กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

วันนี้ (28 กันยายน 2564) เวลา 08.00 น. ดร.ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรี ธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายวิชาการ นางสาวกรรวี สิทธิชีวภาค รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายปฏิบัติการ และคณะผู้บริหารกรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติเพื่อแสดงความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย และน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ในการนี้ มีนายเมธี มหายศนันท์ ผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศ และนายวินัย ทองผาสุข ผู้อำนวยการกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว เป็นผู้เชิญธงชาติ บริเวณด้านหน้าอาคาร 50 ปี อุตุนิยมวิทยาตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 เห็นชอบกำหนดให้วันที่ 28 กันยายนของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) รวมทั้งกำหนดให้มีการชักธงและประดับธงชาติไทยในวันดังกล่าว

ภาพ/ข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ตรวจทานข่าว : ปุญชรัสมิ์ ราศรี

28 กันยายน 2564