กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ลงนามบันทึกข้อตกลง (Letter of Agreement: LOA) การปฏิบัติงานด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน ระหว่าง กรมอุตุนิยมวิทยา กับ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด โดยมี นายสมนึก รงค์ทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ในการนี้มี นางสาวกรรวี สิทธิชีวภาค รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายปฏิบัติการ และ นายณัฐวัฒน์ สุภานันท์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (วิศวกรรม) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยาน ทั้งนี้ เพื่อให้การบริการด้านอุตุนิยมวิทยาการบินที่สนับสนุนการเดินอากาศทั้งในประเทศและระหว่างประเทศเป็นไปตามข้อกำหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของอากาศยานและผู้โดยสารเป็นสำคัญ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมกรมอุตุนิยมวิทยา ถนนสุขุมวิท เขตบางนา กรุงเทพฯข่าว : ปุญชรัสมิ์ ราศรี

ภาพ : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์
18 มิถุนายน 2563