เช่น การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI และโครงการศึกษาดูงาน เป็นต้น ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบ MoU ระหว่างสองหน่วยงานที่ได้จัดทำขึ้นก่อนหน้านี้