กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น.ว่าที่ร้อยตรี ธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายวิชาการ ร่วมพิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือ (MOC) ระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารแห่งประเทศญี่ปุ่น ว่าด้วยความร่วมมือในสาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และดิจิทัล ณ ห้องประชุมชั้น MDES 1 ชั้น 9 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือ (MOC) ระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารแห่งประเทศญี่ปุ่น ว่าด้วยความร่วมมือในสาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และดิจิทัล โดยมีนายยาซูชิ คาเนโกะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารแห่งประเทศญี่ปุ่น เป็นผู้ร่วมลงนามฝ่ายญี่ปุ่น และมีนายฮิโรชิ โยชิดะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารฯ เป็นผู้แทนมาร่วมแลกเปลี่ยน MOC และพร้อมนี้ได้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานระหว่างพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารแห่งประเทศญี่ปุ่นว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง

สำหรับบันทึกความร่วมมือในสาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และดิจิทัล มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ และการแลกเปลี่ยนในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และ ดิจิทัล บนหลักการของความเท่าเทียม การต่างตอบแทน การเคารพซึ่งกันและกัน และผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เข้าร่วมทั้งสองฝ่าย

ส่วนบันทึกความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อรักษาและพัฒนาระบบนิเวศสำหรับนวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงระหว่างผู้เข้าร่วมทั้งสองฝ่ายภาพ/ข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ตรวจทานข่าว : เอกสิทธิ์ ช่างเหล็ก
05 สิงหาคม 2565