กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 15.00 น. ดร.ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา เป็นผู้แทนลงนามถวายพระพรชัยมงคลเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ https://wellwishes.royaloffice.th/ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยาทั้งนี้ ประชาชนสามารถถวายพระพรออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ https://wellwishes.royaloffice.th/ภาพ : พัศวุฒิ ตระกาโรบล

ข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ตรวจทานข่าว : ปุญชรัสมิ์ ราศรี
11 สิงหาคม 2564