กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ดร.ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายปฏิบัติการ นางสาวกรรวี สิทธิชีวภาค รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายบริหาร ดร.สุกันยาณี ยะวิญชาญ รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายวิชาการ ผู้บริหาร และข้าราชการกรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการนี้ กรมอุตุนิยมวิทยามีผู้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทั้งสิ้น 17 ราย แบ่งเป็นชั้นมหาวชิรมงกุฎ 1 ราย ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก 6 ราย และประถมภรณ์มงกุฎไทย 10 ราย โดยมีนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธี ณ ห้อง Auditorium บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
ภาพ/ข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ตรวจทานข่าว : ปุญชรัสมิ์ ราศรี

22 กุมภาพันธ์ 2564