กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา พร้อมด้วย ดร.สุกันยาณี ยะวิญชาญ รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายบริหาร และคณะผู้บริหารกรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องใน “วันอาภากร” บริเวณพระอนุสาวรีย์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ด้านหน้าอาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา
“วันอาภากร” ตรงกับวันที่ 19 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (19 พฤษภาคม พ.ศ. 2466) ในฐานะที่ทรงเป็นผู้วางรากฐานและพัฒนากิจการกองทัพเรือไทย ทรงได้แทรกวิชาอุตุนิยมวิทยาเข้าไว้ในวิชาการเดินเรือเป็นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2449 ถือเป็นจุดเริ่มต้นของกิจการอุตุนิยมวิทยาในประเทศไทยตราบจนปัจจุบันนี้ภาพ/ข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์/พัศวุฒิ ตระกาโรบล

ตรวจทานข่าว : ปุญชรัสมิ์ ราศรี

19 พฤษภาคม 2564