กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00-11.00 น. ดร.สุกันยาณี ยะวิญชาญ รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอาเซียนว่าด้วยอุตุนิยมวิทยาและธรณีฟิสิกส์ (ASEAN Sub-Committee on Meteorology and Geophysics: SCMG) อย่างไม่เป็นทางการผ่านการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Video Conference ณ ห้องประชุมมรกต ชั้น 2 อาคาร 50 ปี กรมอุตุนิยมวิทยา
สำหรับการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนกิจกรรมการปฏิบัติงาน โครงการต่างๆ ภายในคณะอนุกรรมการ SCMG โดยมีประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมประชุมจำนวน 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ไทยข่าว : กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์

ภาพ : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

22 ธันวาคม 2563