กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.30 น. ว่าที่ร้อยตรี ธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายปฏิบัติการ ร่วมบันทึกเทปศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในประเด็นสภาพอากาศกับการเกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑล และส่วนภูมิภาค เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมีนางสาวศิวพร รังสิยานนท์ รองโฆษกศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ กรมควบคุมมลพิษ เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 กรมควบคุมมลพิษ
ในการนี้ รองอธิบดีฯ ฝ่ายปฏิบัติการ กล่าวว่า วันที่ 18 – 20 ก.พ. 64 ลมที่พัดปกคลุม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรง ร่วมถึงมีฝนฟ้าคะนอง เล็กน้อย และอุณหภูมิลดลงในภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคตะวันออก กรุงเทพมหานครและปริมณฑล แนวโน้มการสะสมของฝุ่นละออง PM2.5 มีน้อยลง
ทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศได้ทั้งแบบค่าเฉลี่ยรายชั่วโมง และแบบค่าเฉลี่ยราย 24 ชั่วโมง โดยประชาชนสามารถติดตามข้อมูลได้จากเว็บไซต์ Air4Thai.com และ bangkokairquality.com หรือทางแอปพลิเคชัน Air4Thai และ AirBKK สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์คุณภาพอากาศผ่านทาง Facebook Fanpage“ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.)”

ภาพ/ข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ตรวจทานข่าว : ปุญชรัสมิ์ ราศรี

19 กุมภาพันธ์ 2564