สายด่วน อต. 1182
สายด่วน อต. 1182

อุตุซาอุฯ ประสงค์ขอความร่วมมือแลกเปลี่ยนด้านอุตุนิยมวิทยา และการทำฝนเทียม

อุตุซาอุฯ ประสงค์ขอความร่วมมือแลกเปลี่ยนด้านอุตุนิยมวิทยา และการทำฝนเทียม
วันที่ข้อมูล 16 มีนาคม 2566

ในระหว่างที่ ดร. ชมภารี ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา เข้าร่วมประชุมระดับภูมิภาคของสมาคมภูมิภาค II (เอเชีย) วันที่ 13-16 มีนาคม 2566 ณ กรุงอาบู ดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ได้รับเชิญจาก Dr.Ayman Salem Ghulam อธิบดีศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติซาอุดิอาระเบีย ประชุมหารือขอความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา และการดัดแปลงลักษณะอากาศ (Weather modification) โดยที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติซาอุดิอาระเบีย ได้จัดทำโครงการ Cloud seeding เพื่อเพิ่มปริมาณฝนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ และขอเชิญผู้เชี่ยวชาญจากกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เดินทางไปศึกษาความเป็นไปได้และให้คำแนะนำ แลกเปลี่ยนข้อมูล ในการทำฝนเทียม และร่วมดำเนินงานวิจัยเทคนิคการดัดแปลงสภาพอากาศบริเวณพื้นที่ของประเทศซาอุดิอาราเบีย โดยจะได้ประสานความร่วมมือดังกล่าวผ่านทางนายอีซอม อัลยุตัยลี่ อุปทูตซาอุดีอาระเบีย ประจำสถานเอกอัครราชทูตซาอุดีอาระเบีย ประจำประเทศไทยต่อไป