กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. ดร.ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี ธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายวิชาการ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2564 สำนักนายกรัฐมนตรี โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี และมีประชาชนเข้าร่วมในพิธีถวายผ้าพระกฐินในครั้งนี้ ซึ่งยอดจำนวนเงินในพิธีถวายผ้าพระกฐินครั้งนี้แก่ทางวัด จำนวน 10,008,846.72 บาท ณ วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯภาพ/ข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ตรวจทานข่าว : ปุญชรัสมิ์ ราศรี
17 พฤศจิกายน 2564