กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ดร.ชมภารี ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา พร้อมด้วย นายสมภพ วงศ์วิไล ผู้อำนวยการกองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา และคณะ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการลงนามบันทึกข้อตกลง ระหว่างกรมอุตุนิยมวิทยา และกรมควบคุมโรค เพื่อสนับสนุนการทำงานด้านวิชาการ วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ด้านการเฝ้าระวังโรคติดต่อ โดยมี นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และคณะ ร่วมประชุมและให้การต้อนรับ ณ กรมควบคุมโรค ถนน ติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรีภาพ/ข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ตรวจทานข่าว : ปุญชรัสมิ์ ราศรี
09 พฤษภาคม 2565