กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวกรรวี สิทธิชีวภาค รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายปฏิบัติการ ร่วมงานแถลงข่าวโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 โดยมี นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธาน ณ ห้อง BB 201 ชั้น 2 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ จัดโดย สำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อรวบรวมข้อมูล รายละเอียดของสถานประกอบการธุรกิจทางการค้า ธุรกิจทางการบริการ และอุตสาหกรรมการผลิต หรือเรียกว่า “งานแจงนับ” ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะถูกใช้เป็นข้อมูลสำคัญของหน่วยงานภาครัฐในการวางแผนและกำหนดนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ ในประดับประเทศ และระดับท้องถิ่น สร้างความเข้าใจแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาสัมพันธ์โครงการไปยังผู้ให้ข้อมูลภาพ/ข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ตรวจทานข่าว : ปุญชรัสมิ์ ราศรี
11 พฤษภาคม 2565