กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 ดร.ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา พร้อมด้วยนายเมธี มหายศนันท์ ผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศ และดร.สุกฤษฎิ์ เกิดแสง ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบตรวจวัดแผ่นดินไหว เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ(กนช.) ครั้งที่ 4/2563 โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ณ ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ
สำหรับการประชุมครั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์การขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งที่จะถึงนี้ เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้ทันต่อสถานการณ์ ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ส่วนปัญหาน้ำท่วมภาคใต้ที่ผ่านมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือและฟื้นฟูให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วภาพ : สุกฤษฎิ์ เกิดแสง

เรียบเรียงข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

29 ธันวาคม 2563