กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร. ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี ธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมกับ นางสาวโศรยา วัธชนะ ผู้อำนวยการเขตบางนา ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมอาคารสโมสรกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งกรมฯ ได้สนับสนุนพื้นที่ให้สำนักงานเขตบางนา ใช้จัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ (Community Isolation) ในพื้นที่เขตบางนา รองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มสีเขียวที่มีอาการไม่รุนแรง ขณะรอเตียงก่อนนำส่งโรงพยาบาล ลดปัญหาการติดเชื้อของคนในครอบครัว รวมถึงนำผู้ป่วยตกค้างมายังศูนย์พักคอยฯ มีการคัดกรองเพื่อแยกส่งตัวรักษาตามอาการ เป็นการคัดแยกผู้ติดเชื้อออกจากชุมชน ในการนี้ นายสรสินธุ ไตรจักรภพ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้บริหารกลุ่มบริษัทศรีเทพไทย ผู้แทนบริษัท CPF (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน จิตอาสาพระราชทาน และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ด้วย
สำหรับศูนย์พักคอยฯ แห่งนี้เป็นจุดที่ 2 ในพื้นที่เขตบางนา สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 120 เตียง ภายในติดตั้งเตียงกระดาษพร้อมชุดเครื่องนอน มุ้งเป็นหลัง มีระบบเสียงตามสาย, กล้องวงจรปิด รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่เทศกิจดูแลความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ จะเริ่มเปิดรับผู้ป่วยติดเชื้อได้นับตั้งแต่วันนี้ (8 สิงหาคม 2564) เป็นต้นไปข่าว : ปุญชรัสมิ์ ราศรี

ภาพ : พัศวุฒิ ตระกาโรบล

ลงข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

08 สิงหาคม 2564