สายด่วน อต. 1182
สายด่วน อต. 1182

อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาให้สัมภาษณ์สำนักข่าวอินโฟเควสท์ ประเด็นการเฝ้าระวังและแผนรับมือเมื่อเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว

อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาให้สัมภาษณ์สำนักข่าวอินโฟเควสท์ ประเด็นการเฝ้าระวังและแผนรับมือเมื่อเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว
วันที่ข้อมูล 02 กุมภาพันธ์ 2567

วันนี้ (2 กุมภาพันธ์ 2567) เวลา 14.00 น. นางสาวกรรวี  สิทธิชีวภาค อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ให้สัมภาษณ์สำนักข่าวอินโฟเควสท์ ณ ห้องไพลิน ชั้น 3 อาคาร 50 ปี อุตุนิยมวิทยา โดยกล่าวถึงการเฝ้าระวังแผ่นดินไหว ซึ่งเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของกรมอุตุนิยมวิทยาว่า การวางแผนรับมือเมื่อเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือและแถบภาคตะวันตกของประเทศไทยต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ จากสถิติที่ผ่านมาแผ่นดินไหวที่แรงที่สุด เกิดขึ้นในปี 2557 ที่อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย และการเกิดแผ่นดินไหวบริเวณประเทศเพื่อนบ้านก็ยังส่งผลกระทบต่อประเทศไทยด้วย 


สำหรับการเฝ้าระวัง กรมอุตุนิยมวิทยา โดยกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว แบ่งปันข้อมูลร่วมกับศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เมื่อเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว จะคำนวณหาศูนย์กลางและความแรงของการเกิดแผ่นดินไหว และจะแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและประชาชนทราบทันทีในทุกช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว earthquake.tmd.go.th


ทางโซเชียลมีเดีย เช่น @linealert บัญชีแจ้งเตือนภัยพิบัติร้ายแรง ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมอุตุนิยมวิทยา กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ LINE ประเทศไทย เพื่อแจ้งเตือนภัยพิบัติให้ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ หรือพื้นที่เสี่ยงภัยได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนรวดเร็วที่สุด 


ภาพ/ข่าว : สรศักดิ์ เขตใหญ่

ตรวจทานข่าว : ปุญชรัสมิ์ ราศรี