กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ชมภารี ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา มอบหมายให้ นายสราวุธ สมทรัพย์ เลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบ 120 ปี และร่วมบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน เพื่อสาธารณประโยชน์ โดยมีนายชูชาติ รักจิตร รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง เป็นผู้รับมอบ ณ กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯภาพ/ข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ตรวจทานข่าว : ปุญชรัสมิ์ ราศรี
13 มิถุนายน 2565