กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 ดร.ชมภารี ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา มอบหมายให้ ดร.วัฒนา กันบัว ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา ให้การต้อนรับและเป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ในโอกาสที่สถานทูตฯ จะจัดสัมมนาด้านเทคโนโลยีอุตุนิยมวิทยาระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ เพื่อให้ประเทศไทยและฝรั่งเศสมีความรู้และความเข้าใจกิจกรรมด้านอุตุนิยมวิทยาของกันและกันที่ดียิ่งขึ้น และเพื่อเป็นโอกาสให้บริษัทของฝรั่งเศสได้ส่งเสริมความรู้และเทคโนโลยีด้านอุตุนิยมวิทยาแก่ภาครัฐและภาคเอกชนของไทย โดยผู้แทนสถานทูตฯ ได้ให้นำเสนอรายละเอียดโปรแกรมการจัดสัมมนา สอบถามความต้องการ/หัวข้อที่กรมอุตุนิยมวิทยาสนใจเพื่อนำไปพิจารณาจัดโปรแกรมการสัมมนา และหารือความร่วมมือที่เป็นไปได้ในการจัดสัมมนาดังกล่าว ในการนี้ นายสมควร ต้นจาน ผู้อำนวยการกองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ พร้อมด้วยกองพยากรณ์อากาศ และกองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา เข้าร่วมประชุมหารือ ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 2 อาคาร 50 ปี อุตุนิยมวิทยา เวลา 15.30 น.

ภาพ : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ข่าว : กลุ่มวิเทศสัมพันธ์


11 มิถุนายน 2565