กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา และคณะผู้บริหารกรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายแจกันดอกไม้ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ อาคารราชพิพิธภัณฑ์ พระบรมมหาราชวังภาพ/ข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ตรวจทานข่าว : ปุญชรัสมิ์ ราศรี
28 กรกฎาคม 2563