กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ว่าที่ร้อยตรี ธนสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายบริหาร และคณะร่วมงานพิธีเปิด “ศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ” สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส โดยมี พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลป์ยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด วัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์บทบาท และการทำหน้าที่ของศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติต่อหน่อยงานภายใน ส.ส.ท.และประชาสัมพันธ์บทบาทของศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ ต่อองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับประเทศและในระดับสากล ภายในงานมีการ เสวนา เรื่อง ศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติในทศวรรษใหม่ “บทบาท ความคาดหวัง และปณิธานการสื่อสารเพื่อสังคมปลอดภัย” ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล์ล 1 ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ สำนักงาน ส.ส.ท. ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯภาพ/ข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ตรวจทานข่าว : เอกสิทธิ์ ช่างเหล็ก
05 พฤศจิกายน 2561