สายด่วน อต. 1182
สายด่วน อต. 1182

ออต. ต้อนรับคณะ รมว.ดีอีเอส ตรวจเยี่ยมการทำงานสถานีอุตุนิยมวิทยาเกาะสมุย

ออต. ต้อนรับคณะ รมว.ดีอีเอส ตรวจเยี่ยมการทำงานสถานีอุตุนิยมวิทยาเกาะสมุย
วันที่ข้อมูล 23 มกราคม 2566

วันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. ดร. ชมภารี ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา พร้อมด้วย ดร. กมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก และคณะ ร่วมต้อนรับนายชัยวุฒิ  ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ในคราวตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน กลุ่มงานอากาศการบินสมุย ส่วนอากาศการบินสุราษฎร์ธานี ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก โดยนายชัยวุฒิได้รับทราบรายงานภารกิจการตรวจอากาศกลุ่มอากาศการบินสมุย สาธิตการทำงานของเครื่องมือตรวจอากาศ พร้อมกันนี้ได้รับทราบปัญหาและอุปสรรคจากการทำงานในพื้นที่เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป