กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 ดร.ชมภารี ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย นายประสาน สังวาลเดช ผู้อำนวยการกองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ และนายสราวุธ สมทรัพย์ เลขานุการกรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและแก้ไขปัญหาการก่อสร้าง สถานีอุตุนิยมวิทยานครนายก และสถานีอุตุนิยมวิทยากบินทร์บุรี ปราจีนบุรี พร้อมหารือข้อราชการร่วมกับ นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัด และโยธาธิการจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อให้โครงการก่อสร้างดังกล่าวดำเนินการได้เป็นไปตามแผนฯข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ตรวจทานข่าว : ชนานันท์ จั่นเทศ

09 พฤษภาคม 2565