กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 10.30 น ดร.ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ NBT รายการ รอบอาเซียน ประเด็นระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า กับการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อพัฒนาความสามารถในการแจ้งเตือนภัยพิบัติ เพื่อลดและบรรเทาความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนในภูมิภาคอาเซียน ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3 อาคาร 50 ปี อุตุนิยมวิทยา ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ ออกอากาศในวันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. ทางช่อง NBTภาพ/ข่าว ; อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ตรวจทานข่าว : ปุญชรัสมิ์ ราศรี
11 มิถุนายน 2564