สายด่วน อต. 1182
สายด่วน อต. 1182

รมว. ดีอีเอส และปลัดดีอีเอส ตรวจเยี่ยมกรมอุตุนิยมวิทยา มอบนโยบายการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2567

รมว. ดีอีเอส และปลัดดีอีเอส ตรวจเยี่ยมกรมอุตุนิยมวิทยา มอบนโยบายการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2567
วันที่ข้อมูล 23 พฤศจิกายน 2565

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมมรกต ชั้น 2 อาคาร 50 ปี อุตุนิยมวิทยา นายชัยวุฒิ  ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) พร้อมด้วย นายวิศิษฏ์  วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) และคณะผู้บริหารกระทรวงดีอีเอส เข้าตรวจเยี่ยมกรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อมอบนโยบายการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2567 ในการนี้ ดร. ชมภารี  ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ว่าที่ร้อยตรี ธนะสิทธิ์  เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ คณะผู้บริหาร และข้าราชการกรมอุตุนิยมวิทยาให้การต้อนรับ

 

ภาพ : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ข่าว : ปุญชรัสมิ์ ราศรี