กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายบริหาร นางสาวกรรวี สิทธิชีวภาค รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายปฏิบัติการ ดร. สุกันยาณี ยะวิญชาญ รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายวิชาการ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานกรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมงานวันสถาปนากรมอุตุนิยมวิทยา ครบรอบ 78 ปี เมื่อวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 น.

สำหรับการจัดงานวันสถาปนากรมอุตุนิยมวิทยา ครบรอบ 78 ปี ในปี 2563 นี้ จัดขึ้นอย่างเรียบง่าย สอดคล้องกับแนวทางและมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แต่ยังคงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา โดยจัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พิธีสงฆ์ พิธีบวงสรวงสักการะพระอินทราธิราช และวางพานพุ่มถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ กรมอุตุนิยมวิทยา ถนนสุขุมวิท เขตบางนา กรุงเทพมหานครข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ภาพ : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์/พัศวุฒิ ตระกาโรบล

ตรวจทานข่าว : ปุญชรัสมิ์ ราศรี
23 มิถุนายน 2563