กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 ว่าที่ร้อยตรี ธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายวิชาการ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีกาญจนบุรีและสถานีทองผาภูมิ เพื่อร่วมหารือและติดตามความคืบหน้างานก่อสร้างภาพ/ข่าว : สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี

ลงข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์
16 มิถุนายน 2565