สายด่วน อต. 1182
สายด่วน อต. 1182

ออต. ลงพื้นที่ต้อนรับคณะ รมว.ดีอีเอส ตรวจเยี่ยมสถานีอุตุนิยมวิทยาสุราษฎร์ธานี

ออต. ลงพื้นที่ต้อนรับคณะ รมว.ดีอีเอส ตรวจเยี่ยมสถานีอุตุนิยมวิทยาสุราษฎร์ธานี
วันที่ข้อมูล 22 มกราคม 2566

วันที่ 22 มกราคม 2566 เวลา 10.40 น. ดร. ชมภารี ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา พร้อมด้วย ดร. กมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก และคณะ ร่วมต้อนรับนายชัยวุฒิ  ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ในคราวตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสถานีเรดาร์ตรวจอากาศสุราษฎร์ธานี ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนายชัยวุฒิได้รับทราบการรายงานจากสถานีเรดาร์ พร้อมตรวจสอบหน้าจอเรดาร์ การแสดงผลผ่านหน้าจอระบบอัตโนมัติ รวมถึงได้ตรวจสอบเรดาร์บนชั้น 9 ของสถานี พบว่าระบบการทำงานเป็นปกติ มีการตรวจจับแบบเต็มพิกัดอยู่ที่ 240 กิโลเมตร ซึ่งมีระยะหวังผลการตรวจ 120 กิโลเมตร สามารถครอบคลุมไปถึงเกาะสมุยบางส่วน อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องมีการการบำรุงรักษาเครื่องมือตรวจอากาศเหล่านี้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างราบรื่น ดังนั้นจะต้องหารือเรื่องงบประมาณในส่วนนี้ โดยตนจะรับเรื่องและช่วยเร่งแก้ไขต่อไป

 

ข่าว : ปุญชรัสมิ์ ราศี