กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. ดร.ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา เป็นผู้แทนลงนามถวายพระพรชัยมงคลเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ https://web.ocsc.go.th/forking/ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถถวายพระพรออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ https://web.ocsc.go.th/forking/

ภาพ : พัศวุฒิ ตระกาโรบล

ข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ตรวจทานข่าว : ปุญชรัสมิ์ ราศรี

19 กรกฎาคม 2564